הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

לקיצורי מקשים נפוצים במקלדת שניתן להשתמש בהם עם Windows, ראו http://support.microsoft.com/kb/126449.

מקשי בחירת כלים

להפעלת קיצורי מקשים של מקש יחיד, פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences ובאזור General, בחרו באפשרות Use Single-Key Accelerators To Access Tools.

כלי

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

הכלי Hand

H

H

בחירה זמנית בכלי Hand

מקש רווח

מקש רווח

הכלי Select

V

V

הכלי Marquee Zoom

Z

Z

מעבר בין כלי זום: Marquee Zoom,‏ Dynamic Zoom,‏ Loupe

Shift+Z

Shift+Z

בחירה זמנית של הכלי Dynamic Zoom (כאשר הכלי Marquee Zoom נבחר)

Shift

Shift

התרחקות זמנית (כאשר הכלי Marquee Zoom נבחר)

Ctrl

Option

בחירה זמנית בכלי Zoom In

Ctrl+מקש רווח

מקש רווח+Command

הכלי Select Object

R

R

הכלי Edit Object

O

O

כניסה לעריכת טפסים ויציאה ממנה

A

A

הכלי Crop

C

C

הכלי Link

L

L

הכלי Text Field

F

F

מעבר בין כלים במצב עריכת טפסים: Text Field‏, Check Box‏, Radio Button‏, List Box‏, Dropdown Box‏, Button‏, Digital Signature‏, Barcode

Shift+F

Shift+F

הכלי 3D

M

M

מעבר בין כלי מולטימדיה: Flash, וידאו

Shift+M

Shift+M

הכלי Edit Document Text

T

T

עיבוד

Y

Y

מעבר בין כלי תיקון: Touch Up Text‏, Touch Up Reading Order‏, Touch Up Object

Shift+T

Shift+T

JavaScript Debugger

Ctrl+J

Command+J

הוספת הכלי Blank Pages

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Insert Files

Ctrl+Shift+I

Delete pages

Ctrl+Shift+D

פתיחת תצוגה מקדימה של פלט

~

~

הכלי Touch Up Reading Order (או אם הוא כבר נבחר, החזירו את המיקוד לתיבת הדו-שיח)

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

מקשים לעבודה עם הערות

כדי להפעיל קיצור מקשים במקש בודד, בחרו באפשרות Use Single-Key Accelerators To Access Tools ב- General Preferences.

תוצאה

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

הכלי Sticky Note

S

S

הכלי עריכות מלל

E

E

הכלי Stamp

K

K

כלי הסימון הנוכחי

U

U

מעבר בין כלי הדגשה: Highlighter‏, Underline Text‏, Cross Out Text

Shift+U ‏(Windows בלבד)

Shift+U

הכלי הנוכחי לסימון ציור

D

D

מעבר בין כלי סימון ציור: Cloud‏, Arrow‏, Line‏, Rectangle‏, Oval‏, Polygon Line‏, Polygon‏, Pencil Tool‏, Eraser Tool

Shift+D ‏(Windows בלבד)

Shift+D

הכלי Cloud

Q‏ (Windows בלבד)

Q

הכלי Text Box

X

X

הכלי הנוכחי - Stamp או Attach

J

J

מעבר בין Stamp‏, Attach File‏, Record‏ Audio Comment

Shift+J

Shift+J

העברת המיקוד להערה או לשדה הטופס הבאים

Tab

Tab

העברת המיקוד להערה או לשדה הטופס הקודמים

Shift+Tab

Shift+Tab

פתיחת פתק נפתח (או שדה מלל ברשימת ההערות) בהערה שהסמן בתוכה

Enter

Return

סוגר תפריט נפתח (או שדה מלל ברשימת ההערות) בהערה שהסמן נמצא בתוכה

Esc

Esc

מקשי ניווט במסמך PDF

תוצאה

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

מסך קודם

Page Up או Shift+Enter

Page Up או Shift+Return

המסך הבא

Page Down או Enter

Page Down או Return

עמוד ראשון

Home או Shift+Ctrl+Page Up או Shift‏+Ctrl+חץ למעלה

Home או Shift‏+Command+חץ למעלה

עמוד אחרון

End או Shift+Ctrl+Page Down או Shift+Ctrl+חץ למטה

End או Shift‏+Command‏+חץ למטה

עמוד קודם

חץ שמאלה או Ctrl‏+Page Up

חץ שמאלה או Command‏+Page Up

העמוד הבא

חץ ימינה או Ctrl+Page Down

חץ ימינה או Command+Page Down

מסמך פתוח קודם

Ctrl+F6 ‏(UNIX)

Command+F6

המסמך הפתוח הבא

Shift+Ctrl+F6 ‏(UNIX)

Shift + Command + F6

גלילה כלפי מעלה

חץ למעלה

חץ למעלה

גלילה כלפי מטה

חץ למטה

חץ למטה

גלילה (כשהכלי Hand נבחר)

מקש רווח

מקש רווח

התקרבות

Ctrl+סימן שוויון

Command+סימן שוויון

התרחקות

Ctrl+מקף

Command+מקף

מקשים לעבודה עם תיקי PDF

מקשים אלה זמינים ברשימת הקבצים של החלון Details.

תוצאה

פעולה ב- Windows

פעולה ב- Mac OS

מעבר קדימה או אחורה בכותרת הטור הנוכחית שנבחרה למיון, השורה הנוכחית הנמצאת במיקוד והלחצן Go Back אם נמצאים בתיקיה

Tab או Shift+Tab

Tab או Shift+Tab

העברת המיקוד לשורה הבאה או הקודמת בתוך גוף רשימת הקבצים משמאל

חץ למעלה או חץ למטה

חץ למעלה או חץ למטה

בחירת כותרת הטור הבאה או הקודמת למיון

חץ שמאלה או חץ ימינה

חץ שמאלה או חץ ימינה

אם מקישים עליהם בגוף רשימת הקבצים, הם מנווטים רמה אחת למעלה בתוך התיקיה

Backspace

Delete

לחץ על הלחצן Go Back בתיקיה אם המיקוד נמצא על הלחצן.

Enter או Spacebar

Enter או Spacebar

כאשר מקישים עליהם בזמן שהמיקוד נמצא בשורה ברשימת הקבצים המייצגת תיקיית משנה, הם מנווטים לתיקיית משנה או פותחים קובץ מצורף במצב תצוגה מקדימה.

Enter

Enter

אם מקישים עליו בגוף רשימת הקבצים, עוברים לשורה הראשונה או האחרונה

Home או End

Home או End

אם מקישים עליהם בגוף רשימת הקבצים, עוברים לקבוצת השורות הבאה או האחרונה כדי להתאים לגודל המסך

Page Down או Page Up

Page Down או Page Up

בחירת כל הקבצים או ביטול בחירת כל הקבצים

Ctrl+A או Shift+Ctrl+A

Command+A או Shift+Command+A

אם מקישים עליהם בגוף רשימת הקבצים, הם מרחיבים את הבחירה על-ידי הוספת השורה הבאה שמעל או מתחת לשורה שנבחרה

Shift+חץ למעלה או Shift+חץ למטה

Shift+חץ למעלה או Shift+חץ למטה

קביעה אם השורה שנמצאת במיקוד תיבחר או לא

Ctrl+מקש רווח

Command+מקש רווח

העברת המיקוד שורה אחת למעלה או למטה מבלי לשנות את הבחירה

Ctrl+חץ למעלה או Ctrl+חץ למטה

Command+חץ למעלה או Command+חץ למטה

היפוך סדר המיון כאשר המיקוד נמצא בכותרת של טור

מקש רווח

מקש רווח

מקשים לניווט בחלונות ניווט

תוצאה

פעולה ב- Windows

פעולה ב- Mac OS

העברת המיקוד לפריט הבא בחלונית המסמכים, בחלונות המשימות, בסרגל ההודעות ובסרגל הניווט

F6

F6

העברת המיקוד לפריט הקודם בחלונית המסמכים, בחלונות המשימות, בסרגל ההודעות ובסרגל הניווט

Shift+F6

Shift+F6

העברת המיקוד לחלונית הבאה בחלון המשימות

Ctrl+Tab

Command+Tab

העברת המיקוד לחלונית הקודמת בחלון המשימות

Ctrl+Shift+Tab

Command+ Shift+Tab

ניווט לחלונית הבאה ולבקרת החלונית בחלון משימות פתוח

Tab

Tab

ניווט לחלונית הקודמת ולבקרת החלונית בחלון משימות פתוח

Shift+Tab

Shift+Tab

ניווט ללחצן הפקודה הבא בחלונית

חץ למטה

חץ למטה

ניווט ללחצן הפקודה הקודם בחלונית

חץ למעלה

חץ למעלה

הרחבה או כיווץ של החלונית שהסמן נמצא בתוכה (הקישו F6 כדי להעביר את המיקוד לחלון Tools ולאחר מכן עברו באמצעות Tab לחלונית הרצויה)

מקש רווח או Enter

חץ שמאלה או חץ ימינה

מקש רווח או Enter

חץ שמאלה או חץ ימינה

פתיחה או סגירה של החלונית Task

Shift+F4

Shift+F4

סגירת החלונית שמפרטת את המשימות בפעולה

Ctrl+Shift+F4

Ctrl+Shift+F4

פתיחת התפריט והעברת המיקוד לאפשרות התפריט הראשונה כאשר המיקוד נמצא על פקודה עם תפריט משנה או רכיב של תפריט משנה עם תפריט מעוף החוצה

מקש רווח או Enter

מקש רווח או Enter

העברת המיקוד חזרה ללחצן של פקודת ההורה עם תפריט משנה או רכיב של תפריט משנה עם תפריט מעוף החוצה

Esc

Esc

הפעלת הפקודה שנמצאת במיקוד

מקש רווח או Enter

מקש רווח או Enter

ניווט לפריט הבא בחלונית הפעילה בתיבות הדו-שיח Create New Action‏, Edit Action‏, Create New Tool Set או Edit Tool Set

Tab

Tab

ניווט לפריט הקודם בחלונית הפעילה בתיבות הדו-שיח Create New Action‏, Edit Action‏, Create New Tool Set ו- Edit Tool Set

Shift+Tab

Shift+Tab

מקשי ניווט כלליים

תוצאה

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

העברת המוקד לתפריטים (Windows,‏ UNIX); הרחבת פריט ראשון בתפריט (UNIX)

F10

Control+F2

העברת המוקד לסרגל כלים בדפדפן וביישום

Shift+F8

Shift+F8

מעבר למסמך הפתוח הבא (כשחלון המסמך במיקוד)

Ctrl+F6

Command+F6

מעבר למסמך הפתוח הקודם (כשחלון המסמך במיקוד)

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

סגירת המסמך הנוכחי

Ctrl+F4

Command+F4

סגירת כל המסמכים הפתוחים

לא זמין

Command+Option+W

הזזת המיקוד להערה הבאה, לקישור הבא או לשדה הבא בטופס בחלון המסמך

Tab

Tab

הזזת המיקוד לחלון המסמך

F5

F5

הזזת המיקוד להערה קודמת, לקישור קודם או לשדה טופס קודם בחלון המסמך

Shift+Tab

Shift+Tab

הפעלת הכלי, הפריט (כגון סרטון או סימנייה) או הפקודה שנבחרו

מקש רווח או Enter

מקש רווח או Return

פתיחת תפריט תלוי-הקשר

Shift+F10

Control+לחיצה

סגירת תפריט תלוי-הקשר

F10

Esc

חזרה לכלי Hand או לכלי Select

Esc

Esc

הזזת המיקוד לכרטיסייה הבאה בתיבת דו-שיח הכוללת כרטיסיות

Ctrl+Tab

לא זמין

מעבר לתוצאת החיפוש הקודמת והדגשתה במסמך

Shift+F3

לא זמין

מעבר לתוצאת החיפוש הבאה וסימונה במסמך

F3

F3

חיפוש במסמך קודם (כשתוצאות החיפוש מציגות קבצים מרובים)

Alt+Shift+חץ שמאלה (Windows בלבד)

Command+Shift+חץ שמאלה

חיפוש במסמך הבא (כשתוצאות החיפוש מציגות קבצים מרובים)

Alt+Shift+חץ ימינה (Windows בלבד)

Command‏+Shift+חץ ימינה

בחירת מלל (כשהכלי Select נבחר)

Shift+מקשי החצים

Shift+מקשי החצים

בחירת המילה הבאה או ביטול בחירה במילה הקודמת (כשהכלי Select נבחר)

Shift‏+Ctrl+חץ ימינה או חץ שמאלה

לא זמין

מקשים לעבודה עם חלוניות הניווט

תוצאה

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

פתיחה והזזת מיקוד לחלון הניווט

Ctrl+Shift+F5

Command+Shift+F5

הזזת המוקד בין המסמך, שורת ההודעות וחלונות הניווט

F6

F6

הזזת המיקוד ללוח או לחלונית קודמים

Shift+F6

Shift+F6

מעבר בין רכיבים בחלון הניווט הפעיל

Tab

Tab

מעבר לחלונית הניווט הקודמת או הבאה והפעלתה (כשלחצן החלונית במיקוד)

חץ למעלה או חץ למטה

חץ למעלה או חץ למטה

מעבר לחלונית הניווט הבאה והפעלתה (כשהמיקוד במקום כלשהו בחלון הניווט)

Ctrl+Tab

לא זמין

הרחבת הסימנייה הנוכחית (החלונית 'סימניות' במיקוד)

חץ ימינה או Shift+סימן פלוס

חץ ימינה או Shift+סימן פלוס

צמצום הסימנייה הנוכחית (החלונית 'סימניות' במיקוד)

חץ שמאלה או סימן מינוס

חץ שמאלה או סימן מינוס

הרחבת כל הסימניות

Shift+*

Shift+*

צמצום הסימנייה שנבחרה

לוכסן ימני (/)

לוכסן ימני (/)

הזזת המיקוד לפריט הבא בחלונית ניווט

חץ למטה

חץ למטה

הזזת המיקוד לפריט הקודם בחלונית ניווט

חץ למעלה

חץ למעלה

מקשי ניווט בחלון Help

תוצאה

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

פתיחת החלון Help

F1

F1 או ?+Command

סגירת החלון Help

Ctrl+W ‏(Windows בלבד) או Alt+F4

Command+W

מעבר חזרה לנושא הקודם שנפתח

Alt+חץ שמאלה

Command+חץ שמאלה

מעבר קדימה לנושא הבא

Alt+חץ ימינה

Command+חץ ימינה

מעבר לחלון הבא

Ctrl+Tab

ראו מערכת העזרה לפרטים על דפדפן ברירת המחדל שלכם

מעבר לחלון קודם

Shift+Ctrl+Tab

ראו מערכת העזרה לפרטים על דפדפן ברירת המחדל שלכם

העברת המוקד לקישור הבא בחלון

Tab

לא זמין

העברת המוקד לקישור קודם בחלון

Shift+Tab

לא זמין

הפעלת קישור מסומן

Enter

לא זמין

הדפסת נושא עזרה

Ctrl+P

Command+P

מקשי נגישות

תוצאה

פעולה ב- Windows

פעולה ב- Mac OS

שינוי הגדרות קריאה למסמך הנוכחי

Shift+Ctrl+5

Shift+Command+5

הזרמה מחדש של PDF מתויג וחזרה לתצוגה ללא הזרמה מחדש

Ctrl+4

Command+4

הפעלה וביטול של הקראה בקול רם

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

הקראת העמוד הנוכחי בלבד בקול רם

Shift+Ctrl+V

Shift+Command+V

הקראה בקול רם מהעמוד הנוכחי ועד לסוף המסמך

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

השהיית הקראה בקול רם

Shift+Ctrl+C

Shift+Command+C

הפסקת הקראה בקול רם

Shift+Ctrl+E

Shift+Command+E

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת