הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

קישורים מאפשרים לעבור למיקומים אחרים באותו מסמך, למסמכים אלקטרוניים אחרים הכוללים קבצים מצורפים, או לאתרי אינטרנט. ניתן להשתמש בקישורים כשיוזמים פעולות או כשברצונכם להבטיח שלקוראים תהיה גישה מיידית למידע רלוונטי. בנוסף, ניתן להוסיף פעולות להשמעת צלילים או להקרנת סרט.

 

 1. בחרו Tools‏ > Content Editing‏ > Add or Edit Link.

  המצביע ישנה את צורתו לצורת צלב דק, וכל הקישורים הקיימים במסמך, כולל קישורים מוסתרים, יוצגו באופן זמני.

 2. גררו מלבן במיקום הרצוי ליצירת קישור. הקישור פעיל בתוך אזור המלבן.

 3. בתיבת הדו-שיח Create Link, בחרו את האפשרויות הרצויות עבור מראה הקישור.
 4. בצעו אחת מפעולות הקישור הבאות:

  Go To A Page View

  לחצו על Next כדי לקבוע את מספר העמוד ולהציג את ההגדלה הרצויה במסמך הנוכחי או במסמך אחר (כגון קובץ מצורף), ולאחר מכן לחצו על Set Link.

  Open A File

  בחרו בקובץ היעד ולחצו על Select. אם הקובץ הוא קובץ PDF, ציינו כיצד נפתח המסמך (לדוגמה, בחלון חדש או בחלון קיים) ולחצו על OK.

  הערה:

  אם שם הקובץ ארוך מדי ואינו מתאים לתיבת המלל, השם ייחתך באמצע.

  Open A Web Page

  ספקו את כתובת ה- URL של דף האינטרנט של היעד.

  Custom Link

  לחצו על Next כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Link Properties. בתיבת דו-שיח זו, ניתן לקבוע כל פעולה שהיא, כגון קריאת מאמר או ביצוע פקודה בתפריט, שתשויך לקישור.

משאבים נוספים

עבור ערכות לימוד בנושא יצירת קישורים, עיינו במשאבים אלה:

ניתן לערוך קישור בכל עת. ניתן לשנות את אזור ההפעלה של הקישור או את הפעולה המשויכת לקישור, למחוק או לשנות את גודל מלבן הקישור, או לשנות את יעד הקישור. שינוי המאפיינים של קישור קיים משפיע רק על הקישור הנוכחי שנבחר. אם לא נבחר קישור, המאפיינים יחולו על הקישור הבא שתצרו.

הערה:

באפשרותכם לשנות את המאפיינים של מספר קישורים בבת-אחת אם אתם גוררים מלבן כדי לבחור אותם באמצעות הכלי Link או הכלי Select Object.

 1. בחרו את הכלי Add או Edit Link‏   (Tools‏ ‏> Content Editing‏ ‏> Add או Edit Link).
 2. הזיזו את המצביע מעל מלבן הקישור כדי שנקודות האחיזה יופיעו.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להעביר את מלבן הקישור, גררו אותו.

  • כדי לשנות את גודל מלבן הקישור, גררו אחת מהפינות.

 1. בחרו את הכלי Add או Edit Link‏  (Tools‏ ‏> Content Editing‏ ‏> Add או Edit Link).
 2. לחצו לחיצה כפולה על מלבן הקישור.
 3. בכרטיסייה Appearance של תיבת הדו-שיח Link Properties, בחרו צבע, עובי של שורה וסגנון של שורה עבור הקישור.
 4. בחרו סגנון סימון שיוצג כשבוחרים בקישור:

  None

  אינו משנה את מראה הקישור.

  Invert

  משנה את צבע הקישור לצבע המנוגד.

  Outline

  משנה את צבע קו המתאר של הקישור לצבע המנוגד.

  Inset

  יוצר מראה של מלבן שקוע.

  הערה:

  האפשרויות Link Type‏, Color ו- Line Style אינן זמינות אם האפשרות Invisible נבחרה עבור Appearance.

 5. בחרו Invisible Rectangle באפשרות Link Type אם אינכם מעוניינים שהמשתמשים יראו את הקישור במסמך PDF. קישור מוסתר הוא שימושי כשהקישור נמצא מעל תמונה.
 6. בחרו באפשרות Locked אם ברצונכם למנוע ממשתמשים לשנות בטעות את ההגדרות שלכם.
 7. כדי לבדוק את הקישור, בחרו בכלי Hand.

  הערה:

  מאפייני הקישור בתיבת הדו-שיח Create Link חלים על כל הקישורים החדשים שאתם יוצרים עד שתשנו את המאפיינים. לשימוש חוזר בהגדרות המראה של קישור, לחצו לחיצה ימנית על הקישור שברצונכם להשתמש במאפיינים שלו כברירת מחדל, ובחרו Use Current Appearance As New Default.

 1. בחרו את הכלי Add או Edit Link‏  (Tools‏ ‏> Content Editing‏ ‏> Add או Edit Link).
 2. לחצו לחיצה כפולה על מלבן הקישור.
 3. בכרטיסייה Actions של תיבת הדו-שיח Link Properties, בחרו את הפעולה המצוינת שברצונכם לשנות ולחצו על Edit.
 1. בחרו את הכלי Add או Edit Link‏  (Tools‏ ‏> Content Editing‏ ‏> Add או Edit Link).
 2. בחרו במלבן הקישור שברצונכם למחוק.
 3. בחרו Edit‏ > Delete, או הקישו על מקש Delete.

ניתן ליצור באופן אוטומטי קישורים במסמך PDF מכל כתובת URL או מכתובות URL בעמודים שנבחרו. כאשר היא מסומנת, הקביעה Create Links From URLs במאפיינים הכלליים יוצרת קישורים פעילים ממלל בכל קובצי ה- PDF שאתם פותחים.

 1. בחרו Tools‏ ‏> Document Processing‏ ‏> Create Links From URLs.
 2. בתיבת הדו-שיח Create Web Links, בחרו All כדי ליצור קישורים מכל כתובות ה- URL במסמך, או בחרו From והזינו טווח עמודים כדי ליצור קישורים בעמודים שנבחרו.
 1. בחרו Tools‏ ‏> Document Processing‏ ‏> Remove All Links.

ניתן לכוון משתמשים לקובץ PDF מצורף באמצעות יצירת קישור במסמך האב המעביר את המשתמש לקובץ המצורף.

הערה:

אל תתבלבלו בין קבצים מצורפים לקבצים שניתן לפתוח דרך קישור. מסמכים עם קישורים מאוחסנים במיקומים שונים, ואילו קבצים מצורפים נשמרים תמיד במסמך PDF.

 1. פתחו מסמך PDF הכולל קובץ PDF מצורף.
 2. עברו למקום הרצוי ליצירת הקישור. אם מיקום זה נמצא בקובץ המצורף, לחצו על הלחצן Attachments בחלון הניווט, בחרו בקובץ המצורף ולחצו על Open.
 3. בחרו Tools‏ > Content Editing‏ > Add או Edit Link, ובחרו את האזור עבור הקישור.
 4. בתיבת הדו-שיח Create Link, קבעו את מראה הקישור, בחרו Go To A Page View, ולחצו על Next.
 5. קבעו את מספר העמוד והציגו את ההגדלה הרצויה, בין אם במסמך ה- PDF של האב ובין אם בקובץ המצורף, ולאחר מכן לחצו על Set Link.

יעדים

יעד הוא נקודת הקצה של קישור, המיוצגת באמצעות מלל בחלונית Destinations. יעדים מאפשרים להגדיר נתיבי ניווט באוסף מסמכי PDF. קישור ליעד מומלץ בשעת יצירת קישורים בין מספר מסמכים, שכן להבדיל מקישור לעמוד, קישור ליעד אינו מושפע מהוספה או מחיקה של עמודים במסמך היעד.

תצוגה וניהול של יעדים

ניתן לנהל יעדים מהחלונית Destinations בחלון הניווט.

תצוגת יעדים

 1. בחרו View‏ ‏> Show/Hide‏ ‏> Navigation Panes‏ > Destinations. כל היעדים נסרקים אוטומטית.

מיון רשימת היעדים

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי למיין את שמות היעדים לפי סדר האלפבית, לחצו על התווית Name בראש החלונית Destinations.

  • כדי למיין את היעדים לפי מספר עמוד, לחצו על התווית Page בראש החלונית Destinations.

שינוי או מחיקה של יעד

 1. בחלונית Destinations, לחצו לחיצה ימנית על היעד ובחרו פקודה:
  • כדי לעבור אל מיקום היעד, בחרו Go To Destination.

  • כדי למחוק יעד, בחרו Delete.

  • כדי לאפס את היעד אל העמוד המוצג, בחרו Set Destination.

  • כדי לתת ליעד שם אחר, בחרו Rename.

ניתן ליצור קישור ליעד באותו מסמך PDF או במסמך אחר.

 1. במסמך היעד, בחרו View‏ ‏> Show/Hide‏ ‏> Navigation Panes‏ ‏> Destinations. אם המסמך כבר כולל יעד לקישור, עברו לצעד 5.
 2. נווטו למיקום הרצוי ליצירת יעד וקבעו את התצוגה הרצויה.
 3. בחלונית Destinations, בחרו New Destination מתפריט האפשרויות , ותנו שם ליעד.
 4. שמרו את מסמך היעד.
 5. במסמך המקור (במיקום שבו ברצונכם ליצור את הקישור), בחרו Tools‏ > Content Editing‏ ‏> Add or Edit Link , וגררו מלבן כדי לציין מיקום עבור הקישור.
 6. בתיבת הדו-שיח Create Link, קבעו את מראה הקישור, בחרו Go To A Page View, ולחצו על Next.
 7. בחלונית Destinations בקובץ היעד, לחצו פעמיים על היעד.
 8. שמרו את מסמך המקור.

הוספת קובץ מצורף

ניתן לצרף קובצי PDF וסוגי קבצים אחרים למסמך PDF. אם מעבירים מסמך PDF למיקום חדש, הקבצים המצורפים עוברים יחד איתו. קבצים מצורפים כוללים קישורים למסמך האב או ממנו, או לקבצים מצורפים אחרים.

אל תבלבלו בין הערות מצורפות לקבצים מצורפים. קובץ מצורףכהערהמופיע בתוךהעמוד עם סמל File Attachment או סמל Sound Attachment וברשימה Comments עם הערות אחרות. ‏(ראו הוספת הערות לקובץ מצורף).

החלונית Attachments
השתמשו בחלונית Attachments כדי להוסיף, למחוק, או להציג קבצים מצורפים.

 1. בחרו Tools‏ > Content Editing‏ > Attach A File .
 2. בתיבת הדו-שיח Add Files, בחרו את הקובץ שברצונכם לצרף ולחצו על Open.

  הערה:

  אם תנסו לצרף תבניות קובץ כגון EXE‏, VBS או ZIP‏, Acrobat יציג אזהרה שהוא לא יפתח את הקובץ המצורף משום שהתבנית עלולה להיות קשורה לתוכניות מזיקות, לתוכניות מאקרו או לווירוסים העלולים לגרום נזק למחשב.

 3. כדי להציג את הקובץ המצורף ב- Acrobat 5.0 או בגרסאות קודמות, בצעו אחד מהצעדים הבאים:
  • בחרו View‏ ‏> Show/Hide‏ ‏> Navigation Panes‏ ‏> Attachments ובחרו Show Attachments By Default מהתפריט Options  (מסומן כברירת מחדל).

  • בחרו File‏ ‏> Properties, לחצו על הכרטיסייה Initial View, בחרו Attachments Panel And Page מהתפריט Navigation Tab ולחצו על OK.

 4. שמרו את מסמך PDF.
 5. (אופציונלי) כדי להוסיף תיאור לקובץ המצורף שמסייע להבחין בין קבצים דומים בחלונית Attachments, בחרו את הקובץ המצורף ומהתפריט Options , בחרו Edit Description. ערכו את התיאור ושמרו את הקובץ.

פתיחה, שמירה או מחיקה של קובץ מצורף

ניתן לפתוח קובץ PDF מצורף ולהכניס שינויים - אם יש לכם הרשאות לעשות זאת – והשינויים שביצעתם יחולו על קובץ PDF המצורף.

לכל סוגי הקבצים המצורפים, קיימת אפשרות לפתוח או לשמור את הקובץ. פתיחת הקובץ מפעילה את היישום המטפל בתבנית הקובץ המצורף – היישום חייב להיות ברשותכם לצורך פתיחת הקובץ המצורף.

הערה:

Acrobat אינה פותחת תבניות קובץ כגון EXE‏, VBS ו- ZIP משום שתבניות אלה עלולות להיות קשורות לתוכניות מזיקות, לתוכניות מאקרו ולווירוסים העלולים לגרום נזק למחשב.

 1. כדי לפתוח את החלונית Attachments, בחרו View‏ ‏> Show/Hide‏ ‏> Navigation Panes‏ ‏> Attachments.
 2. בחלונית Attachments, בחרו את הקובץ המצורף.
 3. כדי לפתוח את הקובץ המצורף ביישום המקורי שלו, שמרו את הקובץ המצורף או מחקו אותו, לחצו על הסמל הרלוונטי.

  החלונית Attachment עם אפשרויות
  החלונית Attachment עם אפשרויות פתיחה, שמירה, הוספה, מחיקה או חיפוש של קבצים מצורפים. מקמו את העכבר מעל כלי כדי להציג את שם הכלי.

חיפוש בקבצים מצורפים

כשמחפשים מילים או ביטויים מסוימים, ניתן לכלול קובצי PDF מצורפים וכן מספר סוגי קבצים אחרים בחיפוש. משתמשי Windows יכולים לחפש מסמכי Microsoft Office (כגון ‎.doc‏, ‎.xls ו-‎.ppt), תבניות קובצי ציור של AutoCAD‏ (‎.dwg ו-‎.dwf), קובצי HTML וקובצי Rich Text Format‏ (‎.rtf). משתמשי Mac OS יכולים לחפש קובצי Microsoft Word‏ (‎.doc)‏, HTML וקובצי ‎.rtf תוצאות חיפוש מקבצים מצורפים מופיעות ברשימה Results מתחת לשם הקובץ המצורף ולסמל הקובץ המצורף. מנוע החיפוש מתעלם מהקבצים המצורפים בתבניות אחרות.

הערה:

כדי להפעיל אפשרות חיפוש במסמכי Microsoft ו- AutoCAD, יש להתקין את ה- IFilters המתאימים לסוגי קבצים אלה. ה- IFilters מותקנים בדרך כלל עם היישומים שלהם, אך ניתן גם להורידם מאתרי האינטרנט של המוצרים.

חיפוש בקבצים מצורפים מהחלונית Attachments

 1. כדי לפתוח את החלונית Attachments, בחרו View‏ ‏> Show/Hide‏ ‏> Navigation Panes‏ ‏> Attachments.
 2. בחלונית Attachments, לחצו על Search Attachments‏ .
 3. בחלון החיפוש, הקלידו את המילה או הביטוי שברצונכם לחפש, בחרו אפשרות תוצאות רצויה, ולחצו על Search Attachments.

חיפוש בקבצים מצורפים מהחלון Search

 1. בחרו Edit‏ ‏> Advanced Search.
 2. הקלידו את המילה או הביטוי לחיפוש, ובחרו את אפשרות התוצאות הרצויה.
 3. לחצו על Show More Options בתחתית החלון ובחרו Include Attachments.

קישורים וקבצים מצורפים בקובצי PDF באמצעות Acrobat DC

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת