פתיחת עמודים בקובץ PDF

בהתאם לקובץ PDF שנפתח, ייתכן שיהיה עליכם לעבור קדימה מספר רב של עמודים, להציג חלקים שונים מהעמוד או לשנות את רמת ההגדלה. קיימות דרכים רבות לנווט, אך השימוש בפריטים הבאים נפוץ ביותר:

הערה:

אם אנכם רואים פריטים אלה, בחרו View >‏ Show/Hide >‏ Toolbar Items >‏ Reset Toolbars.

Next ו- Previous

הלחצנים Next Page ‏ ו- Previous Page ‏ מופיעים בסרגל הכלים Page Navigation. תיבת המלל שלידם היא אינטראקטיבית, וניתן להקליד בה מספר עמוד ולהקיש Enter כדי לעבור ישירות לעמוד זה.

סרגלי גלילה

בכל מקרה שבחלון המסמך לא מוצג המסמך במלואו, יופיעו סרגלי גלילה אנכיים ואופקיים מימין ובתחתית חלון המסמך. כדי לראות עמודים אחרים או אזורים אחרים של עמוד, לחצו על החץ או גררו.

סרגל הכלים Select & Zoom

סרגל כלים זה כולל לחצנים ובקרים לשינוי ההגדלה של עמוד.

החלונית Page Thumbnails

הלחצן Page Thumbnails בצד שמאל של אזור העבודה פותח את חלון הניווט לחלונית Page Thumbnails, אשר מציגה תמונות ממוזערות של כל עומד. לחצו על תמונה ממוזערת כדי לפתוח את העמוד בחלון המסמך.

דפדוף במסמך

קיימות דרכים רבות למעבר בין עמודים בקובץ PDF. אנשים רבים משתמשים בלחצנים בסרגל הכלים Page Navigation, אך אפשר להשתמש גם במקשי החצים, בסרגלי הגלילה ובתכונות אחרות כדי לעבור קדימה או אחורה ב- PDF מרובה עמודים.

סרגל הניווט Page Navigation נפתח כברירת מחדל. סרגל הכלים שנקבע כברירת מחדל מכיל כלים הנמצאים בשימוש נפוץ: Show Next Page ,‏ Show Previous Page  ו- Page Number. כמו כל סרגלי הכלים, ניתן להסתיר או לפתוח מחדש את סרגל הכלים Page Navigation על-ידי בחירתו בתפריט Toolbars מתחת לתפריט View. ניתן להציג כלים נוספים בסרגל הכלים Page Navigation על-ידי לחיצה ימנית על סרגל הכלים ובחירת כלי, Show All Tools או More Tools ולאחר מכן בחירה וביטול בחירה של הכלים בתיבת הדו-שיח.

דפדוף בקובץ PDF

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Previous Page ‏ או Next Page ‏ בסרגל הכלים.

  • בחרו View >‏ Page Navigation >‏ [מיקום].

  • בחרו View >‏ Page Navigation >‏ Page, הקלידו את מספר העמוד בתיבת הדו-שיח Go To Page ולחצו על OK. 

  • הקישו Page Up ו- Page Down במקלדת.

מעבר לעמוד מסוים

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בתצוגת העמוד Single Page או Two-Up, גררו את סרגל הגלילה האנכי עד שהעמוד יופיע בתצוגה הנפתחת הקטנה.

  • הקלידו את מספר העמוד כדי להחליף את העמוד שמוצג כעת בסרגל הכלים Page Navigation והקישו Enter.

  הערה:

  אם מספרי העמודים במסמך שונים ממקומם בפועל של העמודים בקובץ PDF, המיקום של העמוד בקובץ מופיע בסוגריים לאחר מספר העמוד שהקצתה התוכנה בסרגל הכלים 'ניווט בעמוד'. לדוגמה, אם הקציתם מספור לקובץ שכולל פרק בן 18 עמודים שמתחיל בעמוד 223, המספר שיוצג בעת הצגת העמוד הראשון יהיה 223 (1 מתוך 18). ניתן לבטל את תצוגת המספור הלוגי של עמודים בהעדפות Page Display. ראו 'מספור מחדש של עמודים והעדפות לתצוגת מסמכי PDF'.

מעבר לעמודים לפי סימניות

הסימניות משמשות כתוכן עניינים, ובדרך כלל מייצגות פרקים וסעיפים במסמך. הסימניות מופיעות בחלון הניווט.

‏החלונית Bookmarks
‏החלונית Bookmarks

A. ‏הלחצן Bookmarks B. ‏לחצו לתצוגת תפריט האפשרויות של הסימניות. C. סימניה מורחבת 
 1. לחצו על הלחצן Bookmarks, או בחרו View > ‏Show/Hide >‏ Navigation Panes >‏ Bookmarks.
 2. כדי לעבור לנושא מסוים, לחצו על הסימנייה. הרחיבו או צמצמו את תוכן הסימנייה, בהתאם לצורך.

  הערה:

  בהתאם לאופן ההגדרה של הסימנייה, לחיצה עליה עלולה לבצע פעולה אחרת ולא להעביר אתכם למיקום הרצוי.

  אם רשימת הסימניות נעלמת לאחר הלחיצה על סימנייה, לחצו על הלחצן Bookmarks כדי להציג שוב את הרשימה. כדי להסתיר את הלחצן Bookmarks לאחר לחיצה על סימנייה, בחרו בתפריט האפשרויות בפקודה Hide After Use.

שימוש בתמונות ממוזערות של עמודים למעבר לעמודים מסוימים

תמונות ממוזערות של עמודים הן תצוגות מקדימות זעירות של עמודי המסמך. ניתן להשתמש בתמונות ממוזערות בחלונית Page Thumbnails כדי לשנות את תצוגת העמודים ולעבור לעמודים אחרים. התיבה במסגרת אדומה המופיעה בתמונה הממוזערת מציינת את האזור בעמוד שמופיע בתצוגה. ניתן לשנות את גודל התיבה כדי לשנות אחוזי זום.

 1. לחצו על הלחצן Page Thumbnails או בחרו View >‏ Show/Hide >‏ Navigation Panes >‏ Page Thumbnails כדי להציג את החלונית Page Thumbnails.
 2. כדי לעבור לעמוד אחר, לחצו על התמונה הממוזערת של העמוד.

גלילה אוטומטית במסמך

גלילה אוטומטית מקדמת את התצוגה של קובץ PDF בקצב קבוע, בתנועה אנכית עד לסוף המסמך. אם התהליך יופסק כתוצאה משימוש בסרגלי הגלילה כדי לנוע קדימה או אחורה לעמוד או למקום אחר, הגלילה האוטומטית תמשיך מאותה נקודה קדימה. הגלילה האוטומטית נעצרת בסוף קובץ PDF ואינה מתחילה מחדש עד שמפעילים אותה שנית.

 1. בחרו View >‏ Page Display >‏ Automatically Scroll.
 2. הקישו Esc כדי להפסיק את הגלילה.

חזרה על נתיב צפייה

ניתן למצוא עמודי PDF שהוצגו קודם לכן בעזרת חזרה על נתיב הצפייה בעמודים. חשוב להבין את ההבדל בין העמוד הבא או הקודם ובין התצוגה הבאה או הקודמת. כשמדובר בעמודים, "קודם" ו"הבא" מתייחסים לשני העמודים הסמוכים, לפני ואחרי העמוד הפעיל כרגע. כשמדובר בתצוגות, "קודם" ו"הבא" מתייחסים להיסטוריית הצפייה בעמודים של המשתמש. לדוגמה, אם עברתם קדימה ואחורה במסמך, היסטוריית הצפייה חוזרת לאחור באותם צעדים בדיוק, ומציגה את העמודים שהוצגו בסדר הפוך לסדר הצפייה בהם.

 1. בחרו View >‏ Page Navigation >‏ Previous View.
 2. כדי להמשיך ולהציג חלק אחר בנתיב, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • חזרו על צעד 1.

  • בחרו View >‏ Page Navigation >‏ Next View.

  הערה:

  ניתן להפוך את הלחצנים Previous View‏ ו- Next View לזמינים בסרגל הכלים על-ידי לחיצה ימנית על סרגל הכלים Page Navigation ובחירתם בתפריט ההקשר, או בחירה באפשרות Show All Tools.

קישורים יכולים להעביר אתכם למיקום אחר במסמך הנוכחי, למסמכי PDF אחרים או לאתרי אינטרנט. לחיצה על קישור יכולה גם לפתוח קבצים מצורפים ולהפעיל תוכן תלת-ממד, סרטים וקובצי שמע. כדי להפעיל קובצי מולטימדיה, התוכנה והחומרה המתאימות חייבות להיות מותקנות במחשב.

האדם שיוצר מסמך PDF קובע כיצד ייראו קישורים במסמך.

הערה:

אם קישור ב- Acrobat לא נוצר באמצעות הכלי Link, עליכם לוודא כי האפשרות Create Links From URLs נבחרה ב- General preferences כדי שהקישור יפעל כראוי.

 1. בחרו בכלי Select.
 2. הציבו את המצביע על האזור המקושר בעמוד, עד שהוא ישנה את צורתו לצורת יד עם אצבע מצביעה סימן פלוס (+) או האות w יופיעו בתוך היד אם הקישור מוביל לאינטרנט. לאחר מכן, לחצו על הקישור.

מסמכי PDF עם קבצים מצורפים

כשפותחים קובץ PDF עם קובץ מצורף אחד או יותר, החלונית Attachments נפתחת אוטומטית ומציגה רשימת קבצים מצורפים. ניתן לפתוח קבצים אלה לתצוגה, לערוך אותם ולשמור את השינויים בהתאם לקביעות מחברי המסמך.

בשעת העברת קובץ PDF למיקום חדש, הקבצים המצורפים יעברו איתו אוטומטית.

שרשורי מאמרים

בקובצי PDF, המונח מאמרים מתייחס לשרשורים אלקטרוניים אפשריים שמחבר קובץ PDF יכול להגדיר בקובץ. המאמרים מובילים את הקוראים דרך התוכן של קובץ PDF ומדלגים בדרך על עמודים או אזורים שאינם כלולים במאמר, כפי שקורא בעיתון או בכתב-עת מודפס מדלג על עמודים כדי לעקוב אחר המשך של כתבה ומתעלם מכל השאר. בשעת קריאת מאמר, תצוגת העמוד מוגדלת או מוקטנת, כך שהחלק הנוכחי של המאמר ממלא את המסך.

פתיחה וניווט בשרשור של מאמר

 1. לחצו על הכלי Hand בסרגל הכלים Common Tools.
 2. בחרו View >‏ Show/Hide >‏ Navigation Panes >‏ Articles כדי לפתוח את החלונית Articles.

  הערה:

  לא ניתן לפתוח את החלונית Articles כאשר מציגים את ה- PDF בדפדפן אינטרנט. עליכם לפתוח את ה- PDF ב- Acrobat.

 3. לחצו פעמיים על הסמל של Article כדי לעבור לתחילת מאמר זה. הסמל משתנה למצביע של Follow Article ‏.

  הערה:

  כשהחלונית Articles ריקה, פירושו של דבר שמחבר המסמך לא הגדיר מאמר בקובץ PDF.

 4. כשהמאמר פתוח, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לגלול במאמר חלון אחד בכל פעם, הקישו Enter או לחצו במאמר.

  • כדי לגלול במאמר אחורה חלון אחד בכל פעם, הקישו Shift ולחצו במאמר, או הקישו Shift+Enter.

  • כדי לעבור לתחילת המאמר, הקישו Ctrl ולחצו במאמר.

 5. בסוף המאמר, לחצו שוב במאמר.

  תצוגת העמוד הקודם תשוחזר והמצביע ישתנה למצביע End Article ‏.

יציאה מהשרשור לפני סוף המאמר

 1. ודאו שהכלי Hand נבחר.
 2. הקישו Shift+Ctrl ולחצו בעמוד.

תצוגת העמוד הקודם תשוחזר.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת