הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

שמירה באמצעות PDF Optimizer‏ (Acrobat Pro)

PDF Optimizer מספק הגדרות רבות עבור הקטנת קובצי ה- PDF. חלק מהגדרות PDF Optimizer ניתנות להשוואה להגדרות הזמינות בעת יצירת קובץ PDF באמצעות Distiller. ניתן להשתמש בכל ההגדרות או רק בחלק מהן, תלוי כיצד בכוונתכם להשתמש בקבצים ובמאפיינים החיוניים לקובץ. ברוב המקרים, הגדרות ברירת המחדל מתאימות ליעילות מרבית – חיסכון בנפח באמצעות הסרת חלק מהגופנים המוטמעים, דחיסת תמונות והסרת פריטים שכבר אינם נחוצים מהקובץ.

לפני שמבצעים מיטוב לקובץ, מומלץ לבצע בדיקה של נפח הקובץ. תוצאות בדיקת הנפח עשויות לתת לכם רעיונות כיצד תוכלו להקטין את הקובץ. באפשרותכם גם להקטין את ה- PDF באמצעות הפקודה Reduce File Size.

הערה:

חלק משיטות הדחיסה עלולות לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בתמונות בתהליך עבודה של הפקת דפוס. מומלץ לנסות הגדרות שונות לפני שתבצעו שינויים שאין אפשרות לבטלם.

פתיחת PDF Optimizer

 1. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח PDF Optimizer, בצעו אחת מהאפשרויות הבאות:
  • ב- PDF יחיד, בחרו File‏ > Save As Other‏ ‏> Optimized PDF.

  • בעת עריכת אשף הפעולות, לחצו על אפשרויות Save To. בתיבת הדו-שיח Output Options, בחרו PDF Optimizer, ולחצו על Settings.

הערה:

PDF Optimizer אינו זמין כאשר האפשרות Reflow נבחרת בתפריט View.

ביקורת של השימוש בשטח של PDF‏ (Acrobat Pro)

ביקורת על שימוש בנפח מציגה דוח על המספר הכולל של בתים המשמשים לרכיבים מסוימים במסמך, כולל גופנים, תמונות, סימניות, טפסים, יעדים המצוינים בשם והערות, וכן נפח הקובץ הכולל. התוצאות מדווחות הן בבתים והן כאחוזים מנפח הקובץ הכולל.

 1. בחרו File‏ > Save As Other‏ > Optimized PDF. תיבת הדו-שיח PDF Optimizer נפתחת.
 2. לחצו על הלחצן Audit Space Usage בחלק העליון של תיבת הדו-שיח.

הערה:

ניתן לבדוק את השימוש במקום ב- PDF גם בחלון Content. בחרו View‏‎ ‏> Show/Hide‏ ‏> Navigation Panes ‏> Content. מתפריט האפשרויות של החלונית Content , בחרו Audit Space Usage.

מיטוב של מסמך PDF ‏(Acrobat Pro)

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח PDF Optimizer‏ (File‏ ‏> Save As Other‏ ‏> Optimized PDF).
 2. לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, בחרו Standard מתפריט Settings ועברו לשלב 6. אם תשנו הגדרות בתיבת הדו-שיח PDF Optimizer, התפריט Settings ישתנה באופן אוטומטי ל- Custom.
 3. מתפריט Make Compatible With, בחרו Retain Existing כדי לשמור את גרסת PDF הנוכחית, או בחרו גרסת Acrobat. ‏(האפשרויות הזמינות בחלוניות משתנות בהתאם לבחירה זו).
 4. סמנו את תיבת הסימון ליד חלונית (לדוגמה, Images‏, Fonts‏, Transparency‏) ובחרו אפשרויות בחלונית זו. כדי למנוע מכל האפשרויות בחלונית להתבצע במהלך מיטוב, בטלו את הסימון בתיבת הסימון של חלונית זו.
 5. ‏(אופציונלי) כדי לשמור הגדרות מותאמות אישית, לחצו על הלחצן Save ותנו שם להגדרות. ‏(למחיקת קביעה שנשמרה, בחרו בה בתפריט Settings ולחצו על Delete).
 6. כשתסיימו לבחור אפשרויות, לחצו על OK.
 7. בתיבת הדו-שיח Save Optimized As, לחצו על Save כדי לדרוס את קובץ PDF המקורי בקובץ הממוטב, או בחרו שם או מיקום חדש.

  הערה:

  כדי למטב מספר מסמכים בו-זמנית, השתמשו באפשרויות Output עבור אשף הפעולות.

אפשרויות PDF Optimizer‏ (Acrobat Pro)

השתמשו באפשרויות המופיעות בחלוניות בתיבת הדו-שיח PDF Optimizer כדי להקטין את ה- PDF.

החלונית Images

החלונית Images של PDF Optimizer מאפשרת לכם לקבוע אפשרויות עבור דחיסת תמונה בצבע, בגווני אפור ובשחור-לבן ודגימת הפחתה של תמונה.

PDF Optimizer
שנו את תאימות ה- PDF בחלונית Images של תיבת הדו-שיח PDF Optimizer ב- Acrobat Pro.

ציינו את האפשרויות הבאות, בהתאם לצורך:

Downsample

דגימת הפחתה מקטינה את נפח הקובץ על-ידי הקטנת הרזולוציה של התמונות, וכרוכה במיזוג צבעי הפיקסלים המקוריים לפיקסלים גדולים יותר.

הערה: תמונות עם מסיכה ותמונות שגודלן קטן מ- ‎16x16 פיקסלים לא יעברו דגימת הפחתה.

Compression

מקטינה את נפח הקובץ בעזרת הסרת כל נתוני הפיקסלים המיותרים. באופן כללי, דחיסת JPEG ו- JPEG2000 מפיקה תוצאות טובות יותר בתמונות, כגון תצלומים עם מעברים הדרגתיים מצבע לצבע. קובץ ZIP הוא בחירה טובה יותר לאיורים עם אזורים גדולים של צבע אחיד ושטוח או דוגמאות מילוי הכוללות צבעים שטוחים. עבור תמונות בשחור-לבן, דחיסת ‏JBIG2 הזמינה ב- PDF Optimizer אבל לא ב- Distiller, מתקדמת יותר מ- CCITT.

Quality

זמין לתבניות JPEG ו- JPEG2000 בלבד. שיטות הדחיסה JPEG ו- JPEG2000 מאופיינות באובדן נתונים, תהליך שמסיר לצמיתות חלק מנתוני הפיקסלים. ניתן להחיל דחיסה עם אובדן נתונים מסוג JPEG או JPEG2000 על תמונות צבע ברמות שונות (מזערית, נמוכה, בינונית, גבוהה, מרבית). בדחיסת JPEG2000, ניתן גם להגדיר ללא אובדן נתונים כך שלא יוסרו נתוני פיקסלים. דחיסה של תמונות בשחור-לבן היא ללא אובדן נתונים, פרט לדחיסת JBIG2, שמספקת את שני מצבי הדחיסה – עם אובדן נתונים וללא אובדן נתונים.

Tile Size

זמין לתבנית JPEG2000 בלבד. פיצול התמונה הנדחסת לאריחים בגודל הנתון. (אם הגובה או הרוחב של התמונה אינו כפולה שווה של גודל האריח, נעשה שימוש באריחים חלקיים בקצוות). נתוני תמונה נדחסים בנפרד לכל אחד מהאריחים וניתן לבטל את דחיסתם בנפרד. מומלץ לבחור בערך ברירת המחדל, 256.

Optimize Images Only If There Is A Reduction In Size

כשמבטלים את הסימון באפשרות זו, אם קביעת התמונה תגרום להגדלת נפח הקובץ, לא יתבצע מיטוב של התמונה.

החלונית Fonts

להבטחת התאמה מלאה למסמך המקור, מוטב להטמיע את כל הגופנים שנעשה בהם שימוש במסמך. אם אינכם זקוקים להתאמה מדויקת ואתם מעדיפים קובץ קטן יותר, באפשרותכם לבחור לא להטמיע גופנים עבור מלל רומי ומלל מזרח אסייאתי (סינית מסורתית, סינית פשוטה, קוריאנית ויפנית). מלל בשפות אלה מוחלף בגופן חלופי כשהוא מוצג במערכת שאינה כוללת את הגופנים המקוריים. החלונית Fonts של PDF Optimizer מכילה שתי רשימות גופנים: גופנים זמינים להסרת הטמעה וגופנים שיש להסיר את הטמעתם. גופנים מסוימים אינם זמינים להסרת הטמעה ואינם מופיעים בחלונית Fonts. כדי להסיר הטמעה של גופנים במסמך, בחרו גופן אחד או יותר ברשימה Embedded Fonts ולחצו על הלחצן Unembed. אם אינכם רוצים להטמיע תת-ערכות של הגופנים המוטמעים, בטלו את הסימון באפשרות Subset All Embedded Fonts. כדי למנוע הסרת הטמעה של כל הגופנים במסמך, בחרו באפשרות Do Not Unembed Any Font.

החלונית Transparency

אם מסמך Adobe PDF כולל גרפיקה עם שקיפות, ניתן להשתמש בקביעות המוגדרות מראש בחלונית Transparency של PDF Optimizer כדי לשטח את השקיפות ולהקטין את נפח הקובץ. ‏(שיטוח משלב שקיפות בגרפיקה המתאימה באמצעות חלוקתה לאזורים וקטוריים ולאזורי רסטר). PDF Optimizer מחיל אפשרויות שקיפות על כל העמודים במסמך לפני החלת אפשרויות מיטוב אחרות.

אם תבחרו את קביעת התאימות של Acrobat 4.0 ואילך, החלונית Transparency תופעל וכל השקיפות בקובץ תשוטח במהלך המיטוב. הדבר מבטיח תאימות ל- Acrobat 4.0 וגרסאות קודמות שאינן תומכות בשקיפות.

בשעת יצירת קביעות שיטוח מוגדרות מראש, הן מוצגות יחד עם קביעות ברירת המחדל בחלונית Transparency.

הערה:

לא ניתן לבטל שיטוח שקיפות לאחר שמירת הקובץ.

החלונית Discard Objects

החלונית Discard Objects מאפשרת לכם לציין עצמים כדי להסיר אותם מה- PDF ומאפשרת לכם למטב קווים מעוקלים בציורי CAD. ניתן להתעלם מעצמים שנוצרו ב- Acrobat וביישומים אחרים. בחירת עצם מסירה את כל המופעים של העצם במסמך PDF.

באזור Discard Objects, באפשרותכם לבחור מבין אפשרויות אלה ואחרות:

Discard All Form Submission, Import And Reset Actions

ביטול כל הפעולות הקשורות למסירה או לייבוא נתוני טופס ואיפוס שדות טופס. אפשרות זו שומרת על עצמי טופס עם פעולות מקושרות.

Flatten Form Fields

גורם לביטול האפשרות להשתמש בשדות טופס, ללא שינוי במראה השדות. נתוני הטופס ממוזגים עם העמוד ויוצרים את תוכן העמוד.

Discard All JavaScript Actions

מסיר את כל הפעולות במסמך PDF העושות שימוש ב- JavaScript.

Discard All Alternate Images

הסרת כל הגרסאות של תמונה, פרט לגרסה שנועדה לתצוגה על המסך. חלק ממסמכי PDF כוללים גרסאות מרובות של אותה תמונה למטרות שונות, כגון תצוגה ברזולוציה נמוכה על המסך והדפסה ברזולוציה גבוהה.

Discard Embedded Page Thumbnails

הסרת תמונות העמוד הממוזערות המוטמעות. אפשרות זו שימושית עבור מסמכים גדולים שזמן הציור של תמונות עמוד ממוזערות שלהם יכול להיות ארוך לאחר לחיצה על הלחצן Page Thumbnails.

Discard Document Tags

הסרת תגים מהמסמך, הגורמת גם להסרת יכולות הנגישות וההזרמה מחדש של מלל.

Convert Smooth Lines To Curves

אפשרות זו גורמת להפחתה של נקודות הבקרה המשמשות לבניית עקומות בשרטוטי CAD, כשהתוצאה היא קובצי PDF קטנים יותר ותצוגה מהירה יותר על המסך.

Detect And Merge Image Fragments

חיפוש תמונות או מסיכות שמחולקות לפרוסות דקות וניסיון למזג את הפרוסות לתמונה או למסיכה אחת.

Discard Embedded Print Settings

מסיר מהמסך הגדרות הדפסה מוטמעות, כגון שינוי גודל עמוד ומצב דופלקס.

Discard Embedded Search Index

מסיר אינדקסי חיפוש מוטמעים, פעולה המקטינה את נפח הקובץ.

Discard Bookmarks

מסיר את כל הסימניות מהמסמך.

החלונית Discard User Data

השתמשו בחלונית Discard User Data כדי להסיר מידע אישי שאינכם רוצים להפיץ לאחרים או לשתף איתם. אם אינכם יכולים למצוא את הנתונים האישיים, ייתכן שהם מוסתרים. באפשרותכם לאתר מלל מוסתר ומידע הקשור למשתמש באמצעות הפקודה Examine Document‏ (Tools‏ ‏> Protection‏ ‏> Remove Hidden Information).

Discard All Comments, Forms And Multimedia

מסיר את כל ההערות, הטפסים, שדות הטופס וקובצי המולטימדיה ממסמך PDF.

Discard Document Information And Metadata

מסיר מידע במילון נתוני המסמך ואת כל הזרמות המטא-נתונים. (השתמשו בפקודה Save As כדי לשחזר הזרמות מטא-נתונים לעותק של ה- PDF).

Discard All Object Data

מסיר את כל העצמים ממסמך PDF.

Discard File Attachments

מסיר את כל הקבצים המצורפים, כולל קבצים מצורפים שנוספו למסמך PDF כהערות. (PDF Optimizer אינו ממטב קבצים מצורפים).

Discard External Cross References

מסיר קישורים למסמכים אחרים. קישורים המעבירים למיקומים אחרים במסמך PDF הנוכחי לא יוסרו.

Discard Private Data Of Other Applications

הסרת מידע ממסמך PDF המשמש רק ליישום שבו נוצר המסמך. הפעולה אינה משפיעה על התפקוד של מסמך PDF, אך היא מקטינה את נפח הקובץ.

Discard Hidden Layer Content And Flatten Visible Layers

הקטנת גודל הקובץ. המסמך הממוטב נראה כמו מסמך PDF המקורי, אך אינו כולל נתוני שכבות.

החלונית Clean Up

האפשרויות בחלונית Clean Up של PDF Optimizer מסירה פריטים לא שימושיים מהמסמך. הפריטים כוללים רכיבים שאינם בשימוש או שאינם נחוצים למטרות השימוש המיועד במסמך. הסרת רכיבים מסוימים עלולה להשפיע בצורה חמורה על התפקוד של מסמך PDF. כברירת מחדל נבחרים רק רכיבים שאינם משפיעים על התפקוד. אם אינכם בטוחים לגבי ההשלכות של הסרת אפשרויות אחרות, אל תשנו את אפשרויות ברירת המחדל.

Object Compression Options

מציין כיצד להחיל דחיסת Flate בקובץ.

Use Flate To Encode Streams That Are Not Encoded

מחיל דחיסת Flate על כל ההזרמות שאינן מקודדות.

In Streams That Use LZW Encoding, Use Flate Instead

מחיל דחיסת Flate על כל הזרמות התוכן והתמונות המשתמשות בקידוד LZW.

Discard Invalid Bookmarks

מסיר סימניות המקשרות לעמודי מסמך שנמחקו.

Discard Invalid Links

מסיר קישורים המעבירים ליעדים לא חוקיים.

Discard Unreferenced Named Destinations

מסיר יעדים עם שם שאין להם הפניה פנימית במסמך PDF. מאחר שתכונה זו אינה בודקת אם יש קישורים מקובצי PDF או מאתרים אחרים, ייתכן שהיא לא תתאים לסוגים מסוימים של תהליכי עבודה.

Optimize Page Content

ממיר את כל התווים של סוף שורה לתווי רווח, דבר המשפר את דחיסת Flate.

Optimize The PDF For Fast Web View

בנייה מחדש של מסמך PDF להורדה של עמוד אחד בכל פעם משרתי אינטרנט.

הפעלת תצוגת אינטרנט מהירה ב- PDF

Fast Web View בונה מחדש מסמך PDF להורדה של עמוד אחד בכל פעם משרתי האינטרנט. בעזרת Fast Web View, שרת האינטרנט שולח רק את הדף המבוקש במקום את מסמך ה- PDF כולו. אפשרות זו חשובה במיוחד במסמכים גדולים שהורדתם מהשרת עלולה להימשך זמן רב.

בדקו עם מנהל הרשת כדי לוודא שתוכנת שרת הרשת שאתם משתמשים בה תומכת בהורדה של עמוד אחד בכל רגע נתון. כדי לוודא שמסמכי PDF באתר האינטרנט שלכם יוצגו בדפדפנים ישנים, ניתן גם ליצור קישורי HTML (לעומת סקריפטים מסוג ASP בשיטת POST) למסמכי PDF ולהשתמש בשמות נתיב קצרים יחסית (256 תווים או פחות).

בדיקה האם קובץ PDF קיים הוא זמין לתצוגה מהירה באינטרנט

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • פתחו את מסמך PDF ב- Acrobat ובחרו File ‏> Properties. חפשו את ההגדרה Fast Web View (ניתן לבחור Yes או No) באזור הימני התחתון של החלונית Description בתיבת הדו-שיח.
  • ‏(Windows בלבד) לחצו לחיצה ימנית על הסמל של קובץ PDF ובחרו 'מאפיינים'. לחצו על הכרטיסייה PDF וחפשו את ההגדרה Fast Web View (ניתן לבחור Yes או No) בתחתית החלונית.

בדיקת הקביעה Fast Web View Preferences

בצעו הליך זה כדי לוודא שהגדרתם את Acrobat כך שיפעיל את Fast Web View במהלך תהליך היצירה של קובץ PDF.

 1. בתיבת הדו-שיח Preferences תחת Categories, בחרו Documents.

 2. בצדה הימני של תיבת הדו-שיח, תחת Save Settings, ודאו שבחרתם באפשרות Save As Optimizes For Fast Web View ולחצו על OK.

הפעלת תצוגה מהירה באינטרנט ב- PDF קיים

השתמשו בהליך זה לאחר שוידאתם את הקביעה Fast Web View Preferences ובדקתם את מאפייני מסמך ה- PDF כדי לוודא שהתכונה Fast Web View אינה מופעלת בו כבר.

 1. פתחו מסמך PDF.

 2. בחרו File‏ > Save As. בחרו בשם ובמיקום של אותו הקובץ.

 3. כשתוצג הודעה השואלת אם ברצונכם לדרוס את הקובץ הקיים, לחצו על OK.

הערה:

ב- Acrobat Pro ניתן גם להפעיל במהירות את Fast Web View על תיקיות שלמות של קובצי Adobe PDF על-ידי שימוש בפעולה Prepare for Web Publishing. ראו הפעלת פעולה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת