הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

אודות תמונות עמוד ממוזערות

תמונות עמוד ממוזערות הן תצוגות ממוזערות קטנות של העמודים במסמך. השתמשו בתמונות עמוד ממוזערות כדי לעבור במהירות לעמוד שנבחר או כדי לשנות את תצוגת העמוד. כשמעבירים, מעתיקים או מוחקים תמונת עמוד ממוזערת, מבצעים למעשה העברה, העתקה או מחיקה של העמוד המתאים.

הערה:

אם אינכם רואים תמונות עמוד ממוזערות בחלונית הניווט, נסו להשתמש ב- F4 כדי לפתוח את חלונית הניווט. לחלופין, בחרו View‏ ‏> Show/Hide‏ ‏> Navigation Panes‏ ‏> Page Thumbnails.

תמונות ממוזערות ב- Page

יצירת תמונות עמוד ממוזערות

תמונות עמוד ממוזערות מגדילות את הקובץ ולכן Acrobat אינו יוצר אותן באופן אוטומטי.

הערה:

Acrobat כבר אינו תומך בהטמעה וביטול הטמעה של תמונות עמוד ממוזערות. עם זאת, Acrobat Distiller®‎ מספק שיטה חלופית להטמעת תמונות עמוד ממוזערות.

יצירת תמונות עמוד ממוזערות

 1. לחצו על הלחצן Page Thumbnails משמאל.

  תמונות עמוד ממוזערות מופיעות בחלון הניווט. תהליך זה עלול להימשך מספר שניות, בייחוד במסמכים גדולים. ציור של תמונות עמוד ממוזערות עלול להיעצר אם תנסו לעבוד עם היישום בזמן ביצוע התהליך.

שינוי גודל של תמונות עמוד ממוזערות

 1. בחלונית Page Thumbnails, בחרו Reduce Page Thumbnails או Enlarge Page Thumbnails מתפריט האפשרויות . תמונות עמוד ממוזערות חוזרות לגודלן המוגדר כברירת מחדל אם אתם סוגרים את ה- PDF ופותחים אותו מחדש.
  שינוי גודל של תמונות עמוד ממוזערות

הגדרת סדר טאבים

בחלונית Page Thumbnails, באפשרותכם לקבוע את הסדר שבו המשתמש עובר ב- Tab בין שדות טופס, קישורים והערות עבור כל עמוד.

 1. לחצו על הלחצן Page Thumbnails משמאל.
 2. בחרו תמונת עמוד ממוזערת ובחרו Page Properties מתפריט האפשרויות .
 3. בתיבת הדו-שיח Page Properties, לחצו על Tab Order ובחרו את סדר הטאבים:

  Use Row Order

  מעבר בין שורות משמאל לימין או מימין לשמאל בעמודים עם כריכה מימין לשמאל.

  Use Column Order

  מעבר בין טורים משמאל לימין ומלמעלה למטה בעמודים עם כריכה מימין לשמאל.

  Use Document Structure

  מעבר לפי הסדר שצוין ביישום המקורי שבו נוצר הקובץ.

  הערה:

  עבור מסמכים מובנים - קובצי PDF שנוצרו מיישומי הוצאה לאור שולחנית או קבצים שמכילים תגים - מומלץ לבחור את האפשרות Use Document Structure כדי להתאים את הכוונה של יישום העריכה.

  אם המסמך נוצר בגרסה מוקדמת יותר של Acrobat, סדר המעבר יהיה Unspecified כברירת מחדל. כשאפשרות זו מוגדרת, נוספים טאבים בין שדות טופס ולאחר מכן קישורים והערות, לפי שורה.

אודות סימניות

סימנייה היא סוג של קישור עם מלל מייצג שמופיע בחלונית Bookmarks בחלון הניווט. כל סימנייה מעבירה לתצוגה או לעמוד אחר במסמך. סימניות נוצרות אוטומטית במהלך יצירת מסמך PDF מערכי תוכן העניינים של מסמכים שנוצרו ברוב יישומי ההוצאה לאור השולחנית. סימניות אלה מתויגות לעתים קרובות, וניתן להשתמש בהן לעריכת מסמכי PDF.

בהתחלה, סימנייה מציגה את העמוד שהוצג בשעת יצירתה, שהוא יעד הסימנייה. ב- Acrobat, ניתן לקבוע יעדים לסימנייה בזמן יצירת כל סימנייה. עם זאת, לעתים קל יותר ליצור קבוצת סימניות, ולאחר מכן לקבוע את היעדים.

ב- Acrobat, באפשרותכם להשתמש בסימניות כדי לסמן מקום ב- PDF שאליו ברצונכם לחזור, או כדי לעבור אל יעד ב- PDF, מסמך אחר או דף אינטרנט. בעזרת סימניות ניתן גם לבצע פעולות, כגון הפעלת פריט בתפריט או מסירת טופס.

הערה:

משתמשי Acrobat יכולים להוסיף סימניות למסמך רק אם הגדרות האבטחה מאפשרות זאת.

במסמכי PDF מסוימים, סימניות ממלאות תפקיד של תוכן עניינים
במסמכי PDF מסוימים, סימניות ממלאות תפקיד של תוכן עניינים.

יצירת סימנייה

 1. לחצו על הלחצן Bookmarks משמאל כדי לפתוח את החלונית Bookmarks.
 2. פתחו את העמוד שברצונכם שהסימנייה תקשר אליו והתאימו את הגדרות התצוגה.
 3. השתמשו בכלי Select כדי לבחור את אזור העמוד שברצונכם ליצור סימנייה עבורו:
  • כדי ליצור סימנייה לתמונה בודדת, לחצו על התמונה או גררו ליצירת מלבן סימון מסביב לתמונה.

  • כדי ליצור סימנייה לחלק מתמונה, גררו לסימון מלבן מסביב לאזור הרצוי.

  • כדי ליצור סימנייה עבור מלל, גררו כדי לבחור אותו. המלל שנבחר יהפוך לתווית של הסימנייה החדשה. ניתן לערוך את התווית.

 4. בחרו את הסימנייה שמתחתיה ברצונכם למקם את הסימנייה החדשה. אם לא תבחרו סימנייה, הסימנייה החדשה תתווסף באופן אוטומטי לסוף הרשימה.
 5. בחרו Tools‏ ‏> Content Editing‏ ‏> Add Bookmark‏
 6. בחלונית Bookmarks, הקלידו או ערכו את השם של הסימנייה החדשה.

עריכת סימנייה

ב- Reader, ניתן להקל את הקריאות של סימניות באמצעות שינוי מראה המלל בסימנייה.

ב- Acrobat, באפשרותכם לשנות תכונות סימנייה בכל עת.

שינוי שם סימנייה

 1. בחרו את הסימנייה בחלונית Bookmarks, בחרו Rename Bookmark בתפריט האפשרויות והקלידו את שם הסימנייה החדש.

גלישת מלל בסימנייה ארוכה

 1. לחצו על הלחצן Bookmarks ובחרו Wrap Long Bookmarks בתפריט האפשרויות .

  כל המלל של סימניות ארוכות יוצג, ללא קשר לרוחב חלון הניווט. ‏(אפשרות זו מופעלת כשהיא מסומנת, ומבוטלת כשהיא אינה מסומנת).

שינוי מראה המלל בסימנייה

ניתן לשנות את מראה הסימנייה כך שהיא תמשוך את תשומת לבו של הקורא.

 1. בחלונית Bookmarks, בחרו סימנייה אחת או יותר:
 2. (Acrobat בלבד) כדי לשנות את הצבע והסגנון של המלל, בחרו View‏ ‏> Show/Hide‏ ‏> Toolbars Items‏ ‏> Properties Bar.

  הערה:

  לאחר הגדרת המראה של סימנייה, ניתן לחזור ולהשתמש בהגדרות המראה. לשם ביצוע פעולה זו, בחרו את הסימנייה, ומתפריט האפשרויות  בחרו Use Current Appearance As New Default.

 3. כדי לשנות את גודל הגופן, מתפריט האפשרויות , בחרו Text Size‏ ‏> [size].

שינוי יעד של סימנייה

 1. בחלונית Bookmarks, בחרו סימנייה.
 2. בחלונית המסמך, עברו למיקום שברצונכם לציין כיעד החדש.
 3. אם יש צורך בכך, שנו את גודל התצוגה.
 4. בחרו Set Bookmark Destination בתפריט האפשרויות .

  הערה:

  האפשרות Set Bookmark Destination תלויית-הקשר. היא מופיעה רק כאשר בחרתם סימנייה קיימת.

הוספת פעולה לסימנייה

 1. בחלונית Bookmarks, בחרו סימנייה.
 2. מתפריט האפשרויות , בחרו Properties.
 3. בתיבת הדו-שיח Bookmark Properties, לחצו על Actions.
 4. בחרו פעולה מתפריט Select Action ולחצו על Add.

מחיקת סימנייה

 1. בחלונית Bookmarks, בחרו סימנייה או טווח סימניות והקישו Delete.

  הערה:

  מחיקת סימנייה תגרום גם למחיקת כל הסימניות הכפופות לה. מחיקת סימנייה אינה מוחקת מלל במסמך.

יצירת היררכיה של סימניות

ניתן ליצור רשימות מקוננות של סימניות כדי להציג זיקה בין נושאים. קינון יוצר מערכת זיקה של אב/בן. תוכלו להרחיב ולצמצם את הרשימה ההיררכית כרצונכם.

קינון סימנייה אחת או יותר

 1. בחרו בסימנייה או בטווח הסימניות לקינון.
 2. גררו את הסמל או הסמלים ישירות מתחת לסמל של סימניית האב. סמל הקו  מציג את מיקום הסמל או הסמלים.

  הסימנייה תקונן; עם זאת, העמוד עצמו יישאר במיקום המקורי שלו במסמך.

  קינון סימנייה (משמאל), והתוצאה (מימין)
  קינון סימנייה (משמאל), והתוצאה (מימין)

הזזת סימנייה מחוץ למיקום מקונן

 1. בחרו בסימנייה או בטווח הסימניות שברצונכם להעביר.
 2. העבירו את הבחירה באמצעות אחד מהצעדים הבאים:
  • גררו את הסמל או את הסמלים, תוך מיקום החץ ישירות מתחת לתווית של סימניית האב.

  • בחרו Cut מתפריט האפשרויות , בחרו את סימניית האב ולאחר מכן בחרו Paste Under Selected Bookmark מתפריט האפשרויות.

  העברת סימנייה מחוץ למיקום המקונן שלה (משמאל) והתוצאה (מימין)
  העברת סימנייה מחוץ למיקום המקונן שלה (משמאל) והתוצאה (מימין)

הרחבה או צמצום של כל הסימניות ברמה העליונה

 1. מתפריט האפשרויות , בחרו Expand Top-Level Bookmarks or Collapse Top-Level Bookmarks.

הוספת סימניות מתויגות

סימניות מתויגות מספקות יכולת משופרת לבקרה על תוכן עמודים לעומת סימניות רגילות. מכיוון שסימניות מתויגות משתמשות במידע המבני שמשמש כבסיס לרכיבי המסמך (לדוגמה, רמות של כותרות, פסקאות, כותרות טבלה), ניתן להשתמש בהן לפעולות עריכה במסמך, כגון סידור מחדש של העמודים המתאימים במסמך PDF או מחיקת עמודים. בשעת העברה או מחיקה של סימניית אב מתויגת, הבנים המתויגים שלה יועברו או יימחקו יחד איתה.

יישומים רבים של הוצאה לאור שולחנית, כגון Adobe InDesign®‎ ו- Microsoft Word, יוצרים מסמכים מובנים. בשעת המרת מסמכים אלה ל- PDF, המבנה מומר לתגים, התומכים בתוספת של סימניות מתויגות. עמודי אינטרנט שבוצעה עליהם המרה כוללים בדרך-כלל סימניות מתויגות.

אם המסמך אינו מכיל תגים, ניתן תמיד להוסיפם ב- Acrobat.

 1. בחלונית Bookmarks, בחרו New Bookmarks From Structure מתפריט האפשרויות . ‏(אם אפשרות זו אינה זמינה, המסמך אינו מובנה).
 2. בחרו בפריטים שברצונכם לציין כסימניות מתויגות. הקישו Ctrl כדי להוסיף לבחירה.

  הסימניות המתויגות  מקוננות מתחת לסימנייה חדשה ללא שם.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת