הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

אודות מאפייני שדות טופס

אופן הפעולה של שדה טופס נקבע על-ידי ההגדרות בתיבת הדו-שיח Properties לשדה זה. ניתן לקבוע מאפיינים המחילים עיצוב, לקבוע כיצד נתוני שדה הטופס יתייחסו לשדות טופס אחרים, לאכוף מגבלות על מה שהמשתמש יוכל להזין בשדה הטופס, להפעיל סקריפטים מותאמים אישית ועוד.

ניתן להגדיר מגוון של מאפיינים לשדה טופס ב- Acrobat, לפי סוג השדה. מאפייני כל סוג שדה טופס נבחרים בהקשות על המקש Tab. כשמשנים מאפיין, הוא יחול ברגע שתבחרו מאפיין אחר או תקישו Enter.

כל סוגי שדות הטופס כוללים את הכרטיסייה General, ואת הכרטיסייה Actions. כרטיסיות אחרות מופיעות רק בסוגים מסוימים של שדות טופס. הכרטיסייה Options מופיעה ברוב סוגי שדות הטופס, אך האפשרויות הזמינות הן ייחודיות לכל סוג שדה טופס.

שני פריטים זמינים בכל כרטיסייה. אם תבחרו באחד מהם בכל כרטיסייה, סימן תיוג יופיע והאפשרות תסומן בכל הכרטיסיות. פריטים אלה הם:

Locked

כשבוחרים באפשרות זו, הדבר מונע שינויים נוספים במאפייני שדה הטופס.

Close

סוגר את תיבת הדו-שיח Properties של שדה הטופס. אם תשנו מאפיינים של שדות מרובים, תוכלו להשאיר את תיבת הדו-שיח Properties פתוחה. לחצו על כל אחד מהשדות כדי לשנות את מאפייניו.

הערה:

אם תבחרו Locked בטאב כלשהו, הדבר יגרום לנעילת כל האפשרויות לשדה זה, ולא רק האפשרויות בטאב זה.

שינוי מאפייני שדות טופס

ניתן לגשת למאפיינים של שדה טופס ב- Acrobat במצב עריכה בלבד. ניתן לשנות את המאפיינים של שדות טופס רבים בפעולה אחת.

 1. אם אינכם נמצאים במצב עריכת טופס, בחרו Tools‏ > Forms‏ > Edit.
 2. פתחו את תיבת הדו-שיח Properties באחת מהשיטות הבאות:
  • לעריכת שדה טופס בודד, לחצו עליו פעמיים, או לחצו עליו לחיצה ימנית ובחרו Properties.

  • לעריכת שדות טופס מרובים, בחרו בשדות שברצונכם לערוך, לחצו לחיצה ימנית על אחד מהשדות שנבחרו ובחרו Properties.

 3. הכניסו את השינויים במאפייני השדות בכל אחת מהאפשרויות הזמינות, בהתאם לצורך.

  המאפיין ישתנה ברגע שתבחרו מאפיין אחר או תקישו Enter.

 4. לחצו על Close לסגירת תיבת הדו-שיח Properties.

אם בחרתם בשדות טופס שערכי המאפיינים שלהם שונים, אפשרויות מסוימות בתיבת הדו-שיח Properties לא יהיו זמינות. אחרת, שינויים באפשרויות הזמינות יחולו על כל שדות הטופס שנבחרו.

הערה:

כדי להימנע משינויים מקריים בשדה הטופס, בחרו באפשרות Locked בפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח Properties לפני שתסגרו אותה. להסרת הנעילה, לחצו שוב על האפשרות.

הכרטיסייה General של מאפייני שדות טופס

הכרטיסייה General מופיעה בכל סוגי שדות הטופס וכוללת את האפשרויות הבאות:

Name

מציין את השם הייחודי של שדה הטופס שנבחר.

Tooltip

מציג מלל שהמשתמש המתחיל יכול להיעזר בו לצורך מילוי שדה הטופס. עצות הכלים מופיעות לאחר המתנה קלה כשהמצביע נמצא מעל לשדה הטופס.

Form Field

מציין אם שדה הטופס יוצג על המסך או בהדפסה. האפשרויות הן: Visible‏, Hidden‏, Visible But Doesn’t Print ו- Hidden But Printable.

Orientation

מסובב את שדה הטופס ב- 0, ב- 90, ב- 180 או ב- 270 מעלות

Read Only

מונע מהמשתמש לשנות את תוכן שדה הטופס.

Required

מאלץ את המשתמש למלא את שדה הטופס שנבחר. אם המשתמש מנסה למסור את הטופס כששדה נדרש נשאר ריק, תוצג הודעת שגיאה ושדה הטופס הריק יסומן.

הכרטיסייה Appearance של מאפייני שדות טופס

מאפייני המראה קובעים כיצד שדות הטופס ייראו בעמוד. הכרטיסייה Appearance מופיעה בכל סוגי שדות הטופס, פרט לברקודים, וכוללת את האפשרויות הבאות:

Border Color

פותח דוגם צבע שבו ניתן לבחור צבע דוגמית למסגרת השדה. כדי לצאת מהשדה ללא מסגרת, בחרו No Color.

Line Thickness

מציין את עובי המסגרת שמסביב לשדה הטופס: דקה, בינונית או עבה.

Fill Color

פותח דוגם צבע שבו ניתן לבחור דוגמית צבע עבור הרקע של השדה. כדי לצאת מהשדה ללא צבעים, בחרו No Color.

הערה: אפשרות Fill Color שאינה No Color תחסום את כל התמונות בעמוד ה- PDF שנמצאות מאחורי שדה הטופס.

Line Style

משנה את מראה המסגרת. בחרו באפשרויות Solid‏, Dashed‏, Beveled‏, Inset או Underline.

Font Size

קובע את גודל המלל שיזין המשתמש או של סמן הבחירה של לחצני אפשרויות ותיבות סימון. האפשרויות הן: Auto‏ (אוטומטי), קביעות מוגדרות מראש שונות והקלדת ערך אחר. אם תבחרו Auto‏ לשדה מלל, גודל הגופן ישתנה כשהמשתמש יקליד כדי שיתאים למלל שבתיבה.

Text Color

פותח דוגם צבע שבו ניתן לבחור צבע דוגמית למלל או לסמני הבחירה.

Font

מציג רשימת גופנים זמינים במחשב. אפשרות זו אינה זמינה בשדות טופס שאינם מציגים מלל.

הערה:

האפשרות Enable Right-To-Left Language Options בחלונית Language שבתיבת הדו-שיח Preferences משפיעה על מה שמוצג בכרטיסייה Appearance בתיבת הדו-שיח Properties. כאשר בוחרים בהעדפה זו, הכרטיסייה Appearance כוללת אפשרויות לשינוי סגנון הספרה וכיוון המלל עבור שדות מלל, תיבות רשימה נפתחות ותיבות רשימה.

הכרטיסייה Position לבחירת מאפייני שדות טופס

הכרטיסייה Position מאפשרת למקם את השדה או השדות שנבחרו או לשנות את גודלם. ניתן להעביר שדות למיקום שתציינו בעמוד. השתמשו באפשרויות Height ו- Width כדי לשנות רק את גודל השדות. כדי להזיז שדות מבלי לשנות את גודלם, בחרו Do Not Change Height And Width When Changing The Position.

הכרטיסייה Options של מאפייני שדות טופס

האפשרויות הזמינות בכרטיסייה זו משתנות בהתאם לסוג שדה הטופס שנבחר. הכרטיסייה Options מופיעה בכל סוגי שדות הטופס, פרט לחתימות דיגיטליות.

Barcode

הכרטיסייה Options למאפייני שדה ברקוד כוללת את האפשרויות הבאות:

Symbology

כולל את סוגי הברקודים PDF417‏, QR Code ו- Data Matrix.

הערה: אם הארגון שלכם מעבד טפסים בשיטות מרובות, בחרו בשיטה המתאימה לתמונות ברקוד באיכות הנמוכה ביותר. לדוגמה, אם טפסים יוחזרו בפקס ודואר, בחרו Fax Server כתנאי הפענוח כדי לוודא שיעורי קריאה גבוהים בכל הטפסים.

Compress Data Before Encoding To Barcode

מציין שהנתונים יידחסו לפני הקידוד. הנתונים יידחסו בשיטת הדחיסה Flate. נתונים דחוסים דורשים בדרך-כלל פחות נפח אחסון בברקוד, ומאפשרים לאחסן כמות רבה יותר של נתונים. בדרך-כלל יש לבחור באפשרות זו אם אתם מתכוונים להשתמש בטופסי ברקוד של Acrobat לפענוח הנתונים שיוחזרו. אין לבחור אפשרות זו אם בכוונתכם להשתמש בסורק ברקודים ידני, משום שרוב הסורקים הידניים אינם יכולים לקודד נתונים דחוסים.

Decode Condition

תנאי הקידוד המוגדרים מראש מייצגים נקודות התחלה מומלצות שניתן להתאימן בלחיצה על הלחצן Custom.

Custom

פותח תיבת דו-שיח שבה ניתן לבחור פרמטרים מותאמים אישית לעיבוד המתאימים לחומרת הסריקה והפקס. (האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לסוגי הברקוד).

X Dimension

רוחב ב- mils ‏(‎1 mil=0.001‎ אינץ' או ‎0.0254 מ"מ), של התא.

Y/X Ratio

יחס גובה/רוחב של התא. לדוגמה, לתא נתונים שגובהו פי שניים מרוחבו, הזינו 2. (זמין רק לברקודים מסוג PDF417).

הערה: אם בכוונתכם לקודד את הברקוד באמצעות סורק לייזר ידני, הימנעו מיצירת ברקודים הרחבים מ- 4 אינץ' (10.2 ס"מ). ברקודים גבוהים וצרים מתאימים בדרך כלל לסורקים ידניים. גובה ורוחב של ברקוד לא יהווה בעיה אם משתמשים במקודד ברקודים של Adobe (זמין בנפרד).

Error Correction Level

מתאים לרמת עודף נתונים הנוספים לברקוד לתיקון שגיאות קידוד אפשריות. רמות גבוהות יותר מספקות יותר נתונים עודפים וברקוד אמין יותר שיפיק תוצאות קידוד מוצלחות יותר. עם זאת, רמות גבוהות יותר גם יובילו לברקוד גדול יותר וליכולת מוגבלת יותר של קידוד הנתונים שיזין המשתמש או נתוני מבנה של הטופס בברקוד. ברקוד אמין יותר יכול להפחית את הבעיות הנוצרות כתוצאה מסימני עט, מאיכות הדפסה נמוכה, מפגמים כתוצאה משידורי פקס או מקיפולים במסמך. אפשרות זו זמינה עבור ברקודים מסוג PDF417 ו- QR Code.

Manage Barcode Parameters

מאפשר לשמור בחירות ברקוד מותאמות אישית בקובץ. לאחר מכן ניתן לייצא את הקובץ ולהפוך אותו לזמין למחברי טפסים אחרים בארגון.

Check boxes

Check Box Style

מציין את הצורה של הסמן המופיע בתוך תיבת הסימון כשמשתמש בוחר בה. סימן V (ברירת מחדל), עיגול, צלב, מעוין, ריבוע או כוכב. המאפיין אינו משפיע על צורת תיבת הסימון עצמה.

הערה: גודל הסימון שבתוך תיבת הסימון נקבע לפי גודל הגופן שציינתם בכרטיסייה Appearance.

Export Value

מציין ערך שייצג את הפריט אם יתבצע ייצוא של הנתונים. אם משאירים אפשרות זו ריקה, ישמש הערך באפשרות Name בכרטיסייה General כערך הייצוא.

Check Box Is Checked By Default

מציג את תיבת הסימון שנבחרה, אלא אם כן המשתמש מבטל את הסימון בה.

עבור תיבות נפתחות או תיבות רשימה נפתחות, השתמשו בכרטיסייה Options כדי ליצור רשימת פריטים שמהם המשתמש בוחר.

אם כי רוב המאפיינים בכרטיסייה זו הם נפוצים בשני סוגי שדות טופס אלה, חלק מהם הם ייחודיים לסוגים מסוימים.

Item

מקבל את המלל שתקלידו לאפשרויות שברצונכם להציג בתפריט של השדה.

Add

העברת הערך הנוכחי ב- Item ל- Item List.

Export Value

המקום שבו מקלידים ערך שייצג את הפריט אם יתבצע ייצוא של הנתונים. אם משאירים אפשרות זו ריקה, ישמש הערך באפשרות Name בכרטיסייה General כערך הייצוא.

Item List

מציג את אפשרויות הבחירה שיהיו זמינות ברשימה.

הערה: הפריט המסומן בתיבה Item List מופיע כפריט שנבחר כברירת מחדל בתיבה הנפתחת או בשדה תיבת הרשימה. כדי לשנות את פריט ברירת המחדל, סמנו פריט אחר ברשימה.

Up and Down buttons

שנו את הסדר שבו הפריטים מופיעים ברשימה הנפתחת. לחצנים אלה אינם זמינים אם האפשרות Sort Items מסומנת.

Delete

מסיר את הפריט שנבחר מהרשימה.

Sort Items

ממיין את הפריטים ברשימה לפי מספרים או לפי סדר האלפבית. מיון מספרי (אם הוא אפשרי) מתבצע לפני מיון אלפביתי.

Allow User To Enter Custom Text

(רשימה נפתחת בלבד) מאפשר למשתמשים להזין ערך השונה מהערכים המופיעים ברשימה.

Check Spelling

(רשימה נפתחת בלבד) בודק את האיות של מלל שהוזן על-ידי המשתמש. אפשרות זו ישימה רק אם האפשרות Allow User To Enter Custom Text מסומנת.

Multiple Selection

(תיבות רשימה נפתחת בלבד) מאפשר למשתמשים לבחור יותר מפריט אחד ברשימה.

Commit Selected Value Immediately

שומר את הערך ברגע שהמשתמש בוחר בו. אם אפשרות זו לא נבחרה, הערך נשמר רק כשהמשתמש יוצא מהשדה הנוכחי או לוחץ על שדה טופס אחר. עבור תיבות רשימה בלבד, אפשרות זו אינה זמינה אם האפשרות Multiple Selection מסומנת.

Radio buttons

יוצר קבוצת לחצני אפשרויות, אם ברצונכם שהמשתמש יבחר אפשרות אחת בלבד מתוך סדרת אפשרויות. כל לחצני האפשרויות הם בעלי Name זהה, אבל לכל לחצן יש Button Value שונה.

Button Style

מציין את הצורה של הסמן המופיע בתוך תיבת הסימון כשמשתמש בוחר בה. סימן V, עיגול (ברירת מחדל), צלב, מעוין, ריבוע או כוכב. המאפיין אינו משפיע על צורת לחצן האפשרויות עצמו.

Radio Button Choice

מזהה את לחצן האפשרויות ומבדיל אותו מלחצני אפשרויות אחרים בעלי אותו ערך Name.

Button Is Checked By Default

קובע את מצב הסימון של תיבת הסימון כשהמשתמש פותח לראשונה את הטופס.

Buttons With The Same Name And Content Are Selected In Unison

מאפשר בחירה בלחיצה אחת במספר לחצני אפשרויות קשורים. לדוגמה, אם המשתמש בוחר לחצן אפשרויות בעל אותו שם שדה ובחר תוכן כלחצן אפשרויות אחר, שני לחצני האפשרויות מסומנים.

Text Fields

שדות מלל מקבלים קלט של המשתמש, היכול לכלול תווים אלפביתיים, מספרים, או את שניהם.

Alignment

מיישר את המלל בשדה שמאלה, ימינה או למרכז.

Default Value

מציין את המלל שיופיע עד שהמשתמש ידרוס אותו בהקלדה בתוך השדה. הזינו את ערך ברירת המחדל באמצעות הקלדתו באפשרות זו.

Multi-line

מאפשר הזנה של יותר משורה אחת בשדה מלל.

Scroll Long Text

טיפול במלל החורג מעבר לגבולות שדה המלל.

Allow Rich Text Formatting

מתיר למשתמשים להחיל נתוני סגנון על המלל, כגון מודגש או נטוי. אפשרות זו יכולה להיות שימושית בשדות מלל מסוימים, שבהם נתוני העיצוב חשובים למשמעות המלל, כמו במאמר.

Limit Of Characters

מתיר פריטים באורך של מספר התווים שתציינו.


הערה:

אם הזנתם ערך ברירת מחדל, ערך זה ייחתך לפי מגבלה זו.

Password

מציג את המלל שהזין המשתמש כסדרת כוכביות (*). אפשרות זו זמינה רק אם הבחירה באפשרות Check Spelling בוטלה.

Field Is Used For File Selection

מאפשר למשתמש להזין נתיב קובץ כערך השדה כשקובץ נמסר יחד עם הטופס. אפשרות זו זמינה רק כאשר האפשרות Scroll Long Text היא האפשרות היחידה שנבחרה בכרטיסייה Options.

Check Spelling

מבצע בדיקת איות על המלל שמזין המשתמש.

Comb Of Characters

מפזר את המלל שמזין המשתמש בצורה אחידה לרוחב שדה המלל. אם מצוין צבע גבול בכרטיסייה Appearance, כל תו המוזן בשדה מופרד בקווים באותו צבע. אפשרות זו זמינה רק כשלא מסמנים תיבות סימון אחרות.

שדות מלל עם מאפיין Comb או ללא מאפיין Comb‏
שדות מלל עם מאפיין Comb או ללא מאפיין Comb‏

A. ארבעה שדות מלל עם צבע גבול, המשתמשים במאפיין Comb‏ B. שדה מלל ללא מאפיין Comb‏ 

הכרטיסייה Actions של מאפייני שדות טופס

הכרטיסייה Actions מציינת את הפעולות שברצונכם לשייך לשדה הטופס, כגון דילוג לעמוד מסוים או הפעלת סרטון מולטימדיה. הכרטיסייה Actions מופיעה בכל סוגי שדות הטופס וכוללת את האפשרויות הבאות:

Select Trigger

מציין את פעולת המשתמש שיוזמת פעולה: Mouse Up‏, Mouse Down‏, Mouse Enter‏, Mouse Exit‏, On Focus, או On Blur.

Select Action

מציין את האירוע שמתרחש כאשר המשתמש מפעיל את הפעולה: Execute A Menu Item‏, Go To A 3D/Multimedia View‏, Go To A Page View‏; Import Form Data‏, Multimedia Operation ‏(Acrobat 9 ואילך), Open A File‏, Open A Web Link‏, Play A Sound‏, Play Media (תואם Acrobat 5)‏, Play Media (תואם Acrobat 6 ואילך), Read An Article‏, Reset A Form‏, Run A JavaScript‏, Set Layer Visibility‏, Show/Hide A Field ו- Submit A Form.

Add

פותח חלון עבור הפעולה שנבחרה.

Actions

מציג את רשימת הגורמים המניעים והפעולות שהגדרתם.

Up and down buttons

משנים את הסדר שבו מופיעה הפעולה שנבחרה ברשימה שמתחת לגורם המניע. (זמין רק כשמגדירים מספר פעולות לאותו גורם מניע).

Edit

פותח תיבת דו-שיח עם אפשרויות מיוחדות לפעולה שנבחרה.

Delete

מסיר את הפעולה שנבחרה או את הזוג גורם מניע-פעולה.

הכרטיסייה Calculate של מאפייני שדות טופס

הכרטיסייה Calculate מופיעה בתיבות הדו-שיח Properties רק עבור שדות מלל ותיבות נפתחות. השתמשו באפשרויות אלה כדי לבצע פעולות מתמטיות על פריטים קיימים של שדות טופס וכדי להציג את התוצאה.

Value Is Not Calculated

בחרו באפשרות זו אם ברצונכם שהמשתמש יקליד בשדה הטופס.

Value Is The

בחרו באפשרות זו כדי להציג אפשרויות נוספות:

Pop-up menu

מציג ברשימה את הפונקציות המתמטיות שיחולו על השדות שנבחרו. בחרו Sum להוספת הערכים שהוזנו בשדות שנבחרו, Product כדי להכפילם, Average‏, Minimum או Maximum.

Pick

פותח תיבת דו-שיח עם רשימת השדות הזמינים בטופס, שבחרתם לסמן או שלא לסמן כדי להסירם מהחישוב.

Simplified Field Notation

שימוש ב- JavaScript עם שמות שדות וסימנים אריתמטיים פשוטים. הלחצן Edit פותח תיבת דו-שיח, שבה ניתן לכתוב, לערוך ולהוסיף סקריפטים.


הערה:

שמות שדות תלויי רישיות.

Custom Calculation Script

מציג את הסקריפטים המותאמים אישית שהוספתם לחישובים. הלחצן Edit פותח תיבת דו-שיח, שבה ניתן לכתוב ולהוסיף סקריפטים חדשים.

קביעת סדר החישוב של שדות טופס

בשעת הגדרת שני חישובים או יותר בטופס, הסדר שבו הם מתבצעים הוא סדר הגדרת החישובים. במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה צורך לשנות את סדר ביצוע החישובים כדי לקבל תוצאות נכונות.

לדוגמה, אם רציתם להשתמש בתוצאה שהתקבלה מחישוב שני שדות טופס כדי לחשב את הערך של שדה טופס שלישי, יש לבצע תחילה את החישוב על שני שדות הטופס הראשונים כדי לקבל את התוצאות הסופיות הנכונות.

 1. בחרו Forms‏ > Tasks‏ > Other Tasks‏  > Set Field Calculation Order.

  תיבת הדו-שיח Calculate Fields מציגה את כל שדות החישוב בטופס ואת סדר הביצוע של החישובים.

 2. כדי לשנות את סדר החישוב של השדה, בחרו שדה מהרשימה ולאחר מכן לחצו על הלחצן Up או Down, בהתאם לצורך.

Acrobat מבצעת אוטומטית אל כל חישובי השדות שהוקצו בשעת יצירה ובדיקה של שדות הטופס. לנוחיותכם במהלך העבודה, ניתן לבטל את החישוב האוטומטי בהעדפות הטפסים.

הכרטיסייה Signed של מאפייני שדות טופס

הכרטיסייה Signed זמינה רק בתיבת הדו-שיח Digital Signature Properties. הבחירות שתבצעו כאן יקבעו מה יקרה כשהמשתמש יחיל חתימה דיגיטלית על הטופס.

Nothing Happens When Signed

זוהי ברירת המחדל.

Mark As Read-Only

מונע שינויים נוספים בטופס עם חתימה דיגיטלית, בהתאם לבחירה בתפריט הנפתח:

All Fields

מונע שינויים בכל שדות הטופס.

All Fields Except These

מתיר שינויים רק בשדות הטופס שנבחרו בלחיצה על הלחצן Pick וסימון תיבות הסימון לשדות שברצונכם שהמשתמש יוכל לערוך לאחר החתימה.

Just These Fields

מונע שינויים רק בשדות הטופס שנבחרו.

This Script Executes When Field Is Signed

מפעיל JavaScript מותאם אישית כשמשתמש מוסיף חתימה דיגיטלית לטופס. השתמשו בלחצן Edit כדי לשנות או ליצור פעולת JavaScript חדשה.

הכרטיסייה Format של מאפייני שדות טופס

הכרטיסייה Format מופיעה בתיבת הדו-שיח Properties רק עבור שדות טופס של מלל או שדות טופס נפתחים. האפשרויות הזמינות תלויות בבחירה שלכם בתפריט הנפתח Select Format Category.

השדה Example of Current Format מציג תצוגה מקדימה חיה של ההגדרות.

None

ללא אפשרויות נוספות זמינות. הקלט בתיבת מלל או בתיבה נפתחת עם מאפיין זה אינו דורש עיצוב ספציפי.

Number

כופה אוטומטית את אפשרויות התבנית שנבחרו על נתונים מספריים בלבד.

Decimal Places

קובע את מספר הספרות מימין לנקודה העשרונית.

Separator Style

קובע את המיקום של פסיקים ונקודות.

Currency Symbol

קובע את סוג המטבע, כגון אירו, דולר או ין.

Symbol Location

קובע את המיקום של סמל המטבע ביחס למספר. שדה זה זמין אם סמל מטבע נבחר.

Negative Number Style

קובע כיצד יוצגו מספרים שליליים. באפשרותכם לבחור Show Parentheses‏, Use Red Text, אף אחת מהאפשרויות או את שתיהן.

Percentage

כופה אוטומטית את אפשרויות התבנית שנבחרו על נתונים מספריים המבוטאים באחוזים.

Decimal Places

קובע את מספר הספרות מימין לנקודה העשרונית.

Separator Style

קובע את המיקום של פסיקים ונקודות.

Date

הרשימה כוללת וריאציות של ספרה אחת, שתי ספרות וארבע ספרות, כאשר d מציין את היום, m את החודש ו- y את השנה.

Time

הרשימה כוללת וריאציות תצוגה כאשר h מייצג את השעה בשעון של 12 שעות, H מייצג את השעה בשעון של 24 שעות, MM מייצג דקות, ss מייצג שניות ו- tt מייצגים לפנה"צ או אחה"צ.

Special

Zip Code

למיקוד בן חמש ספרות בארה"ב.

Zip Code + 4

למיקוד בן תשע ספרות בארה"ב.

Phone Number

למספר טלפון של עשר ספרות.

Social Security Number

עבור Social Security Number אמריקאי בן 9 ספרות. מקפים נוספים אוטומטית לאחר הספרה השלישית והחמישית.

Arbitrary Mask

משנה את קטגוריית התבנית ל- Custom ומציג שדה מלל נוסף, שבו ניתן להקליד תבנית מותאמת אישית. השתמשו באפשרות זו כדי לציין את סוגי התווים שהמשתמש יכול להזין בכל מיקום נתון וכיצד יוצגו הנתונים בשדה.

A

מקבל רק אותיות (A-Z‏, a-z).

X

מקבל רווחים ואת רוב התווים הניתנים להדפסה, כולל כל התווים שקיימים במקלדת רגילה ותווי ANSI בטווחים שבין 32–126 ו- 128–255.

O

האות “O” מקבלת תווים אלפנומריים (A–Z‏, a-z ו- 0–9).

9

מקבל תווים מספריים בלבד (0-9).

לדוגמה, הגדרת מסיכה של AAA--p#999 מקבלת את הקלט BOE--p#767. הגדרת מסיכה של OOOOO@XXX מקבלת את הקלט vad12@3Up.

דוגמה להזנת Arbitrary Mask
דוגמה להזנת Arbitrary Mask

Custom

הוספת אפשרויות למעצבי הטופס הרוצים להוסיף JavaScripts לתבניות ולמקשים במקלדת. לדוגמה, סקריפט מותאם אישית יכול להגדיר תבנית מטבע חדשה, או להגביל את הנתונים שמזין המשתמש לתווים מסוימים במקלדת.

Custom Format Script

מציג את הסקריפטים המותאמים אישית שהוספתם לתבניות. הלחצן Edit פותח תיבת דו-שיח, שבה ניתן לכתוב ולהוסיף סקריפטים חדשים.

Custom Keystroke Script

מציג את הסקריפטים המותאמים אישית שהוספתם לאימות הקשות מקשים. הלחצן Edit פותח תיבת דו-שיח, שבה ניתן לכתוב ולהוסיף סקריפטים חדשים.

לקבלת JavaScript for Acrobat API Reference, ראו Acrobat Developer Center בכתובת www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_il ‏(PDF, אנגלית בלבד).

הכרטיסייה Validation של מאפייני שדות טופס

הכרטיסייה Validation מופיעה רק בתיבות הדו-שיח Text Field Properties ו- Dropdown box Properties. מאפייני האימות מגבילים את הנתונים שמזין המשתמש לטווחים, לערכים או לתווים מסוימים, ומבטיחים שהמשתמש יזין את הנתונים המתאימים בשדה טופס מסוים.

Field Value Is Not Validated

מבטל את האימות.

Field Value Is In Range

קובע טווח מספרי לשדות טופס באמצעות ערכים שמזינים כמספר או כאחוזים.

Run Custom Validation Script

אימות באמצעות JavaScript שיוצרים או מספקים.

הכרטיסייה Value של מאפייני שדות טופס

הכרטיסייה Value מופיעה בשדות טופס מסוג ברקוד בלבד.

Encode Using

מפעיל אפשרויות אלה:

XML

קידוד הנתונים בברקוד בתבנית XFDF רגילה. JavaScript נוצר אוטומטית.

Tab Delimited

קידוד השדות בברקוד כערכים מופרדים בטאבים. JavaScript נוצר אוטומטית. אם הטופס מוגדר להפיק פלט מהנתונים בקובצי XFDF או XDP בודדים, הנתונים חייבים להיות מופרדים בטאבים עם שמות השדות בשורה הראשונה. אפשרות זו שימושית גם אם ברצונכם לכלול נתונים רבים יותר בברקוד, או אם בכוונתכם להעתיק את הנתונים למסד נתונים או לטבלאות בגיליון אלקטרוני.

Pick

פותח תיבת דו-שיח שבה בוחרים אילו שדות נתונים של המשתמש יקודדו בברקוד לצורך אחזור.

Include Field Names

(זמין רק כאשר קידוד Tab Delimited נבחר.) מקודד את שמות השדות כשורה הראשונה של תוכן הברקוד. הערכים מקודדים מתחתם.

Custom Calculation Script

מציג את סקריפט ברירת המחדל. לחצו על הלחצן Edit כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח JavaScript Editor שבה באפשרותכם לכתוב סקריפטים מותאמים אישית של חישובים עבור הברקוד.

Reference To published Form

מציג את הנתיב לטופס PDF. ניתן לערוך את הנתיב בהקלדת כתובת URL של הטופס שפורסם. לאחר מכן, ניתן ליצור מחדש גרסה דיגיטלית של הטופס שהושלם באמצעות מיזוג תבנית הטופס עם מופע של נתונים שסיפק המשתמש. ניתן גם לתחזק את הקשר בין תבנית טופס מסוימת לבין קובצי נתוני הברקוד הקשורים אליה. כשמקודדים ברקוד בעזרת ערכי XML, כתובת URL מקודדת בברקוד ומוצגת בטופס, מתחת לברקוד.

סוג ברקוד עם כתובת URL מתחתיו
סוג ברקוד עם כתובת URL מתחתיו

ניהול הגדרות ברקוד מותאמות אישית

ניתן לשמור, להשתמש שוב ולשתף בערכת הגדרות מותאמות אישית של פרמטרים לברקוד, כדי להחיל אותם בשעת יצירת שדות טופס חדשים לברקוד. ניתן לבצע התאמות נוספות בערכות הפרמטרים המותאמות אישית לאחר הגדרתן.

כל התהליכים האלה מתחילים בפתיחת תיבת הדו-שיח של מאפייני שדה הטופס של הברקוד. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח, לחצו פעמיים על שדה הברקוד.

יצירת ערכת פרמטרים חדשה לברקוד

 1. בתיבת הדו-שיח Barcode Field Properties, לחצו על הכרטיסייה Options ולחצו על Manage Barcode Parameters.
 2. בחרו בערכת הפרמטרים הקיימת שברצונכם להשתמש בה כבסיס לערכה החדשה ולחצו על New.
 3. הקלידו שם בתיבה Name ותיאור בתיבה Description.
 4. בחרו אפשרויות עבור Symbology‏, X Dimension‏, Y/X Ratio ו- Error Correction Level ולחצו על OK.

ערכת הפרמטרים החדשה שהוגדרה מופיעה ברשימה בתיבת הדו-שיח Manage Barcode Parameters וכל הלחצנים בצדה הימני של תיבת הדו-שיח הופכים לזמינים. ההגדרה החדשה מופיעה גם בתפריט Decode Condition בכרטיסייה Options של תיבת הדו-שיח Barcode Field Properties.

עריכה או מחיקה של ערכה מותאמת אישית של פרמטרים לברקוד

 1. בתיבת הדו-שיח Barcode Field Properties, לחצו על הכרטיסייה Options ולחצו על Manage Barcode Parameters.
 2. בחרו ערכת פרמטרים מותאמת אישית מהרשימה.
 3. בחרו בפעולה המתאימה:
  • לחצו על Edit כדי להכניס שינויים בהגדרות ולחצו על הלחצן OK.

  • לחצו על Delete. אשרו את המחיקה בהודעה שתוצג בלחיצה על הלחצן OK.

ייצוא או ייבוא ערכה מותאמת אישית של פרמטרים לברקוד

 1. בתיבת הדו-שיח Barcode Field Properties, לחצו על הכרטיסייה Options ולחצו על Manage Barcode Parameters.
 2. בחרו בפעולה המתאימה:
  • בחרו ערכת פרמטרים לברקוד מהרשימה ולחצו על Export. בחרו מיקום ושם קובץ לקובץ עם הסיומת BPS.

  • לחצו על Import ונווטו ובחרו בקובץ BPS שברצונכם לייבא.

הגדרה מחדש של אפשרויות ברירת מחדל של מאפייני שדה טופס

לאחר שינוי מאפייני שדה טופס מסוג מסוים, ניתן לקבוע שמאפיינים אלה ישמשו כמאפייני ברירת המחדל לסוג שדה טופס זה. לדוגמה, ניתן ליצור תיבת סימון, לציין את המאפיינים שלה ולשמור אותם כערכי ברירת המחדל.

 1. במידת הצורך, בחרו Tools‏ > Forms‏ > Edit כדי לעבור למצב עריכת טופס.
 2. לחצו לחיצה ימנית על שדה הטופס ששיניתם בו מאפיינים, ובחרו Use Current Properties As New Defaults

הערה:

שינוי מאפייני ברירת המחדל אינו משנה את ההגדרות של שדות טופס קיימים מסוג זה. אפשרויות ברירת המחדל החדשות יחולו רק על שדות חדשים שייווצרו.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת