הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

אודות שכבות PDF

ניתן להציג, לנווט ולהדפיס תוכן שכבות במסמך PDF שנוצר ביישומים כגון: InDesign‏, AutoCAD ו- Visio.

ניתן לשלוט בתצוגה של שכבות באמצעות שימוש בהגדרות ברירת המחדל ובהגדרות המצב הראשוניות. לדוגמה, ניתן להסתיר שכבה הכוללת הצהרה בנושא זכויות יוצרים כשמסמך מוצג על המסך, אך להבטיח שהשכבה תודפס תמיד.

ב- Acrobat Pro, באפשרותכם לשנות שם, לשטח ולמזג שכבות, לשנות את מאפייני השכבות ולהוסיף פעולות לשכבות. ניתן גם לסדר מחדש שכבות, לייבא שכבות מקובצי תמונה וממסמכי PDF אחרים ולנעול שכבות כדי למנוע את הסתרתן.

Acrobat Pro אינו מאפשר לכם לחבר שכבות שמשנות את הניראות בהתאם לרמת הזום. עם זאת, ניתן לסמן חלק חשוב במיוחד בשכבה באמצעות יצירת סימנייה המגדילה או מסתירה את השכבה בעזרת פעולות על עמוד. ניתן גם להוסיף קישורים המאפשרים למשתמשים ללחוץ על קישור גלוי או מוסתר כדי לנווט לשכבה או כדי לשנות את הזום שלה.

כדי לשמור שכבות בעת המרת מסמכי InDesign CS ל- PDF ב- Acrobat Pro, ודאו שהאפשרות Compatibility נקבעה ל- Acrobat 6.0‏ (PDF 1.5) ואילך. בנוסף, ודאו שהאפשרות Create Acrobat Layers מסומנת בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF.

תצוגה או הסתרה של שכבות

ניתן לשמור מידע בשכבות שונות של מסמך PDF. השכבות המופיעות במסמך PDF מבוססות על השכבות שנוצרו ביישום המקורי. השתמשו בחלונית Layers כדי לבדוק שכבות ולהציג או להסתיר את התוכן השייך לכל שכבה. לא ניתן להסתיר פריטים בשכבות נעולות.

חלק מהשכבות יכולות להיות מאורגנות בקבוצות מקוננות בתוך שכבת אב. שכבות אחרות יכולות להיות בקבוצות ללא שכבת אב.

הערה:

סמל מנעול בחלונית Layers מציין ששכבה היא לצורכי מידע בלבד. ניתן ליצור שכבות נעולות מקובצי AutoCAD ו- Visio בלבד. ב- Acrobat Stanard, לא ניתן לשנות את הניראות של שכבה נעולה. ב- Acrobat Pro, השתמשו בתיבת הדו-שיח Layer Properties כדי לשנות את הניראות של שכבה נעולה.

החלונית Layers
החלונית Layers

A. סמל עין מציין שכבה מוצגת B. שכבה נעולה C. שכבה מוסתרת 
 1. בחרו View‏ ‏> Show/Hide‏ ‏> Navigation Panes‏ ‏> Layers.
 2. כדי להסתיר שכבה, לחצו על סמל העין. כדי להציג שכבה מוסתרת, לחצו על התיבה הריקה. ‏(שכבה היא גלויה כשסמל העין מוצג, ומוסתרת כשסמל העין אינו מוצג. קביעה זו מחליפה באופן זמני את ההגדרות בתיבת הדו-שיח Layer Properties.)

  הערה:

  בקבוצת שכבות מקוננת, אם שכבת האב מוסתרת, גם השכבות המקוננות יוסתרו אוטומטית. אם שכבת האב גלויה, השכבות המקוננות יכולות להיות גלויות או מוסתרות.

 3. מתפריט האפשרויות , בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  List Layers For All Pages

  מציג כל שכבה בכל אחד מעמודי המסמך.

  List Layers For Visible Pages

  מציג שכבות רק בעמודים הגלויים כרגע.

  Reset To Initial Visibility

  מאפס שכבות למצב ברירת המחדל שלהן.

  Apply Print Overrides

  הצגת שכבות בהתאם להגדרות Print בתיבת הדו-שיח Layer Properties‏ (Prints When Visible‏, Never Prints‏, Always Prints).

  Apply Export Overrides

  הצגת שכבות בהתאם להגדרות Export בתיבת הדו-שיח Layer Properties‏ (Exports When Visible‏, Never Exports‏, Always Exports).

  Apply Layer Overrides

  מציג את כל השכבות. אפשרות זו משפיעה על כל התוכן האופציונלי במסמך PDF, גם על שכבות שאינן מוצגות בחלונית Layers. כל השכבות הן גלויות, ללא קשר להגדרות בתיבת הדו-שיח Layer Properties. לא ניתן לשנות תצוגה של שכבה באמצעות שימוש בסמל העין, עד שתבטלו את הסימון בפקודה זו. בעת עריכת מאפייני שכבה בתיבת הדו-שיח Layer Properties, שינויים לא ייכנסו לתוקפם עד אשר תבחרו את האפשרות Reset To Initial Visibility בתפריט האפשרויות. ‏(שינויים בשם השכבה הם יוצאי דופן ונכנסים לתוקפם מיידית).

  הערה:

  לא ניתן לשמור את התצוגה של מסמך PDF בשכבות באמצעות שימוש בסמל העין בחלונית Layers כדי להציג ולהסתיר שכבות. כששומרים את הקובץ, תצוגת השכבות תחזור אוטומטית למצבה הראשוני.

  כדי לשמור תצוגה שונה של PDF בשכבות ב- Acrobat Pro, עליכם לשנות את מצב ברירת המחדל של השכבות בתיבת הדו-שיח Layer Properties.

עריכת מאפייני שכבה (Acrobat Pro)

ניתן לשלב את הגדרות מצב ברירת המחדל, הגדרות התצוגה והגדרות ההדפסה כדי לשלוט בתצוגה ובהדפסה של שכבה. למשל, אם שכבה כוללת סימן מים, ייתכן שתרצו שהשכבה לא תוצג על המסך, אך תמיד תודפס ותיוצא ליישומים אחרים. במקרה זה תוכלו להגדיר את מצב ברירת המחדל על פעיל, את מצב התצוגה הראשונית על מוסתר תמיד (התמונה לא תוצג על המסך), ואת מצב ההדפסה והייצוא הראשוניים על הדפסה וייצוא תמיד. השכבה אינה צריכה להיכלל ברשימת השכבות, מכיוון שכל שינויי המצב מטופלים אוטומטית.

הערה:

ההגדרות בתיבת הדו-שיח Layer Properties נכנסות לתוקפן רק אם האפשרות Allow Layer State To Be Set By User Information מסומנת בהעדפות Documents. אם אינה מסומנת, המערכת מתעלמת מהגדרות תיבת הדו-שיח Layer Properties, למעט Layer Name ו- Default State.

 1. לחצו על הלחצן Layers בחלון הניווט.
 2. בחרו שכבה ובחרו Layer Properties מתפריט האפשרויות .
 3. בתיבת הדו-שיח Layer Properties, ערכו את שם השכבה או כל אחד מהמאפיינים הבאים ולחצו על OK:

  Intent

  בחרו View כדי לאפשר לשכבה להיות פעילה או לא פעילה, או בחרו Reference כדי להשאיר את השכבה פעילה תמיד ולאפשר עריכה של המאפיינים. כאשר האפשרות Reference Intent מסומנת, השכבה מופיעה בכתב נטוי.

  Default State

  מגדיר את מצב התצוגה הראשונית של השכבה כשפותחים מסמך בפעם הראשונה או כשמאפסים את התצוגה הראשונית. סמלי העין של השכבות מוצגים או מוסתרים תחילה לפי ערך זה. לדוגמה, אם ערך זה מוגדר כלא פעיל, סמל העין של השכבה יוסתר כשפותחים את המסמך בפעם הראשונה או כשבוחרים באפשרות Reset To Initial Visibility בתפריט האפשרויות.

  Visibility

  מגדיר את התצוגה על המסך של שכבת PDF. ניתן להציג שכבה בשעת פתיחת המסמך, להסתיר שכבה בשעת פתיחת המסמך, או לאפשר למצב ברירת המחדל לקבוע אם להציג או להסתיר את השכבה בשעת פתיחת המסמך.

  Print

  קובע אם השכבה תודפס.

  Export

  קובע אם שכבה תופיע במסמך שיתקבל כשקובץ PDF מיוצא ליישום או לתבנית קובץ התומכים בשכבות.

  כל המאפיינים הנוספים שיוצר ה- PDF בשכבות שייך לשכבה ספציפית מוצגים בתיבה בתחתית תיבת הדו-שיח Layer Properties.

סידור מחדש של שכבות

ניתן לסדר מחדש שכבות בודדות בחלונית השכבות. פעולה זו שימושית אם ברצונכם לשנות את סדר השכבות ברשימה, או להעביר שכבה מקבוצת שכבות אחת לקבוצה אחרת.

הערה:

לא ניתן לסדר מחדש שכבות נעולות, ולא ניתן לסדר מחדש שכבות הנמצאות בקבוצות שכבות מקוננות.

 1. בחרו שכבה בחלונית Layers.
 2. מקמו את הסמן משמאל לשם השכבה, ולאחר מכן לחצו לחיצה ארוכה על מקש Alt תוך כדי גרירה של השכבה למיקום החדש.

הוספת ניווט בשכבה

ניתן להוסיף לשכבות קישורים ויעדים, שמאפשרים לשנות את התצוגה של מסמך כשהמשתמש לוחץ על סימנייה או על קישור.

הערה:

באופן כללי, שינויים בתצוגת שכבה שבוצעו בעזרת סמל העין בחלונית Layers לא יבואו לידי ביטוי בסרגל הכלים Navigation.

שיוך תצוגת שכבה לסימניות

 1. הגדירו את מאפייני השכבה הדרושים, את התצוגה ואת רמת ההגדלה הדרושים לשכבת PDF של היעד בחלון המסמך.
 2. לחצו על הלחצן Bookmarks ובחרו New Bookmark מתפריט האפשרויות .
 3. בחרו בסימנייה החדשה ובחרו Properties מתפריט האפשרויות .
 4. בתיבת הדו-שיח Bookmark Properties, לחצו על הכרטיסייה Actions.
 5. עבור Select Action, בחרו Set Layer Visibility, לחצו על Add ולחצו על OK.
 6. בחרו בתווית הסימנייה בחלונית Bookmarks, ותנו שם לסימנייה.
 1. הגדירו בחלון המסמך את מאפייני השכבה הדרושים ליעד.
 2. בחרו View‏ ‏> Show/Hide‏ ‏> Navigation Panes‏ ‏> Destinations.

  החלונית Destinations מופיע בחלונית צפה. ניתן להוסיפה לחלוניות אחרות באמצעות גרירתה לחלון הניווט. אם החלון ממוזער, לחצו על הלחצן Destinations כדי להגדילו.

 3. בחרו את האפשרות New Destination מתפריט האפשרויות  ותנו שם ליעד.
 4. בחרו את הכלי Link , וגררו בחלונית המסמך כדי ליצור קישור. ‏(מאחר שתוכן נוסף לכל השכבות, לא משנה אם יוצרים כביכול את הקישור בשכבת היעד. הקישור יפעל מכל שכבה).
 5. בתיבת הדו-שיח Create Link, בחרו Custom Link ולחצו על Next.
 6. לחצו על הכרטיסייה Appearance בתיבת הדו-שיח Link Properties וקבעו את מראה הקישור.
 7. לחצו על הכרטיסייה Actions בתיבת הדו-שיח Link Properties, בחרו Set Layer Visibility ולחצו על Add.
 8. סגרו את תיבות הדו-שיח.

  ניתן לבדוק את הקישורים על-ידי שינוי הגדרות השכבה, בחירה בכלי Hand ולחיצה על הקישור.

ייבוא שכבות (Acrobat Pro)

ניתן לייבא שכבות ממסמך PDF או מקובץ תמונה למסמך יעד מסוג PDF. תבניות התמונה הנתמכות הן BMP‏, GIF‏, JPEG‏, JPEG2000‏, PCX‏, PNG ו- TIFF.

 1. לחצו על הלחצן Layers בחלון הניווט.
 2. בחרו Import As Layer מתפריט האפשרויות .
 3. בתיבת הדו-שיח Import As Layer, לחצו על Browse ואתרו את הקובץ המיועד לייבוא. אם קובץ המקור הוא מסמך מרובה-עמודים, הזינו את מספר העמוד שברצונכם לייבא ב- Page Number. אם קובץ היעד הוא מסמך מרובה-עמודים, ציינו את Target Page Number במקטע Preview של תיבת הדו-שיח.
 4. בחרו אחת מאפשרויות הייבוא הבאות:

  Create New Layer

  יוצר שכבה אחת נפרדת ממסמך המקור. הזינו שם לשכבה החדשה.

  Add To Group

  מציין את קבוצת השכבות הקיימת שיש להוסיף לה את השכבה המיובאת. אפשרות זו זמינה רק כשמסמך היעד כולל קבוצת שכבות אחת או יותר, וכשבוחרים באפשרות Create New Layer.

  Add To Existing Layer

  מוסיף את התוכן ממסמך המקור לשכבה קיימת במסמך היעד. בחרו שכבה במסמך היעד. התוכן המיובא יהיה בעל אותם מאפייני שכבה כשל השכבה הקיימת במסמך היעד. אפשרות זו זמינה רק כשמסמך היעד כולל שכבות.

  Copy Layers From Source

  מייבא את השכבות ממסמך המקור. אפשרות זו זמינה רק כשמסמך המקור כולל שכבות.

 5. התאימו את הגדרות המיקום והמראה בהתאם לצורך ולחצו על OK.

מיזוג או שיטוח שכבות (Acrobat Pro)

שכבות ממוזגות מקבלות את מאפייני השכבה שלתוכה הם מוזגו (שכבת היעד). שיטוח שכבות PDF יגרום להסתרת תוכן שאינו גלוי כשפעולת השיטוח מתבצעת על כל השכבות.

הערה:

לא ניתן לבטל פעולת מיזוג או שיטוח.

מיזוג שכבות

 1. לחצו על הלחצן Layers ובחרו Merge Layers מתפריט האפשרויות .
 2. בחלון Layers To Be Merged, בחרו בשכבה אחת או יותר ולחצו על Add.
 3. כדי להסיר שכבה מהחלון שבמרכז, בחרו בשכבה אחת או יותר ולחצו על Remove.
 4. בחלון Target Layer To Merge, ובחרו בשכבה שברצונכם למזג בה את השכבות שנבחרו.

שיטוח שכבות

 1. לחצו על הלחצן Layers, ובחרו Flatten Layers מתפריט האפשרויות .

עריכת תוכן שכבות

ניתן לבחור או להעתיק תוכן במסמך PDF בשכבות באמצעות הכלי Select או הכלי Snapshot. (ב- Reader, ה- PDF מוכרח לכלול זכויות שימוש.) ב- Acrobat, ניתן לערוך תוכן באמצעות הכלי Edit Text & Images. כלים אלה מזהים ובוחרים כל תוכן גלוי, ללא קשר לכך שהתוכן נמצא בשכבה שנבחרה או לא.

ב- Acrobat, אם התוכן שאתם עורכים או מוחקים משויך לשכבה אחת, תוכן השכבה משקף את השינוי. אם התוכן שאתם עורכים או מוחקים משויך ליותר משכבה אחת, התוכן בכל השכבות ישקף את השינוי. לדוגמה, אם ברצונכם לשנות כותרת ותת-כותרת שמופיעות באותה שורה בעמוד הראשון של מסמך, והכותרת ותת-הכותרת נמצאות בשתי שכבות גלויות שונות, עריכת התוכן בשכבה אחת תשנה את התוכן בשתי השכבות.

ניתן להוסיף תוכן, כגון הערות סקירה, חותמות או שדות טופס למסמכים בשכבות, ממש כפי שעושים זאת במסמכי PDF אחרים. עם זאת, התוכן אינו נוסף לשכבה מסוימת, גם אם שכבה זו נבחרה בשעת הוספת התוכן. במקום זאת, התוכן נוסף לכל המסמך.

ב- Acrobat, באפשרותכם להשתמש בפקודה Merge Files Into A Single PDF כדי לשלב מסמכי PDF שמכילים שכבות. השכבות לכל מסמך מקובצות תחת כותרת נפרדת בחלונית Layers של חלון הניווט. ניתן להרחיב או לצמצם את הקבוצה בלחיצה על הסמל בשורת הכותרת של הקבוצה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת