הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

הגדרת תצוגה ראשונית על מצב Full Screen

מצב Full Screen הוא מאפיין שבאפשרותכם לקבוע עבור קובצי PDF שנמצאים בשימוש עבור מצגות. במצב Full Screen, עמודי PDF ממלאים את המסך כולו ושורת התפריט, סרגל הכלים ופקדי החלון של Acrobat מוסתרים. ניתן גם להגדיר תצוגות פתיחה אחרות, כדי שהמסמכים או אוספי המסמכים שלכם ייפתחו בתצוגה עקבית. בכל מקרה, תוכלו להוסיף מעברי עמוד כדי לשפר את האפקט החזותי בזמן שהמשתמש מדפדף בעמודי המסמך.

כדי לשלוט על אופן הניווט ב- PDF (לדוגמה, התקדמות בעמודים באופן אוטומטי), השתמשו באפשרויות בחלוניתFull Screen של תיבת הדו-שיח Preferences. העדפות אלה הן ייחודיות למערכת – לא למסמך PDF – ומשפיעות על כל מסמכי PDF שתפתחו במערכת זו. לפיכך, אם מגדירים מצגת במערכת שבשליטתכם, אתם שולטים בהעדפות אלה.

תצוגת Normal ותצוגת Full Screen.
תצוגת Normal ותצוגת Full Screen.

הגדרת תצוגה ראשונית

כאשר משתמש פותח את מסמך ה- PDF או את תיק ה- PDF שלכם, הוא רואה את התצוגה הראשונית של ה- PDF. ניתן להגדיר תצוגה ראשונית עבור רמת הגדלה, עמוד ופריסת עמוד רצויים. אם ה- PDF שלכם הוא מצגת, באפשרותכם לקבוע את התצוגה הראשונית למצב Full Screen. ב- Acrobat Pro באפשרותכם ליצור אשפי פעולות כדי לשנות קביעות ברירת מחדל עבור מסמכים מרובים.

לאחר הגדרת התצוגה הראשונית של מסמך PDF, ניתן להוסיף מעברי עמוד לעמודים שנבחרו או לכל המסמך.

הערה:

Acrobat תומכת במעברי עמוד ובתבליטים נעים מ- PowerPoint.

הגדרת תצוגה ראשונית

 1. בחרו File ‏> Properties.
 2. בתיבת הדו-שיח Document Properties, לחצו על Initial View.
 3. בחרו באפשרויות הרצויות ולחצו על OK. יש לשמור את המסמך ולפתוח אותו מחדש כדי לראות את השינויים.

הגדרת התצוגה הראשונית במצב מסך מלא

בעת קביעת התצוגה הראשונית של PDF למצב Full Screen, עליכם להגדיר את אופן הפתיחה של המסמך.

 1. בחרו File ‏> Properties.
 2. בתיבת הדו-שיח Document Properties, בחרו Initial View.
 3. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Page Only מהתפריט Navigation Tab.

  • בחרו Single Page מהתפריט Page Layout.

  • קבעו את האפשרות Open To Page לעמוד שבו ברצונכם להפעיל את המצגת.

 4. בחרו Open In Full Screen Mode כדי לפתוח את המסמך ללא שורת התפריט, סרגל הכלים או פקדי החלון המוצגים. לחצו על OK. ‏(יש לשמור את המסמך ולפתוח אותו מחדש כדי לראות את השינויים).

  הערה:

  משתמשים יכולים לצאת ממצב Full Screen על-ידי הקשת Esc אם ההעדפות שלהם נקבעו באופן זה. עם זאת, במצב Full Screen, משתמשים אינם יכולים להחיל פקודות ולבחור כלים, אלא אם כן הם מכירים את קיצורי המקשים. ייתכן שתרצו להגדיר פעולות עמוד במסמך כדי לספק תפקוד זה.

אפשרויות תצוגה ראשונית למאפייני מסמך

אפשרויות Initial View ב- Document Properties מאורגנות בשלושה אזורים: Layout And Magnification‏, Window Options ו- User Interface Options.

Layout And Magnification

קביעת מראה המסמך.

 

הערה:

שני תנאים יכולים להשפיע על פריסת עמוד והגדלה. 1) מישהו כבר קבע תצוגה ראשונית שונה עבור PDF יחיד דרך File ‏> Properties. 2) סימנתם את האפשרות Restore Last View Settings When Reopening Documents ב- Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Document category.

הכרטיסייה Navigation

קביעת החלוניות שיוצגו בחלונית הניווט.

Page Layout

קובעת את סדר עמודי המסמך.

Magnification

קובעת את רמת הזום של המסמך בשעת פתיחתו. Default – משתמשת בהגדלה שקבע המשתמש.

Open To Page

ציון העמוד שיופיע בעת פתיחת המסמך.

 

הערה:

קביעת Default עבור אפשרויות Magnification ו- Page Layout משתמשת בהגדרות המשתמשים הנפרדים בהעדפות Page Display.

Window Options

קובעות כיצד החלון יתאים את עצמו למסך כשמשתמש יפתח את המסמך. אפשרויות החלון מתייחסות לחלון עצמו ביחס לשטח המסך בצג של המשתמש.

Resize Window To Initial Page

שינוי גודל חלון המסמך בהתאם לעמוד הפתיחה, בהתאם לאפשרויות שנבחרו ב- Document Options.

Center Window On Screen

מציג את החלון במרכז המסך.

Open In Full Screen Mode

הגדלת חלון המסמך לגודל המרבי והצגת המסמך ללא שורת התפריט, סרגל הכלים ופקדי החלון.

Show File Name

מציג את שם הקובץ בשורת הכותרת של החלון.

Show Document Title

מציג את כותרת המסמך בשורת הכותרת של החלון. כותרת המסמך מתקבלת מהחלונית Description של תיבת הדו-שיח Document Properties.

User Interface Options

קובע אילו חלקים בממשק – שורת התפריט, סרגל הכלים ולחצנים בחלון – יוסתרו.

 

הערה:

 אם מסתירים את שורת התפריט ואת סרגל הכלים, המשתמשים לא יוכלו להחיל פקודות ולבחור כלים, אלא אם כן הם מכירים את קיצורי המקשים. ייתכן שתרצו להגדיר פעולות על עמוד שיסתירו באופן זמני לחצנים בממשק בשעת תצוגת העמוד. ‏{ראו הוספת פעולות עם תמונות עמוד ממוזערות ).

הוספת מעברי עמוד

ניתן ליצור אפקט מעניין המתבצע בכל פעם שעוברים לעמוד חדש, באמצעות שימוש במעברי עמוד.

באפשרותכם גם לקבוע מעברי עמוד עבור קבוצת מסמכים באמצעות אשף הפעולות ב- Acrobat Pro.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Tools‏ ‏> Document Processing‏ ‏> Page Transitions.

  • בחלונית Page Thumbnails, בחרו את תמונות העמוד הממוזערות שברצונכם להחיל עליהן מעברים ובחרו Page Transitions מתפריט האפשרויות .

 2. בתיבת הדו-שיח Set Transitions, בחרו אפקט מעבר מהתפריט Transition. אפקטי מעבר אלה זהים לאפקטים שנקבעו בהעדפות Full Screen.
 3. בחרו בכיוון הרצוי לאפקט המעבר. האפשרויות הזמינות תלויות במעבר.
 4. בחרו במהירות של אפקט המעבר.
 5. בחרו Auto Flip, והזינו את מספר השניות שבין היפוך העמודים האוטומטי. אם לא תבחרו אפשרות זו, המשתמש יהפוך עמודים בעזרת פקודות מקלדת או עכבר.
 6. בחרו Page Range שברצונכם להחיל עליהם את המעברים.

  הערה:

  אם משתמשים בוחרים את האפשרות Ignore All Transitions בהעדפות Full Screen, הם אינם רואים את מעברי העמוד.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת