הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

ניתן לחתום על מסמך כדי לאשר את התוכן שלו או את המסמך. בהתחשב במטרה, ניתן להשתמש בסוגי חתימות שונים.

חתימה על PDF באמצעות החתימה שלכם

כדי לחתום על PDF, באפשרותכם להקליד, לצייר או להוסיף תמונה של חתימה או בכתב יד. ניתן גם להוסיף מלל, כגון השם, החברה, התפקיד שלכם או התאריך. לאחר השלמת המסמך, החתימה והמלל הופכים לחלק מה- PDF.

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת חתימה דיגיטלית עבור חתימות מבוססות אישור, ראו חתימות מבוססות אישור.

הערה:

השלימו את פעולות העריכה לפני החתימה. כל שינוי שייעשה במסמך לאחר החתימה יכול להפוך אותה ללא חוקית.

 1. פתחו את מסמך PDF ב- Acrobat.

 2. לחצו על Fill & Sign.

  החלונית Fill & Sign

  הערה:

  אם אינכם רואים את Fill & Sign בסרגל הכלים, עדכנו את Acrobat XI. לחצו על התפריט Help ב- Acrobat ובחרו Check for updates. פעלו על-פי ההוראות המוצגות על המסך כדי להוריד ולהחיל את כל העדכונים הזמינים.

 3. בחלונית Fill & Sign Tools, לחצו על AddText  כדילהוסיף מלל, כגון השם, החברה, התפקיד שלכם או התאריך. לחצו במסמך במקום שבו ברצונכם להוסיף את המלל והתחילו בהקלדה.

 4. בחלונית Fill & Sign Tools, לחצו על Place Signature.

  בפעם הראשונה שחותמים, האפשרות Place Signature פותחת תיבת דו-שיח המאפשרת ליצור או לייבא את החתימה שלכם.

  הערה:

  הערה: אם כבר יש לכם חתימה, באפשרותכם ללחוץ על Place Signature ולדלג אל שלב 6. כדי לשנות או למחוק חתימה קיימת, לחצו על לחצן החץ לצד Place Signature ובחרו את האפשרויות Change Saved Signature ו- Clear Saved Signature. 

 5. (חתימה בפעם הראשונה) בתיבת הדו-שיח Place SIgnature, בחרו בסוג החתימה שברצונכם להוסיף:

  בחירת אפשרות חתימה
  תוכלו לבחור להקליד, להשתמש במצלמת אינטרנט, לצייר או לייבא חתימה, או לחתום עם אישור. Acrobat ישתמש בחתימה זו בקובצי PDF שתחתמו עליהם בעתיד.

  Type my signature

  הקלידו את שמכם בשדה Enter Your Name. ניתן לבחור מתוך מספר סגנונות חתימה; לחצו על Change Signature Style כדי להציג סגנון שונה. כאשר תהיו מרוצים מהחתימה, לחצו על Accept.

  השתמשו במצלמת אינטרנט

  האפשרות Use Webcam פותחת מסגרת וידאו אשר מסייעת לכם לצלם את את תמונת החתימה באמצעות מצלמת האינטרנט של המערכת. לקבלת מידע נוסף, ראו יצירת חתימה לקובצי PDF.

  Draw my signature

  ציירו את החתימה שלכם בשדה Draw Your Signature. כאשר תהיו מרוצים מהחתימה, לחצו על Accept.

  Use an image

  הוסיפו תמונה לחתימה. לקבלת מידע נוסף, ראו יצירת חתימה לקובצי PDF.

  Use a certificate

  לחצו על הבא. פעלו לפי ההוראות על-גבי המסך כדי לקבוע היכן למקם את החתימה, לקבוע כיצד תיראה ולשמור את ה- PDF החתום. (שלבים 6 ו- 7 להלן אינם חלים על חתימות המשתמשות באישור.)

 6. לחצו במסמך PDF במקום שברצונכם למקם בו את החתימה.
 7. כדי להזיז או לסובב את החתימה או לשנות את גודלה, בצע אחת מהפעולות הבאות.
  הזזה, שינוי הגודל או סיבוב חתימה
  A. הזזת המצביע B. שינוי גודל המצביע C. סיבוב המצביע 

  Move

  הציבו את הסמן מעל החתימה וגררו למיקום.

  Resize

  גררו נקודת אחיזה פינתית כדי לשנות את הגודל.

  Rotate

  מקמו את הסמן מעל לנקודת האחיזה לסיבוב (נקודת האחיזה העליונה האמצעית), כאשר הסמן משתנה לחץ מעגלי, גררו כדי לסובב את החתימה.

לקבלת מידע נוסף על אפשרויות חתימה דיגיטלית, ראו אימות חתימות דיגיטליות.

יצירת חתימה לקובצי PDF

באפשרותכם ליצור חתימה לצורך חתימה על מסמך PDF באמצעות מצלמת אינטרנט או על-ידי ציורה.

השתמשו במצלמת אינטרנט

 1. בחלונית Fill & Sign Tools, לחצו על Place Signature.

 2. בחרו Use A Webcam

  בחרו Use a Webcam
  מסגרת הווידאו מציגה הזנת וידאו חיה דרך מצלמת המערכת.

 3. לקבלת תוצאות מיטביות, חתמו את שמכם בדיו שחור על גיליון נייר לבן ריק ונקי, ואז החזיקו אותו מול מצלמת האינטרנט. לחצו על Start Webcam כדי להתחיל לצלם את תמונת החתימה.

  הערה:

  ודאו שחתימתכם ממוקמת כהלכה על הקו הכחול שבמסגרת תצוגת הווידאו.

  לכידת תמונת חתימה באמצעות מצלמת אינטרנט
  צילום והצגת חתימה.

  באפשרותכם להתאים את בהירות החתימה על-ידי הנעת הנייר שאתם אוחזים קדימה ואחורה. כאשר החתימה ממוקמת כראוי על הקו הכחול, היא מצולמת אוטומטית.

 4. תצוגה מקדימה של החתימה שצולמה. כאשר תהיו מרוצים מהחתימה, לחצו על Accept.

השתמש בתמונה

 1. חתמו את שמכם בשחור על-גבי גליון נייר לבן נקי וריק. חתמו במרכז הנייר כדי שלא תצלמו או תסרקו את שולי הנייר.

 2. צלמו או סרקו את החתימה. אם אתם מצלמים את החתימה, ודאו שהדף מואר ושהחתימה לא נמצאת בצל.

 3. העבירו את התמונה או סרקו למחשב. Acrobat מקבל קבצים מסוג JPG‏, PNG‏, GIF‏, BMP‏, TIFF ו- PDF. רשמו לעצמכם את מיקום הקובץ כך שתוכלו למצוא אותו כאשר תחתמו על מסמכי PDF.

  אין צורך לחתוך את התמונה. Acrobat מייבא את החתימה בלבד אם התמונה או הקובץ הסרוק מספיק נקיים.

 4. בחלונית Fill & Sign Tools ב- Acrobat, בחרו Place Signature.

 5. בחרו Use An Image. עיינו ובחרו את קובץ החתימה, ולאחר מכן לחצו על Accept.

  בחירת קובץ החתימה שלכם
  השתמשו בקובץ תמונת חתימה שיצרתם.

שליחת PDF בפקס או בדואר אלקטרוני

ניתן לשלוח מסמכים חתומים בפקס או בדואר אלקטרוני באמצעות שירות Adobe Sign. Adobe Sign מאחסן עותק בחשבון המקוון כדי שאחר כך תוכלו לגשת אליו בקלות. ניתן להיכנס ל- Adobe Sign באמצעות מזהה Adobe או ליצור חשבון.

 1. לאחר השלמת המסמך, לחצו על Send or Collect Signatures בחלונית Fill and Sign .

 2. לחצו על Send via Email or Fax.

 3. כאשר תופיע הבקשה "Your signed document will be uploaded to Adobe Sign…", לחצו על Proceed.

  אם אתם מתבקשים להיכנס, היכנסו באמצעות ה- Adobe ID והסיסמה שלכם.

 4. כאשר אתר Adobe Sign ייפתח בדפדפן, מלאו את השדות המבוקשים ולחצו על Deliver.

 5. פעלו לפי ההנחיות על-גבי המסך כדי להירשם ולהשלים את שליחת המסמך.

Lock document after signing

אם אתם משתמשים בחתימה דיגיטלית כדי להיכנס או לאשר PDF, תראו אפשרות לנעול את המסמך לאחר הכניסה.

הערה: האפשרות Place Signature מסייעת לכם ליצור חתימה רגילה, זו אינה חתימה דיגיטלית.

לקבלת עזרה בנוגע לאופן האישור או החתימה באמצעות חתימה דיגיטלית, עיינו בסעיף הבא להלן.

חתימה על PDF באמצעות חתימה דיגיטלית

כאשר אתם מקבלים PDF שנוסף אליו שדה חתימה, לחצו על השדה ו- Acrobat או Reader יציגו את החתימה הדיגיטלית שלכם המוגדרת כברירת מחדל, אם היא כבר נוספה. אחרת תראו אפשרות ליצור חתימה דיגיטלית חדשה. גם אם לא נוסף שדה חתימה, תוכלו להשתמש בכלי Sign with Certificate כדי לחתום על ה- PDF. בצעו את השלבים להלן.

כדי לאשר או לחתום על PDF באמצעות חתימה דיגיטלית:

 1. לחצו על Fill & Sign, ולאחר מכן לחצו על Work with Certificates כדי להרחיב את החלונית.

  עבודה עם אישורים
 2. לחצו על Sign with Certificate. תראו בקשה לצייר מלבן. לחצו על Drag New Signature Rectangle.

  ציור מלבן חתימה חדש
 3. עברו אל המיקום ב- PDF שבו ברצונכם להציב את החתימה הדיגיטלית או את החתימה, ולאחר מכן גררו את העכבר וציירו מלבן כדי להציב את החתימה.

  תיבת הדו-שיח Sign Document מוצגת. החתימה הדיגיטלית או החתימה המוגדרת כברירת מחדל נבחרת ברשימה הנפתחת Sign As. אם ברצונכם לבחור חתימה דיגיטלית אחרת, לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו אחת.

  חתימה על מסמך באמצעות החתימה הדיגיטלית שלכם המוגדרת כברירת מחדל

  הערה: כדי ליצור חתימה דיגיטלית חדשה, בחרו New ID מהרשימה הנפתחת ובצעו את השלבים כמתואר בסעיף יצירת חתימה דיגיטלית בחתימה עצמית.

 4. בשדה Password, הזינו את הסיסמה עבור החתימה הדיגיטלית.

 5. אם ברצונכם לנעול את המסמך לאחר החתימה, בחרו את תיבת הסימון Lock Document After Signing.

  אזהרה:

  שימו לב שהמסמך יינעל בפני עריכה נוספת. אפשרות זו שימושית כאשר אתם האחרונים או היחידים שחותמים על המסמך. אם אינכם בטוחים, שמרו עותק של ה- PDF לפני שתבחרו באפשרות זו ותחתמו.

 6. לחצו על Sign. ייתכן שתתבקשו לשמור את המסמך בשם. בחרו שם אחר אם ברצונכם לשמור עותק של המסמך, ולחצו על Save. החתימה ממוקמת במסמך.

  המסמך נחתם

שחזור או איפוס של הסיסמה של החתימה הדיגיטלית

לצערנו, אין לכם אפשרות לשחזר או לאפס את הסיסמה אם שכחתם אותה. אם יצרתם את החתימה בעצמכם, יש לכם אפשרות ליצור חתימה חדשה עם אותו מידע שבו השתמשתם עבור החתימה הקיימת. אם קיבלתם את החתימה מרשות אישורים, פנו אל הרשות לקבלת סיוע.

לקבלת מידע נוסף, ראו מזהים דיגיטליים.

בקשו מאחרים לחתום על קובצי PDF באמצעות Adobe Sign

אתם יכולים לבקש מאחרים לחתום על מסמכים באמצעות Adobe Sign. Adobe Sign הוא שירות מקוון המאפשר למשתמשים לחתום על מסמכים במהירות בדפדפן, ללא צורך במזהה דיגיטלי. השירות עוקב אחר התהליך כולו.

שירות Adobe Sign שולח לחותמים הודעה בדואר אלקטרוני המציינת כי אתם מבקשים מהם לחתום על מסמך. הם מעיינים במסמך וחותמים עליו באתר Adobe Sign המאובטח. לאחר החתימה, אתם והחותמים מקבלים את ה- PDF החתום בדואר אלקטרוני. Adobe Sign מאחסן את המסמך החתום בחשבון שלכם כדי שתוכלו לעיין בו בעתיד. לקבלת מידע נוסף, בקרו https://acrobat.adobe.com/us/en/sign.html.

 1. פתחו את ה- PDF שברצונכם לבקש שיחתמו עליו.

 2. פתחו את החלונית Fill & Sign (לחצו על Fill & Sign בצד ימין של סרגל הכלים).

 3. לחצו על Send and Collect Signatures כדי לפתוח את החלונית.

 4. לחצו על Get Other to Sign.

 5. כאשר מופיעה ההודעה “The document has been uploaded to Adobe Sign”, לחצו על Proceed כדי להמשיך.

  אם אתם מתבקשים להיכנס, היכנסו באמצעות ה- Adobe ID והסיסמה שלכם.

 6. כאשר אתר Adobe Sign נפתח בדפדפן, פעלו לפי ההנחיות על-גבי המסך כדי לשלוח את ה- PDF.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת