הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

אודות שיטוח

אם המסמך או הגרפיקה כוללים שקיפות, כדי להפיקם באמצעי פלט כלשהו יש בדרך כלל להעביר אותם תהליך הנקרא שיטוח. השיטוח מחלק גרפיקה עם שקיפות לאזורים וקטוריים ולאזורים עם רסטר. ככל שעולה מורכבות הגרפיקה (שילוב בין תמונות, וקטורים, מלל, צבעי ספוט, הדפסת רכב וכן הלאה), כן גדלה גם מורכבות השיטוח ותוצאותיו.

יש צורך לבצע שיטוח כשמדפיסים או שומרים או מייצאים את הגרפיקה לתבניות אחרות שאינן תומכות בשקיפות. כדי לשמור על השקיפות ללא שיטוח בעת יצירת קובצי PDF, שמרו את הקובץ כ- Adobe PDF 1.4 ‏(Acrobat 5.0) או גרסה מתקדמת יותר.

ניתן לציין הגדרות שיטוח ולאחר מכן לשמור ולהחיל אותן כקביעות שיטוח מוגדרות מראש. השיטוח מתבצע על אובייקטים שקופים בהתאם להגדרות הכלולות בקביעת השיטוח המוגדרת מראש שנבחרה.

הערה:

לא ניתן לבטל שיטוח שקיפות לאחר שמירת הקובץ.

בעת השיטוח, גרפיקה חופפת מחולקת
בעת השיטוח, גרפיקה חופפת מחולקת.

הערה:

למידע נוסף על בעיות בפלט שקיפות, ראה את העמוד Print Service Provider Resources של Adobe Solutions Network ‏(ASN) (אנגלית בלבד), הזמין באתר האינטרנט של Adobe.

סקירה כללית של תיבת הדו-שיח Flattener Preview

השתמשו באפשרויות התצוגה המקדימה בתיבת הדו-שיח Flattener Preview כדי לסמן את האזורים והעצמים השקופים, כמו גם את האזורים והעצמים שהושפעו משיטוח השקיפות. תוכן שקוף מסומן באדום, ואילו שאר הגרפיקה מופיעה בגווני אפור.

השתמשו במידע זה כדי לבצע התאמה של אפשרויות השיטוח לפני החלת ההגדרות ולאחר מכן שמרו אותן כקביעות מוגדרות מראש לשיטוח. אז תוכלו להחיל את הקביעות המוגדרות מראש מתיבות דו-שיח אחרות. לדוגמה, PDF Optimizer‏ (‏Save As Other‏ > Optimized PDF‏), תיבת הדו-שיח Advanced Print Setup ותיבת הדו-שיח PostScript Settings‏ (Save As Other‏ > More Options).

תיבת הדו-שיח Flattener Preview
תיבת הדו-שיח <span class="uicontrol">Flattener Preview</span> מאפשרת תצוגה מקדימה של עמוד PDF הנוכחי, באמצעות הגדרות של תצוגה מקדימה ושל שיטוח.

פתחו את תיבת הדו-שיח Flattener Preview

 1. בחרו Tools‏ > Print Production‏ > Flattener Preview.

תצוגה מקדימה של האזורים שבהם יתבצע שיטוח של הגרפיקה

השתמש באפשרויות התצוגה המקדימה ב- Flattener Preview כדי להדגיש אזורים שיושפעו מהשיטוח. ניתן להשתמש בקודי הצבע השונים כדי להתאים את אפשרויות השיטוח.

הערה:

החלונית Flattener Preview אינה מיועדת לתצוגה מדויקת של צבעי ספוט, הדפסת רכב ומצבי מיזוג. במקום זאת, השתמשו במצב Overprint Preview למטרה זו.

 1. הצגת החלונית (או תיבת הדו-שיח) Flattener Preview:
  • ב- Illustrator, בחרו Window > ‏Flattener Preview.

  • ב- Acrobat, בחרו Tools > ‏Print Production > ‏Flattener Preview.

  • ב- InDesign, בחרו Window > ‏Output > ‏Flattener Preview.

 2. מתפריט Highlight, בחרו בסוג האזורים שברצונכם להדגיש. זמינות האפשרויות תלויה בתוכן הגרפיקה.
 3. בחרו בהגדרת השיטוח הרצויה: בחרו קביעה מוגדרת מראש, או קבעו אפשרויות מסוימות, אם הן זמינות.

  הערה:

  (Illustrator) אם הגדרות השיטוח לא מוצגות, בחרו Show Options מתפריט החלונית כדי להציג אותן.

 4. אם הגרפיקה כוללת אובייקטים עם הדפסת רכב הבאים במגע עם אובייקטים שקופים, בחרו ב- Illustrator אפשרות מתפריט Overprints. ניתן לשמור, לדמות או להשמיט הדפסות רכב. ב- Acrobat, בחרו Preserve Overprint כדי למזג את הצבע של גרפיקה שקופה עם צבע הרקע באופן שייווצר אפקט הדפסת רכב.
 5. בכל עת ניתן ללחוץ על הלחצן Refresh כדי להציג תצוגה מקדימה מעודכנת המבוססת על ההגדרות שציינת. בהתאם למורכבות של הגרפיקה, ייתכן שיהיה עליכם להמתין מספר שניות עד להופעת התצוגה המקדימה. ב- InDesign, ניתן גם לבחור Auto Refresh Highlight.

  הערה:

  ב- Illustrator וב- Acrobat, לחץ על אזור התצוגה המקדימה כדי להגדיל את התצוגה המקדימה. להתרחקות, הקש Alt/Option ולחצו באזור התצוגה המקדימה. לגלילה בתצוגה המקדימה, הקש על מקש הרווח וגרור באזור התצוגה המקדימה.

אפשרויות שיטוח שקיפות

ניתן להגדיר אפשרויות שיטוח שקיפות בעת יצירה, עריכה או תצוגה מקדימה של קביעות שיטוח מוגדרות מראש ב- Illustrator‏, InDesign או Acrobat.

אפשרות מודגשות (תצוגה מקדימה)

None ‏(Color Preview)

מבטל את התצוגה המקדימה.

Rasterized Complex Regions

מדגיש את האזורים שיתווסף להם רסטר מטעמי ביצועים (כפי שהוגדר באמצעות המחוון Rasters/Vectors). זכור שהסיכוי להיווצרות בעיות "תפירה" גדול יותר בגבול האזור המסומן (בהתאם להגדרות מנהל המדפסת ולרזולוציית הרסטר). למזעור בעיות תפירה, בחרו Clip Complex Regions.

Transparent Objects

מדגיש אובייקטים שמהווים מקור לשקיפות, כגון אובייקטים עם אטימות חלקית (לרבות תמונות עם ערוצי אלפא), אובייקטים עם מצבי מיזוג ואובייקטים עם מסיכות אטימות. בנוסף, שים לב שסגנונות ואפקטים יכולים לכלול שקיפות, וההתייחסות לאובייקטים בהדפסת רכב יכולה להיות כאל מקורות שקיפות אם יש בהם שקיפות או אם הדפסת רכב דורשת שיטוח.

All Affected Objects

מדגיש את כל האובייקטים שיש בהם שקיפות, כולל אובייקטים שקופים ואובייקטים שמעליהם נמצאים אובייקטים שקופים. האובייקטים המודגשים יושפעו מתהליך השיטוח – הקווים או התבניות יורחבו, חלקים מהם יהיו עם רסטר וכן הלאה.

Affected Linked EPS Files ‏(Illustrator בלבד)

מדגיש את כל קובצי EPS המקושרים המושפעים מהשקיפות.

Affected Graphics ‏(InDesign בלבד)

מדגיש את כל התוכן הממוקם שמושפע משקיפות או מאפקטים של שקיפות. אפשרות זו שימושית לספקי שירותים החייבים לראות גרפיקה הדורשת תשומת לב מיוחדת כדי להדפיסה כהלכה.

Expanded Patterns ‏(Illustrator and Acrobat)

מדגיש את כל דוגמאות המילוי שיורחבו אם מעורבת בהם שקיפות.

Outlined Strokes

מדגיש את כל הקווים שיהפכו לקווי מתאר משום שהם מעורבים בשקיפות או משום שהאפשרות Convert All Strokes To Outlines נבחרה.

Outlined Text ‏(Illustrator and InDesign)

מדגיש את כל המלל שיהפוך לקווי מתאר משום שמעורבת בו שקיפות או משום שהאפשרות Convert All Text To Outlines נבחרה.

הערה:

בפלט הסופי, קווים ומלל שיהפכו לקווי מתאר עשויים להופיע באופן שונה במקצת מהקווים והמלל המקוריים, במיוחד קווים דקיקים ומלל קטן מאד. עם זאת, החלונית Flattener Preview אינה מציגה בהדגשה מראה שונה זה.

Raster-Fill Text And Strokes ‏(InDesign בלבד)

מדגיש מלל וקווים עם מילוי הכולל רסטר כתוצאה משיטוח.

All Rasterized Regions ‏(Illustrator and InDesign)

מדגיש אובייקטים ונקודות מפגש בין אובייקטים שיתווסף להם רסטר משום שאין כל דרך אחרת לייצגם ב- PostScript, או משום שהם מורכבים יותר מהסף שצוין במחוון Rasters/Vectors. לדוגמה, תמיד יתווסף רסטר למפגש בין שני מעברי צבע שקופים, גם אם הערך שנבחר של Rasters/Vectors הוא 100. האפשרות All Rasterized Regions גם מציגה גרפיקה עם רסטר (כגון קובצי Photoshop) שמעורבת בהם שקיפות, ואפקטי רסטר כגון הצללות וריכוך קצוות. שים לב שאפשרות זו דורשת זמן עיבוד ארוך יותר משאר האפשרויות.

אפשרויות קביעת שיטוח שקיפות מוגדרת מראש

Name/Preset

מציין את שם הקביעה המוגדרת מראש. ניתן להקליד את השם בשדה Name או לקבל את ברירת המחדל, בהתאם לתיבת הדו-שיח. ניתן להזין שם של קביעה מוגדרת מראש קיימת כדי לערוך אותה. שים לב שלא ניתן לערוך את קביעות השיטוח המוגדרות מראש של ברירת המחדל.

Raster/Vector balance

מציין את כמות הנתונים הווקטוריים שיישמרו. ערכים גבוהים יותר שומרים יותר על אובייקטים וקטוריים, וערכים נמוכים מוסיפים יותר רסטר לאובייקטים וקטוריים. ערכי ביניים שומרים על אזורים פשוטים בצורה וקטורית ומוסיפים רסטר לאזורים מורכבים. בחרו בערך הנמוך ביותר כדי להוסיף רסטר לכל הגרפיקה.

הערה:

כמות הוספת הרסטר המתבצעת תלויה במורכבות העמוד ובסוגי האובייקטים החופפים.

Line Art And Text Resolution

מוסיף רסטר לכל האובייקטים, כולל תמונות, גרפיקה וקטורית, מלל ומעברי צבע לפי הרזולוציה שצוינה. התוכנות Acrobat ו- InDesign מאפשרות עד 9600 פיקסלים לאינץ' (ppi) לאיורי קו, ועד 1200‎ ppi למעבר צבע עם רשת. Illustrator מאפשרת רזולוציה מרבית של 9600 ppi גם לאיורי קו וגם לרשת שינוי של מעבר צבע. הרזולוציה משפיעה על דיוק ההצטלבויות בעת שיטוח. על פי רוב, יש לקבוע את האפשרות Line Art and Text Resolution בטווח של 600‏-‏1200 להוספת רסטר באיכות גבוהה, במיוחד בתגי קישוט או בכתב בגודל נקודה קטן.

Gradient And Mesh Resolution

מציין את הרזולוציה של מעברי צבע ושל אובייקטים עם רשת שינוי ב- Illustrator אשר נוסף להם רסטר כתוצאה משיטוח, בטווח של 2400 עד 72‎ ‏ppi. הרזולוציה משפיעה על דיוק ההצטלבויות בעת שיטוח. על פי רוב, יש לקבוע את הרזולוציה של מעברי צבע ורשתות שינוי בין 150‎ ppi ל- 300‎ ppi, מכיוון שהאיכות של מעברי צבע, הצללות וריכוך קצוות אינה משתפרת עם עליית הרזולוציה, אך הדבר גורם להארכת זמני ההדפסה ולעלייה בגודל הקבצים.

Convert All Text To Outlines

ממיר את כל אובייקטי הכתב (מלל רגיל, אזור מלל ומלל על נתיב) לקווי מתאר ומשמיט את כל נתוני הגליפים בעמודים הכוללים שקיפות. אפשרות זו מבטיחה שעובי המלל לא ישתנה בזמן השיטוח. שים לב שהפעלת אפשרות זו גורמת לעיבוי מועט של גופנים קטנים כשמציגים את הקבצים ב- Acrobat או כשמדפיסים אותם במדפסות שולחניות ברזולוציה נמוכה. לא ניכרת כל השפעה על איכות הכתב בעת הדפסה במדפסות ברזולוציה גבוהה או במכונות סדר דפוס.

Convert All Strokes To Outlines

ממיר את כל הקווים לנתיבים פשוטים עם מילוי בעמודים הכוללים שקיפות. אפשרות זו מבטיחה שעובי הקווים לא ישתנה בזמן השיטוח. שימו לב שהפעלת אפשרות זו גורמת לעיבוי מועט של קווים דקיקים ולירידה בביצועי השיטוח.

Clip Complex Regions

אפשרות זו תבטיח שהגבולות בין גרפיקה וקטורית וגרפיקה עם רסטר יעקבו אחרי נתיבי האובייקט. בחירה באפשרות זו מצמצמת את סימני התפרים בגרפיקה, הנובעים מכך שנוסף רסטר לחלק מאובייקט כשחלק אחר של האובייקט נשאר וקטורי. עם זאת, בחירה באפשרות זו עלולה ליצור נתיבים שהמדפסת אינה יכולה לטפל בהם עקב מורכבותם הרבה.

 

הערה:

קיימים מנהלי מדפסת שמטפלים בגרפיקה עם רסטר ובגרפיקה וקטורית בצורה שונה, והדבר עלול לגרום לאפקט של "תפירת" צבעים. לעתים ניתן להפחית בעיות "תפירה" על-ידי ביטול הגדרות מסוימות של ניהול צבע במנהל המדפסת. מאחר שהגדרות אלה משתנות ממדפסת למדפסת, ראה את התיעוד שקיבלת עם המדפסת לקבלת פרטים.

תפירה, במפגש בין גרפיקה עם רסטר לגרפיקה וקטורית
תפירה, במפגש בין גרפיקה עם רסטר לגרפיקה וקטורית.

‏(Illustrator בלבד) בחרו Preserve Alpha Transparency ‏(תיבת הדו-שיח Flatten Transparency בלבד)

שומר על האטימות הכוללת של אובייקטים שעברו שיטוח. באפשרות זו, מצבי המיזוג והדפסות הרכב אובדים, אך המראה שלהם נשמר בגרפיקה המעובדת יחד עם רמת שקיפות אלפא (כמו בעת הוספת רסטר לגרפיקה תוך שימוש ברקע שקוף). האפשרות Preserve Alpha Transparency יכולה להיות שימושית כשמייצאים קובץ SWF או SVG, מאחר ששתי תבניות אלה תומכות בשקיפות אלפא.

‏(Illustrator בלבד) בחרו באפשרות Preserve Spot Color ‏(תיבת הדו-שיח Flatten Transparency בלבד)

שומר בדרך כלל על צבעי ספוט. אפשרות זו גם שומרת על הדפסת רכב של אובייקטים שאינם כוללים שקיפות. בחרו באפשרות זו בעת הדפסת הפרדות צבע אם המסמך כולל צבעי ספוט ואובייקטים בהדפסת רכב. בטל את הבחירה באפשרות זו בעת שמירת קבצים לשימוש בתוכנות עימוד. כשאפשרות זו נבחרה, אזורי הדפסת רכב עם שקיפות יעברו שיטוח, ואילו הדפסות רכב באזורים אחרים יישמרו. התוצאות אינן צפויות כשהקובץ מופק דרך תוכנת עימוד.

Preserve Overprint ‏(Acrobat בלבד)

ממזג את הצבע של גרפיקה שקופה עם צבע הרקע ויוצר אפקט הדפסת רכב.

אודות קביעות מוגדרות מראש של שיטוח שקיפות

אם אתם נוהגים לייצא או להדפיס בקביעות מסמכים הכוללים שקיפות, תוכלו לבצע אטומטית את תהליך השיטוח באמצעות שמירת הגדרות שיטוח בצורת קביעת שיטוח שקיפות מוגדרת מראש. ניתן לאחר מכן להחיל הגדרות אלה גם עבור פלט הדפסה לשמירה וייצוא של קבצים ל- PDF 1.3 ‏(Acrobat 4.0) ולתבניות EPS ו- PostScript. בנוסף, ב- Illustrator ניתן להחילן בעת שמירת קבצים בגרסאות קודמות של Illustrator או העתקה ללוח; ב- Acrobat, ניתן גם להחיל אותן בעת מיטוב קובצי PDF.

הגדרות אלה גם שולטות באופן ביצוע השיטוח בעת ייצוא לתבניות שאינן תומכות בשקיפות.

ניתן לבחור בקביעת שיטוח מוגדרת מראש בכרטיסייה Advanced בתיבת הדו-שיח Print, או בתיבת הדו-שיח הספציפית לתבנית המופיעה לאחר תיבת הדו-שיח Export או Save As הראשונית. ניתן ליצור קביעות שיטוח מוגדרות מראש או לבחור מבין אפשרויות ברירת המחדל שמספקת התוכנה. ההגדרות של כל אחת מברירות המחדל נועדו להתאים לאיכות ולמהירות של השיטוח ברזולוציה המתאימה לאזורים שקופים שנוסף להם רסטר, בהתאם לשימוש המיועד במסמך:

High Resolution

מיועדת לפלט באיכות דפוס ולעותקי הגהה באיכות גבוהה, כגון הגהה המבוססת על הפרדות צבע.

Medium Resolution

מיועדת להדפסת עותקי הגהה במדפסת שולחנית והדפסה לפי דרישה של מסמכים במדפסות PostScript צבעוניות.

Low Resolution

מיועדת לעותקי הגהה מהירים המודפסים במדפסות שולחניות בשחור-לבן ולמסמכים המתפרסמים באינטרנט או מיוצאים ל- SVG.

יצירת קביעת שיטוח מוגדרת מראש

ניתן לשמור קביעות שיטוח שקיפות מוגדרות מראש בקובץ נפרד. שימוש בקובץ נפרד מקל על גיבוי הקביעות או על העברתן לספקי שירות, ללקוחות או לאנשים אחרים בצוות. מרגע שיוצרים קביעות שיטוח מוגדרות מראש בהתאמה אישית, ניתן לערוך אותן ב- PDF Optimizer.

קביעות שיטוח מוגדרות מראש נשמרות באותו מיקום שבו נשמרים קבצי הגדרות המדפסת:

‏(Windows XP)‏

\Documents and Settings\[current user]\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences

‏(Windows Vista®/Windows 7)‏

‎\Users\[current user]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences

‏(Mac OS)

Users/[current user]/Library/Preferences/Adobe/Acrobat/10.0

הערה:

לקביעות שיטוח מוגדרות מראש שנוצרו ב- Acrobat יש תבנית קובץ שונה מאלה שנוצרו ביישומי Adobe אחרים, כך שלא ניתן לשתף בהן יישומים אחרים.

 1. בחרו Tools‏ > Print Production‏ > Flattener Preview.
 2. כדי לבסס קביעה מוגדרת מראש על קביעה קיימת, בחרו בה מתפריט Preset.
 3. קבעו אפשרויות שיטוח.
 4. במקרה הצורך, לחצו על Reset כדי לחזור להגדרות המקוריות.
 5. לחצו על Save.
 6. הקלידו שם ולחצו על הלחצן OK.

הערה:

כדי למחוק קביעה מותאמת אישית, בחרו בה מתפריט Preset ולחצו על Delete. ההגדרות Low‏, Medium, ו- High הן מובנות במערכת, ולא ניתן למחוק אותן.

החילו קביעת שיטוח מוגדרת מראש

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בתיבת הדו-שיח Flattener Preview, בחרו קביעה מוגדרת מראש מתוך התפריט, ציינו טווח עמודים ולחצו על Apply.

  • ב- PDF Optimizer, בחרו באפשרות Transparency מצד שמאל, ולאחר מכן בחרו קביעה מוגדרת מראש מתוך הרשימה.

  • בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup, בחרו בחלונית Output משמאל ולאחר מכן בחרו קביעה מוגדרת מראש מתוך התפריט Transparency Flattener Preset.

  • בחרו File‏ > Save As Other‏ > More Options‏ > Encapsulated PostScript או PostScript ולחצו על Settings. בחלונית Output, בחרו בקביעה מוגדרת מראש מתפריט Transparency Flattener Preset.

ערכו את קביעת שיטוח מוגדרת מראש באמצעות PDF Optimizer.

ניתן לעדכן קביעות מוגדרות מראש מותאמות-אישית בלבד.

 1. בחרו File‏ > Save As Other‏ > Optimized PDF.
 2. בחרו ב- Transparency מצד שמאל.
 3. לחצו לחיצה כפולה על הקביעה המוגדרת מראש שברצונכם לערוך, עדכנו את ההגדרות ולחצו OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת