הודעות Acrobat בנושא זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וצד שלישי

Adobe Acrobat Pro‏, Standard ו/או Reader ‏Adobe Acrobat Pro 2017‏, Standard 2017 ו/או Reader 2017

Certain Spelling portions of this product ‏ based on Proximity Linguistic Technology. ©Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎  ©Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers Inc.©Copyright 2003 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Legal Supplement ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1994 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1997All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA ©Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1993 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 2004 Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2004 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1991 Dr. Lluis de Yzaguirre I Maura ©Copyright 1991 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1990 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1990 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1995 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1996 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1990 IDE a.s. ©Copyright 1990 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1992 Hachette/Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ‎©Copyright 1991 Text & Satz Datentechnik ©Copyright 1991 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.‎  ©Copyright 2004 Bertelsmann Lexikon Verlag ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 MorphoLogic Inc. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1990 William Collins Sons & Co. Ltd. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1993-95 Russicon Company Ltd. ©Copyright 1995 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 2004 IDE a.s. ©Copyright 2004 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ The Hyphenation portion of this product is based on Proximity Linguistic Technology. ‎ ©Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers Inc.©Copyright 2003 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1984 William Collins Sons & Co. Ltd. ©Copyright 1988 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1997 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1997 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1984 Editions Fernand Nathan ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1983 S Fischer Verlag ©Copyright 1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 Zanichelli ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 IDE a.s. ©Copyright 1989 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ ©Copyright 1990 Espasa-Calpe ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 C.A. Stromberg AB. ‎ ©Copyright 1989 All rights reserved. ‎ Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎ Proximity Technology, Inc., FRANKLIN ELECTRONIC PUBLISHERS, INC.

מוצר זה מכיל את תוכנת BSAFE ו/או TIPEM של RSA Security, Inc.‎‏.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (/http://www.apache.org/). 

דחיסת וידאו ופריסת וידאו דחוס של  Flash 10.3 ‏ מבוססות על טכנולוגיית וידאו של On2 TrueMotion‏. ‎©1992-2005 On2 Technologies, Inc.‎‏. כל הזכויות שמורות. http://www.on2.com.

Portions copyright Nellymoser, Inc. (www.nellymoser.com)

טכנולוגיית דחיסת וידאו ופריסת וידאו דחוס של Sorenson Spark tm‎ ברישיון של חברת Sorenson Media, Inc.‎.

טכנולוגיית קידוד שמע MPEG Layer-3 ברישיון מאת Fraunhofer IIS and Thomson‏.

Acrobat XI

© 2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors. כל הזכויות שמורות.

Adobe, הלוגו של Adobe‏, Acrobat ו- Reader הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Apple‏, Leopard‏, Macintosh ו- Mac OS הם סימנים מסחריים של Apple Inc.‎, הרשומים בארצות הברית ובמדינות אחרות. IBM ו- OS/2 הם סימנים מסחריים של International Business Machines Corporation בארצות הברית, במדינות אחרות או בשניהם. Linux הוא סימן מסחרי רשום של Linus Torvalds בארצות הברית ובמדינות אחרות. Microsoft‏, MS-DOS‏, OpenType‏, Windows‏ ו- Windows Vista הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Solaris הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Sun Microsystems, Inc.‎ בארצות הברית ובמדינות אחרות. UNIX הוא סימן מסחרי רשום של The Open Group בארה"ב ובמדינות אחרות. Helvetica ו- Times הם סימנים מסחריים של Heidelberger Druckmaschinen AG המוענקים ברישיון בלעדי דרך Linotype Library GmbH, וייתכן שהם סימנים מסחריים רשומים באזורי שיפוט מסוימים. ITC Zapf Dingbats הוא סימן מסחרי רשום של International Typeface Corporation. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכוש בעליהם.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty_il.

חלקים מסוימים מכילים תוכנות בכפוף לתנאים הבאים:

מוצר זה מכיל את תוכנת BSAFE ו/או TIPEM של RSA Security, Inc.‎‏.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (/http://www.apache.org).

דחיסת וידאו ופריסת וידאו דחוס של Flash 11.4 מבוססות על טכנולוגיית וידאו של On2 TrueMotion‏. ‎©1992-2005 On2 Technologies, Inc.‎‏. כל הזכויות שמורות. http://www.on2.com

מוצר זה מכיל קוד ברישיון מאת Nellymoser‏. www.nellymoser.com

טכנולוגיית דחיסת וידאו ופריסת וידאו דחוס של Sorenson Spark‎™‎‎ ברישיון של חברת Sorenson Media, Inc.‎.

RealDuplexTM Acoustic Echo Cancellation is Copyright (c) 1995-2004 SPIRIT.

טכנולוגיית קידוד שמע MPEG Layer-3 ברישיון מאת Fraunhofer IIS and Thomson‏.

Acrobat X

‎© 2011 Adobe Systems Incorporated ומעניקי הרישיונות שלה. כל הזכויות שמורות.

Adobe, הלוגו של Adobe‏, Acrobat ו- Reader הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Apple‏, Leopard‏, Macintosh ו- Mac OS הם סימנים מסחריים של Apple Inc.‎, הרשומים בארצות הברית ובמדינות אחרות. IBM ו- OS/2 הם סימנים מסחריים של International Business Machines Corporation בארצות הברית, במדינות אחרות או בשניהם. Linux הוא סימן מסחרי רשום של Linus Torvalds בארצות הברית ובמדינות אחרות. Microsoft‏, MS-DOS‏, OpenType‏, Windows‏ ו- Windows Vista הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Solaris הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Sun Microsystems, Inc.‎ בארצות הברית ובמדינות אחרות. UNIX הוא סימן מסחרי רשום של The Open Group בארה"ב ובמדינות אחרות. Helvetica ו- Times הם סימנים מסחריים של Heidelberger Druckmaschinen AG המוענקים ברישיון בלעדי דרך Linotype Library GmbH, וייתכן שהם סימנים מסחריים רשומים באזורי שיפוט מסוימים. ITC Zapf Dingbats הוא סימן מסחרי רשום של International Typeface Corporation. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכוש בעליהם.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty_il.

חלקים מסוימים מכילים תוכנות בכפוף לתנאים הבאים:

החלק של רכיב האיות במוצר זה מבוסס על טכנולוגיה של Proximity Linguistic. © זכויות יוצרים 1989, 2004 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;© Copyright 1990 Merriam – Webster Inc. © Copyright 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏‏.‎; © Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 2003 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏‏. ‎;Legal Supplement © Copyright 1990/1990, 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1990, 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏‏. ‎;Medical Supplement © Copyright 1990/1990, 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1990, 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;Geo/Bio Supplement © Copyright 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;Sci/Tech Supplement © Copyright 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1984, 1990 William Collins Sons & Co. Ltd. © Copyright 1988, 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;© Copyright 1991 Dr. Lluis de Yzaguirre I Maura. ‎© Copyright 1991 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. © Copyright 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1995, 1997 Van Dale Lexicografie bv © Copyright, 1996, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1989, 1990 IDE a.s. © Copyright 1989, 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1992 Hachette © Copyright 1992 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1984 Editions Fernand Nathan© Copyright 1989 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1997 Bertelsmann Lexikon Verlag © Copyright 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1983 S. Fischer Verlag © Copyright 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1989 Zanichelli © Copyright 1989 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1997 MorphoLogic Inc. © Copyright 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1993-1995 Russicon Company Ltd. © Copyright 1995 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1990 Espasa-Calpe © Copyright 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1989 C.A. Strombertg AB © Copyright 1989 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.

מוצר זה מכיל את תוכנת BSAFE ו/או TIPEM של RSA Security, Inc.‎‏.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (/http://www.apache.org)

ייתכן כי צבעי PANTONE®‎ המופיעים כאן אינם תואמים לתקנים המזוהים של PANTONE. לצבעים המדויקים, בדוק בפרסומי צבעים עדכניים של PANTONE. PANTONE®‎ וסימנים מסחריים אחרים של Pantone, Inc.‎ הם הרכוש של Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2012.‎‏.

מסד נתוני הצבעים שנלקח מתוך Sample Books © Dainippon Ink ו- Chemicals, Inc.‎, ברישיון Adobe Systems Incorporated.

דחיסת וידאו ופריסת וידאו דחוס של Flash 10 מבוססות על טכנולוגיית וידאו של ‎On2 TrueMotion. ‎©1992-2005 On2 Technologies, Inc.‎‏. כל הזכויות שמורות. http://www.on2.com

מוצר זה כולל קוד ברישיון Nellymoser‏ (www.nellymoser.com).

טכנולוגיית דחיסת וידאו ופריסת וידאו דחוס של Sorenson Spark‎™‎‎ ברישיון של חברת Sorenson Media, Inc.‎.

טכנולוגיית קידוד שמע MPEG Layer-3 ברישיון מאת Fraunhofer IIS and Thomson‏.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?