שימוש בטפסים ונתוני טופס של Acrobat באינטרנט.

קובצי PDF של Adobe מתאימים במיוחד לתצוגה מקוונת, במיוחד כאשר הם מכילים טפסים. באמצעות Acrobat 5.x או Acrobat 6 Professional, תוכלו ליצור PDF שמכילים רשימות ותיבות סימון, לחצני אפשרויות, שדות טקסט או לחצנים. לדוגמה, לחצן יכול לשלוח נתוני טופס לסקריפט בשרת אינטרנט. (סוג מסוים של סקריפט או יישום, חייב להיות בשרת אינטרנט כדי לאסוף ולנתב את הנתונים למיקום אחר, כגון מסד נתונים.)

תוכלו לשלוח טופסי PDF מדפדפן אינטרנט (לדוגמה, Netscape Navigator או Microsoft Internet Explorer). אם תנסו לשלוח טופס PDF ב-Adobe Reader, הוא יציג את השגיאה "טופסי Acrobat : נדרש דפדפן אינטרנט כדי לשלוח טופס זה".

יצירת טופסי PDF

כדי ליצור טפסים, השתמש באחד מכלי הטופס (לדוגמה, הכלי 'לחצן' או הכלי 'תיבת סימון') ב-Acrobat 6 Professional. לחלופין, השתמשו בכלי הטופס ב-Acrobat 5.x. תוכלו ליצור טפסים בקובץ PDF כל עוד מגבלות האבטחה של קובץ ה-PDF אינם מונעים ממך לשנות אותו. (לא ניתן ליצור טפסים עם Adobe Reader, Acrobat Approval או Acrobat Standard).

אפשרויות לשליחת נתוני טופס

לאחר שהמידע נוסף לשדות הטופס, תוכל לאסוף מידע מהשדות ולשמור אותו בקובץ 'תבנית נתוני טופס' (FDF). FDF הוא תבנית קובץ טקסט שנועדה במיוחד לנתונים שיוצאו משדות טופס PDF. קובצי FDF קטנים יותר מקובצי PDF מכיוון שהם מכילים רק נתוני שדות טופס ולא את הטופס כולו. ניתן ליצור קובצי FDF ב-Acrobat בבחירת Advanced ‏> Forms ‏> Export Forms Data ‏(Acrobat 6 Professional) או File ‏> Export ‏> Form Data ‏(Acrobat 5.x). ב- Adobe Reader 6 ואילך, תוכל לייצא נתוני טופס מקובץ PDF. בחר Document > Fill-in Form אם היוצר של קובץ ה-PDF הפעיל את התכונה Fill-In form (מילוי טופס).

תוכל גם להגדיר לחצן טופס ליצירת קובץ FDF ושליחתו לכתובת אינטרנט (URL). ראה "שימוש בסקריפטים של CGI לאיסוף מידע FDF" להלן למידע נוסף.

לאחר יצירת קובץ FDF, תוכן לאפשר ליישום אחר לנתח אותו ולאכלס מסד נתונים במידע, או שתוכל לשלוח אותו באופן דיגיטלי למיקום אחר. אם תשלח אותו למיקום אחר, ניתן לייבא נתונים אלה לשדות הטופס של קובץ PDF באותו מיקום. (שדות הטופס בקובץ ה-PDF שאליו מיובאים נתוני ה-FDF חייבים להתאים ישירות לשדות הטופס בקובץ ה-FDF). ניתן להשתמש ב-FDF Toolkit (ערכת כלי ה-FDF) בנתונים ממסד נתונים. תוכל להשתמש ב-FDF Toolkit גם לחילוץ נתונים משדות טופס כדי לאכלס מסד נתונים. ראה "קבלת עזרה עבור טפסים וסקריפטים של Acrobat" להלן למידע נוסף.

בנוסף ל-FDF, ‏HTML וטקסט, שכולם אפשרויות לשליחת נתוני טופס, Acrobat 5 ואילך מאפשר לך גם לשלוח קובץ PDF שלם או את שדות נתוני הטופס שלו בתבנית XFDF. XFDF הוא FDF בקידוד XML שמאפשר ייצוג היררכי של נתוני שדה, אך אינו תומך בסוגי נתונים רבים כמו ה-FDF. לדוגמה, ה-FDF יכול לכלול שינויים מצטברים בקובץ ה-PDF, חתימות דיגיטליות ונתונים גרפיים, וה-XFDF אינו יכול לעשות זאת.

טיפול בטופס PDF

טופסי PDF שמוצגים באינטרנט בתוך דפדפן אינטרנט שומרים על אותה פונקציונליות כמו בהצגה באופן מקומי, כולל פונקציונליות של שליחת טפסים. כדי להגדיר טפסים לעבודה באינטרנט, יש להעריך את המידה שבה Acrobat נדרש בתהליך ולזהות את הנקודה שממנה שרת האינטרנט נכנס לפעולה. תוכל ליצור לחצן שדה טופס שישלח את נתוני הטופס (FDF) לכתובת אינטרנט. שלבים אלה יבוצעו ביישום Acrobat. שרת האינטרנט מטפל בחלק הנותר של שליחת נתוני הטופס. יש להגדיר את כתובת ה-URL שאליה תשלח את קובץ ה-FDF עם הוראות לטיפול בקובץ ה-FDF. סקריפטים של CGI (הסבר מופיע למטה), הם הסוג הנפוץ ביותר של סקריפטים המשמשים לקבלת קובצי FDF.

הנה דוגמה של אופן שבו ניתן להשתמש בקובץ PDF כדי לשלוח מידע של קובץ PDF לסקריפט בשרת אינטרנט:

1. אפשר ליצור קובץ טופס PDF של Acrobat ב-Acrobat, ואז למקם את הקובץ בשרת אינטרנט.

2. משתמש מתחבר לשרת האינטרנט שלך וטוען את קובץ ה-PDF.

3. המשתמש ממלא את שדות טופס ה-PDF ולוחץ על לחצן השליחה.

4. מציג Acrobat מייצא את מידע שדות הטופס כקובץ PDF.

5. לאחר מכן קובץ ה-PDF נשלח לכתובת URL שצוינה. לאחר מכן מציג Acrobat אינו מעורב עוד בתהליך.

6. סקריפט של CGI בכתובת ה-URL שצוינה מקבל את קובץ ה-FDF, קורא אותו ומעבד את המידע שנמצא בו.

הגשת קובצי Dynamic PDF

תוכל להגדיר סקריפטים של שרת אינטרנט למילוי או אכלוס של שדות טופס PDF בהגשת מידע FDF לקובץ PDF. אכלוס שדות טופס PDF עם תגובה ממסד נתונים דומה לביצוע שאילתה במסד נתונים וקבלת תשובה. תזדקק לסקריפט שיקבל את התשובה וינתב אותה חזרה לשדות הטופס, שאז יאוכלסו במידע המתאים ממסד הנתונים. (שדות הטופס בקובץ ה-PDF שאליו מיובאים נתוני ה-FDF חייבים להתאים ישירות לשדות הטופס בקובץ ה-FDF).

לדוגמה, לאחר שמשתמש מבצע בחירות ושולח מידע באמצעות טופס PDF, ייתכן שתרצה ששרת האינטרנט יחזיר קובץ PDF המציג את האפשרויות שהמשתמש בחר.

הגשה דינמית של קובצי PDF מצריכה סקריפטים וניסיון עם שרתי אינטרנט. במקרה זה, התמיכה הטכנית של Acrobat אינה מספקת סיוע.

שימוש בסקריפטים של CGI לאיסוף מידע FDF

CGI‏ (Common Gateway Interface) (ממשק שער משותף) הוא שפת סקריפט ממשק סטנדרטית להפעלת תוכנית והחזרת התוצאה לדפדפן אינטרנט. סקריפטים של CGI יכולים לקרוא ולכתוב קבצים ולגשת למסדי נתונים או ליישומים אחרים. משתמשים בשפת תכנות כגון C או Perl כדי לחבר סקריפטים של CGI ביישום לעריכת טקסט (למשל WordPad). כדי ליצור סקריפט CGI שיאסוף פרטי FDF, תזדקק דברים הבאים:

- שפת תכנות כגון C (שדורשת מהדר) או Perl (שיש לה יכולות עיבוד טקסט חזקות ותחביר גמיש).

- ידע בשפת התכנות. CGI, כמו דברים רבים באינטרנט, משתנה מדי פעם. בדוק את המפרטים האחרונים עבור CGI.

- יישום שיקבל ויעבד את מידע ה-FDF.

- שרת אינטרנט.

מציגי Acrobat יכולים לנתב מידע FDF לשרת. אם המידע כבר קיים בשרת, מציגי Acrobat לא יכולים לנתב את המידע למקום אחר. השתמש בסקריפט CGI כדי לנתב את המידע (כמו עם דף HTML). סקריפט ה-CGI ינתח או יקרא את נתוני ה-FDF, ולאחר מכן ינתב אותם בהתאם להנחיות.

כדי שסקריפט CGI ינתח נתוני FDF, יש לכלול את שם סקריפט ה-CGI במידע שאתה שולח את המידע מטופס PDF של Acrobat לשרת אינטרנט. לאחר שם הסקריפט צריך להיות תו סולמית (#) והאותיות הרישיות "FDF", כך שהסקריפט יזהה את הנתונים כ-FDF. לדוגמה, כתובת ה-URL יכולה להיות "http:/cgi-bin/MyScript.cgi#FDF".

לסקריפטים לדוגמה, ראה את Acrobat FDF Toolkit SDK (‏SDK של ערכת כלים עבור Acrobat FDF), שניתן להוריד מאתר האינטרנט AdobePartner Connection Developers Program.

קבלת עזרה עם טפסים וסקריפטים של Acrobat

התמיכה הטכנית של Adobe Acrobat מעניקה עזרה כללית עבור תוכנת Acrobat. עם זאת, התמיכה הטכנית של Acrobat אינה מסייעת בתחומים הבאים:

- JavaScript,‏ CGI או תוכנות סקריפט או תכנות אחרות, גם בעת שימוש עם קובץ שנוצר ב-Acrobat (PDF או FDF).

- תבניות עמוד דינמיות. תבניות עמוד דינמיות מאפשרות למפתחים ליצור טפסים, בקשות, קטלוגים, עלונים ופרסומים אחרים שניתן להתאים אישית ולהגיש במהירות.

AdobePartner Connection מספק תיעוד ותמיכה עבור מפתחים של טופסי Acrobat, כולל ערכת פיתוח תוכנה (SDK) עבור Acrobat Forms. למידע על הצטרפות כחבר Adobe Partner Connection, בקר באתר של Adobe בכתובת http://partners.adobe.com/asn/developer/main.html. עבור משאבי טפסים, כולל ערכת Acrobat SDK וערכת FDF Toolkit, בקר בכתובת http://partners.adobe.com/asn/acrobat/docs.jsp.

מידע נוסף

: שימוש בפקודה "mailto" לבדיקת לחצן הגשה בטופס Acrobat

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?