בעיה: Acrobat מציג דו-שיח Save As (שמור בשם) ריק ב-MacOS

דו-שיח Save As (שמור בשם) ב-Acrobat DC אינו מאפשר לשמור קבצים, הוא ריק.

סיבה אפשרית: בדו-שיח Save As (שמור בשם) ב-Acrobat DC יש אפשרות נוספת לשמירת קבצים בענן. אם Acrobat אינו יכול להתחבר לענן, יתכן שדו-שיח Save As (שמור בשם) לא יפעל כהלכה.

פתרון עוקף: השבת את אפשרויות האחסון המקוון עבור פתיחה ושמירה של קבצים.

אזהרה:

אם תשבית את אפשרויות האחסון המקוון, לא תראה את אפשרויות הענן לפתיחה או שמירה של קבצים ב-Acrobat DC.

  1. ב-Acrobat DC, עבור אל Edit‏ > Preferences‏ > General.

  2. נקה את תיבת הסימון, עבור האפשרויות שלהלן:

    • Show online storage when opening files
    • Show online storage when saving files
    Turn off online storage option
  3. לחץ על OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת