בצע את הפעולות שלהלן על מנת ליצור חותמת דינמית מותאמת אישית או חותמת מותאמת אישית עם תאריך אוטומטי באמצעות Acrobat DC.
 1. ב-Acrobat, עבור אל Tools > Stamp (כלים > חותמת)

  חותמת

  חלון Stamp (חותמת) יוצג.

 2. לחץ על Custom Stamps > Create (חותמות מותאמות אישית > צור)

  צור חותמות מותאמות אישית
 3. לחץ על Browse (דפדף) על מנת ליצור תמונת חותמת מכל אחד מסוגי הקבצים המופיעים בתיבת השיח Open (פתח) ולאחר מכן לחץ על OK.

  הערה: כל סוגי הקבצים עוברים המרה ל-PDF.

  צור תמונת חותמת מקובץ
 4. בתיבת הדו-שיח Create Custom Stamp (יצירת חותמת מותאמת אישית), בחר בקטגוריה Dynamic (דינמית).תן שם לחותמת ולאחר מכן לחץ על OK.

  צור חותמת דינמית
 5. פתח את קובץ חותמת ה-PDF החדש שנוצר מהמיקום הבא של ספריית המשתמש של המערכת שלך. לקובץ ניתן שם שרירותי.

  • למשתמשי Windows 7/ 10: C:\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Stamps
  • למשתמשי Mac OS : /Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Stamps
  קובץ חותמת PDF
 6. עבור אל Tools > Prepare Form (כלים > הכן טופס).
  ודא שקובץ חותמת ה-PDF החדש שנוצר (בשלב 5) נבחר. לחצו על Start.

 7. בסרגל הכלים Prepare Form (הכנת טופס), לחץ על Add a Text Field (הוסף טקסט לשדה). מקם את השדה שבו ברצונך שהתאריך יופיע והענק לו שם.

  הוסף שדה טקסט
 8. לחץ פעמיים על שדה הטקסט, או לחץ על All Properties (כל המאפיינים) ובחר בכרטיסייה Calculate (חשב).

 9. בחר בלחצן האפשרויות Custom Calculation Script: (סקריפט חישוב מותאם אישית) ולחץ על Edit (ערוך). חלון JavaScript Editor יוצג.

  סקריפט חישוב מותאם אישית
 10. ב-JavaScript Editor (עורך ה-JavaScript), הקלד את הסקריפט הבא ולאחר מכן לחץ על OK.

  עורך ה-JavaScript
 11. סגור את תיבת הדו-שיח Text Field Properties (מאפייני שדה טקסט), סגור את מצב Prepare Form (הכנת טופס) ולאחר מכן שמור את הקובץ.
  שנה את השם של קובץ החותמת לעיון נוח יותר.

 12. החותמת הדינמית מוכנה. על מנת להשתמש בחותמת הדינמית במספר מחשבים, העתק את הקובץ לספרייה הבאה.

  • Windows 7/ 10‏: [install_directory]\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\[language _directory]\

   לדוגמה, C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU\

  • Mac OS:‏ /Applications/Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Built-In/Comments.acroplugin/Stamps/[language _directory]/

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת