קובצי PDF רגילים אינם מוכנים להדפסה. הם עשויים לכלול תמונות וצבעים באיכות נמוכה, שלא יודפסו כראוי או יודפסו באיכות נמוכה מאוד. תוכל להשתמש ב-Acrobat Pro DC כדי ליצור מקובצי ה-PDF הרגילים שלך קובצי PDF מוכנים להדפסה ברזולוציה גבוהה.

הערה:

תמיד טוב ליצור קובצי PDF מוכנים להדפסה ברזולוציה גבוהה ישירות מהיישום שבו יצרת את קובץ המקור.

עקוב אחר הצעדים שלהלן כדי ליצור קובצי PDF ברזולוציה גבוהה מקובצי ה-PDF הקיימים שלך באמצעות Acrobat DC.

  1. פתח את קובץ ה-PDF ב-Acrobat DC ועבור אל File>Save as Other < Press-Ready PDF (PDF/ X)

  2. בתיבת הדו-שיח Save As PDF, לחץ על Settings

  3. בתיבת הדו-שיח Preflight, בחר Save as PDF/X-4 ולחץ על OK

    הערה:

    ניתן לבחור באחד מפרופילי ההמרה PDF/X-4 הזמינים ברשימה שבחלק Create PDF/X-4 according to the following PDF/X-4 conversion profile.החל תיקונים לפי צרכיך.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת