השגיאה 10:10 מופיעה בעת הצגת PDF ב-Internet Explorer

שגיאה 10:10 מופיעה בעת ניסיון להציג PDF ב-Internet Explorer בעזרת התוסף של Adobe Acrobat או של Acrobat Reader.

בעת הצגה של PDF ב-Internet Explorer באמצעות התוסף של Adobe Acrobat או של Acrobat Reader, מופיעה הודעת השגיאה הבאה: "There is a problem with Adobe Acrobat/Reader. If it is running, please exit and try again. (10:10)".

שגיאה 10:10

פתרון עקיפה: הפעל את המצב המוגן ב-Adobe Acrobat או ב-Acrobat Reader

  1. ב-Adobe Acrobat או ב-Acrobat Reader, בחר Edit ‏> Preferences.

  2. ברשימה Categories משמאל, בחרו Security (Enhanced)‎‏.

  3. במקטע Sandbox Protections, בחר באפשרות Enable Protected Mode At Startup, ולאחר מכן לחץ על OK.

    הפעלת מצב מוגן בעת ההפעלה

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון