שגיאה: פרמטר שגוי בעת שימוש בפקודה 'צור PDF מסורק'

כשאתה יוצר PDF באמצעות הפקודה PDF From Scanner ב-Acrobat, השגיאה Bad Parameter (פרמטר פגום) מופיעה ולא נוצר קובץ PDF. 

פתרון

בתיבת הדו-שיח Configure Presets, בחר את הסורק המחובר למחשב מתוך התפריט הנפתח Scanner.

  1. בתפריט קובץ,בחרצור > PDF מסורק > קבע תצורה של קביעות מוגדרות מראש.

  2. בתיבת הדו-שיח Configure Presets לחץ על התפריט המוקפץ שלצד השדה סורק ובחר את הסורק המחובר למחשב.

  3. לחץ על אישור, ולאחר מכןבחרצור > PDF מסורק.

הערה: חלק מהסורקים הישנים יותר אינם תומכים בהגדרות קבועת מראש. כשאתה בוחר סורק שאינו נתמך בתפריט המוקפץ, מופיעה תיבת דו-שיח עם הכיתוב This scanner does not support presets (סורק זה לא תומך בהגדרות קבועות מראש).

 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת