טיפול בגופנים ב-Acrobat Distiller בעת יצירת קובצי PDF

תזכורת חשובה:

Adobe תפסיק את התמיכה בכתיבה עם גופני Type 1 בינואר 2023. עיין במאמר העזרה סיום התמיכה ב-Postscript Type 1 לקבלת פרטים נוספים.

הנושאים הכלולים

הגופנים שבהם אתה משתמש קובעים את הפלט שלך כשאתה ממיר מסמכים לתבנית PDF ב-Adobe Acrobat Distiller. (Acrobat Distiller הוא גם תכונה של Adobe Acrobat וגם יישום עצמאי). סוג הגופן (כגון TrueType‏, PostScript) משפיע על המראה הכללי של הטקסט בקובץ ה-PDF וקובע אם ניתן לערוך חיפוש בטקסט, לערוך או להדפיס אותו.

השתמש במסמך זה כדי להבין כיצד Acrobat Distiller מטפל בגופנים ומשפר את פלט ה-PDF שלך.

אודות הגופנים של Windows ו-Mac OS

Acrobat Distiller מזהה את כל הגופנים של Windows ו-Mac OS; עם זאת, סוג הגופן שבו אתה משתמש (לדוגמה, TrueType) קובע כיצד Acrobat Distiller יטפל במידע עבור גופן זה.

סוגי גופני Windows כוללים: גופני Type 1 (או גופני PostScript), Type 3, מפת סיביות של Windows וגופני וקטור, גופני TrueType וגופני Open Type של Adobe (Windows 2000 ו-XP). סוגי גופני Mac OS כוללים: גופני Type 1, גופני Apple TrueType, גופני TrueType וגופני OpenType של Adobe.

בנוסף לסוג הגופן, Acrobat Distiller משתמש בערכת התווים של הגופן כדי לקבוע את מידע הגופן שיש לכלול בקובצי ה-PDF שהוא יוצר. ערכות התווים עבור גופני Type 1, לדוגמה, יכולות לכלול אחת או יותר מערכות התווים ISO Latin 1‏, Expert‏, Small Capitals ו-Old Style Figures‏ (SC & OSF)‏, Symbolic‏, קירילית וקאנג'י:

-- ערכת התווים ISO Latin 1 (או ערכת התווים הסטנדרטית Type 1) כוללת את תווי האלפבית הסטנדרטיים באנגלית, צרפתית, איטלקית וגרמנית, וכן תווי ניקוד ומספרים.

-- ערכות התווים Expert כוללות תווי שברים וליגטורה עבור האלפבית האנגלי.

-- תווי SC ו-OSF מכילים אותיות ומספרים בעיצוב מיוחד כדי להתאים אישית מראה של מסמך.

-- ערכות התווים של הסמלים מכילות תווים שאינם טקסט, במקום תווי אלפבית.

-- ערכות התווים הקיריליות מכילות את תווי האלפבית עבור שפות, כגון רוסית ואוקראינית.

-- ערכות התווים בקאנג'י (יפנית) מכילות תווים יפניים בעלי בית כפול. עיין בסעיף 'גופני קאנג'י' במסמך זה כדי להבין מתי ניתן להשתמש ולהציג גופני קאנג'י בקובצי PDF.

כיצד Acrobat Distiller משתמש בגופנים

כדי ש-Acrobat Distiller ימיר בהצלחה מסמך למסמך PDF, עליו להפנות לכל גופן במסמך המקור באמצעות התהליכים הבאים כאשר המסמך מומר תחילה ל-PostScript ולאחר מכן ל-PDF.

בדיקת שם ה-PostScript

Acrobat Distiller מחפש שם גופן PostScript ומוסיף אותו למסמך ה-PDF. שמות גופני PostScript מופיעים בדרך כלל בטבלת השמות של גופן. (טבלת השמות מאחסנת מידע על גופנים, כגון שם, סגנון וזכויות יוצרים). אם שם PostScript אינו זמין, Acrobat Distiller משתמש בשם המערכת עבור הגופן. לדוגמה, אם המסמך המקורי כולל גופן TrueType המותקן במערכת, Acrobat Distiller גוזר את ה-BaseFont וה-FontName מטבלת שמות הגופנים.

אם הגופן הוא גופן Type 42‏, Acrobat Distiller יוצר טבלת שמות עבור הגופן מגופן מערכת תואם; גופני Type42 אינם כוללים בדרך כלל טבלאות שמות. לקבלת מידע נוסף אודות גופני Type 42, ראה "גופני TrueType" בסעיף "כיצד סוגי גופנים משפיעים על טקסט בקובצי PDF" של מסמך זה.

הוספת תיאור של הגופנים

לכל קובץ PDF שהוא יוצר, Acrobat Distiller מוסיף תיאור של גופני Type 1 המשתמש בערכת התווים ISO Latin 1. אם אתה פותח קובץ PDF במחשב שבו מותקנים גופנים אלה, Acrobat משתמש בגופנים המותקנים כדי להציג ולהדפיס את קובץ ה-PDF. אם הגופנים אינם מותקנים, Acrobat משתמש בתיאורי הגופנים כדי ליצור גופנים חלופיים הדומים לגופנים המקוריים.

הטמעת הגופנים

אם הטמעת גופנים מופעלת, Acrobat Distiller מטמיע גופני TrueType ו-Type 3 וגופני Type 1 שאינם משתמשים בערכת התווים ISO Latin 1 (כגון תווי סמלים או תווי Expert). Acrobat Distiller 7.0 יכול להטמיע גופני OpenType; עם זאת, היישום שיצר את המסמך המקורי קובע אילו מאפייני גופן OpenType ניתן להטמיע. אם אתה מטמיע גופן OpenType המבוסס על גופן Type 1‏, Acrobat Distiller מטמיע אותו כגופן CFF/Type 2. Acrobat Distiller מטמיע גופני Open Type המבוססים על גופני TrueType כגופני TrueType.

גופן שמוטמע בקובץ PDF זמין תמיד להצגה ולהדפסה, בין אם הוא מותקן במערכת או לא. עם זאת, לא ניתן לערוך טקסט בקובץ ה-PDF אלא אם כן הגופן מותקן. אם תנסה לערוך טקסט המשתמש בגופן מוטמע והגופן אינו מותקן, Acrobat יחזיר אזהרה וישתמש במקום זאת בגופן חלופי.

הרשאות גופנים

Acrobat Distiller מאשר ושומר על הרשאות הגופן המקוריות, גם אם קובץ PDF השתנה מחדש. לא ניתן להטמיע גופנים בעלי הרשאות מוגבלות והם יגרמו ל-Acrobat Distiller להחזיר שגיאה במהלך תהליך ההמרה. באפון דומה, גופנים שאינם משתמשים בתבנית קידוד תווים, כגון WinAnsi או MacRoman, עשויים לגרום ל-Acrobat Distiller להחזיר שגיאה אם תנסה להטמיע אותם.

המרת הגופנים

אם Acrobat Distiller אינו יכול לפרש או למצוא את מידע הגופן שהוא זקוק לו מתוך גופן, הוא מחליף את הגופן. במקרים נדירים, Acrobat Distiller ממיר גופנים כאלה לתמונות מפת סיביות, מה שמונע חיפוש, התאמת קנה מידה או עריכה של הגופן. Acrobat Distiller ממיר בדרך כלל גופני PCL וגופני וקטור של Windows (מתאר) לתמונות מפת סיביות. עיין בסעיף "כיצד מנהלי התקנים של מדפסות PostScript מטפלים בגופני TrueType ב-Windows" במסמך זה.

מתארי גופנים

Acrobat Distiller מטמיע מתאר גופן (כלומר, מידע על גופן) עבור כל גופן שהוא מטמיע. מתאר יכול לכלול את המידע הבא:

מתאר מה משמעות המתאר
Ascent הגובה המרבי מעל קו הבסיס שהגיעו אליו התווים בגופן, להוציא דגשים.
CapHeight קואורדינטת ה-Y של החלק העליון של האותיות הגדולות השטוחות (לדוגמה, 'E'), הנמדדת מקו הבסיס.
Descent העומק המרבי מתחת לקו הבסיס שמגיעים אליו התווים בגופן.
Flags תכונות הגופן, לרבות fixed-width‏, serif, symbolic‏, script‏, italic‏, small caps‏, all caps, או תכונות אחרות.
FontBBox תיבה תוחמת שהיא המלבן הקטן ביותר המסוגל להכיל תווים בערכת התווים, אם מצוירים זה מעל זה.
ItalicAngle הזווית במעלות של משיכות הדיו האנכיות הבולטות; לרוב שלילית.
StemV רוחב החלקים האנכיים בתווים.
AvgWidth (אופציונלי) הרוחב הממוצע של תווים בגופן.
FontFile (אופציונלי) מתאר סוגי הגופנים השלם. קיים רק כאשר הגופן או קבוצת המשנה של הגופן מוטמעים.
Leading (אופציונלי) מרווח השורה הרצוי בין שורות טקסט.
MaxWidth (אופציונלי) הרוחב המרבי של תווים בגופן.
MissingWidth (אופציונלי) הרוחב שיש להשתמש בו עם תווים לא מקודדים (כלומר, תווים שאינם כלולים בערכת התווים).
StemH (אופציונלי) רוחב החלקים האופקיים בתווים.
XHeight (אופציונלי) קואורדינטת ה-Y של החלק העליון של התווים הקטנים השטוחים שאינם עולים (לדוגמה, 'z'), הנמדדת מקו הבסיס.
FontFamily (אופציונלי) המשפחה שאליה משתייך הגופן (לדוגמה, סוג הגופן "Times Bold Italic" שייך למשפחת הגופנים "Times").
FontStretch (אופציונלי) סוג של הגופן שמשפיע על הממד האופקי (לדוגמה, UltraCondensed‏, SemiCondensed‏, Normal‏, Expanded).
FontWeight (אופציונלי) הרוחב או העובי של גופן.

כיצד סוגי גופנים משפיעים על טקסט בקובצי PDF

סוג הגופן שבו אתה משתמש יכול להשפיע על מראה הטקסט והדפסת הטקסט בקובצי ה-PDF שלך, וקובע אם ניתן לחפש בטקסט ולערוך אותו

גופני מפת סיביות

אם קובץ PDF מכיל גופנים שהומרו לתמונות מפת סיביות, המציגים לא יעבדו את התמונות כגופנים, אלא יציגו וידפיסו במקום זאת את התמונות בדיוק כמו כל תמונת מפת סיביות אחרת. עם זאת, טקסט המומר למפות סיביות אינו ניתן לחיפוש או לעריכה.

dFonts (Mac OSX בלבד)

גופנים אלה הם מקוריים במערכת Mac OS X וזהים לקובצי חבילת הגופנים הסטנדרטית, למעט העובדה שמשאבי הגופן מאוחסנים במזלג הנתונים של הקובץ. Acrobat Distiller מטפל ב-dFonts בדיוק כמו בגופני TrueType אחרים ב-Mac OS.

גופני קאנג'י

באפשרותך ליצור קובצי PDF המכילים גופני קאנג'י באמצעות הן גרסאות בשפת קאנג'י והן גרסאות בשפה האנגלית של Acrobat Distiller. (עבור גרסאות שאינן באנגלית של Acrobat Distiller, עליך להתקין את חבילת התמיכה בגופנים המתאימה). Acrobat מציג אוטומטית גופנים אסייתיים המוטמעים בקובץ PDF. אם גופנים אסייתיים אינם מוטמעים, Acrobat יכול להציג אותם לאחר שאתה מתקין את חבילת התמיכה בגופנים המתאימה. לקבלת מידע אודות התקנת חבילות תמיכה בגופנים, עיין במסמך "הצגה והדפסה של גופנים אסייתיים בקובצי PDF באמצעות מציגי Roman Acrobat."

גופני Multiple Master‏ (MM)

משום שגופני Multiple Master (כגון Minion MM) יוצרים מופעים ספציפיים של גופן המבוססים על המאפיינים של מסמך והמקום שבו הגופן משמש, Acrobat Distiller לא יכול להטמיע אותם. במקום זאת, Acrobat Distiller מוסיף קבוצת משנה של הגופן, בעלת מזהה גופן ייחודי. משום שגופני MM יוצרים מופעים אלה באופן דינמי, אין באפשרותך להטמיע את הגופנים או לערוך אותם ב-Acrobat. התמיכה הטכנית של Adobe ממליצה שלא תשתמש בגופני MM אם עליך לערוך או להטמיע גופנים ב-Acrobat. לקבלת מידע נוסף על גופני MM, עיין במסמך 328600, "מידע כללי על גופני Multiple Master".

גופני OpenType מ-Adobe

תבנית OpenType מבוססת על Type 1 ומשלבת נתוני מתאר, נתונים מטריים ונתוני מפת סיביות בקובץ גופן יחיד. תבנית OpenType כוללת תכונות טיפוגרפיה מתקדמות שרוב היישומים עדיין לא ניצלו; כתוצאה מכך, יישומים אלה מזהים תבנית OpenType ומתייחסים אליה כגופני TrueType. טיפול זה משפיע על האופן שבו גופני OpenType מ-Adobe מוטמעים בקובצי PDF. דרישות ההטמעה של גופן Type 1 חלות על גופני Open Type המבוססים על Type 1 מ-Adobe. דרישות ההטמעה של TrueType חלות על גופני OpenType המבוססים על TrueType.

באפשרותך להטמיע גופני OpenType מ-Adobe ב-Acrobat Distiller 7.0 אם אתה בוחר בתאימות PDF 1.6, עם זאת התכונות הספציפיות ל-OpenType יהיו זמינות רק ב-Acrobat 7.0. (בחר Settings‏ > Edit Adobe PDF Settings, לחץ על הכרטיסייה General ובחר Acrobat 7.0 (PDF 1.6) מהתפריט המוקפץ Compatibility.)

גופני Symbol

משום שכל גופן סמל מכיל תווים וערכות תווים ייחודיים, Acrobat Distiller מטמיע תמיד את הגופנים הללו כדי למנוע את החלפתם.

גופני TrueType

גופני TrueType בעלי הרשאות התקנה ועריכה ניתנים להטמעה בקובץ PDF על-ידי Acrobat Distiller. אם הגופן לא כולל הרשאות אלה, Acrobat Distiller מטמיע קבוצת משנה של גופנים (כלומר, רק תווי הגופן המשמשים במסמך).

הערה:Acrobat Distiller אינו מדווח על קבוצות משנה של גופני TrueType בקובץ יומן הרישום שלו. ולמרות שהכלי TouchUp Text ב-Acrobat מפרש את הגופנים כמוטמעים בתיבת הדו-שיח Text Attributes, אין באפשרותך לערוך קבוצת משנה של גופן בעזרת כלי זה משום שהמערכת לא יכולה לזהות את מזהה הגופן הייחודי של קבוצת המשנה של הגופן ולמפות אותו לגופן TrueType המקורי במערכת. אם אתה עורך קבוצת משנה של גופן עם הכלי TouchUp Text‏, Acrobat מחליף את הגופן עם שווה ערך מסוג sans serif או serif.

כשאתה משתמש ב-Acrobat Distiller כדי ליצור קובצי PDF, ייתכן שטקסט המעוצב עם גופני TrueType לא יהיה ניתן לחיפוש, בהתאם לאופן הכתיבה של מידע הגופן בקובץ ה-PostScript. במקרים אלה, מדפסות PostScript ממירות את גופן TrueType כגופן Type 42, אשר שומר בצורה הטובה ביותר על מאפייני הגופן, כגון יכולת חיפוש. תבנית גופן Type 42 קיימת בראש ובראשונה כדרך עבור פרשני PostScript להוריד גופנים שאינם PostScript‏ (TrueType). גופן Type 42 מורכב משפת PostScript "הכרוכה" מסביב לגופן TrueType. גופן Type 42 נוצר בדרך כלל על-ידי מנהל התקן מדפסת כדי להוריד גופני TrueType למדפסת PostScript הכוללת רסטר של TrueType. באמצעות שיטה זו, גופן TrueType מפורש ישירות על-ידי Acrobat Distiller, המספק את התיאור המדויק ביותר של גופן TrueType המקורי. משתנים שיכולים להשפיע על מידע גופן זה כוללים: את היישום שיצר את קובץ PostScript, את הגופן עצמו, את מנהל ההתקן של מדפסת PostScript ואת קובץ PostScript Printer Description (PPD). אם טקסט המעוצב עם גופני TrueType אינו ניתן לחיפוש בקובץ PDF שנוצר עם Acrobat Distiller, שנה אחד או יותר ממשתנים אלה ולאחר מכן צור מחדש את קובץ ה-PDF.

מידע נכתב בקובץ PostScript על-ידי היישום שיוצר את קוד PostScript או על-ידי מנהל ההתקן של מדפסת PostScript. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד היישום, או עיין בנושא "כיצד מנהלי התקנים של מדפסות PostScript מטפלים בגופני TrueType ב-Windows" במסמך זה.

גופני Type 1

הן עבור מראה והן עבור יכולת חיפוש, גופני Type 1 מספקים המרה אמינה ל-PDF. משום שגופני Type 1 אינם זקוקים להמרה לתבנית אחרת כאשר הגופן (או קבוצת המשנה של הגופן) מוטמע בקובץ PostScript, הם מספקים את התוצאות המיטביות כאשר אתה משתמש ב-Acrobat Distiller.

כדי להטמיע גופני Type 1, התנאים הבאים מוכרחים להתקיים:

1. בתיבת הדו-שיח Adobe PDF Settings, הגופן מופיע ברשימה AlwaysEmbed בכרטיסייה Fonts ו-EmbedAllFonts מוגדר ל-True.

2. אין שימוש בסמלים (למעט הסמל עבור pi).

3. גודל הגופן נמצא בטווח המתאים (כלומר, ערך CharStrings dict leng גדול מ-115, אבל קטן מ-229). באפשרותך לבדוק את ערך CharStrings dict leng ביישום לעריכת גופן.

גופני Type 3

משום שגופני Type 3 משתמשים בשפת המחשב של PostScript השלמה כדי לבטא גופן, הם יכולים לכלול מפרטים שגופני Type 1 אינם יכולים לכלול, כגון הצללה, צבע ומילוי. עם זאת, גופני Type 3 אינם ממוטבים עבור גודל או ביצועים, ולכן תווים עשויים להיראות מודגשים יותר מאשר מקביליהם ב-Type 1.

גופני Type 3 מוטמעים תמיד בקובצי PDF, ולכן הם זמינים תמיד ב-Acrobat או ב-Adobe Reader (למעט ב-Mac OS X, שאינה תומכת בגופני Type 3). Acrobat ו-Adobe Reader ממירים את תווי Type 3 לתמונות מפת סיביות ולאחר מכן מציגים אותם. כשאתה מדפיס במדפסת PostScript‏, Acrobat ו-Adobe Reader משתמשים במנהל ההתקן של מדפסת PostScript שלך כדי להוריד את הגופן למדפסת. כשאתה מדפיס במדפסת שאינה PostScript, תמונות מפת הסיביות מודפסות. תווי גופן Type 3 בערכת התווים ISO Latin 1 מומרים לטקסט ניתן לחיפוש בקובצי PDF, למרות שהתווים בערכות התווים של הסמלים אינם. קובצי PDF עם גופני Type 3 מוטמעים הם בדרך כלל בעלי גודלי קובץ גדולים יותר מאשר אלה עם גופני Type 1 מוטמעים.

כיצד מנהלי התקנים של מדפסות PostScript מטפלים בגופני TrueType ב-Windows

כאשר גופני TrueType נשלחים דרך מנהל ההתקן של מדפסת Adobe PostScript כגופני Type 42 (נקראים Native TrueType ב-Windows 2000 ו-XP) או מזהה תו (CID) מקודדים (במקרה של גופני בית כפול או גופני (Unicode), מנהל ההתקן של המדפסת מספק מזהי גופנים הספציפיים לתווי גופנים במקום מידע סטנדרטי של מזהה גופן, הגורמים ל-Acrobat Distiller להטמיע קבוצת משנה של הגופן בקובץ PostScript.

על-ידי הכללת קבוצת משנה של גופן, מנהל ההתקן של המדפסת מקטין את גודל הקובץ, אשר בתורו מגדיל את המהירות של המרת קובץ PostScript. תהליך זה מתרחש ללא קשר לעובדה שאפשרויות העבודה מוגדרות ל-Embed All Fonts או לא.

כדי להטמיע את הגופן השלם בעת ההדפסה למדפסת Adobe PDF, עליך להפעיל את האפשרות Do Not Send Fonts To Adobe PDF בכרטיסייה Font של תיבת הדו-שיח Adobe PDF Printer Settings.

מנהל ההתקן של מדפסת Adobe PostScript‏ (AdobePS) עבור Windows 98, ו-NT 4.0 כולל הגדרות Send Fonts As ששולטות באופן שבו גופני TrueType נשלחים אל מדפסת או נכללים בקובץ PostScript. מנהל ההתקן של מדפסת Pscript5‏ (pscript5.dll) ואילך עבור Windows 2000 ואילך כולל הגדרות TrueType Download השולטות באופן שבו גופני TrueType נשלחים אל מדפסת או נכללים בקובץ PostScript. באפשרותך לשנות את ההגדרות בתיבת הדו-שיח Properties של מנהל ההתקן (Windows 98 ו-NT 4.0) או בתיבת הדו-שיח Advanced Options של מנהל ההתקן (Windows 2000 ו-XP). ההגדרות משתנות בהתאם לתכונות שצוינו בקובץ PPD של המדפסת. מנהל ההתקן של מדפסת Microsoft PostScript עבור Windows 98 ו-NT 4.0 כולל פחות הגדרות Send Fonts As מאשר AdobePS. לדוגמה, מנהל ההתקן של מדפסת Microsoft PostScript אינו כולל אפשרויות לשליחת גופני TrueType כגופני Type 42 או Outline.

השתמש בקווים המנחים הבאים בעת בחירת הגדרות Send Fonts As:

Send Fonts As (Windows 98, או NT 4.0) או TrueType Font Download Option (Windows 2000 ו-XP)

תוצאות

Outline (AdobePS עבור Windows 98 או NT‏, pscript5.dll עבור Windows 2000 או XP)

בעזרת אפשרות זו, מנהל ההתקן של המדפסת משתמש במדדי מתאר של גופן עבור תצוגה והדפסה. אפשרות זו מספקת לטקסט את המראה והתחושה של גופן, אבל הטקסט אינו שומר את מידע הגופן בפועל. אפשרות זו משמשת בדרך כלל כאשר לא ניתן להטמיע גופן בשל מגבלות רישוי. גופני מתאר אינם ניתנים לחיפוש או לעריכה.

As Bitmaps (מנהל ההתקן של מדפסת AdobePS ו-Windows PostScript‏, pscript5.dll עבור Windows 2000 או XP)

בעזרת אפשרות זו, מנהל ההתקן של המדפסת ממיר גופני TrueType למפות סיביות של Type 3. אם אינך משתמש באפשרות Type 42 (מקורית), אפשרות זו מספקת דיוק רב יותר בהדמיית גופן TrueType המקורי. בניגוד לגופני Type 3 בפועל, עם זאת, מפות סיביות של Type 3 אינן ניתנות לחיפוש. השתמש באפשרות זו עבור טקסט המעוצב ב-14 נקודות או קטן יותר, או בעת ההדפסה למדפסות ברזולוציה נמוכה. אל תשתמש באפשרות זו עבור קבצים ניידים (לדוגמה, קובצי EPS), משום שזה עשוי להגדיל את הקובץ.

Native TrueType (מנהל התקן של מדפסת AdobePS ו-Windows PostScript)

כשאתה מנקה מסמך המכיל גופן TrueType, Acrobat Distiller אינו מזהה את שפת הקידוד של הגופן (משום שהיא אינה PostScript), ומחליף בגופן Type 1 PostScript. שליחת גופני TrueType כגופני Type 42 שומרת על המראה שלהם ומונעת החלפה בגופני Type 1. אפשרות זו מומלצת לשמירה על יכולת החיפוש של הטקסט. עם זאת, עליך לזכור שגם משתנים אחרים משפיעים על יכולת החיפוש.

Don't Send (מנהל ההתקן של מדפסת AdobePS ו-Windows PostScript)

עם אפשרות זו, מנהל ההתקן של המדפסת לא יכלול מידע על גופן TrueType בקובץ PostScript. אפשרות זו מומלצת רק עבור מדפסות או תוכניות הדפסה ברקע של הרשת שמספקות גופנים.

הגדרת ערך סף של Bitmap/Outline (מנהל התקן של מדפסת AdobePS ו-Windows PostScript)

אפשרות זו מציינת כמה קטן צריך להיות גודל נקודה של גופן לפני שהוא נשלח כמפת סיביות במקום כמתאר. הגדרת ערך הסף ל-1 תמנע שליחת גופנים כמפות סיביות.

Softfont or Device Font (AdobePS עבור Windows NT ומנהל התקן של מדפסת Windows PostScript עבור Windows NT)

בעזרת האפשרות Softfont, מנהל ההתקן של המדפסת שולח מידע תיאור של גופן. אפשרות זו עוזרת בשמירה על המראה, אבל לא על יכולת החיפוש. עם האפשרות Device Font, מנהל ההתקן של המדפסת מאפשר לך להתאים אישית טבלת חלופות של גופנים כדי להתאים לכל גופן מותקן גופן הקיים במדפסת. ייתכן שאפשרות זו לא תשמור על המראה המדויק של גופן, אבל תשמור על יכולת החיפוש.

מידע נוסף

הצגה והדפסה של גופנים אסייתיים בקובצי PDF באמצעות מציגי Roman Acrobat

328600 : מידע כללי על גופני Multiple Master.

 

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון