מסמך זה כולל בעיות ידועות של Acrobat DC שאינן כלולות בתיעוד של Acrobat ו-Reader‏. ,UFB, Adobe זיהתה את הבעיות שלהלן בזמן השקת ה-Acrobat DC‏. מסמכי עזרה או הערות מוצר נפרדים כוללים בעיות שעלו מאז ההשקה. אם עדכון מסוים מתקן בעיה, יצוין בו מספר הגרסה. באגים הקשורים לבעיה מוצגים בסוגריים [ ] במסמך זה.

הבעיות המוכרות הקשורות ל-macOS Mojave 10.14 מפורטות תחת תאימות בין Acrobat ל-macOS Mojave 10.14.

 

בעיות ידועות

הפעלה

 • בעיה: Acrobat DC אינו נפתח אם בוצעו הסרת התקנה והתקנה מחדש במצב לא מקוון באמצעות אותו מספר סידורי. [3943212]
  פתרון עוקף: הבא את המחשב למצב מקוון. במסך הכניסה למערכת, בחר להיכנס כעת. ה-Acrobat יופעל בהצלחה.

 

נגישות

 • בעיה: הקריינות לא מקריאה נכון נתונים מלוח ההקשר של קובצי תהליכי עבודה מהכרטיסייה 'אחרונים'. [4256811]
 • בעיה: בחירה מרובה לא עובדת ברשימת הקבצים האחרונים באמצעות קריינות. [4257539]

 

Annotations

 • בעיה: אפשרות "העתק טקסט" (Copy Text) בתפריט תלוי ההקשר בלחצן הימני של העכבר ב-annotations מעתיקה תווים מיותרים כשמנסים להשתמש ב-PDF בטקסט יפני על מערכת הפעלה באנגלית ויישום Acrobat באנגלית. [4237157]
  (פתרון עוקף: השתמש ב-"Enable text selection" בתפריט תלוי ההקשר בלחצן הימני של העכבר, בחר בטקסט והעתק אותו.)
 • בעיה: פס הגלילה ברשימת ההערות אינו פועל כאשר יש יותר מ-82 תגובות. [3830427]
 • בעיה: יישום ההערות נסגר באופן אוטומטי בעת השימוש באפשרות ייבוא ההערות מרשימת ההערות. [3941238]
 • בעיה: טקסט בהערת טקסט נחתך כשהגופן גדול. [4147785]
 • בעיה: תגובה שנוספת להערה שכבר יש לה תשובות אובדת במהלך הניווט ברשימת ההערות. [4146731]
 • בעיה: [רגרסיה] בעת הקלדת תגובה להערה ב-Acro Pro‏ (Mac), האות הראשונה של המילה הופכת לאות האחרונה. [4145152]

 

פעמון עבור הודעות

 • בעיה: לא מוצג עיגול אדום עבור הודעות שלא נקראו בעת הפעלה. [4259742]

 

דפדפן

 • בעיה: Mac OS בלבד: Reader DC: דפדפן/דפדפן Mac‏ (Safari)> מוצג (...) במקום שמות לשוניות עבור תיבת הדו-שיח 'מאפייני מסמך' ותיבת הדו-שיח 'כיצד תרצה לשלוח מסמך זה בדוא"ל'. [3915408]
 • בעיה: OS X 10.9:‏ HUD (סרגל כלים צף) לא זז, עד שהעכבר למעלה או משוחרר. [3597679]
  פתרון עוקף: שחרר את העכבר כדי להזיז את ה-HUD.
 • בעיה: (Mac Safari 8) – לא ניתן לבחור טקסט בשדה טופס PDF עד לשחרור העכבר. [3949736]
  פתרון עוקף: שחרר את העכבר כדי לבחור טקסט.
  בחירת טקסט באמצעות עכבר פועלת כצפוי בשדות Search (חיפוש), Find (חפש).
 • בעיה: (Mac Safari): בעיה בגלילת הדף באמצעות גלגלת העכבר. [3678253]
 • בעיה: IE בלבד: טעינה של PDF נמשכת כ-2 עד 5 דקות בעת החלפת ההגדרה של ברירת המחדל מ-R11.0.07 ל-A DC/R DC ל-A DC. [3795778]
  פתרון עוקף: הפוך את Reader ליישום ברירת המחדל.
 • בעיה: חלונית תצוגת ההודעות אינה זזה עם ה-Reader כשהמשתמש מזיז את חלון ה-Reader ממקומו. [3849464]

 

דו-קיום

 • בעיה: [CoEx-Remove DC] רכיב PDFMaker הוסר לאחר הסרת ההתקנה של Acrobat DC. [4014579]

 

שיתוף פעולה

 • בעיה: אוואטאר חסר בעת פתיחת קובץ סקירה במצב לא מקוון. [4251345]
 • בעיה: הסטטוס של כרטיסיית הסקירה לא מעודכן עד להחלפת כרטיסיות. [4258156]
 • בעיה: הסדר של תשובות שנערכות לא תמיד מתוחזק. [4260334]
 • בעיה: יישום הערות מכווץ לא מתרחב בעת בחירת פתק דביק שנמצא בצד המסמך. [4260334]
 • בעיה: רשימת מסנני אזכורים לא מתעדכנת בעת עריכת הערה עם הערות חדשות. [4259305]
 • בעיה: מתייחסים למחברים של הערות קיימות כאורחים ברשימת הערות אבל לא בחלונית/לוח הקשר. [4257911]
 • בעיה: בקובצי סקירה, לא ניתן למחוק את ההערה הראשית אם יש לה תשובה/תשובות. [4251092]
 • בעיה: Windows (לסירוגין): הלחצן Publish Comments (פרסם הערות) ב-DMB פעיל גם כאשר אין הערות לפרסום. [3775104]
 • בעיה: Mac (סקירת מיקום משותף ברשת): לא ניתן להתחבר לשרת סקירה כשהמשתמש כבר מחובר לשרת דרך כלי החיפוש

 

Compare (השוואה)

 • בעיה: נראה שביצועי טעינה וגלילה של ביאורי השוואה ב-RHP של השוואה איטיים כאשר ספירת ההבדלים היא >=1000. [4257018]

 

עריכת תוכן דף

 • בעיה: הטקסט בערבית נפגם כשמתחילים לערוך טקסט קיים בערבית מסורתית. [3230928]
 • בעיה: פעולת החיפוש לא פועלת כאשר יש תיבות תוחמות וירטואליות גלויות. [3912950]

 

רכיבים

 • בעיה: האפשרויות בתפריט תלוי הקשר לא מופיעות לאחר הסרת התקנה והתקנה מחדש של Acrobat (כאשר ContextMenuShim.dll נטען על-ידי Explorer.exe) מבלי להפעיל מחדש את המחשב. [3951563]

 

מילוי וחתימה

 • בעיה: לא ניתן לגלול בהתקני מגע באמצעות פעולת גלילה או הזזה. [4241832]
 • בעיה: התקן מגע: גלילה אוטומטית לא מתרחשת אם קיימים יותר משני דפים, ולפני כן יש חתימה/ראשי תיבות. [4011470]
 • בעיה: Reader/Acrobat DC לא מציג הודעה השואלת אם לבצע שמירה בעת סגירת קובץ PDF לאחר הוספת ביאוריFSS(בכלל זה חתימות),אם סוגרים את הקובץ במהירות לאחר הוספה של שדות FSS. [3954060]
 • בעיה: להופעה של תיבת הדו-שיח של יצירת חתימה/ראשי תיבות נדרשות כ-5–6 שניות עבור משתמשים המחוברים למערכת. [4055402]
 • בעיה: Reader/Acrobat DC לא מציג הודעה השואלת אם לבצע שמירה בעת סגירת קובץ PDF לאחר הוספת ביאוריFSS(בכלל זה חתימות),אם סוגרים את הקובץ במהירות לאחר הוספה של שדות FSS. [3954060]

 

תוכניות התקנה

 • בעיה: המרת קובץ Visio ל-PDF באמצעות אפשרות מתפריט תלוי הקשר נותנת את השגיאה "Missing PDFMakers files. Do you want to run the installer in repair mode?‎ (קובצי PDFMakers חסרים; האם ברצונך להפעיל את כלי ההתקנה במצב תיקון?) [3848706]
 • בעיה: Mac‏: Acrobat 11 לא מותקן בעת ניסיון לפרוס חבילת CCP המכילה את Acrobat 11 ואת DC. [3942363]
 • בעיה: בעת התקנת Acrobat, מופיעה תיבת דו-שיח של השגיאה Source file not found (קובץ המקור לא נמצא) כאשר קובץ כלי ההתקנה מחולץ אל נתיב שמכיל תווים מקומיים. [3944357]
 • בעיה: (Citrix): שגיאה בעת אתחול של 'סקירה משותפת' בקובץ PDF הנמצא בכונן במחשב הלקוח.[3945035]
 • בעיה: התקנת Acrobat נכשלת עם תיבת דו-שיח של דרישות מינימום למערכת ב-Win 7.‏ [3954229]

 

Notifications

 • בעיה: במקרה של כניסה מרוחקת, ההודעות נחסמות. [4257567]
 • בעיה: הודעות דחיפה לא מתקבלות מ-Windows Notification Service כאשר פועל מחשב ברשת פרטית וירטואלית. [4259268]
 • בעיה: פתיחת הודעה מוקפצת של מערכת ההפעלה עבור הודעות כניסה, כאשר Acrobat לא פועל, עלולה להוביל לכשל בפתיחת ההסכם. המשתמש צריך לפתוח את ההסכם מהפעמון עבור הודעות או מכרטיסים של משימות לביצוע. [4261080]

 

הצטרפות

תיקים

 • בעיה: [Mojave 10.14] יצירת קובץ PDF מתיקים לא מציגה תיבת דו-שיח להענקת גישה. [4258939]
 • בעיה: האפשרות Edit Value (עריכת ערך) אינה מופיעה עבור השדה Name (שם) והשדה Description (תיאור) לעריכה תחת Files (קבצים) בתוך סל באפשרות Layout View (תצוגת פריסה). [3936110]
 • בעיה: התפריטים Undo (בטל) ו-Redo (בצע שוב) מושבתים בעת יצירת תיק. [3935194]
 • בעיה: רגרסיה: לא ניתן לשנות את גודל תיבת הדו-שיח של החיפוש בסל.‏ [3942595]
  פתרון עוקף: גלול בתיבת הדו-שיח של תוצאות החיפוש כדי לצפות בתוצאות החיפוש.
 • בעיה: נגישות: טקסט בחלונית התצוגה המקדימה נעלם בערכת נושא בחדות גבוהה עבור קבצים שאינם קובצי PDF. [3943905]
  פתרון עוקף: פתח את הקובץ במציג מקורי.
 • בעיה: רגרסיה: לא ניתן לשנות שמות תיקיות בסל.‏ [3944795]

 

הדפסה

 • בעיה: [macOS 10.14] האפשרות Save As Adobe PDF (שמירה כ-PDF) מציגה הודעת שגיאה להפעלת פעולה מגורם צד שלישי. [4255082]
 • בעיה: Windows 8 בלבד: בהדפסה למדפסת שאינה מדפסת PostScript מ-Acrobat Reader DC, חלק מהטקסט בגופן ארגוני חסר. [3866059]
 • בעיה: עבור רוב הקבצים, Acrobat Reader DC מדפיס בקצב איטי עם מנהלי התקנים של PCL6. [4231904]

 

Recent

 • בעיה: כשל בהצגת קובצי S&T ישנים ברשימת הקבצים האחרונים גם לאחר שהמשתמש ניגש אליהם מכרטיסיית התצוגות. [4259488]

 

Sandbox

 • בעיה: רגרסיה: Reader/Acrobat: כאשר תצוגה מוגנת מופעלת: מוצגת הודעה שאין זיכרון פנוי בעת פתיחה של קובץ PDF מסוים.[3929632]
 • בעיה: Acrobat קורס בעת פתיחה של קבצים מצורפים מוצפנים ב-POCs כאשר PV מוגדר כזמין עבור כל הקבצים. [3953223]
 • בעיה: שגיאת Access Denied (גישה נדחתה) בעת ניסיון לפתוח קובץ PDF מקישור סמלי דרך נתיב UNC. [3844582]

 

סריקה

 • בעיה: רגרסיה: השיפור אינו פועל בעת כוונון של רמות שיפור באמצעות גלגלת העכבר.[3946845]
 • בעיה: Mac‏: הסריקה נכשלת בעת החלה של שינויים ידניים בחלון ICA במהלך סריקת המסמך. [3837850]
 • בעיה: [Mac] הקבצים בכלי השילוב אובדים, ותיבת דו-שיח של שגיאה מוצגת בעת השימוש ביישום השילוב כמה פעמים והוספה של קבצים מהסורק. [4141269]

 

SDK

 • בעיה: [Mac] התוסף Acrobat Pro‏ VerifyURLs.acroplugin שזמין ב-Acrobat DC SDK לא תואם ל-Acrobat DC‏ [4220775]

 

חיפוש

 • בעיה: החיפוש המתקדם איטי מאוד במסמך שנפתח מהענן [3955306]

 

אבטחה

 • בעיה: הודעת משתמש של המנפיק חסרה, והלחצן להצגת מדיניות המנפיק אינו זמין עבור לשונית Legal Notice (הודעה משפטית) במציג האישורים [4076640]
 • בעיה: הצפנה עם אישור Elliptic Curve יוצרת CMS שגוי [4121253]

 

שליחת דואר

 • בעיה: לא ניתן להשתמש בחלונות אחרים של Outlook כאשר חלון הודעת הטיוטה של Outlook פעיל (הופעל דרך שליחת קובץ כקובץ מצורף).[3829341]

 

שילובי שירותים

 • בעיה: [משתמשי Enterprise בלבד: Reader בלבד] האפשרויות לעריכת PDF או לארגון PDF מוצגות בלוח ההקשר של Document Cloud ומחברי אינטרנט אך אינם פועלים. אפשרויות אלו לא אמורות להיות מוצגות. [4260908]
 • בעיה: כאשר מצב תאימות מופעל, פרטי הכניסה לא נשמרים בזיכרון של Reader. [ADC-4210671]
 • בעיה: תמונה ממוזערת ריקה מוצגת לרע קל עבור קובצי מחברי אינטרנט של צד שלישי בזרימת העבודה 'שליחה לחתימה'. [ADC-4229881]
 • בעיה: (דפדפן) לא ניתן להדביק חלונית תצוגת ההודעות ב-Reader כאשר המשתמש משנה את מיקום חלון הקורא. [3849464]
 • בעיה: התנהגות לא צפויה מתרחשת כאשר המשתמש נרשם ל-OneDrive Personal דרך Acrobat/Reader‏. [4147365]

 

Signatures (חתימות)

 • בעיה: מוצג סטטוס משתתף שגוי בכרטיסיה לחתימה אם אחד המשתתפים הוא השולח בתהליך העבודה Adobe Sign. [4254101]
 • בעיה: לוקליזציה - רשימת הפעילויות מוצגת באנגלית במקום שפת היישום. [4241577]

 

כניסה דרך רשת חברתית

 • בעיה: Facebook אם ה-IE הוא דפדפן ברירת המחדל והגדרת ה-EPM מופעלת, דף הכניסה אינו נפתח כאשר תזרים העבודה Social Sign In מופעל בסביבת Citrix XenDesktop. [4107857]

 

כרטיסים עבור משימות לביצוע

 • בעיה: [Reader בלבד] לעתים מוצגים כרטיסים כפולים עבור עשרת ההזנות הראשונות עד שהמשתמש מחליף את הכרטיסייה פעם אחת. [4259956]

 

מגע

 • בעיה: לוח המקשים הרך אינו מופיע עבור ה-Reader במצב מגע עקב כניסה למצב מוגן (Protected Mode). [3658725]
 • בעיה: לוח המקשים הרך נסגר לאחר בחירת התו מלוח התווים בשדה Find (חיפוש) או Advanced Search (חיפוש מתקדם) ב-Windows 7.‏ [3658729]

 

Unified Search (חיפוש מאוחד)

 • בעיה: לא ניתן לנווט לגורם מכיל המוגדר כאב לאחר שאפשרות הצגת החבילה נפתחת בתוצאות החיפוש. [4259830]
 • בעיה: [התקן Surface Pro] לא ניתן להחזיק ולשחרר את פס הגלילה באמצעות האצבע בתצוגת תוצאות החיפוש. [4258965]
 

Unified Share (שיתוף מאוחד)

 • בעיה: במצב Sandbox ב-Reader מופיעה תיבת דוח-שיח עם אזהרה כאשר המשתמש מנסה לשלוח קובץ כקובץ מצורף ב-Gmail בפעם הראשונה. [4259385]
 • בעיה: נוצרת תיקייה Uploaded to Send & Track ("הועלה לשליחה ומעקב") עבור משתמשים חדשים בעת שימוש ב-Share (שיתוף). [4259041]
 

ממשק משתמש

 • בעיה: רישומי הנעילה הבאים של תכונת IPM לא משביתים את אפשרות ממשק המשתמש ביישום [4005004]:
  1) הגדרת bDontShowMsgWhenViewingDoc כ-0 או כ-1 אינה משביתה את האפשרות Preferences > General > Don't show messages while viewing a document (העדפות > כללי > אל תציג הודעות בעת הצגת מסמך).
  2) הגדרת bShowMsgAtLaunch כ-0 או כ-1 אינה משביתה את האפשרות Preferences > General > Show me messages when I launch Reader (or Acrobat) (העדפות > כללי > הצג הודעות בעת הפעלה של Reader [או Acrobat]).
 • בעיה: Mac‏: לא ניתן לגרור ולשחרר PDF לאף מקום ב-Acrobat כדי לפתוח את ה-PDF‏.[3949579]
  פתרון עוקף: 'קובץ > פתח', או גרור את קובץ ה-PDF אל סמל Acrobat/Reader.
 • בעיה: יישומים נפתחים עם מיקוד במסמך. [3916088]
 • בעיה: דפדפן: סרגלי כלים מוצגים במצב מסך מלא ב-IE;‏ PDF לא מוצג במסך מלא. [3841401]
 • בעיה: כלים מותאמים אישית: פקודת Print Pages (הדפס דפים) אינה פותחת את תיבת הדו-שיח של הדפסה. [3950298]
  פתרון עוקף: השתמש בכלי Organize Pages במקום בכלי המותאם אישית.
 • בעיה: [Mac] המשתמש אינו יכול לגלול אופקית באמצעות פד העקיבה (Trackpad). [4220679]

 

מציג

 • בעיה: האפשרות Adobe Sign לא מצוינת בתוצאות החיפוש בעת חיפוש עם מחרוזת החיפוש "Adobe Sign".‏ [4259652]
 • בעיה: זמן ההמתנה ארוך כאשר המשתמש לוחץ על לחצן מעקב אחר מסמך או מעקב אחר קובץ ב-Share (שיתוף) והקובץ העדכני ביותר נבחר בכרטיסייה For Viewing ("לתצוגה"). [4259002]
 • בעיה: העתקת קישור ששותף לא עובדת עבור קבצים שלא התקבלו. קבלת הקובץ תפתור את הבעיה. [4260476]
 • בעיה: [Mac OS-10.13] תיבת הדו-שיח הופכת לשחורה באופן זמני למשך 2-3 שניות. [ADC-4220296]
 • בעיה: תצוגה מקדימה של Windows נועלת את ה-PDF לשמירה ב-Reader/Acrobat. [3942525]
 • בעיה: יישומים נפתחים עם מיקוד במסמך. [3858869]
 • בעיה: תיבות דו-שיח כגון 'הדפסה', 'העדפות', 'כותרת עליונה' ו'כותרת תחתונה' אינן מדורגות באופן דינמי עם שינוי גורם קנה המידה. תיבות דו-שיח אלה מדורגות עם הפעלתן מחדש. [4221215]
 • בעיה: תיבת הדו-שיח Form field properties (מאפייני שדה טופס) אינה משתנה באופן דינמי עם שינוי גורם קנה המידה. תיבת דו-שיח זו מדורגת עם ההפעלה מחדש של Acrobat/Reader. [4220148]
 • בעיה: פסי הגלילה מושחרים והמחוונים חסרים במצב מזעור של Internet Explorer‏. [4221123]

 

לכידת אינטרנט

 • בעיה: [Win10][IE]: צירוף/הוספה לקובץ PDF קיים נכשלים באופן אקראי ב-EPM. [4097146]
 • בעיה: [macOS 10.14] FF Web Capture לא עובד אם המשתמש בחר באפשרות Don't Allow ("אל תאפשר") בתיבת הדו-שיח להרשאות. [4254844]
 • בעיה: הרחבת Acrobat לא עובדת עבור PDF שנפתח בדפדפן Firefox (פתח ב-Acrobat)‏. [4249354]

 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת