מסמך זה כולל בעיות ידועות ועצות לפתרון בעיות שאינן כלולות בתיעוד של Acrobat ו- Reader.‏ Adobe זיהתה את הבעיות הבעות בזמן ההשקה של Acrobat XI ו- Reader XI. מסמכי TechNotes או הערות מוצר נפרדים כוללים בעיות שעלו מאז ההשקה. אם עדכון מסוים מתקן בעיה, יצוין בו מספר הגרסה. באגים הקשורים לבעיה מוצגים בסוגריים [ ] במסמך זה.

לקבלת מידע חדש ומידע על בעיות ידועות, ראה תמיכה עבור Reader או תמיכה עבור Acrobat.

Adobe ID

היישום Acrobat XI Pro כולל את המושג "שם המשתמש ב- Adobe". Adobe ID הוא אופציונלי כאשר מזינים מספר סידורי.

הפעלה

Acrobat XI מעניק תקופת חסד עד שנדרשת הפעלה. ייתכן שלא הצלחת לבצע הפעלה מאחר שלא היית מחובר לאינטרנט. לאחר התקופה הראשונית, תוצג לך הנחיה קשיחה שתבקש ממך לבצע הפעלה עכשיו (המחשב חייב להיות מחובר לאינטרנט). לאחר תקופת הניסיון, עליך להפעיל בהצלחה את המחשב כדי שתוכל להמשיך להשתמש במוצר.

Flash נדרש כעת כדי להציג קובצי SWF ותוכן של תיק בקובצי PDF

Acrobat ו- Reader כבר אינם כוללים Flash Player. Flash Player נדרש כדי להציג קובצי SWF ותוכן תיק בקובצי PDF באמצעות Acrobat ו-Reader. אם לא מותקן Flash Player במערכת שלך, וברצונך להציג קובצי SWF ותוכן תיק בקובצי PDF, התקן את Flash Player. אם פותחים קובץ PDF שהצגתו מצריכה Flash, תוצג תיבת דו-שיח שתבקש להוריד ולהתקין את הגרסה העדכנית ביותר של Flash Player. כדי להתקין Flash מראש, עברו לכאן:

הערות התקנה של Acrobat

סיומת שם הקובץ PDF ורישום

גרסת היישום האחרון שמותקנת "מקבלת בעלת" על ערכי הרישום של Acrobat או של Reader ועל סיומת הקובץ ‎.PDF

לפני ההתקנה

לפני שתתקין את Acrobat או את Reader, עיין בסעיפים 'פריסה/התקנה' ו'התאמה אישית של פריסה' בהמשך כדי לראות אם מצבים אלה חלים עליך.

Adobe FormsCentral והתקנה

לפני ההתקנה, ייתכן שיהיה צורך למחוק את התיקיות הבאות:

 • Windows‏: ‎\AppData\Roaming\com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease
 • Mac OS‏: ‎~/Library/Preferences/com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease

התקנה והסרת התקנה של Windows Acrobat

 1. סגור את כל היישומים האחרים.
 2. חשוב: הסר את ההתקנה של כל גרסאות ה-Build הקודמות של Acrobat XI לפני התקנת הגרסה האחרונה שפורסמה.
 3. משתמשים שמתקינים את Acrobat במחשב של 64 סיביות דרך MSI בשורת הפקודה צריכים לציין את המאפיין "IGNOREVC10RT=1" כדי להמשיך בהתקנה אם VC10 Runtime לא נמצא במחשב. אחרת, ההתקנה תיעצר. במצב ממשק משתמש, מופיעה תיבת דו-שיח ששואלת אותך אם להמשיך בהתקנה או להפסיק אותה כאשר VCRT לא נמצא. אם ההתקנה מתבצעת דרך setup.exe, היא לעולם לא מפסיקה, מאחר שהיא תמיד עוקפת מאפיין זה בזמן שהיא יוצרת את Acrobat MSI.
 4. אם אינך מתקין באמצעות MSI, פעל בהתאם להוראות שלהלן להתקנה מבוססת ממשק משתמש.
 5. לחץ פעמיים על Setup.exe כדי להתחיל בהתקנה.
 6. בחר את השפה בתיבת הדו-שיח לבחירת שפה ולחץ על OK.
 7. לחץ על Next (הבא) במסך Adobe Acrobat XI Pro Setup.
 8. כלי ההתקנה מחשב את דרישות שטח הדיסק ובודק אם מותקנות גרסאות קודמות. אם נמצאה גרסה קודמת של Acrobat Pro, כגון Acrobat X Pro, הקש על Continue (המשך) כדי להסיר את התקנתה.
 9. מסך הרישיון יופיע. הזן את המספר הסידורי שלך או התקן במצב ניסיון.
  הערה: אם רכשת אפשרות מנוי, תנותב ישירות לתהליך עבודה של התקנה במצב ניסיון.
 10. בחר את רמת ההתקנה (ברירת המחדל היא Typical) ולחץ על Next.
 11. שנה את ספריית ההתקנה (אם רצונך בכך), אחרת ספריית ברירת המחדל אינה גלויה. לחץ על Next.
 12. לחץ על Install (התקן); ההתקנה מתבצעת כעת.
 13. אם ברקע פועלים תהליכים שמתנגשים עם ההתקנה, כלי ההתקנה יציג לך בקשה להפסיק תהליכים אלה כדי שתוכל להמשיך בהתקנה. סגור את התהליכים ולאחר מכן לחץ בכלי ההתקנה כדי להמשיך בהתקנה.
 14. תיבת הדו-שיח האחרונה היא Setup Completed (ההתקנה הושלמה); לחץ על Finish (סיום).כעת ניתן להפעיל את Acrobat.

ההפעלה הראשונה והוראות להזנת Adobe ID

 1. בעת הפעלת היישום, קבל את הסכם הרישיון למשתמש קצה (EULA). אם מופיע מסך EULA ריק (במחשבי Mac OS בלבד), עיין בסעיף 'מסך EULA ריק' לעיל.
 2. אם לא הזנת מספר סידורי במהלך ההתקנה, יופיע מסך Sign In Required (יש לבצע כניסה למערכת). במסך Sign In Required (יש לבצע כניסה למערכת), בחר Sign In Now (היכנס כעת). הזן את אישורי Adobe ID. צור Adobe ID, אם אין לך כזה. לחץ על כניסה.
 3. אם הזנת מספר סידורי במהלך ההתקנה, יופיע מסך Register (הירשם). במסך Register, הזן את אישורי Adobe ID. צור Adobe ID, אם אין לך כזה. לחץ על כניסה.

שפת ממשק המשתמש של היישום

במהלך ההתקנה, בחר את השפה שברצונך להתקין. הקפד לבחור את השפה שרכשת. אם תיתקל בחוסר התאמה של השפה, הסר את Acrobat והתקן מחדש בשפה שאותה רכשת. ממשק המשתמש באנגלית כלול, ותוכל לעבור לאנגלית אם תרצה בכך באמצעות האפשרויות Edit > Preferences > Language (עריכה > העדפות > שפה). לאחר שתשנה את השפה, צא מ-Acrobat והפעל אותו מחדש כדי שההעדפה החדשה תיכנס לתוקף. אם הרישוי שלך מאפשר להשתמש בכל השפות, תוכל להוסיף או להסיר שפות באמצעות השלבים הבאים:

 1. השתמש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה ( XP) או בפריט 'תוכניות ותכונות' בלוח הבקרה (Windows 7).
 2. בחר את Acrobat XI Pro ובחר 'שנה'.
 3. בחר 'שנה' והוסף או הסר שפות.

תיבת הדו-שיח של המספר הסידורי מוצגת בעת ניסיון להדפיס ל-Adobe PDF

חדש בגרסה 11.0.1 - הבעיה מתרחשת לאחר העדכון לגרסה 11.0.1 אם כל התנאים המוזכרים כאן מתקיימים:

 1. שפת המספר הסידורי של Acrobat היא אנגלית בלבד, ושפת מערכת ההפעלה אינה אנגלית, לדוגמה, מערכת הפעלה בצרפתית ומספר סידורי באנגלית.
 2. Acrobat מעולם לא הופעל עבור המשתמש הנוכחי.
 3. ההתקנה של Acrobat בוצעה דרך שורת פקודה ולא דרך התקנה של ממשק משתמש.
 4. המשתמש מדפיס קובץ למדפסת Adobe PDF או לוחץ לחיצה ימנית על מסמך כלשהו ובוחר Convert to PDF (המר ל-PDF).

תוצאה: תיבת הדו-שיח Serial number (מספר סידורי) מופיעה וקובץ ה-PDF לא נוצר.

פתרון עוקף מס' 1: הפעל את Acrobat לפחות פעם אחת לפני ההדפסה ל-PDF כדי לפתור את הבעיה עבור משתמש זה במחשב זה.

פתרון עוקף מס' 2: כדי לפתור בעיות עבור כל המשתמשים במחשב, צורך את מפתח הרישום "HKLM\Software\[wow6432node]\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\Language\current\" עם ערך ברירת המחדל ‎"acrobat.dll'[3488414]‎. למידע נוסף, ראהתיבת הדו-שיח של מספר סידורי מופיעה.

להסרת ההתקנה של Acrobat

 • לפני שתסיר את ההתקנה של גרסת ה-Build, בטל את הפעלת היישום על-ידי בחירה באפשרויות Help > Deactivate (עזרה > בטל הפעלה).
 • לאחר מכן, הסר את התקנת היישום באמצעות הפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה ( XP) או הפריט 'תוכניות ותכונות' בלוח הבקרה (Windows 7).
 • בסיום הסרת ההתקנה, הפעל מחדש את המחשב.

התקנה והסרת התקנה של Acrobat עבור Mac OS

השתמש בהוראות הבאות להתקנת התוכנה או לשדרוג מגרסה קודמת. אם רכשת את Acrobat כהורדה, Adobe ממליצה לגבות את חבילת ההורדה, עדיף ל-DVD.

התקנה והפעלה של Acrobat XI ב-Mac OS

 1. חבר את המחשב לאינטרנט.
 2. הפעל את ההתקנה:
  --אם רכשת את Acrobat על-גבי DVD, הכנס את ה-DVD לכונן ה-DVD כדי להציג את קובצי היישום.
  --אם רכשת את Acrobat כהורדה, לחץ פעמיים על קובץ ה-DMG כדי לטעון את קובץ התמונה כאמצעי אחסון.
 3. לחץ פעמיים על חבילת כלי ההתקנה Adobe Acrobat XI Pro ‏(קובץ ‎.pkg) כדי להתחיל בהתקנה. לחץ על 'המשך'.
 4. לחץ על Continue (המשך) כאשר תראה את קובץ ה-ReadMe.
 5. מסך הרישיון יוצג ובו תתבקש להזין את המספר הסידורי שלך. אם אתה משתמש במוצר במצב ניסיון, או שרכשת מנוי, אין צורך להזין מספר סידורי. אם אתה מזין מספר סידורי, ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.
  הערה: התקנה במצב ניסיון מאפשרת לך להשתמש בתוכנה במשך תקופת ניסיון של 30 יום מההפעלה הראשונה.
 6. הזן את המספר הסידורי עבור עותק התוכנית שברשותך. המספר הסידורי של רכישות בעלות רישיון משלהן מופיע בחלק החיצוני של מארז ה-DVD. עבור רכישות ESD (אספקת תוכנה דיגיטלית) שבוצעו דרך חנות Adobe Store, המספר מופיע בדף הקבלה. תוכל גם לאתר את המספר הסידורי עבור רכישות ESD בעלות רישיון משלהן בהיסטוריית ההזמנות המקוונות שלך בכתובת http://www.adobe.com. המספר הסידורי עבור רכישות שבוצעו דרך אתר הרישוי של Adobe זמין ברשומה שלך בכתובת http://licensing.adobe.com.
 7. המסך הבא הוא מסך Installation Type (סוג התקנה). בחר את בטל את הבחירה ברכיבים של המוצר שברצונך להתקין, ואם רצונך בכך, באפשרותך גם לשנות את נתיב ההתקנה. כשתהיה מוכן, לחץ על 'התקן'.
 8. כאשר תוצג לך הנחיה, הזן את האישורים הניהוליים כדי להמשיך בהתקנה.
 9. בסיום ההתקנה, לחץ על 'סיום'.
 10. כברירת מחדל, Acrobat מותקן בספרייה "/Applications/Adobe Acrobat XI Pro". עבור לספרייה זו והפעל את Acrobat. לאחר ש-Acrobat הופעל, קבל את הסכם הרישיון למשתמש קצה.
 11. אם הזנת מספר סידורי במהלך ההתקנה, ראה שלב 12 להלן. אם אתה משתמש במצב ניסיון של Acrobat או במנוי (Pro בלבד), מסך Sign In Required (יש לבצע כניסה למערכת) יופיע. במסך Sign In Required (יש לבצע כניסה למערכת), בחר Sign In Now (היכנס כעת). במסך Sign In (כניסה), הזן את אישורי Adobe ID שלך. אם אין לך Adobe ID, לחץ על Create an Adobe ID (צור Adobe ID). הזן את הפרטים כשתתבקש לעשות זאת. לאחר מכן לחץ על Create (צור). בצע את ההנחיות להשלמת תהליך היצירה. לחץ על כניסה.
 12. אם הזנת מספר סידורי במהלך ההתקנה, יופיע מסך Register (הירשם). במסך Register, הזן את אישורי Adobe ID שלך. אם אין לך Adobe ID, לחץ על Create an Adobe ID (צור Adobe ID) והזן את הפרטים המבוקשים. לאחר מכן לחץ על Create (צור). בצע את ההנחיות להשלמת תהליך היצירה והרישום של Adobe ID. אם תרצה בכך, תוכל ללחוץ על Skip (דלג).
  חשוב: התחבר לאינטרנט כדי להפעיל את עותק התוכנה שלך. עליך לבצע את ההפעלה של עותק התוכנה שלך בתוך 30 יום. לאחר 30 יום, התוכנה תפסיק לפעול.

מסך EULA ריק

תוקן בגרסה 11.0.01 - בעיה: Mac בלבד. בזמן ההפעלה, מופיע מסך EULA ריק, שלא ניתן לקבל אותו ו-Acrobat אינו פועל. בעיה זו עלולה להופיע אם במחשב שלך מותקנים מוצרים מ-CCM או מ-Creative Suite וניסית להתקן את Acrobat XI ממקור אחר.

פתרון עוקף: הפתרון העוקף הוא להפעיל מוצר אחר שהוא חלק מ-CCM או מ-Creative Suite ולבטל את ההפעלה שלו על-ידי בחירה באפשרויות Help > Deactivate (עזרה > בטל הפעלה). צא מהיישום. לאחר מכן, הפעל את Acrobat וקבל את הסכם ה-EULA. לאחר מכן, עבור מוצר שהוא מנוי ל-CCM, הפעל אותו ובחר באפשרות License This Software (הענק תוכנה זו ברישיון) כדי להפעיל שוב את מוצר ה-CCM. אם זהו יישום CS, פתח אותו ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. [3338419] ראה גם: מסך EULA ריק מופיע במהלך ההפעלה של Acrobat XI.

כדי להסיר את ההתקנה של Acrobat XI במחשב Mac OS®‎

 1. לחץ פעמיים על כלי הסרת ההתקנה של Acrobat XI
 2. בצע את ההוראות המופיעות במסך כדי להסיר את התקנת Acrobat.
 3. כאשר תוצג לך הנחיה, הזן את האישורים הניהוליים כדי להמשיך בהסרת ההתקנה.
  הערה: כלי הסרת ההתקנה מסיר מהמערכת רק קובצי Adobe Acrobat XI. הוא אינו מסיר קובצי Adobe Reader, נתוני משתמש ב-Acrobat או קבצים ששותפו עם יישומי Adobe אחרים.
 4. (אופציונלי) העבר קובצי הגדרות של Adobe PDF שיצרת מהתיקייה Library/Application Support/Adobe PDF וגרור את התיקייה לפח האשפה.

בעיות ידועות

נגישות

 • בעיה: כאשר מפעילים את Acrobat XI בפעם הראשונה עם קוראי מסכים מופעלים, המיקוד
  אינו מתייצב על לחצני EULA מיד. עקיפת הבעיה: לחצו על Tab מספר פעמים ולבסוף תגיעו ללחצני EULA.‏[2704224]
 • בעיה: לחצנים בתיבות הדו-שיח EULA, ‏Deactivation (ביטול הפעלה) והרישום אינם מגיבים להקשה על מקש Return. פתרון עוקף: הקש על מקש הרווח או השתמש בעכבר. [3144180, 3327992]
 • הבעיה: JAWS אינו מצליח לקרוא PDF ב- Firefox 4 במצב המוגן של Reader ו- Acrobat.‏
  [2866957] פתרון עוקף: כבו את מצב מוגן.
 • בעיה: Internet Explorer: JAWS אינו מצליח לקרוא PDF במצב המוגן של Reader ו- Acrobat אלא אם
  טוענים את המסמך מחדש בחלון הדפדפן. פתרון עוקף נוסף יכול להיות לכבות את מצב מוגן. [2747010]

דפדפן

 • תוקן בגרסה 11.0.01 - בעיה: מסך אפור/ריק מוצג לאחר בחירה באפשרות "Trust this host one time only" (תן אמון במאחר זה פעם אחת בלבד) או "Trust this host always" (תן אמון במארח זה תמיד). בעיה זו מתרחשת בדפדפנים IE‏, Firefox ו-Chrome. פתרון עוקף: כבה את התצוגה המוגנת (Preferences > Security (Enhanced) > All files) (העדפות > אבטחה (משופרת) > כל הקבצים). [3329058]
 • בעיה: כאשר המשתמש משדרג לדפדפן Firefox 19 ואילך, קובצי ה-PDF ב-Firefox מוגדרים כברירת מחדל להיפתח במציג PDF מקורי. הם לא נפתחים בתוסף Adobe PDF Viewer. בעיה זו מתרחשת גם עם מהדורות קודמות של Acrobat ושל Reader.

פתרון עוקף: באפשרותך לשנות באופן ידני את ההעדפות של Firefox להצגת קובצי PDF באמצעות התוסף Acrobat/Reader Adobe PDF Viewer ב-Firefox. ב-Windows, בחר Firefox ופתח את תפריט Firefox. לאחר מכן, בחר Tools > Options > Applications > Content type" Portable Document Format (PDF)‎" (כלים > אפשרויות > יישומים > סוג תוכן "Portable Document Format (PDF)‎") ושייך אותו לפתיחה באמצעות "Use Adobe Acrobat (in Firefox)‎" (השתמש ב-Adobe Acrobat (ב-Firefox)). ב-Macintosh, בחר Firefox ופתח את תפריט Firefox. לאחר מכן, בחר Preferences > Applications > Content type "Portable Document Format (PDF)‎" (העדפות > יישומים > סוג תוכן "Portable Document Format (PDF)‎") ושייך אותו לפתיחה באמצעות "Use Adobe Acrobat NPAPI Plug-in‎" (השתמש בתוסף Adobe Acrobat NPAPI). [3504563]

ראה גם קביעת תצורה של דפדפן לשימוש בתוסף PDF של Adobe.

בעיה: בעת עיבוד קובץ PDF ב-Safari במחשב Mac OS X 10.9.2, השדות Zoom (זום) ו-Page number (מספרי עמודים) והשדה Find (חיפוש) מושחרים. הבעיה לא חוזרת על עצמה במערכת Mac OS X 10.9.1. [3692624]

Citrix

 • בעיה: CITRIX‏: Acrobat ו-Reader 11 אינם תומכים במצב זרימה של יישום ב-Citrix. [2810983]

שילוב ענן

 • בעיה: חלון הכניסה ל-Acrobat.com אינו פעול כראוי עם Internet Explorer 7. הפתרון הוא לשדרג ל-Internet Explorer 8.
 • בעיה: ב-Windows 7, ניתן להתחבר ל-Office 365 מ-Acrobat רק אם האפשרות Keep me signed in (השאר אותי מחובר) נבחרה. [3801175]
 • בעיה: ב-Macintosh בלבד. בעת שימוש ב-acrobat.com במחשב Mac, דפדפן Safari המינימלי לשימוש חייב להיות Safari 5.1. פתרון עוקף: השתמש ב-Safari גרסה 5.1 לפחות.
 • בעיה: ב-Macintosh בלבד. אם מותנים תוספים של צד שלישי, כגון PitStop 11‏, Acrobat עלול לקרוס בעת שמירת קבצים ל-Acrobat.com. [3332839]

פריסה/התקנה

 • בעיה: בעת התקנה או הפעלה של Acrobat, עלולה להופיע תיבת הדו-שיח No Internet Connection (אין חיבור לאינטרנט). בחר Offline Activation (הפעלה במצב לא מקוון) ובצע את השלבים ליצירת קוד בקשה להשלמת ההפעלה במצב לא מקוון.
 • בעיה: אם רכשת שדרוג ל-Acrobat XI Pro וברצונך לשדרג ל-Acrobat XI Pro מ- Creative Suite 6 ו- Creative Suite 6 כבר קיים במערכת, Acrobat XI Pro לא יזהה אותו. במהלך ההפעלה, Acrobat XI Pro מבקש את המוצר המורשה ואת המספר הסידורי של המוצר. בחר ב- Acrobat X Pro כמוצר מורשה ולהזין את המספר הסידורי של Creative Suite 6.‏ [3324657]
 • בעיה: Mac Installer לא מצליח לבצע התקנה אם אמצעי האחסון ההתחלתי הוא רגיש לרישיות.
  פתרון עוקף: התקן באמצעי אחסון שאינו תלוי רישיות [2594334]
 • בעיה: בעיה זו מתרחשת ב-Windows בלבד. הודעת השגיאה ‎"‎Unable to find PDFMaker resource files"‎ (לא ניתן לאתר קובצי משאבים של PDFMaker) מוצגת עבור Word בעת התקנת Acrobat XI כאשר Acrobat X Standard כבר מותקן באותו במחשב. אם המשתמש מתקין או אפילו מסיר את ההתקנה של Acrobat XI, אותה שגיאה מוצגת גם ב-Acrobat X Standard. המשתמש חייב לתקן את Acrobat X Standard כדי ש-PDFMaker יפעל שוב יחד איתו. [3327895]
 • בעיה: ב-Windows בלבד. כאשר Acrobat XI Pro מותקן, מתבצעת הסרה של LiveCycle Designer שסופק בחלק מהמהדורות המוקדמות יותר של Acrobat XI Pro. [3298879]

פריסה/התקנה

 • חדש: Acrobat 11 בלבד - בעיה: לאחר התקנה חדשה של Acrobat 11, לחיצה כפולה על קובץ PDF לא גורמת לפתיחת ה-PDF ‏[3647125]
  סיבה: גם כאשר הרישום הוסתר והסכם EULA אושר, יש לפתוח את Acrobat לפחות פעם אחת כדי שקובץ PDF ייפתח ישירות על-ידי לחיצה כפולה.
 • בעיה חדשה שנמצאה בגרסה 11.0: בעיה זו מתרחשת ב-Macintosh בלבד. התקנת Acrobat 11.0 ולאחר מכן שדרוג לגרסה 11.0.4 במחשב שבו היה מותקן Acrobat 9 או Acrobat 10 לא תמיד מבצעת את השדרוג כראוי. ייתכן שתוצג הודעת שגיאה, אך עדיין תוכלו להפעיל את Acrobat 11.0. אחר מכן, כאשר תשדרגו ל-11.0.4 במהלך תהליך השדרוג, Acrobat ידווח על בעיה בקובץ (com.adobe.PDFAdminSettings.plist) בתיקייה Library/Preferences. תופעה חלופית מתרחשת כאשר ההגדרה open in Low Resolution (פתח ברזולוציה נמוכה) מופיעה מעומעמת.

פתרון עוקף:

1. הסר את ההתקנה של Acrobat 11.

2. מחק את הקובץ com.adobe.PDFAdminSettings.plist מהתיקייה Library/Preferences.

3. התקן מחדש את Acrobat 11.0, ולאחר פתיחתו, בחר Help > Check for Updates (עזרה > בדוק אם יש עדכונים) כדי לשדרג לגרסה 11.0.4. השדרוג לגרסה 11.0.4 יושלם בהצלחה.

4. אם תיתקל בבעיה, ודא שההגדרה NSHighResolutionCapable מוגדרת כ-"true" בקובץ Info.plist בתיקייה

‎/Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents

המפתח מופיע בקובץ Info.plist file כ:

NSHighResolutionCapable

והערך מוגדר כ: <true/‎>

אם לא ניתן להגדיר את NSHighResolutionCapable כ-true, שנה אותו כדי שהוא יופיע כ-<true/‎>  

5. לאחר מכן, פתח חלון מסוף והקלד:

touch /Applications/Adobe/Acrobat/XI/Pro/Adobe/Acrobat/ Pro.app/‎

6. בדוק שוב את ההגדרה open in Low Resolution (פתח ברזולוציה נמוכה). כעת היא מופעלת. [3631065]

 • בעיה: בעת התקנה או הפעלה של Acrobat, עלולה להופיע תיבת הדו-שיח dialog No Internet Connection (אין חיבור לאינטרנט).

פתרון עוקף: בחר Offline Activation (הפעלה במצב לא מקוון) ובצע את השלבים ליצירת קוד בקשה להשלמת ההפעלה במצב לא מקוון.

 • בעיה: אם רכשת שדרוג ל-Acrobat XI Pro וברצונך לשדרג ל-Acrobat XI Pro מ- Creative Suite 6 ו- Creative Suite 6 כבר קיים במערכת, Acrobat XI Pro לא יצליח לזהות אותו.
  פתרון עוקף: בעת ההפעלה, Acrobat XI Pro מבקש את המוצר המורשה ואת המספר הסידורי של המוצר. בחר ב- Acrobat X Pro כמוצר מורשה ולהזין את המספר הסידורי של Creative Suite 6.‏ [3324657]
 • בעיה: Mac Installer לא מבצע התקנה אם אמצעי האחסון לאתחול רגיש לרישיות.

פתרון עוקף: התקן באמצעי אחסון שאינו תלוי רישיות [2594334]

פריסה/התאמה אישית

משאב ללימוד על יכולות הפריסה הארגוניות של Acrobat, כולל אשף התאמה אישית, הוא Enterprise Admin Guide

 • בעיה: ייתכן שארגון לא יהיה מעוניין שהמשתמשים יצטרכו לבצע הפעלה של העותק של Acrobat שברשותם או להזין Adobe ID. מצב קשור הוא זה שבו המחשב לא מחובר לאינטרנט.

פתרון: כדי לבטל את ההפעלה ואת הזנת Adobe ID, לפני ההתקנה של Acrobat השתמש באשף ההתאמה האישית. למידע על אשף ההתאמה האישית, ראה Enterprise Admin Guide.

 • בעיה: אם יש לך שרת Proxy לאימות במערכת, אין דרך לספק את שם המשתמש והסיסמה באמצעות כלי הקצאת המשאבים APTEE. אימות המספר הסידורי נכשל. פתרון עוקף: השתמש בחריג לא מקוון. [3158635]

חתימות דיגיטליות

 • תוקן בגרסה 11.0.01 - בעיה: אם קובץ PDF מכיל שתי חתימות והחתימה השנייה מכילה שלושה קישורים בשרשרת חתימה מס' 1 נלקחת מאישור חתום עצמית), אזי במחשב Mac, ‏Acrobat ו-Reader מדווחים שהאישור של ישות הקצה (החותם) כולל חתימה לא חוקית. בפלטפורמת Windows, לא מדווחת שגיאה על חתימה לא חוקית.

פתרון: החל את עדכון 11.0.01 [3328208]

חותמות דינמיות

בגרסאות 10.1.10 ו-11.0.07, חותמת דינמיות ומותאמות אישית ב-Shared Review PDF אינן גלויות לאחר הסגירה והדיווח על PDF זה. כאשר קובץ ה-PDF נפתח מחדש, לחיצה על לחצן Publish Comments (פרסם הערות) מציגה את האפשרות "# comments deleted" ‏(# הערות שנמחקו) כאשר "#" מציג את מספר החותמות שקיימות במסמך.

אבטחה מוגברת ו- Internet Explorer

בעיה: הנחיה של Windows Server Security (מראה שתוכן שהגיע מאתר אינטרנט נחסם על-ידי תצורת אבטחה משופרת של Internet Explorer) לא מוצגת כאשר תיבת הדו-שיח Sign In (כניסה) מופיעה בזמן הכניסה. התוצאה היא שלא מופיעה הנחיית אבטחה. כעת, אם המשתמש מנסה ללחוץ על לחצן Sign In לאחר שהזין אישורים חוקיים, לא קורה דבר.

פתרון עוקף: תן אמון ב-https://adobeid-na1.services.adobe.com וב-https://www.adobe.com בהגדרות האבטחה של Internet Explorer; לאחר מכן, תהליך הכניסה יתחיל לפעול במחשב זה. [3757146]

אבטחה מוגברת ו- Internet Explorer 9

 • הבעיה: לא ניתן להוסיף/להסיר אתרים בקטגוריות Trusted Sites ו- Restricted Sites בתיבת הדו-שיח Internet Options מתוך ההעדפות של Acrobat. לא ניתן להסיר אתרים מהימנים קיימים או להוסיף אתר לרשימה הקיימת. פתרון עוקף: שנה את אפשרויות האינטרנט מתוך תיבת הדו-שיח 'הגדרות' ב-Internet Explorer 9. (כלים‏->אפשרויות אינטרנט‏) [3171074]

עזרה

 • תוקן בגרסה 11.0.01 - בעיה: Reader XI אינו פותח תוכן של עזרה לא מקוונת כאשר העזרה של Adobe מותקנת.

פתרון עוקף:

 1. התקינו את Reader XI.
 2. התקן את Adobe Community Help‏ (‏CHC) מהכתובת ‎http://www.adobe.com/support/chc/‎. (הקפד להתקין תחילה את Adobe AIR ואת Flash Player.)
 3. הפעל את העזרה של Adobe דרך תפריט 'התחל' > 'תוכניות'.
 4. פתח את תיבת הדו-שיח Preferences (העדפות) ב-CHC.
 5. בחלונית Download Preferences (העדפות הורדה), הפעל את תיבת הסימון Adobe Reader X.
 6. עבור לחלונית Local Contents (תוכן מקומי) (בתיבת הדו-שיח CHC Preferences) והורד/עדכן באמצעות Adobe Reader X.
 7. סגרו את CHC.
 8. התנתק מהאינטרנט.
 9. הפעל את Reader XI ובחר Help > Adobe Reader XI Help (עזרה > עזרה של Adobe Reader XI).

Reader יפתח כעת את תוכן העזרה הלא מקוון בדפדפן ברירת המחדל אם תבחר Help > Adobe Reader XI Help (עזרה > עזרה של Adobe Reader XI) כאשר למערכת לא תהיה קישוריות לרשת. [3300851]

 • תוקן בגרסה 11.0.01 - בעיה: הדפדפן נתקע (הקובץ arh.exe נחסם כאשר מצב מוגן מופעל ב- Internet Explorer) כאשר פותחים את העזרה של Acrobat או של Reader מסרגל Document Message של Acrobat. פתרון עוקף: במקום לבחור Allow (אפשר), בחר Don’t Allow (אל תאפשר). פתרון עוקף נוסף הוא לבטל את מצב מוגן של Internet Explorer. [3317076]

צגי Hi DPI ו-Retina

 • שופר (Macintosh) בגרסה 11.0.04 - בעיה: בעוד שאופן הפעולה שופר במחשב Macintosh, כמה סמלים ב-Acrobat ו-Reader נראים מפוקסלים כאשר הם מוצגים בצגי Apple Retina במחשבי Macintosh וכן כאשר הם מוצגים בצגי Hi DPI במחשבי Windows. אין פתרון עוקף. [3511828]

LiveCycle Designer

 • LiveCycle Designer אינו כלול ב- Acrobat XI Pro עבור Windows. אופן פעולה זה מכוון.

טפסים של LiveCycle, סביבת עבודה של Live Cycle ו- Protected View

 • בעיה: טפסים של XFA וסביבת עבודה של LC אינם נתמכים כאשר מצב תצוגה מוגנת מופעל ב- Acrobat / Reader 11.0.

תיאור: בעת פתיחת טופס XFA כאשר תצוגה מוגנת מופעלת ב-Acrobat / Reader 11.0, יוצג סרגל צהוב. במקום הטופס ייפתח PDF ריק.

דרכים לעקוף את הבעיה:

א) אם השרת מחובר לאינטרא-נט, שקול להשתמש באפשרות להפעיל תצוגה מוגנת עבור מיקומים לא בטוחים בלבד.

ב) צא ממצב תצוגה מוגנת על-ידי מתן אמון בטופס באופן חד פעמי או לצמיתות.

ג) בטל את התצוגה המוגנת.

  כמו כן, שימו לב שבפתיחת כל תהליך עבודה בסביבת עבודה של LiveCycle, ראשית יוצג דף ריק עם סרגל צהוב של Protected View. בנוסף, בזמן פתיחת הדף הריק LiveCycle לוחץ על לחצן Complete. לחצן זה אינו מושבת והמשתמש אינו יכול לראות את הטופס עצמו, אך עדיין באפשרותו לשלוח את תהליך העבודה. [3316200]

פתיחת PDF

PDFMaker עבור AutoCAD

 • בעיה: בעת ניסיון להמיר קובצי ACAD 2013 ל-PDF, ‏Acrobat מחזיר את השגיאה "An unexpected error occurred. PDFMaker was unable to produce Adobe PDF" (אירעה שגיאה לא צפויה. ל-PDFMaker אין אפשרות לייצר Adobe PDF). עקיפת הבעיה: פתחו את קובץ DWG ב- AutoCAD 2013 ושנו את תבנית הקובץ לגרסה ישנה יותר (AutoCAD 2010‏/2011‏/2012). [3163139]

בעלות על PDF

 • תוקן בגרסה 11.0.01 - בעיה: Reader בלבד: בגרסת 64 סיביות של Windows 8 יש להשבית את האפשרות "Select Default PDF Handler" כאשר המצב המוגן של Reader מושבת. שלבים:

1. התקן את Reader בגרסת 64 סיביות של Win8‏.

2. הפעל את Reader והשבת את PM‏ (Preferences‏ > Security (Enhanced)‎ (העדפות > אבטחה (משופרת))

3. צא מ- Reader‏

4. הפעל את IE10 ופתח קובץ PDF כלשהו

5. Ctrl + K > כללי

התוצאה: האפשרות Select Default PDF Handler (בחר PDF Handler המוגדר כברירת מחדל) אינה מושבתת כמו ב- Acrobat.‏

פתרון: התקן את העדכון של גרסה 11.0.01 כדי לפתור את הבעיה. [3313895]

 • בעיה: בעלות אינה משוחזרת כאשר היא מועברת ל- Reader XI ולאחר מכן מתבצעת הסרת התקנה של Reader XI. עקיפת הבעיה: תקן את Acrobat‏. [3325450]

הדפסת PDF

 • בעיה: הדפסת PDF תחת האפשרות Booklet Printing עשויה להפיק תוצאות לא עקביות ושגויות בהתאם למדפסת שבה משתמשים. חלק מהמדפסות שבהן בעיה זו עלולה להופיע הן HP 4700 ו-HP 2840 All-In-One. [2782167, 2390174]
 • בעיה: Windows 7 בלבד. עבור מדפסות PS מנותבות מחדש, Acrobat תמיד מציג את פרופיל הצבע "Working RGB". עבור מדפסות PostScript בצבע, אמור להופיע פרופיל CMYK שפועל. עבור מדפסות PostScript בשחור-לבן, אמור להופיע פרופיל גווני האפור שפועל. שלבים:
 1. התקן מדפסת PostScript בצבע ובשחור-לבן במערכת Windows XP.
 2. כעת, ממחשב זה, השתמש ב-Mstsc.exe כדי לגשת מרחוק לשולחן עבודה במחשב Windows 7.
 3. פתח קובץ PDF כלשהו במחשב Windows 7.
 4. הקש Ctrl+P, ולאחר מכן בחר "מדפסת מנותבת" כלשהי > 'מתקדם'.
 5. ראה מה מוצג תחת 'מרחב צבעים'. Working RGB מוצג.

אין פתרון עוקף [2683045]

מדפסת PDF

 • הבעיה: מגבלת גודל הדף המותאם אישית של מדפסת Adobe PDF היא כ- ‎600 dpi‏. ברזולוציות גבוהות יותר, כגון ‎1200 dpi, ניסיון הדפסה עלול לגרום לשגיאת הדפסה והמסמך לא יודפס.

פתרון עוקף: השתמש בגודל דף מותאם אישית קטן מ-‎600 dpi ‏[2684339]

 • בעיה: נראה שמדפסת PDF ‏(Distiller) אינה עובדת עם קובצי PPT בגרסת 64 סיביות של Win XP.

פתרון עוקף: עבור Windows XP Service Pack 2 לגרסת 64 סיביות ו-Windows Server 2003 R2 ‏(64 סיביות) נדרש תיקון חם של Microsoft מס' KB-930627. [3329063] עיין במסמך עזרה של Microsoft זה.

סלים

 • הבעיה: Acrobat ו-Reader מציגים תווי זבל (קודי מקור) בתצוגה מקדימה של תוכן אינטרנט עם כתובת URL שמפנה ל- PDF בשרת האינטרנט. אין פתרון עוקף.  [2711118]

מצב מוגן ב- Reader

 • תוקן בגרסה 11.0.01 - בעיה: דוח מערכת מציג Sandboxing במצב "OFF" כאשר מצב מוגן מופעל, ובמצב "ON" כאשר מצב מוגן מושבת. כדי להפיק את דוח המערכת מהתפריט הראשי, בחר Help > Online Support -> Generate System Report (עזרה > תמיכה מקוונת > הפק דוח מערכת).
  פתרון: החל את עדכון 11.0.01. [3324650]
 • תוקן בגרסה 11.0.01 - בעיה: הדפדפן נתקע כאשר פותחים את העזרה של Acrobat / Reader מסרגל Document Message כיוון שהקובץ arh.exe נחסם כאשר מצב מוגן מופעל ב- Internet Explorer.

פתרון עוקף: השבת את מצב מוגן בדפדפן, או השתמש באפשרות 'אל תאפשר' כשתוצג. לחלופין החל את עדכון 11.0.01. [3317076]

תצוגה מוגנת

 • תוקן בגרסה 11.0.1 - בעיה: מוצגת תיבת דו-שיח עם ההודעה "This operation is not permitted as this document is not trusted. Do you want to trust this document?" (פעולה זו אסורה מאחר שמסמך זה אינו אמין. האם ברצונך לתת אמון במסמך זה?) בעת שמירת טופס PDF של Forms Central. דבר לא קורה גם כאשר המשתמש בוחר 'כן' כדי לתת אמון במסמך. מצב זה מתרחש רק כאשר ההגדרות של תצוגה מוגנת מופעלות (כל הקבצים או קבצים ממיקומים שעלולים להיות לא בטוחים).
  פתרון עוקף: במסך Security (Enhanced) Preferences (העדפות אבטחה משופרות), בטל את התצוגה המוגנת. [3318631]

Safari

בעיה: התוספים של דפדפן Safari PDF גורמים לתכונה Safari File > Save As (קובץ Safari > שמירה בשם) להיכשל עם ההודעה "The document "[filename]" could not be exported as "[filename]"" (לא הייתה אפשרות לייצא את המסמך "[שם מסמך]" כ"[שם מסמך]").

שלבים:

 1. ודא שמותקן דפדפן Safari 5.1.5 או גרסה מתקדמת יותר.
 2. ודא ש-Adobe Acrobat Pro 10.1.3 ואילך (מתרחש גם עם Acrobat XI Pro) מותקן.
 3. טען קובץ PDF ב-Safari.
 4. בחרו File‏ > Save As
 5. בתיבת הדו שיח Export As (יצא כ), לחץ על OK (אישור).
 6. מוצגת שגיאה ב-Safari‏: "The document "[filename]" could not be exported as "[filename]"" (לא הייתה אפשרות לייצא את המסמך "[שם מסמך]" כ"[שם מסמך]")

פתרון עוקף: השתמש בלחצני Acrobat Save הנתמכים ב-Heads Up Display ‏(HUD) או כאשר סרגל כלים ישן פועל. HUD הוא סרגל כלים צף שנעלם וצץ כאשר מרחפים עם העכבר בחלק התחתון של קובץ ה-PDF. [3203840]

בעיה: לא ניתן להדפיס באמצעת Safari File> Print. התצוגה המקדימה ריקע והתדפיסים מודפסים ריקים.

פתרון עוקף: השתמש בלחצני Acrobat Save הנתמכים ב-Heads Up Display ‏(HUD) או כאשר סרגל כלים ישן פועל. HUD הוא סרגל כלים צף שנעלם וצץ כאשר מרחפים עם העכבר בחלק התחתון של קובץ ה-PDF. [3216193]

שמירה כמסמך Word

 • בעיה: האפשרות לשמירה כמסמך Word לא מייצרת כראוי פלט של Word מטקסט בעברית בקובצי PDF. כעת יש פתרון עוקף [2838335]

סריקה

 • חדש בגרסה 11.0.09 - בעיה: אפשרויות סריקה לא מופיעות בחלון ICA במחשב Mac 10.10.1 (Yosemite)‎‏ [3860498]
  פתרון עוקף: לחץ על אחד הפקדים, בעיקר פקדי גודל מותאם אישית, תיקון תמונה וכו', וכל אפשרויות הסריקה יופיעו.
 • בעיה: בעת שימוש במזין מסמכים אוטומטי בחלון קומפקטי של ICA, הסריקה נכשלת. תיבת הדו-שיח ICA נסגרת וכל המסמכים הפתוחים נסגרים. הבעיה נצפתה עם סורקים כגון HP OfficeJet 8500 ו-Canon MX 868. מתרחש ב-Mac OS X 10.7.4.

  פתרון עוקף: כאשר ICA טוען חלון זה עבור הסריקה הראשונה שמופעלת באמצעות הסורק, המשתמש צריך לעבור לחלון ICA המפורט כדי למנוע בעיה זו. פתרון עוקף נוסף כדי להתגבר על בעיה זו: לחץ על Show Details (הצג פרטים) בתיבת הדו-שיח ICA כדי להציג חלון מפורט שמציין את ההגדרות הרצויות לסריקה. [3169060]

  • עודכן בגרסה 11.0.06 - בעיה: סריקה בצבע לא פועלת דרך Image Capture (לכידת תמונה) במחשב Mac 10.7.5

  שלבים:

  1. הפעל את Acrobat Pro במחשב Mac 10.7.5, ולאחר מכן עבור אל תיבת הדו-שיח Preferences (העדפות).

  2. עבור אל הקטגוריה Convert to PDF (המר ל-PDF), ולאחר מכן שנה את מנהל ההתקן לסריקה מ-"TWAIN" ל-"ImageCapture".

  3. עבור אל File -> Create -> PDF from Scanner (קובץ > יצירה > PDF מסורק) ובחרו Color (צבע) מהתפריט המוקפץ Kind (סוג)

  4. הנח דפי נייר במזין הנייר של הסורק או על משטח הזכוכית של הסורק

  5. לחץ על Scan (סריקה).

  תוצאה: מוצגת הודעת השגיאה "The Selected Color Format is not supported" (תבנית הצבע שנבחרה אינה נתמכת).

  פתרון עוקף: הבעיה לא נצפתה ב-Mac 10.7.4. [3333966] עדכון: הבעיה לא מתרחשת גם במחשב Mac 10.8.5.

  • חדש בגרסה 11.0.04 בעיה: תמונות נסרקות באופן חלקי או שהן משובשות במחשב Mac OS 10.7.5. פתרון עוקף: הבעיה לא נצפתה ב-Mac 10.7.4. [3356448]

Sendmail – Outlook 2003

 • תוקן בגרסה 11.0.01 - בעיה: בעיה זו מתרחשת ב-Reader בלבד. כאשר מצב מוגן מופעל, Outlook 2003 לא מפעיל את חלון טיוטת הדוא"ל. עקיפת הבעיה: כבה את מצב מוגן. [3323494]

איות

 • בעיה: הצעות האיות המוצגות שונות מאלה שהוצגו במהדורות קודמות. אומנם Acrobat XI מספק תוסף איות חדש, אך ייתכן שמספר הצעות האיות המסופקות יהיה קטן יותר או שיהיו ביניהן הצעות בלתי מתאימות. [3195192]

כלי סנכרון

בעיה: בעת שימוש בגרסה משנית ישנה יותר של Acrobat או של Reader והגרסה המשנית החדשה יותר היא 11.0.07 ואילך:

 • Acrobat ו-Reader מקבלים את כלי הסנכרון החדש בעת עדכון ל-‎.07 ואילך.
 • אם כלי הסנכרון החדש פועל, הוא תומך בשירותים ישנים ובפעולות שאינן של שירותים.
 • אם כלי הסנכרון הישן יותר (מוקדם מ-11.0.07) פועל, פעולות התלויות בסנכרון לא יפעלו [3746864]

מצב מגע ב-Windows

 • בעיה חדשה שנמצאה בגרסה 11.0.06 בעיה: כאשר Acrobat פועל במצב מגע ב-Windows 7, לוח המקשים שעל המסך נסגר לאחר בחירת התו מלוח התווים גם כאשר המוקד עדיין נמצא בשדה Find (חיפוש) או Advanced Search (חיפוש מתקדם); לוח המקשים שעל המסך צריך להישאר גלוי.
  פתרון עוקף: הבעיה לא מתרחשת ב-Windows 8. [3658729]
 • בעיה חדשה שנמצאה בגרסה 11.0.06 בעיה: כאשר Reader פועל במצב מגע ב-Windows 7, לוח המקשים שעל המסך לא מוצג כאשר המוקד נמצא בשדה Find (חיפוש) או Advanced Search (חיפוש מתקדם) כאשר מצב מוגן מופעל.
  פתרון עוקף: הבעיה לא מתרחשת ב-Windows 8. [3658725]

הסרת התקנה

 • הבעיה: אם Microsoft Word מופעל ומנסים להסיר את ההתקנה של Acrobat, תוצג הודעת שגיאה Files in Use‏. אם תלחצו על Retry, הודעת השגיאה Files in Use תוצג שוב. עקיפת הבעיה: סגרו את Microsoft Word לפני הסרת ההתקנה של Acrobat או השתמשו בתיקון הבא: http://support.microsoft.com/kb/2649868/en-US‏ [2721515]  

לכידת אינטרנט

 • בעיה חדשה שנמצאה בגרסאות 11.0 עד 11.0.5; תוקנה בגרסה 11.0.6 – בעיה: כאשר מצב מוגן משופר מופעל, Web Capture אינו פועל בפלטפורמות 32 סיביות של Windows 8 אם תיקיית המטמון בשם "Low" לא נמצאה.

פתרון עוקף: המשתמש יכול ליצור את תיקיית המטמון "Low" באופן ידני תחת %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache‏, Web Capture יתחיל לעבוד. [3597910]

עדכון: בעיה זו תוקנה בגרסה 11.0.6. לכן אין כבר צורך ליצור את ספריית המטמון שנקראת "Low" תחת %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת