כיצד ניתן לרכוש את Acrobat DC?

תוכל לרכוש רישיון של Acrobat DC מתוך היישום. לשם כך, לחץ על הקישור שבתחתית החלונית הימנית.

אחרי שיפוג תוקף גרסת הניסיון של Acrobat DC, תוצג ההודעה תקופת הניסיון הסתיימהעם הקישור קנה כעת בתחתית החלונית הימנית. לחץ על קנה כעת ופעל בהתאם להוראות שעל המסך.

תקופת הניסיון הסתיימה הודעה

פג תוקף גרסת הניסיון שלי. האם אוכל להמשיך להשתמש ב-Acrobat DC להצגת קובצי ה-PDF שלי?

כן, Acrobat DC מאפשר לך להציג קובצי PDF גם לאחר שפג תוקף גרסת הניסיון. תוכל גם להשתמש בכלים המוצעים בחינם, כגון Comment ו-Fill & Sign. עם זאת, כדי להשתמש במלוא היכולות של Acrobat DC, עליך לרכוש רישיון.

אוקיי, רכשתי את Acrobat DC. כיצד אקבל רישיון עבור גרסת הניסיון של Acrobat DCשברשותי?

אם רכשת את Adobe Acrobat DC בתוכנית תשלום חודשית או שנתית, בצע את השלבים הבאים.

עבור Windows

שיטה 1: עבור תוכנית Acrobat DC שנרכשה עם אותו Adobe ID שבו השתמשת לכניסה אל Acrobat במצב גרסת ניסיון או לרכישת מינוי.

 1. בחלונית הכלים שמימין, לחץ על הלחצן הפעלה. תופיע תיבת הדו-שיח הבאה לאישור.

  תיבת דו-שיח לאישור
 2. לחץ על אישור. הפעל מחדש את Acrobat DC כדי להפעילו.

שיטה 2: עבור תוכנית Acrobat שנרכשה עם שם משתמש (ID) אחר.

 1. בחלונית הכלים שמימין, לחץ על הלחצן הפעלה. תיבת הדו-שיח הפעלת Acrobat DC תופיע.

  אפשרויות להפעלת Acrobat DC
 2. בחר את האפשרות השנייה ואז לחץ על הבא. יוצג מסך הכניסה.

  לחץ על הלחצן 'כניסה'
 3. לחץ על הקישור לא ה-Adobe ID שלך. תוצג תיבת הדו-שיח הבאה לכניסה.

  כניסה
 4. הזן את ה-Adobe ID שבו השתמשת לרכישת תוכנית Acrobat DC ולחץ על כניסה תוצג תיבת הדו-שיח 'תודה'.

  תיבת הדו-שיח 'תודה'
 5. לחץ על המשך. תוצג תיבת דו-שיח לאישור.

  תיבת דו-שיח לאישור
 6. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח, ולאחר מכן הפעל מחדש את Acrobat DC כדי להפעיל את התוכנה.

שיטה 3: למספר סידורי של גרסה קמעונאית של Acrobat DC.

 1. בחלונית הכלים שמימין, לחץ על הלחצן הפעלה. תיבת הדו-שיח הפעלת Acrobat DC תופיע.

  הפעלת Acrobat DC עם מספר סידורי
 2. בחר באפשרות השלישית, הזן את המספר הסידורי שלך ואז לחץ על הבא. תופיע תיבת הדו-שיח 'השלבים הבאים'.

  המשך בהתקנה
 3. לחץ על המשך.

  ההתקנה של גרסת הניסיון של Acrobat DC תוסר, ותוכנת התקנה חדשה תואמת למספר הסידורי תורד לצורך השלמת ההתקנה.

עבור Mac OS

 1. בחלונית הכלים שמימין, לחץ על הלחצן הפעלה. תוצג תיבת דו-שיח עם מידע. לחץ על אישור.

  לחץ 'אישור'
 2. יוצג מסך הכניסה. לחץ על הלחצן כניסה. (אם רכשת את תוכנית Acrobat DC ב-Adobe ID שונה מזה שמוצג, לחץ על הקישור לא ה-Adobe ID שלך.)

  לחץ על הלחצן 'כניסה'

  אם לחצת על לא ה-Adobe ID שלך, תוצג תיבת הדו-שיח הבאה לכניסה.הזן את ה-Adobe ID והסיסמה שבהם השתמשת לרכישת תוכנית Acrobat DC, ולחץ על כניסה.

  כניסה
 3. תוצג תיבת הדו-שיח 'תודה'.לחץ על המשך, ואז הפעל מחדש את Acrobat DC כדי להפעילו.

  תיבת הדו-שיח 'תודה'

רכשתי מספר סידורי של Acrobat DC. האם אוכל להשתמש בו עבור גרסת הניסיון של Acrobat?

אם רכשת מספר סידורי של Acrobat DC, עליך להוריד ולהתקין את קובץ ההתקנה של Acrobatבנפרד.

לפני שתתקין את Acrobat DC החדש שהורדת, הסר את ההתקנה של גרסת הניסיון שכבר מותקנת במחשב שלך.

האם אוכל להשתמש ב-Adobe Acrobat Reader DC לאחר שפג תוקף גרסת הניסיון של Acrobat שברשותי?

כן, תוכל להוריד את Adobe Acrobat Reader DC ולהתקין אותו בכל עת.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת