סרגל הכלים של PDFMaker אינו זמין

סרגל הכלים של Acrobat PDFMaker אינו זמין בגרסאות 2010, 2013 או 2016 של Office לאחר התקנת Acrobat DC או Acrobat 2017 ב-Windows.

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות.

פתרון 1: הפעל את התוספת PDFMaker ברשימה Disabled Items של יישום Office

יישום Microsoft Office משבית לעתים באופן אוטומטי תוספות כמנגנון בטיחות למקרה שהיישום ייסגר באופן בלתי צפוי. כדי לקבוע אם תוספת PDFMaker הושבתה, בצע את הפעולות הבאות:

Office 2010/2013/2016

לחץ כאן כדי לראות את השלבים להפעלת PDFMaker ביישומי Office 2010, ‏Office 2013 או Office 2016

 1. פתח את יישום Microsoft Office.

 2. לחץ על התפריט File הכחול (בפינה הימנית העליונה). לחץ על הלחצן Options של [שם היישום]. בחר Add-Ins ברשימה בצד הימני של החלון Options. בחר את Disabled Items בתפריט המוקפץ Manage בתחתית החלון Options. לחץ על Go.

 3. חפש ברשימה Disabled Items את התוספת Acrobat PDFMaker Office COM.

  • אם התוספת Acrobat PDFMaker Office COM מופיעה ברשימה, בחר אותה, לחץ על Enable ולחץ על Close. לאחר מכן סגור ופתח מחדש את יישום Office.
  • אם התוספת Acrobat PDFMaker Office COM אינה מופיעה ברשימה, השתמש ב-Windows Explorer כדי לחפש את PDFMOfficeAddin.dll בנתיב C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015, or 2017]\PDFMaker\Office. אם הקובץ לא קיים, עבור אל פתרון 5 לקבלת הוראות בנוגע לאופן התיקון של התקנת Acrobat.

   הערה:
    אם התקנת את Acrobat במיקום אחר מברירת המחדל C:\Program Files\Adobe, שנה את נתיב התיקייה לעיל עבור מיקום ההתקנה שלך.

פתרון 2: שנה את ערך מערכת הרישום עבור המפתח PDFMaker OfficeAddin או המפתח PDFMOutlook

לחץ כאן כדי לראות את השלבים לשינוי מפתח הרישום

 1. סגור את כל יישומיOffice.

 2. הקש על המקשים Windows + R כדי לפתוח את חלון הפקודה Run.

 3. הזן regedit בשדה Open ולאחר מכן לחץ על OK.

 4. ב'עורך הרישום', עבור אל המיקום הבא:

  עבור Outlook‏: ‎"\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook"‎

  עבור Word‏: ‎"\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"‎

  עבור Excel‏: ‎"\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"‎

  עבור PowerPoint‏: ‎"\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin"‎

 5. לחץ לחיצה ימנית על Loadbehavior ובחר Modify. בתיבת הדו-שיח Edit DWORD Value, שנה את נתוני הערך מ-0 ל-3, ולחץ על OK.

  שנה את ערך LoadBehavior מ-0 ל-3
 6. סגור את עורך מערכת הרישום והפעל מחדש את יישום Office‏.

אם התוספת PDFMaker עדיין אינה זמינה ביישום Office‏, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את עורך מערכת הרישום ועבור אל ‎"HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\<Word/Excel/PowerPoint/Outlook>\Resiliency".‎
 2. צור מפתח חדש "DoNotDisableAddinList", ולאחר מכן הוסף DWORD חדש "PDFMaker.OfficeAddin" והגדר את ערכו בתור "1".
 3. סגור את עורך מערכת הרישום והפעל מחדש את יישום Office‏.

פתרון 3: רשום ידנית את קובץ תוספת COM

אזהרה:

הליך זה כולל עריכה של רישום Windows. Adobe אינה מספקת תמיכה בעריכת הרישום, שכולל מידע קריטי על המערכות והיישומים. ודא שאתה מגבה את הרישום לפני עריכתו. לקבלת מידע נוסף על הרישום, ראה תיעוד Windows או צור קשר עם Microsoft.

לחץ כאן כדי לראות את השלבים לרישום מחדש של קובץ תוספת ה-COM

 1. סגור את כל יישומי Office.
 2. ב-Windows Explorer, אתר את PDFMOfficeAddin.dll ושיםב לב לנתיב המדויק, שיכול לכלול רווחים. נתיב ברירת המחדל הוא:

  Acrobat DC‏: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat DC Classic (2015)‏: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat 2017‏: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

 3. בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • ב-Windows /7: בחר 'התחל' ‏ > 'כל התוכניות' ‏ > 'עזרים'. לחץ לחיצה ימנית על שורת הפקודה, ובחר באפשרות 'הפעל כמנהל מערכת' ואמת.
  • ב-Windows 8/10: חפש את שורת הפקודה באמצעות לחצן החיפוש לצד לחצן 'התחל'. לחץ לחיצה ימנית על שורת הפקודה, בחר באפשרות 'הפעל כמנהל מערכת' ולאחר מכן אמת.
 4. בחלון שורת הפקודה, הקלד regsvr32 ולאחר מכן רווח ואת הנתיב שציינת בשלב 1. תחום את הנתיב במרכאות. לדוגמה, אם PDFMOfficeAddin.dll הוא בנתיב ברירת המחדל שלו, עליך להקליד את הפקודה הבאה:

  עבור Acrobat DC‏: regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll" 

  עבור Acrobat DC Classic (2015)‎‏: regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll"

  עבור Acrobat 2017‏: regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll"

 5. הקש Enter.
 6. תיבת דו-שיח מאשרת שהרישום הצליח. לחץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
 7. סגור את החלון Command Prompt.
 8. פתח את יישום Office.

פתרון 4: ודא שהתוספת Acrobat PDFMaker Office COM נבחרה ברשימת התוספות הזמינות של יישום Office

Office 2010/2013/2016

לחץ כאן כדי לראות את השלבים עבור גרסאות 2010, 2013 או 2016 של Office

 1. פתח את יישום Microsoft Office 2010.

 2. לחץ על התפריט File הכחול (בפינה הימנית העליונה). לחץ על הלחצן Options של [שם היישום]. בחר Add-Ins ברשימה בצד הימני של החלון Options. 

 3. בחר את COM Add-ins בתפריט המוקפץ Manage בתחתית החלון Options או בתחתית החלון Trust Center.
 4. לחץ על Go.
 5. חפש את התוספת Acrobat PDFMaker Office COM ברשימה.

  • אם התוספת Acrobat PDFMaker Office COM מופיעה ברשימה, אבלתיבת הסימוןלצדה לא נבחרה, לחץ עלתיבת הסימון. לחץ על OK. לאחר מכן סגור ופתח מחדש את יישום Office. (אם אינך יכול להוסיףסימן ביקורת, ואם כבר ניסית את פתרון 1, בחר את התוספת Acrobat PDFMaker Office COM. לחץ על Remove והמשך לפסקה הבאה.)
  • אם התוספת Adobe PDFMaker COM לא מופיעה ברשימת התוספות הזמינות, לחץ על Add (הוסף) ונווט אל C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015 or 2017]\PDFMaker\Office. בחר PDFMOfficeAddin.dll. לחץ על OK. לאחר מכן סגור ופתח מחדש את יישום Office.

   הערה: אם התקנת את Acrobat במיקום אחר מברירת המחדל C:\Program Files\Adobe, שנה את נתיב התיקייה לעיל עבור מיקום ההתקנה שלך.

פתרון 5: הפעל את Repair Acrobat Installation מבלי להפעיל יישומים אחרים יחד איתו

לחץ כאן כדי לראות את השלבים לתיקון ההתקנה של Acrobat

 1. סגור את כל היישומים הפתוחים.
 2. הפעל מחדש את המחשב.
 3. פתח את Acrobat.
 4. בחר Help > ‏Repair Acrobat Installation ופעל לפי ההוראות במסך.
 5. אחרי שהתיקון יושלם הפעל מחדש את המחשב.

פתרון 6: הסר והתקן מחדש את Acrobat עם Windows במצב פשוט

מנהלי ההתקנים והתוכניות של ההתקן שמופעלים באופן אוטומטי כשאתה מפעיל את המחשב יכולים להתנגש עם תוכנת ההתקנה של Acrobat ולגרום לבעיות. כדי למנוע התנגשות התקנה, התקן מחדש את Acrobat כאשר Windows נמצא במצב פשוט. במצב פשוט, תוכניות ומנהלי התקנים שאינם חיוניים מושבתים.

לחץ כאן כדי לראות את השלבים להסרת Acrobat

 1. העבר את כל הקבצים האישיים מחוץ לתיקיית Acrobat ולתיקיות המשנה שלה. מיקום ברירת המחדל עבור תיקיית היישום הוא C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015 or 2017]‎.

 2. בצעו את הפעולות הבאות:

  • ב-Windows 7/8/10: לחץ לחיצה ימנית על לחצן 'התחל' ולאחר מכן בחר 'לוח הבקרה' > 'תוכניות ותכונות'.
 3. ברשימת התוכניות, בחר Adobe Acrobat DC או Adobe Acrobat 2017.

 4. לחץ על 'הסר התקנה/שנה'.

 5. פעל לפי ההנחיות על-גבי המסך כדי להסיר את היישום.

לחץ כאן כדי לראות את השלבים להתקנה מחדש של Acrobat במצב פשוט

 1. סגור את כל היישומים הפתוחים.
 2. הפעל מחדש את המחשב כאשר שירותים ופריטי אתחול לא חיוניים מושבתים. להוראות, עיין במסמכים הבאים:

 3. לחץ פעמיים על קובץ ההתקנה של Acrobat DC או של Acrobat 2017. בצע את ההנחיות שמופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

 4. פתח את Acrobat ובחר Help‏ > Check For Updates. בצע את ההוראות המופיעות במסך כדי להתקין עדכונים זמינים.
 5. הפעל מחדש פריטי אתחול ושירותים. להוראות, ראה את מסמך העזרה המתאים בשלב 2, לעיל.

 6. הפעל מחדש את המחשב.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת