הדפסה איטית למדפסת שאינה PostScript

הדפסה איטית במדפסת שאינה PostScript עלולה להתרחש במקרה של קובץ PDF שבו מוטבע גופן שאינו גופן מערכת (מאז מהדורת ינואר 2016 של Acrobat DC).

קובצי עבודת הדפסה (PRN, ‏XPS) שנוצרים במהלך הדפסה למדפסת שאינה PostScript הם גופנים מוטבעים ולא גליפים, והדבר גורם לגידול משמעותי בגודל הקובץ ולפגיעה בביצועים.

פתרון: ערוך את הרישום כפתרון עוקף

Adobe עובדת יחד עם Microsoft כדי לפתור את הבעיה. בינתיים, תוכל לכוונן את הרישום באופן ידני כפתרון עוקף, על-ידי מעבר לשימוש ב-API הישן שהיה בשימוש בגרסאות קודמות של Acrobat או של Reader.

 1. כדי לפתוח את הרישום, עבור אל 'הפעלה' (תפריט Windows + R), הקלד regedit.exe ולחץ מכן לחץ על 'אישור'.

 2. בצע את הפעולות הבאות:

  1. על סמך גרסת ההתקנה של המוצר והמהדורה, נווט אל המיקום וצור מפתח מתאים מסוג DWORD ‏(Wow6432Node בלבד אם המחשב שלך הוא מחשב 64 סיביות).
  2. צור את המפתח FeatureState במיקום המפורט להלן; המפתח לא קיים כברירת מחדל.

  עבור Acrobat DC (רציף):

  • מפתח: 4033257
  • מיקום: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState

  עבור Acrobat Reader DC (רציף):

  • מפתח: 4033257
  • מיקום: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState

  עבור Acrobat DC (קלאסי - Acrobat 2015):

  • מפתח: 4033260
  • מיקום: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState

  עבור Acrobat Reader (קלאסי - Acrobat 2015):

  • מפתח: 4033260
  • מיקום: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Acrobat Reader\2015\FeatureState

  עבור Acrobat XI:

  • מפתח: 3919626
  • מיקום: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\FeatureState
 3. שנה את הערך ל-"0".

 4. הפעל מחדש את Acrobat או את Reader.

הערה:

כאשר תחיל את הפתרון העוקף, קובץ זמני ייווצר ויינעל עבור כל קובץ PDF כזה שהמשתמשים מדפיסים. הקובץ הזמני נוצר בספרייה הזמנית של המשתמש. מבנה שם הקובץ הוא Z@xxx.tmp. המשתמשים לא יוכלו למחוק אותו בהפעלה הנוכחית של מערכת ההפעלה. כדי למחוק אותו יש צורך בהפעלה מחדש.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת