סריקה של מסמך בגודל Letter יוצר קובץ PDF בגודל legal

בעת סריקת מסמך בגודל letter ‏(‎8.5" x 11"‎) באמצעות Adobe Acrobat, נוצר קובץ PDF בגודל legal ‏(‎8.5" x 14"‎). 

פתרון: השתמש באפשרויות הסורק כדי לבחור את הגודל הנכון

 1. ב-Acrobat, בחר File‏ > Create‏ > PDF from Scanner‏ > Custom Scan (קובץ > צור > PDF מסורק > סריקה מותאמת אישית).
 2. לחץ על לחצן Options (אפשרויות) בצד השמאלי של שם הסורק.
 3. בתיבת הדו-שיח Scanner Options (אפשרויות סורק), בחר Show Scanner's Native Interface (הצג ממשק מקורי של הסורק) מתוך התפריט המוקפץ.

 4. בממשק של הסורק, בחר את גודל העמוד הנכון:

  Windows: בתפריט המוקפץ 'גודל עמוד', בחר Letter.

  התפריט המוקפץ 'גודל עמוד' ב- Windows

  Mac OS‏: בתפריט המוקפץ Pages (עמודים), בחר Letter.

  התפריט המוקפץ 'גודל עמוד' ב- Mac OS‏

  הערה:

  חלק מהסורקים אינם מדווחים על "גדלים נתמכים" ל-Acrobat כאשר האפשרות Hide Scanner's Native Interface (הסתר את הממשק המקורי של הסורק) נבחרת בתיבת הדו-שיח Scanner Options (אפשרויות סורק) ב-Acrobat. אם בעיה זו מתרחשת, שנה את אפשרות ממשק המשתמש ל-Show Scanner's Native Interface (הצג את הממשק המקורי של הסורק) ובחר את גודל הדף מיישום הסורק.

מידע נוסף

 
 

הממשק המקורי של הסורק מושבת עבור מנהלי התקנים של WIA. כדי להפעיל את הממשק המקורי של הסורק, הורד את מנהלי ההתקנים מסוג TWAIN של הסורק מאתר האינטרנט של יצרן הסורק. לאחר התקנת מנהלי ההתקן מסוג TWAIN, אפשרויות הסורק, כמו DPI, צבע וגודל נייר, יופעלו כברירת מחדל.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת