בעיה

אם מנהלי מערכות IT מתכננים להפיץ גם Reader וגם Acrobat עם App-V 5.0 SP3 על מכונות הלקוח, ייתכן שהמשתמשים ייתקלו בבעיה בעת השימוש ב-Acrobat אם הם טרם הפעילו את App-V Reader פעם אחת במכונה.

הסיבה לבעיה: App-V Reader מוסיפה מספר כוורות ‎HKCU/Adobe/*‎ לרשימת המעבר של App-V שמקבלת את כל מפתחות הרישום האלה ליצירה מחוץ ל-VREG במכונות הלקוח.

פתרון

כדי לגרום למפתחות הרישום של המעבר לפעול כהלכה, יש צורך ש‎HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015}‎‏ יהיה קיים בכוורת הרישום המקומית במכונה. מפתח זה נוצר בהפעלה הראשונה של App-V Reader באמצעות קובץ ה-script‏ Runtime.bat, בדומה לזה הניתן בהנחיות ביצוע רצף של Acrobat Reader DC‏.

נסה אחד מהפתרונות הבאים:

  • יצירה ידנית של HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015}‎ במכונות הלקוח במקום להסתמך על קובץ ה-script‏ Runtime.bat‏ של App-V Reader. לדוגמה, מנהל מערכת יכול לדחוף מפתחות אלה ללקוחות באמצעות תבניות ADM וכו'
  • משתמשים יכולים להפעיל את App-V Reader פעם אחת במכונה ולאחר מכן להשתמש ב-Acrobat.
  • הוספת קובץ ה-script הבא Runtime.bat‏ב-DeploymentConfig.xml‏ של App-V Acrobat בתוך המקטע <UserScripts>‏באופן הבא. קובץ ה-script ייצור את הרישום שהוזכר לעיל בכוורת HKCU בהפעלה הראשונה של App-V Acrobat.

אולם רובץ ה-script יפעל רק עבור משמשי תחום ויחסיר שגיאה 534 אם משתמש מקומי ינסה לפתוח את App-V Adobe Acrobat DC.

 

Runtime.bat‏

‎@echo off‏

SET ChannelName=2015‏

REM Set the ChannelName to DC to run this script on Continuous track.‏

SET NativeKey="HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\%ChannelName%"

REG QUERY %NativeKey%‏

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO EXIT‏

REG ADD %NativeKey%‏

:EXIT‏

DeploymentConfig.xml‏

<UserScripts>‏

        ‏<StartVirtualEnvironment  RunInVirtualEnvironment="false">‏

        <Path>cmd.exe</Path>‏

        ‎<Arguments>/c "[{AppVPackageRoot}]\..‎\Scripts\Runtime.bat"</Arguments>‏

        <Wait RollbackOnError="false"/>‏

        </StartVirtualEnvironment>‏

</UserScripts>‏

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת