פתרון בעיות בסורק בעת סריקה באמצעות Acrobat

הודעות שגיאה נפוצות בזמן סריקה

 1. שנה את שיטת העברת הנתונים תחת Scanner Options (אפשרויות סורק) מ-Memory Mode (מצב זיכרון) ל-Native Mode (מצב מקורי). מצב זיכרון משתמש בשיטה להעברת נתונים שהייתה בגרסאות הקודמות של Acrobat וסורק ישירות לזיכרון המחשב. מצב מקורי סורק ישירות לקובץ ונחשב לתואם יותר למגוון רחב יותר של סורקים.

 2. שנה את ממשק המשתמש תחת Scanner Options (אפשרויות סורק) מ-Hide Scanner's Native Interface (הסתר את הממשק המקורי של הסורק) ל-Show Scanner's Native Interface (הצג את הממשק המקורי של הסורק). האפשרות Show Scanner's Native Interface (הצג את הממשק המקורי של הסורק) משתמשת בשיטת סריקה זהה לזו של הגרסאות הקודמות של Acrobat. היא מאפשרת למנהל ההתקן של הסורק להפעיל את הסורק. האפשרות Hide Scanner's Native Interface (הסתר את הממשק המקורי של הסורק) מנסה להשתמש ישירות במנהל ההתקן של Twain. היא יכולה למנוע הודעות שגיאה, במיוחד כאשר אתה סורק כמה פיסות נייר. אם אחד מפתרונות אלה פעל, ייתכן שלעתים יהיה צורך להשתמש בו כפתרון לעקיפת הבעיה. ראה פתרון 8 תחת 'משימות לפתרון בעיות כלליות', או צור קשר עם יצרן הסורק לקבלת מנהל התקן מעודכן.

משימות לפתרון בעיות כלליות

בצע את המשימות הבאות כדי לקבוע אם הבעיה נגרמת כתוצאה מבעיות בסורק, הגדרות מערכת שגויות או בעיות במנהל ההתקן.

1. ודא שהסורק עובד על-ידי סריקה ביישום אחר.

ודא שהסורק עובד כראוי על-ידי סריקה לתוך יישום אחר (לדוגמה, Microsoft Word) באמצעות אותן הגדרות שבהן הסריקה באמצעות Acrobat נכשלה.

הערה: Photoshop ו-Photoshop Elements לא תמיד מספקים תוצאות טובות שמולן ניתן לבדוק. יצרני הסורקים מפתחים תוכנות ספציפיות למוצרים שלהם כדי להפחית את הסבירות להופעת בעיות.

אם הבעיות חוזרות על עצמן כאשר אתה סורק ליישום אחר, צור קשר עם יצרן הסורק.

2. סריקה באמצעות Windows Image Acquisition ‏(WIA) במקום ב-TWAIN (ב-Windows XP בלבד).

Acrobat תומך במנהלי התקנים של Windows Image Acquisition ‏(WIA). אם הסורק תומך בשני מנהלי ההתקנים, בחר את מנהל ההתקן של WIA מתפריט Device (התקן) בתיבת הדו-שיח Create PDF From Scanner (יצירת PDF מסורק). סרוק את המסמך.

3. התקן את מנהל ההתקן העדכני ביותר של הסורק.

אם קובץ TWAIN חסר או פגום, Acrobat מחזיר הודעת שגיאה בעת ניסיון לסרוק באמצעות ממשק TWAIN. התקנה מחדש של מנהל ההתקן שלה סורק מחליפה את קובץ ה-TWAIN.

צור קשר עם יצרן הסורק כדי להשיג את מנהל ההתקן האחרון. כדי להתקין מחדש את מנהל ההתקן, מחק את כל הקבצים והתיקיות שמתחילים ב- Twain (לדוגמה, "Twain_32.dll") בתיקייה Windows או Winnt. לאחר מכן, הפעל מחדש את Windows והתקן את מנהל ההתקן העדכני של הסורק בהתאם להוראות היצרן.

4. הפעל מחדש את המחשב כאשר פריטי האתחול מושבתים.

יישומים מסוימים עשויים לגרום לשגיאות מערכת או לקפיאה כשהם פועלים במקביל ל-Adobe Acrobat. לפני הפעלת Acrobat, השבת את היישומים האחרים, כולל פריטי האתחול (הפריטים המופעלים באופן אוטומטי בעת הפעלת Windows).

כדי להשבית פריטי אתחול ב-Windows XP, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל היישומים.
 2. בחר 'התחל' > 'הפעלה'. הקלד msconfig בתיבה 'פתח את' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.

 3. בתיבת הדו-שיח '‏‏כלי שירות לקביעת תצורת המערכת', לחץ על הכרטיסייה 'אתחול' ובחר את 'הפוך הכל ללא זמין'.
 4. לחץ על 'אישור' ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows.

כדי להפוך את פריטי האתחול לזמינים שוב, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר 'התחל' > 'הפעלה'. הקלד msconfig בתיבה 'פתח את' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.

 2. בתיבת הדו-שיח '‏‏כלי שירות לקביעת תצורת המערכת', לחץ על הכרטיסייה 'אתחול' ובחר את 'הפוך הכל לזמין'.
 3. לחץ על 'אישור' ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows.

5. סרוק מחדש את התמונה באמצעות מצב צבע אחר.

סריקה ל-Acrobat במצבי צבע מסוימים עלולה לגרום לבעיה בעת שימוש בסורקים מסוימים. לקבלת הוראות לסריקה לתוך Acrobat באמצעות מצב צבע אחר, עיין בתיעוד הנלווה לסורק.

6. ציין את גודל התמונה בחלונית התצוגה המקדימה של תוכנת הסורק.

אם התמונה הסרוקה חתוכה או שהמידות שלה שגויות, ציין את גודל התמונה בחלונית התצוגה המקדימה של תוכנת הסורק. לקבלת הוראות לציון גודל התמונה, עיין בתיעוד הנלווה לסורק.

7. היכנס עם חשבון חדש.

אם בעבר סרקת בהצלחה לתוך Acrobat, ייתכן שבהמשך חשבון המשתמש שלך נפגם ולכן גורם לבעיות בסריקה. צור חשבון משתמש חדש עם הרשאות של מנהל מערכת ולאחר מכן היכנס ל-Windows באמצעות החשבון החדש.

8. סרוק את התמונה לתוך יישום אחר, כגון TIFFfile, ולאחר מכן המר את קובץ ה-TIFF לקובץ PDF.

כדי להמיר קובץ TIFF לקובץ PDF, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • גרור את קובץ ה-TIFF אל הסמל של Acrobat.
 • ב-Acrobat, בחר File > Create PDF > From File (קובץ > צור PDF > מקובץ), בחר את קובץ ה-TIFF ולאחר מכן לחץ על Open (פתח).
 • בתוכנת הסורק, הדפס את קובץ ה-TIFF למדפסת Adobe PDF Printer.

תיקון גודל הדף בזמן סריקה

חלק מהסורקים אינם מדווחים על "גדלים נתמכים" ל-Acrobat כאשר האפשרות Hide Scanner's Native Interface (הסתר את הממשק המקורי של הסורק) נבחרת בתיבת הדו-שיח Scanner Options (אפשרויות סורק) בתוך Acrobat 8. שנה את אפשרות ממשק המשתמש ל-Show Scanner's Native Interface (הצג את הממשק המקורי של הסורק) ובחר את גודל הדף מיישום הסורק.

תמונת תשליל בזמן סריקה

אם התמונה יוצאת בתשליל (לדוגמה, נייר לבן הופך לשחור), בחר Invert Black and White Images (הפוך תמונות בשחור-לבן) בתיבת הדו-שיח Scanner Options (אפשרויות סורק). נסה שוב ליצור את קובץ ה-PDF.

שגיאה: הסורק לא מזוהה

כדי לפתור את הבעיה, נסה לבצע את השלבים לפי הסדר. לאחר כל שלב, בדוק אם הבעיה נפתרה; אם לא, בצע את השלב הבא אחריו. 

 1. בדוק אם ההתקן מחובר באופן פיזי.

  1. בדוק את הכבלים, כמו כבל USB, כבל LAN וכו', המשמשים לחיבור הסורק. נתק את הכבלים וחבר אותם מחדש כדי לוודא שהחיבורים תקינים.
  2. ודא שהסורק מופעל ושלא מוצגת הודעת שגיאה בתצוגה שלו (אם יש כזו). במקרה שמוצגת שגיאה, או אם הסורק תקוע בפעולה כלשהי, הפעל מחדש את הסורק.
 2. שני מנהלי ההתקנים, TWAIN ו-WIA, יכולים להיות מותקנים ב-Windows בו-זמנית. באופן דומה, שני מנהלי ההתקנים, TWAIN ו-ICA, יכולים להיות מותקנים ב-Macintosh בו-זמנית. נסה לסרוק עם מנהל התקן של סורק חלופי אחר (ICA‏, WIA או TWAIN) במקרה שאחד מהם אינו פועל.

  ב-Windows: בחר אחד ממנהלי ההתקנים של TWAIN או WIA במסך לבחירת הסורק ב-Acrobat, כמוצג בצילום המסך שלהלן.

  מנהלי התקנים של סורק ב-Windows

  ב-ב-Mac: בחר אחד ממנהלי ההתקנים של TWAIN או ICA במסך לבחירת הסורק ב-Acrobat, כמוצג בצילום המסך שלהלן.

  מנהלי התקנים של סורק ב-Mac

 3. בדוק אם הסורק פועל עם יישום אחר כלשהו:

  1. ישם כמה יישומים מובנים ויישומי צד שלישי זמינים עבור Windows ועבור Macintosh שבאמצעותם תוכל לנסות להשתמש בסורק:
   1. עבור Windows, ישנה תוכנה בשםTWACKER, שמספקת תוכנית שירות חינמית לבדיקת מנהל התקן של סורק TWAIN. תוכנה זו זמינה בחינם. פשוט הורד והתקן אותה כדי לראות אם הסורק שלך פועל או לא.
   2. ב- OS X ישנה תוכנית שירות מותקנת מראש בשם Image Capture, שניתן להשתמש בה כדי לבדוק אם הסורק פועל או לא.
  2. לחלופין, אם יש לך יישום מותק אחר שמשתמש בפונקציונליות סריקה, תוכל להשתמש בו כדי לבדוק שהסורק פועל כצפוי עם יישום זה.

  אם הסורק לא פועל עם אף יישום, סימן שהסורק אינו מתפקד כראוי ועליך ליצור קשר עם יצרן הסורק כדי לברר כיצד לפתור את הבעיה.

 4. הפעל מחדש את Acrobat.

 5. הפעל מחדש את המערכת כשפריטי האתחול מושבתים:

  יישומים מסוימים עשויים לגרום לשגיאות מערכת או לקפיאה כשהם פועלים במקביל ל-Adobe Acrobat. לפני הפעלת Acrobat, השבת את היישומים האחרים, כולל פריטי האתחול (הפריטים המופעלים באופן אוטומטי בעת הפעלת Windows).

  כדי להשבית את פריטי האתחול ב-Windows, בצע את הפעולות הבאות:

  1. צא מכל היישומים.
  2. בחר התחל > הפעלה. הקלד msconfig בתיבה 'פתח את' ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. בתיבת הדו-שיח '‏‏כלי שירות לקביעת תצורת המערכת', לחץ על הכרטיסייה אתחול ובחר את הפוך הכל ללא זמין.
  4. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows.

  כדי להפוך את פריטי האתחול לזמינים שוב, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר התחל > הפעלה. הקלד msconfig בתיבה 'פתח את' ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בתיבת הדו-שיח '‏‏כלי שירות לקביעת תצורת המערכת', לחץ על הכרטיסייה אתחול ובחר את הפוך הכל לזמין.
  3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows.
 6. התקן את מנהלי ההתקנים העדכניים של הסורק ולאחר מכן הפעל מחדש את המערכת:

  1. אם קובץ TWAIN חסר או פגום, Acrobat מחזיר הודעת שגיאה בעת ניסיון לסרוק באמצעות ממשק TWAIN.  התקנה מחדש של מנהל ההתקן שלה סורק מחליפה את קובץ ה-TWAIN.
  2. כדי להתקין מחדש את מנהל ההתקן, מחק את כל הקבצים והתיקיות שמתחילים ב- Twain (לדוגמה, "Twain_32.dll") בתיקייה Windows או Winnt. לאחר מכן, הפעל מחדש את Windows והתקן את מנהל ההתקן העדכני של הסורק בהתאם להוראות היצרן או לשלבים המוזכרים כאן.

שגיאה: מנהל ההתקן של הסורק לא נמצא או שהוא לא חוקי

כדי לפתור את הבעיה, נסה לבצע את השלבים לפי הסדר. לאחר כל שלב, בדוק אם הבעיה נפתרה; אם לא, בצע את השלב הבא אחריו.

 1. התקן את מנהלי ההתקנים העדכניים של הסורק ולאחר מכן הפעל מחדש את המערכת:

  1. אם קובץ TWAIN חסר או פגום, Acrobat מחזיר הודעת שגיאה בעת ניסיון לסרוק באמצעות ממשק TWAIN.  התקנה מחדש של מנהל ההתקן שלה סורק מחליפה את קובץ ה-TWAIN.
  2. כדי להתקין מחדש את מנהל ההתקן, מחק את כל הקבצים והתיקיות שמתחילים ב- Twain (לדוגמה, "Twain_32.dll") בתיקייה Windows או Winnt. לאחר מכן, הפעל מחדש את Windows והתקן את מנהל ההתקן העדכני של הסורק בהתאם להוראות היצרן או לשלבים המוזכרים כאן.
 2. בדוק אם ההתקן מחובר באופן פיזי:

  1. בדוק את הכבלים, כמו כבל USB, כבל LAN וכו', המשמשים לחיבור הסורק. נתק את הכבלים וחבר אותם מחדש כדי לוודא שהחיבורים תקינים.
  2. ודא שהסורק מופעל ושלא מוצגת הודעת שגיאה בתצוגה שלו (אם יש כזו). במקרה שמוצגת שגיאה, או אם הסורק תקוע בפעולה כלשהי, הפעל מחדש את הסורק.
 3. שני מנהלי ההתקנים, TWAIN ו-WIA, יכולים להיות מותקנים ב-Windows בו-זמנית. באופן דומה, שני מנהלי ההתקנים, TWAIN ו-ICA, יכולים להיות מותקנים ב-Macintosh בו-זמנית. נסה לסרוק עם מנהל התקן של סורק חלופי אחר (ICA‏, WIA או TWAIN) במקרה שאחד מהם אינו פועל.

  ב-Windows: בחר אחד ממנהלי ההתקנים של TWAIN או WIA במסך לבחירת הסורק ב-Acrobat, כמוצג בצילום המסך שלהלן.

  מנהלי התקנים של סורק ב-Windows

  ב-ב-Mac: בחר אחד ממנהלי ההתקנים של TWAIN או ICA במסך לבחירת הסורק ב-Acrobat, כמוצג בצילום המסך שלהלן.

  מנהלי התקנים של סורק ב-Mac

 4. בדוק אם הסורק פועל עם יישום אחר כלשהו:

  1. ישם כמה יישומים מובנים ויישומי צד שלישי זמינים עבור Windows ועבור Macintosh שבאמצעותם תוכל לנסות להשתמש בסורק:
   1. עבור Windows, ישנה תוכנה בשםTWACKER, שמספקת תוכנית שירות חינמית לבדיקת מנהל התקן של סורק TWAIN. תוכנה זו זמינה בחינם. פשוט הורד והתקן אותה כדי לראות אם הסורק שלך פועל או לא.
   2. ב- OS X ישנה תוכנית שירות מותקנת מראש בשם Image Capture, שניתן להשתמש בה כדי לבדוק אם הסורק פועל או לא.
  2. לחלופין, אם יש לך יישום מותק אחר שמשתמש בפונקציונליות סריקה, תוכל להשתמש בו כדי לבדוק שהסורק פועל כצפוי עם יישום זה.

  אם הסורק לא פועל עם אף יישום, סימן שהסורק אינו מתפקד כראוי ועליך ליצור קשר עם יצרן הסורק כדי לברר כיצד לפתור את הבעיה.

 5. הפעל מחדש את Acrobat.

 6. הפעל מחדש את המערכת כשפריטי האתחול מושבתים:

  יישומים מסוימים עשויים לגרום לשגיאות מערכת או לקפיאה כשהם פועלים במקביל ל-Adobe Acrobat. לפני הפעלת Acrobat, השבת את היישומים האחרים, כולל פריטי האתחול (הפריטים המופעלים באופן אוטומטי בעת הפעלת Windows).

  כדי להשבית את פריטי האתחול ב-Windows, בצע את הפעולות הבאות:

  1. צא מכל היישומים.
  2. בחר התחל > הפעלה. הקלד msconfig בתיבה 'פתח את' ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. בתיבת הדו-שיח '‏‏כלי שירות לקביעת תצורת המערכת', לחץ על הכרטיסייה אתחול ובחר את הפוך הכל ללא זמין.
  4. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows.

  כדי להפוך את פריטי האתחול לזמינים שוב, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר התחל > הפעלה. הקלד msconfig בתיבה 'פתח את' ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בתיבת הדו-שיח '‏‏כלי שירות לקביעת תצורת המערכת', לחץ על הכרטיסייה אתחול ובחר את הפוך הכל לזמין.
  3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows.

שגיאה: לא ניתן התחבר לסורק

כדי לפתור את הבעיה, נסה לבצע את השלבים לפי הסדר. לאחר כל שלב, בדוק אם הבעיה נפתרה; אם לא, בצע את השלב הבא אחריו.

 1. בדוק אם ההתקן מחובר באופן פיזי:

  1. בדוק את הכבלים, כמו כבל USB, כבל LAN וכו', המשמשים לחיבור הסורק. נתק את הכבלים וחבר אותם מחדש כדי לוודא שהחיבורים תקינים.
  2. ודא שהסורק מופעל ושלא מוצגת הודעת שגיאה בתצוגה שלו (אם יש כזו). במקרה שמוצגת שגיאה, או אם הסורק תקוע בפעולה כלשהי, הפעל מחדש את הסורק.
 2. שני מנהלי ההתקנים, TWAIN ו-WIA, יכולים להיות מותקנים ב-Windows בו-זמנית. באופן דומה, שני מנהלי ההתקנים, TWAIN ו-ICA, יכולים להיות מותקנים ב-Macintosh בו-זמנית. נסה לסרוק עם מנהל התקן של סורק חלופי אחר (ICA‏, WIA או TWAIN) במקרה שאחד מהם אינו פועל.

  ב-Windows: בחר אחד ממנהלי ההתקנים של TWAIN או WIA במסך לבחירת הסורק ב-Acrobat, כמוצג בצילום המסך שלהלן.

  מנהלי התקנים של סורק ב-Windows

  ב-ב-Mac: בחר אחד ממנהלי ההתקנים של TWAIN או ICA במסך לבחירת הסורק ב-Acrobat, כמוצג בצילום המסך שלהלן.

  מנהלי התקנים של סורק ב-Mac

 3. בדוק אם הסורק פועל עם יישום אחר כלשהו:

  1. ישם כמה יישומים מובנים ויישומי צד שלישי זמינים עבור Windows ועבור Macintosh שבאמצעותם תוכל לנסות להשתמש בסורק:
   1. עבור Windows, ישנה תוכנה בשםTWACKER, שמספקת תוכנית שירות חינמית לבדיקת מנהל התקן של סורק TWAIN. תוכנה זו זמינה בחינם. פשוט הורד והתקן אותה כדי לראות אם הסורק שלך פועל או לא.
   2. ב- OS X ישנה תוכנית שירות מותקנת מראש בשם Image Capture, שניתן להשתמש בה כדי לבדוק אם הסורק פועל או לא.
  2. לחלופין, אם יש לך יישום מותק אחר שמשתמש בפונקציונליות סריקה, תוכל להשתמש בו כדי לבדוק שהסורק פועל כצפוי עם יישום זה.

  אם הסורק לא פועל עם אף יישום, סימן שהסורק אינו מתפקד כראוי ועליך ליצור קשר עם יצרן הסורק כדי לברר כיצד לפתור את הבעיה.

 4. הפעל מחדש את Acrobat.

 5. הפעל מחדש את המערכת כשפריטי האתחול מושבתים:

  יישומים מסוימים עשויים לגרום לשגיאות מערכת או לקפיאה כשהם פועלים במקביל ל-Adobe Acrobat. לפני הפעלת Acrobat, השבת את היישומים האחרים, כולל פריטי האתחול (הפריטים המופעלים באופן אוטומטי בעת הפעלת Windows).

  כדי להשבית את פריטי האתחול ב-Windows, בצע את הפעולות הבאות:

  1. צא מכל היישומים.
  2. בחר התחל > הפעלה. הקלד msconfig בתיבה 'פתח את' ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. בתיבת הדו-שיח '‏‏כלי שירות לקביעת תצורת המערכת', לחץ על הכרטיסייה אתחול ובחר את הפוך הכל ללא זמין.
  4. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows.

  כדי להפוך את פריטי האתחול לזמינים שוב, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר התחל > הפעלה. הקלד msconfig בתיבה 'פתח את' ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בתיבת הדו-שיח '‏‏כלי שירות לקביעת תצורת המערכת', לחץ על הכרטיסייה אתחול ובחר את הפוך הכל לזמין.
  3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows.
 6. התקן את מנהלי ההתקנים העדכניים של הסורק ולאחר מכן הפעל מחדש את המערכת:

  1. אם קובץ TWAIN חסר או פגום, Acrobat מחזיר הודעת שגיאה בעת ניסיון לסרוק באמצעות ממשק TWAIN.  התקנה מחדש של מנהל ההתקן שלה סורק מחליפה את קובץ ה-TWAIN.
  2. כדי להתקין מחדש את מנהל ההתקן, מחק את כל הקבצים והתיקיות שמתחילים ב- Twain (לדוגמה, "Twain_32.dll") בתיקייה Windows או Winnt. לאחר מכן, הפעל מחדש את Windows והתקן את מנהל ההתקן העדכני של הסורק בהתאם להוראות היצרן או לשלבים המוזכרים כאן.

 

 

מידע כללי על סורקים ומנהלי התקנים

מנהלי התקנים של סורקים הם תוכנת שמציינות למחשבים כיצד להפעיל את הסורק ולנהל איתו תקשורת. התקנת מנהלי התקנים של סורקים היא צעד הכרחי להגדרת סורק פועל.

 1. TWAIN הוא הממשק הסטנדרטי בין תוכנות לבין התקנים ללכידת תמונה, כגון סורקים ומצלמות דיגיטליות. כמעט כל תוכנות הסורקים מכילות מנהל התקן TWAIN שמגיע בדרך כלל עם ממשק משתמש גרפי מתקדם שבאמצעותו המשתמשים יכולים לקבוע את התצורה של כל ההגדרות המתקדמות של הסורק.
 2. מנהלי התקנים מקוריים: מנהל התקן ספציפי לפלטפורמה (Windows או OS X) שמבצע את פונקציות הסריקה הבסיסיות. מנהלי התקנים מקוריים מורדים באופן אוטומטי למערכת או שהמשתמש חייב להוריד ולהתקין אותם באופן ידני מאתר האינטרנט של יצרן הסורק.
  1. WIA: ‏Windows Image Acquisition הוא מודל מנהל התקן וממשק תכנות יישומים (API) קנייני של Microsoft עבור מערכות הפעלה של Windows מ-Microsoft Windows Me ואילך, שמאפשר לתוכנות גרפיות לנהל תקשורת עם התקני חומרת הדמיה כגון סורקים.
  2. ICA‏: מנהל התקן Image Capture Application (תוכנית שירות לסריקה של Macintosh המשמשת כברירת מחדל) שיכול לבצע פעולות סריקה בסיסיות.

הערה: במקרים מסוימים, הסורקים אינם תומכים בשימוש בו-זמני בשני מנהלי ההתקנים לסורקים, TWAIN ומנהל התקן מקורי. בתרחישים אלה, ניתן לגשת לכל פעולות הסורק באמצעות מנהל ההתקן הזמין.

איך מאתרים ומתקנים את מנהלי ההתקנים?

מנהל התקן ICA: מנהל ההתקן האחרון של סורק ICA עבור מוצר זה זמין באמצעות עדכון תוכנה של Apple בלבד. כך תוכל להשיג אותו:

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  1. אם אתה משתמש בחיבור USB או Ethernet*, חבר את המדפסת/הסורק למחשב Mac וודא שהוא מופעל. 
  2. אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי והמדפסת שלך כבר מחוברת לנתב, ודא שהוא מופעל. 
  3. אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי והמדפסת שלך אינה מחוברת לנתב, תצטרך לחבר את המדפסת לנתב שלך. השתמש בלוח הבקרה של המוצר כדי ליצור את חיבור ה-Wi-Fi.  
   (*לא לכל המוצרים יש יציאת Ethernet.)
 2. בחר בתפריט Apple ולאחר מכן בחר Software Update (עדכון תוכנה).
 3. פעל לפי ההנחיות שעל-גבי המסך כדי להתקין את העדכונים הזמינים.

מנהל התקן WIA: המשתמשים של Windows 2000 ו-Windows XP חייבים להתחבר תחילה כמנהלי מערכת כדי להתקין את התוכניות.

 1. חבר את כבל ה-USB המסופק ליציאת ה-USB של המחשב ולמסוף הדיגיטלי של המצלמה. הכן את המצלמה לתקשורת עם המחשב.
 2. אחרי זמן קצר, המחשב יתקין באופן אוטומטי את מנהל התקן TWAIN או את מנהל התקןWIA, או שאשף ההתקנה יוצג למשתמש.
 3. אם תוצג לך הנחיה להפעיל מחדש את המחשב, הפעל מחדש את המחשב בהתאם להודעות המוצגות על המסך.
 1. יצרני התקנים מספקים בדרך כלל את תוכנת מנהל ההתקן על-גבי תקליטור/ DVD נפרד. הכנס אותו לכונן התקליטורים/DVD במחשב שלך והתקן את מנהלי ההתקנים המסופקים. הפעל מחדש את המחשב. (אופציונלי).
 2. אם לא סופק תקליטור, בקר באתר האינטרנט של היצרן שמופיע במסמכים שנלוו להתקן במועד הרכישה.
 1. אם במקרה אין מידע זמין על אתר האינטרנט, חפש באינטרנט את שם הדגם של ההתקן יחד עם המילה 'מנהל התקן', לדוגמה, 'מנהל התקן לסורק <יצרן הסורק> <שם הדגם>'. בחר אחד מהקישורים שמפנים לאתר האינטרנט של היצרן.
 2. באתר האינטרנט חפש מילות מפתח כמו 'הורדות', 'מנהלי התקנים', 'תמיכה' וכו', ולחץ עליהן.
 3. אם יש מקום באתר לבחירת התקן שעבורו נדרשים מנהלי התקנים, הקלד או בחר את דגם ההתקן שלך במקום המוקדש לכך.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?