שירותי האמון של Adobe

Adobe מקדמת החלפה מהימנה ובטוחה של מסמכים אלקטרוניים ומידע באמצעות שירותי אמון המאפשרים ליחידים, לממשלות ולארגונים ברחבי העולם לנהל את עסקיהם באופן בטוח, על בסיס עקרונות של אבטחה, זמינות, מקוריות, שלמות, סודיות ופרטיות.

 

Adobe Authorized Trust List ‏(AATL)

Adobe Approved Trust List ‏(AATL) הוא שירות האמון הגדול ביותר בעולם למסמכים אלקטרוניים; בעזרתו, מיליוני משתמשים יכולים ליצור חתימות דיגיטליות שנמענים נותנים בהן אמון בכל פעם שהמסמך החתום נפתח באמצעות תוכנת Adobe Acrobat או Acrobat Reader הפופולריות. מדי שנה, פתרונות Adobe Document Cloud השונים מעבדים מעל 6 מיליארד פעולות אלקטרוניות וחתימות דיגיטליות.

Acrobat ו-Acrobat Reader תוכנתו כך שיתקשרו מעת לעת לשירות מקוון של Adobe כדי להוריד רשימה של אישורים דיגיטליים מהימנים מספקים מובילים של שירותי אמון.

חתימות דיגיטליות שנוצרו בעזרת 'מזהה דיגיטלי' שהונפק באמצעות אישור מהימן הכלול ב-AATL יוצגו כמהימנות ב-Acrobat וב-Acrobat Reader. דבר זה מפשט במידה רבה את אימות החתימות ואינו דורש שום תוכנה או תצורה מיוחדת.

בקר בדף האינטרנט Adobe Authorized Trust List כדי לברר פרטים נוספים על תוכנית AATL ולעיין ברשימת השותפים המספקים 'מזהים דיגיטליים מהימנים של AATL.

Adobe European Union Trust List ‏(EUTL)

רשימות אמון של האיחוד האירופי הן רכיבים חיוניים בבניית אמון בקרב שחקנים בשוק האלקטרוניקה, בכך שהן מאפשרות למשתמשים לקבוע את הסטטוס המוסמך ואת היסטוריית הסטטוס של ספקי שירותי אמון ושל השירותים שהם מספקים.

Adobe European Union Trust List ‏(EUTL) הוא גרסה מוקטנת של רשימות האמון המשולבות מהמדינות החברות באיחוד האירופי ומדינות EEA, הכוללת המידע שצוין בסעיף 1 להחלטת היישום של הנציבות האירופית ‎(EU)‎‏ 2015/1505.

חלק מהמדינות החברות עשויות לכלול ברשימות האמון שלהן פרטים על ספקי שירותי אמון שאינם מוסמכים, אולם שירותים אלה אינם כלולים ב-Adobe EUTL. מדינות חברות מסוימות עשויות לכלול ברשימות האמון שלהן גם פרטים על שירותי אמון בהגדרה לאומית, מסוגים שאינם בהכרח אלה המפורטים בסעיף 3(16) לתקנת האיחוד האירופי 2014/910. הואיל ואותם שירותים לא מורשים על פי תקנת האיחוד האירופי 2014/910, גם הם אינם נכללים ב-Adobe EUTL.

Acrobat ו-Acrobat Reader תוכנתו כך שיתקשרו מעת לעת לשירות מקוון של Acrobat כדי להוריד רשימה של אישורים דיגיטליים מהימנים מספקי שירותי אמון שאושרו על ידי האיחוד האירופי ואשר מקיימים את הדרישות הכלולות בסעיף 1 להחלטת היישום ‎(EU) 2015/1505.

חתימות דיגיטליות שנוצרו בעזרת 'מזהה דיגיטלי' שהונפק באמצעות אישור מהימן הכלול ב-EUTL יוצגו כמהימנות ב-Acrobat וב-Acrobat Reader. דבר זה מפשט במידה רבה את אימות החתימות ואינו דורש שום תוכנה או תצורה מיוחדת.

כדי לברר פרטים נוספים על תוכנית EUTL ולעיין ברשימת הספקים של שירותי אימון של EUTL, בקרו בדף האינטרנט European Union Trust List ‏(EUTL) של Adobe.

שירות חותמות זמן מוסמך של Adobe

שירות חותמות זמן מוסמך מספק פרטי תאריך ושעה מחייבים מבחינה משפטית, כדי להוכיח את קיומו ושלמותו של מסמך אלקטרוני.

Adobe Qualified Timestamp Service הוא שירות חותמות זמן מוסמך המקיים את הדרישות שפורטו בתקנת האיחוד האירופי 2014/910 (eIDAS). שירות חותמת הזמן עבר ביקורת והתאמתו אושרה על ידי מבקרי DNV-GL (אישור מס' 243347-2017-E-ITA-ACCREDIA), בהתאם לתקני ETSI הבאים: EN 319 401, ‏EN 319 411, ‏EN 319 412, ‏EN 319 421 ו-EN 319 422.

שירות האמון מופעל בפיקוח משרד התקשורת, הפעולה למען האקלים והסביבה של אירלנד (DCCAE - http://www.dccae.gov.ie).

Adobe Qualified Timestamp Service – מסמכים רשמיים

סעיף זה מכיל את כל המסמכים הרשמיים הקשורים לפעילויות של הרשות לחותמות זמן.

מסמכים אלה כוללים מדיניות והתחייבויות תפעול ותחומי אחריות של הרשות לחותמות זמן, של המשתמשים ושל צדדים מסתמכים, הניגשים לאישורי חותמות זמן הציבוריות לביצוע אימות.

פרטי קשר למערך שירות הלקוחות

שירות Adobe Qualified Timestamp Service זמין כרכיב שירות של פלטפורמת Adobe Acrobat Sign.

לתמיכה בשירות חותמת הזמן עבור לדף האינטרנט Adobe Acrobat Sign Support.

Adobe Certified Document Services ‏(CDS)

Certified Document Services ‏(CDS) הוא שירות אמון שמופעל על ידי Adobe Root Certificate Authority.

שירות CDS מאפשר למחבריו של מסמך לחתום על קובצי PDF בעזרת אישורים דיגיטליים סטנדרטיים, המקבלים אימות אוטומטי כאשר המחברים משתמשים בתוכנת Adobe Acrobat או Acrobat Reader, ללא צורך ברכיבי תוכנת לקוח נוספים או פעולות של הגדרה תצורה.

שירות CDS תוכנן לאפשר לארגונים וליחידים המפיצים מסמכים חשובים לקבוצות גדולות ונפרדות של נמענים, להגביר את רמת האבטחה והשמירה על שלמות המסמכים ומקוריותם. על ידי הוספת חתימת CDS לקובץ PDF, יכולים מחברי המסמך להגביר את רמת הביטחון מבלי לאלץ את הנמענים להפעיל תוכנות נוספות או להגדיר תצורות מורכבות.

מדיניות Adobe בנוגע לאישורי CDS מגדירה את דרישות הפעולה החלות על רשויות אישורי CDS.

כדי לברר פרטים נוספים על תוכנית האמון בשירותי CDS ולעיין ברשימת השותפים המספקים מזהים דיגיטליים מהימנים של CDS, בקר בדף האינטרנט שירותי אישור מסמכים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?