הפקד Microsoft WebBrowser הוארכיב‎.Net שמאפשר למפתחים ליצור טפסים שניתן להפעילם בדפי אינטרנט.תופעה הנלווית לפקד זה היא שניתן להשתמש בו גם להצגת קובצי PDF בטופס,באמצעותAcroPDF.dll.

Adobe אינה ממליצה על או תומכתבשימושב-AcroPDF.dll באופן זה, ומפתחים שמטמיעים פיתרון זה כדי להציג קובצי PDF ביישום שלהם עשויים להיתקל באופני פעולה לא צפויים.

הטבעה של פקד AcroPDF ישירות בטופס עצמו נתמכת ומתועדת ב-Acrobat SDK. עיין בפרק שכותרתו "תקשורת בין יישומים ב-Acrobat", וספציפית בתיאור של האובייקט AxAcroPDF בחומר העזר של ממשק ה-API לתקשורת בין יישומים. מנגנון זה נתמך הן ב-Acrobat והן ב-Reader.

Acrobat מאפשר דרכים נוספות להפוך קובצי PDF לזמינים ביישום שלך, וגם הן מתוארות ב-Acrobat SDK. הן מתועדות כאן.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת