מהדורה זו של Adobe Acrobat DC היא תיקון חם המטפל ברגרסיות החשובות שהופיעו במהדורת יולי 2015.

תוכניות התקנה זמינות

תוכניות התקנה של Windows

 מוצר סוג תוכנית התקנה גודל שפה התקנה על
Acrobat DC Continuous תיקון AcrobatDCUpd1500820084_incr.msp ‎2.94 MB   הכל עדכון DC ליולי 2015
Acrobat DC Classic תיקון Acrobat2015Upd1500630061_incr.msp ‎2.93 MB הכל עדכון DC ליולי 2015
Acrobat Reader DC Continuous תיקון AcroRdrDCUpd1500820084_incr.msp ‎4.46 MB הכל עדכון DC ליולי 2015
Acrobat Reader DC MUI Continuous תיקון AcroRdrDCUpd1500820084_MUI_incr.msp ‎1.83 MB הכל עדכון DC ליולי 2015
Acrobat Reader DC MUI Classic תיקון AcroRdr2015Upd1500630061_MUI_incr.msp ‎1.76 MB הכל עדכון DC ליולי 2015

תוכניות התקנה של Macintosh

מוצר סוג תוכנית התקנה גודל שפה התקנה על
Acrobat DC Continuous
תיקון AcrobatDCUpd1500820084.dmg ‎154.2 MB הכל עדכון DC ליולי 2015
Acrobat DC Classic תיקון Acrobat2015Upd1500630061.dmg ‎157.3 MB הכל עדכון DC ליולי 2015
Acrobat Reader DC Continuous תיקון AcroRdrDCUpd1500820084_MUI.dmg ‎79.2 MB הכל עדכון DC ליולי 2015
Acrobat Reader DC Classic תיקון AcroRdr2015Upd1500630061_MUI.dmg ‎82.2 MB הכל עדכון DC ליולי 2015

תיקוני באגים

סריקה

 • 4028606, 4028607: גם לאחר הבחירה באפשרות "Both side" בתיבת הדו-שיח המותאמת אישית של Scan, רק הצד הקדמי נסרק.
 • 4028631, 4028632: גם אם תיבת הסימון עבור "Prompt for scanning more pages" לא מסומנת, תראו את הבקשה.

מנוע Javascript

 • 4028567, 4028639: טופסי PDF דינמיים מבוססי XFA אינם פעילים עוד ב- Acrobat/Reader DC.
 • 4028546, 4028548: בסיס הטופס השתנה ב- Acrobat/Reader DC.
 • 4028555, 4028556: רזולוציית השם השתנתה ב- Acrobat/Reader DC.

מודרניזציה של ממשק

 • 4028637, 4028638: תיבת הדו-שיח Crash של Acrobat Reader DC מופיעה גם אם Reader אינו פועל.

בעיות ידועות

לקבלת רשימה של בעיות נוכחיות, ראו בעיות ידועות | Acrobat DC,‏ Reader DC.

פרטים טכניים

עברו אל דף הבית של הערות המוצר לקבלת מידע אודות הנושאים הבאים:

 • כיצד לעדכן
 • סדר העדכון
 • הגדרה של סוגי מהדורות
 • דרישות מערכת
 • תמיכה בשפות
 • תאימות
 • לוח זמנים לסיום חיי המוצר

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת