מהדורה זו של Adobe Acrobat DC היא תיקון חם המטפל ברגרסיית הגופנים שהופיעה במהדורת יולי 2016.

תוכניות התקנה זמינות

תוכניות התקנה של Windows

מוצר סוג תוכנית התקנה גודל שפה התקנה על
Acrobat DC Continuous תיקון AcrobatDCUpd1501720051_incr.msp ‎0.12 MB הכל עדכון DC ליולי 2016
Acrobat DC Classic תיקון Acrobat2015Upd1500630199_incr.msp ‎0.12 MB הכל עדכון DC ליולי 2016
Acrobat Reader DC Continuous תיקון AcroRdrDCUpd1501720051_incr.msp ‎0.26 MB הכל עדכון DC ליולי 2016
Acrobat Reader DC MUI Continuous תיקון AcroRdrDCUpd1501720051_MUI_incr.msp ‎0.11 MB הכל עדכון DC ליולי 2016
Acrobat Reader DC MUI Classic תיקון AcroRdr2015Upd1500630199_MUI_incr.msp ‎0.11 MB     
הכל עדכון DC ליולי 2016

תוכניות התקנה של Macintosh

מוצר סוג תוכנית התקנה גודל שפה התקנה על
Acrobat DC Continuous
תיקון AcrobatDCUpd1501720051_incr.dmg ‎27.1 MB הכל עדכון DC ליולי 2016
Acrobat DC Classic תיקון Acrobat2015Upd1500630199_incr.dmg ‎25.9 MB הכל עדכון DC ליולי 2016
Acrobat Reader DC Continuous תיקון AcroRdrDCUpd1501720051_MUI_incr.dmg ‎15.7 MB הכל עדכון DC ליולי 2016
Acrobat Reader DC Classic תיקון AcroRdr2015Upd1500630199_MUI_incr.dmg ‎14.4 MB הכל עדכון DC ליולי 2016

תיקוני באגים

מציג

  • 4172453: גופנים מסוימים, כגון 'DejaVu Sans Condensed', אינם מוצגים כראוי, ופתיחת קובץ PDF הכולל גופנים כאלה מביאה להצגת הודעת השגיאה הבאה - "Cannot extract the embedded font '<font_name>'. Some characters may not display or print correctly".
     

בעיות ידועות

לקבלת רשימה של בעיות נוכחיות, ראו בעיות ידועות | Acrobat DC,‏ Reader DC.

פרטים טכניים

עברו אל דף הבית של הערות המוצר לקבלת מידע אודות הנושאים הבאים:

  • כיצד לעדכן
  • סדר העדכון
  • הגדרה של סוגי מהדורות
  • דרישות מערכת
  • תמיכה בשפות
  • תאימות
  • לוח זמנים לסיום חיי המוצר

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת