Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

המהדורה האחרונה של Acrobat DC זמינה כעת. לקבלת מידע נוסף, ראו סיכום תכונות חדשות | המהדורה האחרונה של Acrobat DC.

 


מהדורת נובמבר 2017 של Acrobat DC

מספר גרסה חדש עבור Acrobat ו-Acrobat Reader

  זמין ב: Acrobat DC Continuous ו-Acrobat Reader DC Continuous

החל מנובמבר 2017, כל הלקוחות במסלול Acrobat DC Continuous יעברו מ- ‎17.xx ל- ‎18.xx לאחר פריסת התיקון העדכני ביותר. לא יהיה שינוי מבחינת הלקוחות במסלול Acrobat DC Classic.

שיפורי חתימה אלקטרונית

  זמין ב: Acrobat DC Continuous, ‏Acrobat 2017

השירות Send for Signature שופר עבור מי שמבקשים חתימות, וכולל דף נחיתה פשוט יותר. חוויה מודרכת חדשה גם מאפשרת להוסיף שדות טופס בקלות, באמצעות חוויית יצירת שדות הטופס של Adobe Sign.

עברו אל Tools‏ > Send for Signature כדי להציג את הממשק המפושט.

send-for-signature

לקבלת מידע נוסף, ראו שליחת מסמכי PDF לחתימה.

שיפורי נגישות

  זמין ב: Acrobat DC Continuous, ‏Acrobat 2017

הצגת תגיות עם מיפויי תפקידים

Acrobat מציג כעת תגיות PDF רגילות בצורה אוטומטית בעץ התגיות במקום את תגית המקור, אחרי שבוצע בו מיפוי תפקידים. אם ברצונכם לחזור לתצוגת התגיות המקורית, תוכלו להשתמש באפשרות Apply Role Mapping To Tags הזמינה תחת תפריט האפשרויות בחלונית Tags.

החלת מיפוי תפקיד על תגיות

תיקון טבלאות בקלות

עכשיו אתם יכולים לתקן טבלאות בקלות על-ידי שיוך תאי כותרת עליונה למספר תאים בשורות או בעמודות. תאי נתונים ללא כותרות עליונות יודגשו באופן אוטומטי.

 • עריכה בצובר של מאפייני מזהי תאים קשורים של כותרת עליונה: עכשיו אתם יכולים לתקן טבלאות בקלות על-ידי שיוך תאי כותרת עליונה למספר תאים בעמודה או בשורה בו-זמנית.
 • הדגשת תאים עם קשר גומלין חסר של כותרת עליונה: תאי נתונים ללא כותרות עליונות יודגשו אוטומטית בעת הפעלת כלי עורך הטבלאות.
  בחלונית הניווט השמאלית, בחרו Tags, לחצו לחיצה ימנית על תג הטבלה שברצונכם לעדכן את המבנה שלה ולאחר מכן בחרו באפשרות Table Editor. כל תאי הנתונים שאינם כוללים כותרות עליונות יודגשו אוטומטית בערכת הצבעים שבאפשרות Show cell with missing header (צבע ברירת המחדל הוא ורוד).
אפשרות כותרת עליונה חסרה

מזהים של תאי כותרת עליונה שנוצרים אוטומטית

עכשיו אתם יכולים ליצור מזהי תאים בקלות עבור תאי הכותרות העליונות. כשאתם מנסים לשייך מזהה כותרת לתא כלשהו, נפתחת הודעה המבקשת מכם ליצור מזהים עבור תאי כותרות עליונות אם תאי כותרות עליונות כלשהם אינם כוללים מזהה כותרת עליונה.

יצירה אוטומטית של מזהי כותרות עליונות

לחלופין, באפשרותכם לבחור תא כלשהו במצב Table Editor, ולאחר מכן לבחור באפשרות Auto Generate Header Cell IDs מתוך התפריט תלוי ההקשר שנפתח בלחיצה על לחצן העכבר הימני.

שיפורי Export PDF

  זמין ב: Acrobat DC Continuous, ‏Acrobat 2017

השיפורים הבאים בוצעו בתכונה Export PDF ‏(Tools ‏> Export PDF):

 • ייצוא מסמך PDF ל- Word: זיהוי טבלאות ותוכן העניינים (TOC) שופרו.
 • ייצוא מסמך PDF ל- PowerPoint: תוקנו בעיות הקשורות למרווח בין מילים, יצירת תיבות מלל לתוויות תרשימים, ומראה התבליטים של רשימה.
 • הביצועים והטיפול בזיכרון שופרו כדי לטפל טוב יותר בשגיאות של זיכרון בלתי מספיק.

תוסף Create PDF שתואם לגרסאות Firefox העדכניות ביותר

  זמין ב: Acrobat DC Continuous‏, Acrobat DC Classic, ‏Acrobat 2017

התוסף Create PDF ל- Firefox הועבר לדגם החדש ומבוסס-הרחבת האינטרנט שנדרש על-ידי Firefox. התוסף המעודכן מציע חוויה ופונקציונליות דומות לזה שמציעה ההרחבה הקיימת ל- Chrome ותומך באפשרויות הבאות: המרת דף אינטרנט ל- PDF, הוספה ל- PDF קיים ופתיחת PDF ב- Acrobat מתוך Firefox.

אפשרויות תוספים כאשר דף HTML נטען ב- Firefox

firefox-on-webpage-load

אפשרויות תוספים כאשר קובץ PDF נטען ב- Firefox

firefox-on-pdf-load

שיפורי UI ל- OCR אוטומטי

  זמין ב: Acrobat DC Continuous, ‏Acrobat 2017

הלחצנים Convert to Text ו- Revert to Image הוסרו כעת והוחלפו בתיבת סימון Recognize text יחידה.

עבור אל Tools ‏> Edit PDF. תיבת הסימון מוצגת בחלונית הימנית, תחת המקטע Scanned Documents

אפשרות Recognize text

לקבלת מידע נוסף ראו עריכת מסמכי PDF סרוקים.

פתרון בעיות סריקה משופר

  זמין ב: Acrobat DC Continuous, ‏Acrobat 2017

אפשרות Learn More נוספה לכל הודעות השגיאה הקשורות לסריקה. לחיצה על האפשרות מעבירה אותך לדף פתרון בעיות כדי לפתור את הבעיה.

learnmore

שיפורים בהשוואת קבצים

  זמין ב: Acrobat DC Continuous, ‏Acrobat 2017

בעבר, תוצאות השוואת הקבצים עבור קבצים סרוקים לא היו מדויקות מאחר שההשוואה עבור קבצים אלה בוצעה במצב השוואת תמונות. כעת, הכלי Compare Files מציג למשתמש אזהרה בנוסח "המסמך שנבחר הוא קובץ PDF סרוק ולא כולל מלל. Acrobat יבצע רק השוואת תמונה לתמונה." בנוסף, אם בקובץ קלט מסוים כבר בוצע זיהוי מלל, הכלי Compare Files מספק תוצאות טובות יותר.

שמירת קובצי PDF שנפתחים מקבצים מצורפים לדוא"ל

  זמין ב: Acrobat DC Continuous, ‏Acrobat 2017

הלחצן Save זמין כעת עבור קובצי PDF שנפתחים מתוך קבצים מצורפים לדוא"ל, כך שאתם יכולים לשמור אותם בתיקיה המקומית.

העתקת תוכן ברשימה Comments

  זמין ב: Acrobat DC Continuous, ‏Acrobat 2017

עכשיו, כדי להעתיק את התוכן של הערה ברשימה Comment, אתם יכולים להשתמש בקיצורי המקלדת Shift+C או לבחור באפשרות Copy בתפריט האפשרויות שנפתח בלחיצה על לחצן העכבר הימני.

שיפורים בבדיקת האיכות

  זמין ב: Acrobat DC Continuous, ‏Acrobat 2017

חיפוש פרופילים, בדיקות ותיקונים בין תיקיות

עכשיו אתם יכולים לחפש פרופילים, בדיקות ותיקונים בכל בספריות בו-זמנית.

אם אתם מעוניינים לחפש בכל הספריות בו-זמנית, תחילה לחצו על סמל הספרייה לפני תיבת החיפוש ואז הזינו את פריט החיפוש בתיבת החיפוש.

אם תיבת החיפוש ריקה, תוכלו לראות את כל הפרופילים בתצוגה יחידה. תוכלו גם לחפש בתוך ספרייה יחידה כאשר אם תבטלו את הבחירה בסמל הספרייה. רק פרופילים שממוקמים בספרייה שנבחרה כעת מוצגים.

חיפוש בספרייה

תאימות PDF/A ל- veraPDF

veraPDF הוא פרויקט של האיחוד האירופי (EU) שבוצע תחת הנהגת ה- PDF Association. ‏veraPDF הוא מאמת תבנית קובץ בקוד פתוח, שתוכנן במיוחד למטרה זו, ושמכסה את כל החלקים ורמות התאימות של PDF/A. כעת, כלי ה- preflight של Acrobat מסוגלים לאתר בעיות שאינן תואמות לבדיקות veraPDF ולדווח עליהן.

תמיכת PDF 2.0

  זמין ב: Acrobat DC Continuous‏, Acrobat DC Classic, ‏Acrobat 2017

Acrobat DC מספק כעת תמיכה עבור:

 • הצגת קובצי PDF עם גרסה 2.0.
 • שימור 2.0 בתור הגרסה בתהליכי עבודה של שמורה, למעט כאשר שדרוג לאחור מתבקש באופן מפורש (למשל כאשר משתמשים בהגדרות תאימות ב- Save As Optimized PDF או Reduced Size PDF).

תמיכה במשתמש בעל שם ב- Windows Terminal Server

  זמין ב: Acrobat DC Continuous‏, Acrobat DC Classic, ‏Acrobat 2017

כעת מנהלי מערכת יכולים לספק גישה מאובטחת מרחוק ל- Acrobat DC עם תמיכה במשתמש בעל שם ב- Windows Terminal Server ‏(WTS). הם מסוגלים להעניק לעובדיהם גישה לפונקציונליות של Acrobat שדרושה להם, ובמקביל להבטיח תאימות וריכוז של ניהול רישיונות המשתמשים ב- WTS.

מנהלי מערכת מתקינים את Acrobat ללא מפתח מוצר במחשבי השרת המרכזי בלי הקצאה ל- Acrobat. משתמשים המתחברים לשרתים אלה בפעם הראשונה יידרשו להיכנס עם ה- Adobe ID שלהם שכולל הרשאת Acrobat DC להשתמש ב- Acrobat. לאחר הכניסה, רישיון המשתמש נודד עם המשתמש שמתחבר לשרתים שונים. בגישה זו, נתונים הקשורים לרישיון יישמרו בתיקיית appdata/roaming של המשתמש ויחייבו סינכרון של כל הנתונים בתיקייה זו בכל פעם שמשתמש מתחבר.

נתוני פרופיל המשתמש ובמיוחד התיקייה “<user>/appdata/Roaming” וכוורת HKCU צריכים לנדוד עם המשתמש ולהסתנכרן במופע השרת שבו המשתמש מחובר. מנהלי המערכת נדרשים לוודא שכל נתוני המשתמשים שנכתבים או מתעדכנים בתיקייה “appdata/roaming” או בכוורת HKCU יישמרו עבור המשתמש במקרה של יציאת המשתמש או התנתקות הפעילות, וכי אותם נתונים שנשמרו יסונכרנו כאשר המשתמש יתחבר שוב.

מנהלי המערכת יכולים להשתמש בכל שיטה זמינה לניתוב מחדש של פרופיל, כגון ניתוב מחדש של תיקייה או כלי ניהול פרופיל אחרים.

שלבים לפריסת Acrobat:

 1. התחברו למחשב השרת המרכזי (התמונה הראשית) כמנהלי מערכת.
 2. השתמשו בשורת הפקודה שלהלן כדי להתקין את Acrobat לאחר שבוצעה התאמה אישית (אם בכלל) באמצעות אשף ההתאמה האישית.
  Setup.exe  /sALL /msi ROAMIDENTITY=1 ROAMLICENSING=1
 3. בחרו אחת מהשיטות הבאות כדי לשכפל זאת למחשבים אחרים בשרת.
 • הדמיית מערכת הפעלה לשכפול התמונה במחשבים פיזיים/וירטואליים זמינים.
 • פריסה פרטנית של Acrobat במחשבי השרת הזמינים לאחר שלבים 1 ו- 2.

הערה: תכונה זו נתמכת רק עבור הרשאה חוקית של Acrobat; היא אינה נתמכת בפריסות של גרסת ניסיון. כניסה עם מזהים שאין להם מינויים עשויה לגרום לכשלים אקראיים.

מהדורת אוגוסט 2017 של Acrobat DC

התאמת גודל בריבוי צגים

  זמין ב: Acrobat DC Continuous‏, Acrobat 2017‏, Acrobat Reader DC Continuous‏ ו-Acrobat Reader 2017

Acrobat ו-Reader מספקים כעת תמיכה טובה יותר בריבוי צגים. כשמעבירים את Acrobat או את Reader בין צגים - מהמחשב הנייד לצג המחשב השולחני - הם מותאמים אוטומטית לגורם קנה המידה ולרזולוציה של כל מסך שבו אתם עובדים.

שיפורים בכלי הנגישות

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

Acrobat משאיר כעת את התצוגה והניווט של עץ התגים ללא שינוי כאשר שומרים קובץ PDF. בנוסף, כאשר מוסיפים, מעבירים או מסירים עמודים, מתבצעת התאמה אוטומטית שחוסכת זמן.

כמו כן, עכשיו אפשר לגשת לכלי Table Editor ישירות מעץ התגים:

 • בחלונית הניווט השמאלית, בחרו Tags, לחצו לחיצה ימנית על תג הטבלה שברצונכם לעדכן את המבנה שלה ולאחר מכן בחרו באפשרות Table Editor.
 • מהכלי Touch Up Reading Order, לחצו במקום כלשהו בתוך גבולות הטבלה כדי להפוך את האפשרות Table Editor לזמינה.

תיוג משופר להוספה, למחיקה, להעברה ולהחלפה של עמודים

  זמין ב: Acrobat DC Continuous‏, Acrobat DC Classic ו-Acrobat 2017

בעת ביצוע פעולות ספציפיות לעמודים, עץ התגים מתעדכן כעת כראוי.

 • הוספת עמודים: כשהיו מוסיפים עמודים, התגים של המסמך שמוסיפים היו תמיד מתווספים בסוף עץ התגים, ללא התאמה למיקום של פעולת ההוספה. בעיה זו תוקנה עכשיו, והתגים מתווספים במיקום הנכון.
 • העברת עמודים: בכלי Organize Pages ובחלונית העמודים (Pages Panel), כשהיו מבצעים סידור מחדש של עמודים, רק התוכן היה מועבר, והתגים היו נשארים במקומם. עכשיו התגים מועברים למיקום הנכון יחד עם תוכן הדף.
 • החלפת עמודים: כשהיו מבצעים פעולה של החלפת עמודים, התגים של הדף המוחלף היו נמחקים מהמסמך, אבל התגים של העמודים החדשים שנוספו לא היו מתווספים. בעיה זו תוקנה כעת.

שיפורים בחוויית המשתמש

  זמין ב: Acrobat DC Continuous ו-Acrobat 2017

ביצענו את השיפורים הבאים בחוויה על סמך הבעיות או הבקשות המובילות שהתקבלו מהלקוחות:

המיקום האחרון שהיה בשימוש הפך למיקום השמירה המשמש כברירת מחדל

מיקום הפתיחה של מסמך הפך למיקום השמירה המשמש כברירת מחדל בתיבת הדו-שיח Save As, כל עוד המסמך לא נפתח מתיקייה זמנית.

תמיכה בכלי Remove Hidden Information ב-Acrobat Standard

הכלי Remove Hidden Information זמין כעת ב-Acrobat Standard. כדי לגשת לכלי, יש לעבור אל Tools ‏> Protect‏ > Remove Hidden Information.

העדפה חדשה להצגת סרגלים

נוספה העדפה חדשה­­­—Show rulers when opening documents—שמאפשרת להפוך את הסרגלים ב-Acrobat וב-Reader לזמינים או ללא זמינים. כאשר העדפה זו נבחרת, הסרגלים מוצגים בכל קובץ PDF שפותחים. כברירת מחדל, העדפה זו אינה נבחרת.

כדי להציג את הסרגלים:

 • יש לעבור אל Edit ‏> Preferences ‏> Units & Guides‏ ולאחר מכן לבחור בתיבת הסימון Show rulers when opening documents שמתחת ל-Rulers. לחצו על OK‏.
Show rulers when opening documents

הגדרת גופן ברירת מחדל עבור הביאורים Add Text Box ו-Text Callout

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

משפחת הגופנים Helvetica משמשת כברירת המחדל עבור ביאור חדש של Add Text Box או Text Callout. עכשיו אפשר לשנות את משפחת הגופנים המשמשת כברירת מחדל עבור שני ביאורים אלה באמצעות התפריט Text Properties. השינויים יישמרו כמשפחת הגופנים החדשה המשמשת כברירת מחדל ויחולו על הביאורים שיתווספו מאותו רגע ואילך.

 1. פתחו מסמך PDF ב-Acrobat DC.

 2. עברו אל Tools ‏> Comment, או בחרו ב-Comment בחלונית הימנית.

 3. בסרגל הכלים Comment, בחרו באפשרות Add Text Box או Text Callout ולאחר מכן לחצו על המיקום במסמך ה-PDF שבו ברצונכם להוסיף את הביאור.

 4. התפריט Text Properties יוצג. בחרו גופן, גודל וצבע.

  תפריט Text Properties

  אם אינכם רואים את התפריט Text Properties, לחצו פעמיים על השדה Add Text Box או על השדה Text Callout.

ביטול הוצאת מסמך בעת סגירת מסמך SharePoint או יציאה מהיישום

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

במצב הנוכחי, אם פותחים מסמך SharePoint ב-Acrobat באמצעות האפשרות Checkout and Open, ולאחר מכן סוגרים את המסמך או יוצאים מ-Acrobat בלי לבצע שינויים במסמך, המסמך נשאר ב-SharePoint כמסמך שהוצא.

עכשיו, כשסוגרים את המסמך או יוצאים מ-Acrobat, מוצגת בקשה לבטל את הוצאת המסמך, כפי שניתן לראות להלן.

בקשה לביטול הוצאת מסמך

גישה לקובצי Adobe Scan בתצוגת Home

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

קבצים שנסרקו באמצעות האפליקציה Adobe Scan להתקנים ניידים מופיעים כעת ב-File Lists בתצוגת Home של Acrobat ו-Reader.

קבצים מהאפליקציה Adobe Scan להתקנים ניידים בתצוגת Home

הערה:

אם אינכם מחוברים, היכנסו באמצעות ה-Adobe ID שלכם כדי להציג קבצים שסרקתם. אם אינכם משתמשים באפליקציה, תוכלו להזין את מספר ההתקן הנייד שלכם וקישור להורדת האפליקציה יישלח אל ההתקן.

תמיכה בסכימת החתימה RSA-PSS

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

במהדורה הנוכחית של DC, ‏Acrobat מתחיל לתמוך בחתימת RSA-PSS. ‏ RSA-PSS הוא סכימת חתימה חדשה המבוססת על מערכת ההצפנה RSA ומספקת אבטחה מוגברת. לפרטים נוספים, ראו Raising the standard for RSA signatures (העלאת הסטנדרט לחתימות RSA). עכשיו נכללים בתמיכה:

 • Acrobat DC ו-Acrobat Reader DC
 • אימות חתימה (Windows ו-Mac)
 • יצירת חתימה באמצעות קובצי ID דיגיטליים ב-Windows וב-Mac‏ (PFX/P12)
 • יצירת חתימה באמצעות ID דיגיטלי המיובא אל Windows Certificate Store ולהתקנים, כגון כרטיסים חכמים שתומכים ב-Cryptography API: Next Generation‏ (CNG).‏ CNG מיועד להחליף את CryptoAPI מדור קודם. בנוסף לאבטחה המוגברת, CNG ניתן להרחבה ומאפשר הצפנה באופן גמיש וזריז. לקבלת פרטים נוספים ורשימת תכונות, ראו תכונות CNG.

הערה:

עדיין אין תמיכה ביצירת חתימה באמצעות התקנים שמשתמשים בממשקי Crypto API של Windows מדור קודם וב-Apple Keychain.

בשלב זה, התכונה נשלטת על-ידי מערכת רישום ואין ממשק משתמש. למידע נוסף, לחצו על הקישור שלמטה - איך להפוך את התמיכה בחתימת RSA-PSS לזמינה.

ניתן להשתמש במערכת הרישום של Windows אובערכי plist של Mac,כמוצג להלן, כדי להפוך את התמיכה בחתימת RSA-PSS לזמינה ב-Acrobat DC וב-Acrobat Reader DC.

Windows:

1.) bEnableRSAPSSSigning

נתונים boolean: DWORD value > REG_DWORD
ברירת מחדל 0
גרסה‎ DC April 2017 (מסלול Continuous)
נתיב HKCU Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\‎
נתיב HKLM לא ניתן לנעילה
סיכום מציין אם ליצור את החתימה באמצעות האלגוריתם של RSA-PSS.
פרטים

ערכים אפשריים:

 • 0: לא לחתום באמצעות האלגוריתם של RSA-PSS.
 • 1: להשתמש באלגוריתם של RSA-PSS.

2.) aRSAPSSHashAlgorithm

נתונים atom: String value > REG_SZ
ברירת מחדל null
גרסה DC April 2017 (מסלול Continuous)
נתיב HKCU Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\‎
נתיב HKLM לא ניתן לנעילה
סיכום מציין את אלגוריתם ה-Hash המשמש לחתימת RSA-PSS.
פרטים

אם bEnableRSAPSSSigning זמין, העדפה זו מציינת את אלגוריתם ה-Hash. אם העדפה זו אינה קיימת או שיש לה ערך null, המערכת תשתמש בערך שצוין על-ידי aSignHash. אם לא צוין aSignHash, המערכת תשתמש ב-SHA256. ערכים אפשריים:

 • SHA1
 • SHA224
 • SHA256
 • SHA384
 • SHA512

3.) iRSAPSSSaltLength

נתונים integer: DWORD value > REG_DWORD
ברירת מחדל 32
גרסה‎ DC April 2017 (מסלול Continuous)
נתיב HKCU Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\‎
נתיב HKLM לא ניתן לנעילה
סיכום מציין את אורך ה-salt שבו משתמש אלגוריתם ה-RSA-PSS.
פרטים

הערה: יש לשים לב לבסיס בזמן שמגדירים את אורך ה-salt, בסיס ברירת המחדל הוא הקסדצימלי. יש לשנות את הבסיס לדצימלי או להזין את ערך ה-hex שלו. לדוגמה, אם הערך הדצימלי של אורך ה-salt הוא 32, ערך ה-hex שלו הוא 20.

Mac:

הפיכת התמיכה בחתימת RSA-PSS לזמינה ב-Mac

מהדורת אפריל 2017 של Acrobat DC

מספר גרסה חדש עבור Acrobat ו-Acrobat Reader

  זמין עבור: Acrobat DC Continuous ו-Acrobat Reader DC Continuous

במהדורת אפריל 2017, כל הלקוחות במסלול Continuous יועברו מ-15‎.xx ל-‎17.xx לאחר פריסת התיקון. לא יחול שינוי עבור לקוחות במסלול Classic.

לקבלת מידע נוסף, עיינו ברשומת הבלוג - Acrobat מקבל מספר גרסה חדש (וגם Reader!).

 

יצירת מסמכי PDF עשירים מתבניות Microsoft Office ב-Mac

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

כעת ניתן להמיר מסמכי Microsoft Office למסמכי PDF מתויגים באיכות גבוהה ב-Mac OS. בנוסף להמרה מקומית, Acrobat DC משתמש כעת בשירות הענן Adobe Create PDF כדי להמיר את המסמכים לקובצי PDF.

קובצי ה-PDF מתקבלים באיכות גבוהה ומספקים נאמנות חזותית יוצאת מהכלל. הם מתויגים היטב, למטרות נגישות. בנוסף הם כוללים זיהוי קישורים, כך שהיפר-קישורים, קישורים פנימיים במסמך ותוכן העניינים נוצרים כקישורים חיים.

הערה:

השירות פועל רק כשאתם נמצאים במצב מקוון.

כיצד תכונה זו פועלת מתוך יישום Microsoft Office?

 1. ב-Microsoft Word 2016, לחצו על Create PDF ברצועת הכלים של Acrobat.

  יצירת מסמך PDF ב-Microsoft Word
 2. בתיבת הדו-שיח Create PDF של Acrobat, בחרו בתיבת הסימון Remember my choice, ולאחר מכן לחצו על Yes. השירות ממיר את המסמך ל-PDF. ולאחר מכן קובץ ה-PDF יורד ונפתח ב-Acrobat DC.

  הערה:

  אם תלחצו על No, יישום Office המקומי ישמש להמרת המסמך ל-PDF.

 3. שמרו את מסמך PDF.

שלבים לאיפוס ההעדפות

אם תחליטו מאוחר יותר שאינכם מעוניינים להשתמש בשירות הענן ליצירת מסמכי PDF, תוכלו לשנות את ההעדפה שלכם.

 • לחצו על Preferences ברצועת הכלים של Acrobat, בחרו את תיבת הסימון Prompt for using Adobe Create PDF cloud service בתיבת הדו-שיח Acrobat Create PDF Settings ולאחר מכן לחצו על OK
Reset preferences

כיצד תכונה זו פועלת מתוך Acrobat DC?

ב-Acrobat DC, תהליכי העבודה הבאים של Create PDF נתמכים עבור יצירת מסמכי PDF באמצעות שירות הענן:

 • יצירה דרך התפריט File ‏– File ‏> Create ‏> PDF from file.
 • יצירה באמצעות הכלי Create PDF ‏– Tools ‏> Create PDF ‏> Single File.
 • גרירה ושחרור.

באמצעות השירות, Acrobat DC יכול להמיר ל-PDF מסמך אחד בכל פעם.

 1. ב-Acrobat DC, בחרו File ‏> Create ‏> PDF from file.

 2. בחרו את מסמך Office שברצונכם להמיר ל-PDF ולאחר מכן לחצו על Open.

  יצירת מסמך PDF באמצעות השירות המקוון של Acrobat
 3. תיבת הסימון Use Adobe Create PDF cloud service נבחרת כברירת מחדל. השירות ממיר את המסמך ל-PDF. ולאחר מכן קובץ ה-PDF יורד ונפתח ב-Acrobat DC.

 4. שמרו את מסמך PDF.

   

העתקת מלל מסומן בקלות

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

כעת קל להעתיק מלל מסומן באמצעות תפריט הלחיצה הימנית.

 1. לחצו לחיצה ימנית על המלל המסומן ולאחר מכן בחרו Enable Text Selection.

  האפשרות Enable Text Selection עבור סימוני מלל
 2. בחרו את המלל המסומן שברצונכם להעתיק, לחצו לחיצה ימנית ולאחר מכן בחרו Copy

  העתקת מלל

חתימה על קובצי PDF באמצעות DirectInk

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

התמיכה החדשה ב-DirectInk בחלונית Signatures של האפליקציה Certificates מציעה חוויה טבעית יותר ומספקת שליטה רבה יותר במראה החתימה שלכם בעת הוספת חתימה במכשירים שפועל בהם Windows 10.

ציירו את החתימה שלכם

הפעלת OCR על מסמכים סרוקים עם מלל חי

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

Acrobat מאפשר כעת להפעיל OCR על קובץ PDF סרוק שמכיל תמונות עם מלל חי עליהן. לפני כן, כאשר הופעל OCR על קובץ PDF כזה, הופיעה הודעת השגיאה "This page contains renderable text".

 1. פתחו את קובץ ה-PDF הסרוק ב- Acrobat DC.

 2. עברו אל Tools ‏> Enhance Scan ‏> Recognizable Text ‏> In This File.

 3. לחצו על Settings בסרגל הכלים. תיבת הדו-שיח Recognize Text מוצגת.

 4. בתפריט הנפתח Output, בחרו Searchable Image או Searchable Image (exact)‎ ולחצו על OK.

 5. לחצו על Recognize Text בסרגל הכלים.

   

שיפורים בנגישות

  זמין ב: Acrobat DC Continuous ו-Classic

תצוגת תגים מורחבת בחלונית התגים

בעת פתיחת חלונית התגים, Acrobat מרחיב כעת כברירת מחדל את עץ התגים ברמת הגורם המכיל. תצוגה זו לא עוקפת תצוגה קודמת כלשהי, אלא מופיעה כתצוגת ברירת המחדל הראשונה. התצוגה המורחבת מאפשרת לסקור בקלות את מבנה המסמך ולתקן אותו.

מחיקת כל התגים הריקים בלחיצה אחת

כעת תוכלו למחוק את כל התגים הריקים בלחיצה אחת. האפשרות החדשה Delete Empty Tags בתפריט Tags מאפשרת למחוק את כל התגים הריקים מעץ המשנה של תג שנבחר. (היא לא מוחקת תגים חוקיים, כגון TD‏, TH ו-Link – OBJR.)

 1. פתחו את קובץ ה-PDF עם התגים ב- Acrobat DC.

 2. בחרו Tags בחלונית הניווט השמאלית ולאחר מכן הרחיבו את התגים.

 3. לחצו לחיצה ימנית על התג שעבורו ברצונכם למחוק את כל התגים הריקים בעץ המשנה ולחצו על Delete Empty Tags.

   

שיפורים בבדיקת האיכות

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

 • ספריות בדיקת איכות: פרופילים, תיקונים ובדיקות של בדיקת האיכות מאורגנים כעת היטב בספריות.
  לקבלת מידע נוסף, ראה Preflight Libraries (קובץ PDF ‏| ‎711 KB).
 • משתנים של בדיקת איכות: משתנים מאפשרים לכוונן באופן דינמי פרופילים, בדיקות ותיקונים כאשר נעשה בהם שימוש. ניתן להשתמש במשתנים בעת עריכת פרופילים, בדיקות או תיקונים, בכל מקום שבו מופיע המשולש הכתום. ניתן גם לסנן עצמים באמצעות משתנים.
 • בדיקת האיכות תומכת במפרטי Ghent PDF Workgroup Specification 2015 החדשים: מפרטי GWG החדשים מבוססים על PDF/X-4 ותומכים בשקיפות מקורית וכן בתהליכי עבודה ניטרליים של RGB בקובצי מדיה.
 • אימות PDF/UA בבדיקת איכות: בדיקת האיכות מאפשרת כעת לתקן בעיות נגישות נפוצות ולבצע אימות מול התקן הבינלאומי עבור PDF/UA של נגישות אוניברסלית.

פריסת Acrobat Reader דרך שרת עדכונים פנימי

  זמין ב: Acrobat DC Continuous ו-Classic

מנהלי IT יכולים כעת לנהל ולפרוס את Acrobat Reader בשרת העדכונים הפנימי שלהם באמצעות Adobe Update Server Setup Tool ‏(AUSST). כלי זה מאפשר למנהלי IP בארגונים לפרוס מוצרים ועדכונים בקצב שלהם ולבחור מתי ברצונם לפרוס עדכונים לעובדים שלהם. הכלי תומך בעדכונים עבור Windows ו-Mac.

לקבלת מידע נוסף, ראו שימוש ב-Adobe Update Server Setup Tool.

 

פריסת Acrobat ו-Acrobat Reader באמצעות Remote Update Manager

  זמין ב: Acrobat DC Continuous ו-Classic, ‏Acrobat Reader DC Continuous ו-Classic

מנהלי IT יכולים כעת לפרוס את העדכונים האחרונים של Acrobat Pro,‏ Standard ו-Reader במחשבי לקוח מבלי לדחוף עדכונים באופן ידני באמצעות Remote Update Manager ‏(RUM). ניתן להשתמש ב-RUM עם שרת עדכונים של Adobe וכעת גם עם שרת עדכונים פנימי של Adobe אם אתם משתמשים ב-Adobe Update Server Setup Tool ‏(AUSST).

לקבלת מידע נוסף, ראו שימוש ב-Adobe Remote Update Manager.

 

מהדורת ינואר 2017 של Acrobat DC

ציור חתימה כדי ליצור מזהה דיגיטלי

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

בנוסף לתמונות ולמלל, תוכלו כעת לצייר את החתימה שלכם כדי להוסיף אותה לזהות הדיגיטלית שלכם ולהשתמש בה לצורך חתימה על מסמכים. תוכלו להשתמש באצבע או בעט חומרה כדי לצייר את החתימה.

מראה חתימה
ציירו את החתימה שלכם

הגדרה אוטומטית עבור סקירה שיתופית מבוססת-SharePoint

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

עבור סקירה שיתופית מבוססת-SharePoint‏, Acrobat יוצר כעת ספריית מסמכים חדשה בתוך אתר המשנה שלכם בשרת SharePoint כדי להפעיל את הסקירה השיתופית. לחלופין, תוכלו לבחור אתר משנה ואת ספריית המסמכים המתאימה לאירוח הסקירה השיתופית.

 1. פתחו את מסמך ה-PDF שברצונכם לשלוח לסקירה שיתופית.

 2. עברו אל Tools ‏> Send for Shared Commenting ולאחר מכן לחצו על Send for Shared Commenting בסרגל הכלים.

 3. בחרו Automatically collect comments in my own internal server בתפריט הנפתח ולאחר מכן לחצו על Next.

 4. בחרו SharePoint subsite ולאחר מכן ספקו את כתובת ה-URL של אתר המשנה שלכם בשרת SharePoint. לחצו על Next.

  אירוח קובץ הסקירה באתר משנה של SharePoint

  Acrobat יוצר ומגדיר באופן אוטומטי ספריית מסמכים חדשה (בשם AcrobatSharedReviews) בתוך אתר המשנה כדי להפעיל את הסקירה השיתופית.

 5. פעלו על-פי ההוראות המוצגות על המסך כדי לבחור או לציין את האפשרויות המתאימות להשלמת השלבים הנותרים.

  הערה:

  ודאו שלסוקרים שלכם יש הרשאות מתאימות באתר המשנה של SharePoint להוספה ולפרסום של הערות.

תמיכה עבור שדות תאריך ותמונה בטופסי Acrobat

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

כעת ניתן להוסיף שדה תמונה ושדה תאריך בעת הכנת הטופס ב-Acrobat DC באמצעות הכלי Prepare Form. בעת מילוי הטופס, השדות המתאימים הופכים ללחיצים – המשתמשים יכולים ללחוץ על השדה ולבחור תמונה או תאריך.

כלי תאריך ותמונה עבור טפסים

שימוש בשדה התמונה

בעת הכנת הטופס ב-Acrobat DC, לחצו על הסמל Image Field בסרגל הכלים ולאחר מכן לחצו על המיקום במסמך שבו ברצונכם למקם את השדה.

שימוש ב-Image Field בטופס

תוכלו לשנות את שם הקובץ או לציין ערכים עבור מאפייני הקובץ, כפי שניתן לעשות עבור כל קובץ אחר. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Properties, לחצו על הקישור All Properties או לחצו לחיצה כפולה על השדה.

 1. סמל תמונה מוצג עבור השדה. לחצו על סמל התמונה.

  סמל תמונה מוצג במהלך מילוי הטופס
 2. ניווט אל התמונה ובחירה בה.

  ניווט אל התמונה ובחירה בה

  הערה:

  במהלך הניווט, בחרו סוג קובץ מתאים מהתפריט הנפתח של סוג הקובץ שמוצג בדיוק מעל הלחצן Open בתיבת הדו-שיח Open. בנוסף לקובצי PDF, סוגי הקבצים הבאים של תמונות נתמכים – JPG,‏ GIF‏, PNG ו-TIF.

  חוויית מילוי הטופס החדשה עבור שדה התמונה זמינה גם ב- Acrobat Reader Continuous.

 3. לחצו על OK. התמונה ממוקמת בשדה.

  התמונה שנבחרה ממוקמת בשדה

שימוש בשדה התאריך

בעת הכנת הטופס ב-Acrobat DC, לחצו על הסמל Date Field בסרגל הכלים ולאחר מכן לחצו על המיקום במסמך שבו ברצונכם למקם את השדה.

שימוש ב-Date Field בטופס

תוכלו לשנות את שם הקובץ או לציין ערכים עבור מאפייני הקובץ, כפי שניתן לעשות עבור כל קובץ אחר. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Properties, לחצו על הקישור All Properties או לחצו לחיצה כפולה על השדה.

 1. בעת לחיצה על השדה, יופיע סמל חץ בקצה הימני של השדה.

  סמל חץ מוצג בעת לחיצה על השדה

  הערה:

  חוויית מילוי הטופס החדשה עבור שדה התאריך זמינה ב-Acrobat וב-Reader - ‏Continuous ו-Classic.

 2. לחצו על סמל החץ ובחרו תאריך מתאים באמצעות בורר התאריכים. לחלופין, תוכלו להזין את התאריך באמצעות המקלדת.

  בורר התאריכים
 3. התאריך ממוקם בשדה.

  התאריך שנבחר ממוקם בשדה

לקבלת מידע נוסף כל טפסים, ראו יצירה והפצה של טופסי PDF.

שיפורים בלחצן האפשרויות בטופסי Acrobat

  זמין ב: Acrobat DC Continuous ו-Classic

השיפורים הבאים בוצעו בהתנהגות ברירת המחדל של לחצני האפשרויות בטופסי Acrobat:

 • עותקים מרובים של לחצני האפשרויות ממוקמים באותה קבוצה כברירת מחדל. ניתן לשנות התנהגות זו ולמקם כל לחצן אפשרויות בקבוצה נפרדת על-ידי בחירת תיבת הסימון Copy radio buttons in different groups.
 • שכפול לחצני אפשרויות ברחבי העמודים גורם כעת ליצירת קבוצות נפרדות בכל עמוד.
 • בתיבת הדו-שיח Properties, בעת בחירת לחצני אפשרויות מרובים, יש לכם כעת אפשרות לשנות את שם הקבוצה בלחיצה אחת באמצעות השדה Group Name.

שיפורים בהשוואת קבצים

  זמין ב: Acrobat DC Continuous ו-Classic

דיוק משופר של השוואת תמונות

קודם לכן, השוואת הקבצים סימנה את התמונה כולה אם נמצאו שינויים בתמונה בקובץ החדש. כעת, תכונה זו מסמנת בצורה מדויקת את מיקום השינוי בתוך התמונה, במקום לסמן את התמונה כולה.

מענה, מחיקה, סינון ועריכה עבור ביאורים בדוחות ההשוואה

 • תכונת המענה זמינה כעת בכל חלון מוקפץ שמסמן את השינויים בדוח ההשוואה. בעת לחיצה על הקישור Reply בחלון מוקפץ, תועברו ל- RHP שבו תוכלו להוסיף מלל מתאים.
 • ניתן כעת למחוק ביאור השוואה מהדוח באמצעות לחיצה ימנית או על-ידי הקשה על המקש Delete במקלדת.
 • ב-RHP, ניתן כעת לסנן את השינויים לפי מצב מסוים.
 • ניתן גם לערוך את מלל ביאור ההשוואה ב-RHP.

לקבלת מידע נוסף, ראו השוו בין שתי גרסאות של קובץ PDF.

שמירה על המצב האחרון של LHP (החלונית השמאלית) בהפעלות Acrobat

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

כעת ניתן להצמיד באופן מפורש את הזנת LHP מהתפריט תלוי ההקשר הנפתח בלחיצה ימנית לאחר פתיחת שדה LHP הרלוונטי.

הצמדת הזנת LHP מהתפריט תלוי ההקשר הנפתח בלחיצה ימנית

פקדי סרגל הכלים ו- LHP (החלונית השמאלית) כלולים בחיפוש הכלים

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

פקדי סרגל הכלים ו- LHP כלולים כעת בחיפוש הכלים.

חוויה משופרת עם DirectInk

  זמין ב: Acrobat DC Continuous

כעת ניתן להשתמש בעט או בעט אלקטרוני ישירות במסמך, ללא צורך בבחירת כלי.

תמיכה עבור פריסה למשתמש בעל שם בסביבות וירטואליות

  זמין ב: Acrobat DC Continuous ו-Classic

מנהלי IT יכולים כעת לספק גישה מאובטחת ל- Acrobat DC באמצעות תמיכה חדשה ברישוי משתמש בעל שם בסביבות וירטואליות של Citrix XenApp‏, XenDesktop ו- VMware Horizon.

לקבלת מידע נוסף, ראו פריסות מערכת הפעלה המבוססות על תמונה (משתמש בעל שם).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת