הנחות ותוכניות של Adobe למלכ"רים

זכאות של מלכ"רים

Adobe מציעה למלכ"רים הנחות דרך תוכניות VIP‏ (Value Incentive Plan) ו-TLP‏ (Transactional Licensing Program) שלנו בכל רחבי העולם.  ראה אם הארגון שלך זכאי להנחות של Adobe למלכ"רים. 

ארגונים זכאים

בארצות הברית, ארגון ללא כוונת רווח ושאינו ממשלתי חייב להיות מוכר על-ידי מס ההכנסה כעמותת צדקה ציבורית לפי תקן ‎501(c)(3)‎.  מחוץ לארצות הברית, ארגונים נדרשים להיות מוכרים או רשומים כעמותות צדקה ציבוריות בהתאם לחוקים המקומיים הרלוונטיים (והיכן שנדרש, להחזיק בפטור ממס), או, אם לא קיימים חוקים מקומיים רלוונטיים, להיות במעמד שווה ערך לזה של עמותת צדקה ציבורית בארה"ב.  ארגונים זכאים נדרשים גם לפעול ללא כל כוונת רווח ולהיות בעלי מטרה לפעול לטובת הקהילה המקומית במסגרות כמו, לדוגמה:

 • עזרה לנזקקים
 • קידום החינוך
 • שיפור הרווחה הסוציאלית והקהילתית
 • שימור התרבות
 • שימור או שחזור של הסביבה
 • קידום זכויות אדם

ארגונים לא זכאים

למרות המצוין לעיל, המלכ"רים המוכרים או הרשומים מהסוגים הבאים אינם זכאים ליהנות מההנחות המיוחדות של Adobe למלכ"רים:

 • ארגונים שלא הוכרו כעמותות צדקה רשמיות במדינות שבהן הם פועלים;
 • קרנות פרטיות;
 • בתי חולים, מרפאות או מתקנים שמספקים שירותי רפואה ישירים (למעט שירותי FQHC בארה"ב);
 • מערכות לניהול שירותי בריאות, קופות חולים, ביטוחי בריאות פרטיים או ארגונים אחרים לאספקת שירותי בריאות; מעבדות מחקר במימון הממשלה;
 • ארגונים או סוכנויות ממשלתיים, כולל ארגונים של ממשלות בינלאומיות וגופים של האו"ם;
 • בתי ספר, מכללות ואוניברסיטאות;
 • ארגונים פוליטיים או לוביסטיים;
 • ארגוני עבודה או ארגוני אחוות;
 • ארגוני סחר ומסחר; וכן
 • אנשים פרטיים

מדיניות נגד אפליה

ארגונים שמעורבים באפליה מבחינת העסקה, תגמול, גישה להדרכות או לשירותים, פיטורין, קידומים ו/או פרישה על סמך גזע, צבע, מין, מוצא, דת, גיל, מגבלה גופנית, זהות מגדרית או ביטוי מגדרי, מצב משפחתי, הריון, נטייה מינית, נטייה פוליטית, חברות בהסתדרות עובדים או שירות צבאי, למעט כפי שמותר בחוק, אינם זכאים להשתתף בתוכנית זו.

זיהוי הולם

כל ארגון נדרש להיות מסוגל להוכיח שהוענק לו פטור ממס, באמצעות מסמכי מיסוי עדכניים מהמדינה שבה הוא פועל.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון