בעיה

שם הקובץ של תמונת Camera Raw אינו זמין (מוצג באפור) בתיבת הדו-שיח 'פתח' ב-Adobe Photoshop או Photoshop Elements. לחלופין, כאשר אתה מנסה לפתוח תמונה, היישום מציג את אחת השגיאות הבאות:

 • "Could not complete your request because it is not the right kind of document." (לא ניתן לבצע את הבקשה מפני שסוג המסמך שגוי)
 • "Could not complete your request because Photoshop does not recognize this type of file." (לא ניתן לבצע את הבקשה משום ש-Photoshop אינו מזהה את סוג הקובץ הזה)
 • "Cannot open [filename] because it is the wrong type of file." (לא ניתן לפתוח את [שם הקובץ] משום שסוג הקובץ שלו שגוי)
 • "The file is damaged or is a format that cannot be included." (הקובץ פגום או שלא ניתן לכלול את התבנית שלו)

מה כלול

הוראות

בצע את ההוראות לפי סדר הופעתם. כאשר בהוראות אתה מתבקש לעבור לפתרון מסוים, לחץ על הקישור המוביל לאותו פתרון.

1. בדוק איזו גרסה של תוסף Camera Raw מותקנת בתוכנת Photoshop או Photoshop Elements.

תוסף Photoshop Camera Raw מאפשר לך לפתוח תמונות גולמיות ולערוך אותן בצורה לא הרסנית. כאשר אתה מתקין את Photoshop או Photoshop Elements, מותקנת אוטומטית גם גרסה של התוסף Camera Raw.

Adobe מפרסמת מעת לעת גרסאות חדשות של תוסף Camera Raw המוסיפים תמיכה בדגמים חדשים של מצלמות דיגיטליות. הגרסה העדכנית ביותר של תוסף Camera Raw היא 8.1.

התחל בכך שתבדוק איזו גרסה של Camera Raw מותקנת בתוכנת Photoshop או Photoshop Elements במחשב שלך. פתח את Photoshop או את Photoshop Elements ובצע אחת הפעולות הבאות:

 • Photoshop במחשב Mac OS: לחץ על Photoshop > About Plug-In.
 • Photoshop במחשב Windows: לחץ על Help > About Plug-In.
 • Photoshop Elements במחשב Mac OS: לחץ על Photoshop Elements > About Plug-In.
 • Photoshop Elements במחשב Windows: פתח את Photoshop Elements Editor ולחץ על Help > About Plug-In.

חפש את הפריט Camera Raw בתפריט המשנה About Plug-In. (רשימת התוספים מסודרת לפי האלפבית.) לאחר מכן, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • אם Camera Raw לא מופיע ברשימת התוספים בתפריט המשנה About Plug-In, עבור אל פתרון 1.
 • אם Camera Raw מופיע ברשימה יותר מפעם אחת, עבור אל פתרון 2.
 • אם Camera Raw מופיע ברשימה פעם אחת, בחר אותו. מספר הגרסה מופיע בחלון המידע שנפתח. לחץ במקום כלשהו בחלון המידע כדי לסגור אותו, והמשך לשלב 2.

2. בדוק מה היא גרסת המינימום של תוסף Camera Raw התומכת במצלמה שלך.

חפש את המצלמה שלך בתוסף Camera Raw | מצלמות נתמכות.

 • אם המצלמה שלך לא מופיעה ב'מצלמות נתמכות', עבור אל פתרון 5.
 • אם המצלמה שלך מופיעה ב'מצלמות נתמכות', שים לב לגרסת המינימום של תוסף Camera Raw שתומכת במצלמה. לאחר מכן, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם גרסת התוסף Camera Raw שמותקנת כרגע זהה או גבוהה מן הגרסה שלה אתה זקוק, עבור אל פתרון 2.
  • אם גרסת התוסף Camera Raw שמותקנת כרגע קודמת לגרסת המינימום שלה אתה זקוק, המשך לשלב 3.

3. בדוק אם תוכנת Adobe שמותקנת במחשב שלך תואמת לגרסת Camera Raw שלה אתה זקוק.

ודא שתוכנת Adobe שמותקנת במחשב שלך תואמת לגרסת Camera Raw שלה אתה זקוק. למידע נוסף, ראה תוכנות Adobe התואמות ל-Camera Raw.

 • אם תוכנת Adobe תואמת לגרסה של תוסף Camera Raw, עבור אל פתרון 1.
 • אם תוכנת Adobe אינה תואמת לגרסה של תוסף Camera Raw, עבור אל פתרון 3.

פתרונות

פתרון 1: התקן את הגרסה האחרונה של התוסף Camera Raw התואמת ליישום Adobe שבו אתה עובד.

התקן את הגרסה האחרונה של התוסף Camera Raw התואמת לגרסת Photoshop או Photoshop Elements שמותקנת במחשב שלך. (ראה תוכנות Adobe התואמות ל-Camera Raw, אם יש צורך). לדוגמה, אם גרסת Photoshop שברשותך תואמת לגרסאות Camera Raw עד גרסה 4.6, עליך להתקין את גרסה 4.6. התקן את הגרסה האחרונה גם אם המצלמה שלך מצריכה רק את גרסה 4.3.

הערה: על פי רוב, כל גרסה חדשה של Camera Raw כוללת את כל המצלמות שנתמכו בגרסה הקודמת. לדוגמה, גרסה 4.4 של Camera Raw תומכת בכל דגמי המצלמות שנתמכות בגרסה 4.3 בתוספת מספר דגמי מצלמות חדשים. גרסה 4.3 תומכת בכל דגמי המצלמות שנתמכות בגרסה 4.2, בתוספת מספר דגמים חדשים, וכן הלאה.

הוראות ההתקנה מופיעות בדפי ההורדה של Camera Raw , בכתובת /http://www.adobe.com/downloads/updates/.

בגרסאות המוצרים החדשות, ניתן לעדכן את Camera Raw לגרסה האחרונה בצורה אוטומטית באמצעות Adobe Updater או Adobe Application Manager (CS5 ואילך). ב-Photoshop או Photoshop Elements, לחץ על Help > Updates (עזרה > עדכונים).

הוראות ומידע על המצלמות הנתמכות, ניתן למצוא גם במאמר TechNotes הבא:

אם עדיין אינך מצליח לפתוח תמונות שצילמת במצלמתך, המשך אל פתרון 2.

פתרון 2: הסר את Photoshop או את Photoshop Elements והתקן מחדש.

אם Photoshop או Photoshop Elements גורם לטעינה של מספר מופעים של Camera Raw, כי אז מופעים אלה מתנגשים זה בזה. לפתרון הבעיה, עליך להסיר ולהתקין מחדש את Photoshop או Photoshop Elements.

חשוב: לפני הסרת התוכנה, ודא שיש בידך את מדיית ההתקנה כדי שתוכל לבצע התקנה חוזרת. לא ניתן להשיג מדיה חלופית עבור גרסאות קודמות של תוכנות Adobe.

כדי להסיר את Photoshop או את Photoshop Elements ממחשב Mac OS:

 1. צא מכל יישומי Adobe.
 2. בצע גיבוי של תיקיות אישיות, לרבות תוספי צד שלישי, שברצונך לשמור בתיקייה Applications/Adobe Photoshop [גרסה] או בתיקייה Applications/Adobe Photoshop Elements [גרסה] . 
 3. בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • אם במחשב שלך מותקן Photoshop CS3 או גרסה מאוחר יותר, או Photoshop Elements 6, לחץ לחיצה כפולה על תוכנית ההתקנה של התוכנה או של מהדורת Adobe Creative Suite בנתיב /Applications/Utilities/Adobe Installers. לאחר מכן, בצע את ההנחיות שבמסך כדי להסיר את Photoshop או Photoshop Elements.
  • אם ברשותך גרסה מוקדמת יותר של Photoshop או Photoshop Elements, גרור את התיקייה Adobe Photoshop [גרסה] או את התיקייה Adobe Photoshop Elements [גרסה ] לסל המחזור. (תיקיות אלה נמצאות בתיקייה Applications.)
 4. נווט אל /Library/Application Support/Adobe.

  הערה: נתיב זה מצביע על התיקייה Library בשורש של דיסק האתחול. הוא אינו מצביע על התיקייה Library בתיקיית Home של המשתמש.

 5. אם תראה תיקייה בשם Plug-Ins בתיקייה Adobe, גרור אותה אל סל המחזור.
 6. הפעל מחדש את המחשב.
 7. לחץ על Finder > Empty Trash. אם לא ניתן לרוקן את סל המחזור לחלוטין מכיוון שיש בו קבצים נעולים, לחץ על מקש Option ובחר Finder > Empty Trash.

הסרה של Photoshop או Photoshop Elements במחשב Windows:

 1. סגור את כל יישומי Adobe.
 2. בצע גיבוי של תיקיות אישיות, לרבות תוספי צד שלישי, שברצונך לשמור בתיקייה Program Files/Adobe Photoshop [גרסה] או בתיקייה  Program Files/Photoshop Elements [גרסה] . 
 3. לחץ על התחל > לוח בקרה (או התחל ת הגדרות > לוח בקרה), ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • Windows XP: פתח את הפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות'.
  • Windows Vista, Windows 7: בחר באפשרות 'הסר תוכנית' ממקטע 'תוכניות' בדף הבית של לוח הבקרה. לחלופין, אם אתה בתצוגה קלאסית, פתח את 'תוכניות ותכונות'.
 4. בחר את גרסת Photoshop או Photoshop Elements מתוך רשימת התוכניות המותקנות, ולאחר מכן לחץ על 'שינוי/הסרה' (Windows XP) או 'הסרה' (Windows Vista, Windows 7).

  הערה: אם התקנת את Photoshop כחלק מחבילת תוכנות, בחר את גרסת Adobe Creative Suite שברשותך מתמוך רשימת התוכניות המותקנות.

 5. בצע את ההוראות שעל המסך כדי להסיר את Photoshop או Photoshop Elements.

 6. בסייר Windows, נווט אל Program Files\Common Files\Adobe.
 7. אם תראה תיקייה בשם Plug-Ins בתיקיית Adobe folder, מחק אותה.

לאחר שהסרת את Photoshop או Photoshop Elements, התקן את התוכנה מחדש באמצעות מדיית ההתקנה המקורית. לאחר מכן, נסה לפתוח תמונה גולמית (raw). אם אינך מצליח לפתוח תמונה גולמית, בצע שוב את ההוראות לעיל.

פתרון 3: שדרג לגרסה האחרונה של Photoshop או Photoshop Elements.

אם גרסת Photoshop או Photoshop Elements המותקנת במחשב אינה תואמת לגרסת Camera Raw שלה אתה זקוק, שקול לשדרג לגרסה העדכנית ביותר. הגרסה העדכנית ביותר של תוכנות אלה תתמוך תמיד גם בגרסה העדכנית ביותר של Camera Raw ולפיכך גם במבחר הגדול ביותר של מצלמות.

אם אינך מעוניין לשדרג, ראה פתרון 4 להוראות על השימוש ב-Adobe DNG Converter עם גרסת Photoshop או Photoshop Elements המותקנת במחשב.

ניתן לרכוש שדרוג ממשווק מורשה של מוצרי Adobe-או ישירות מ-Adobe. לפרטים נוספים: ‏כיצד לקנות מוצרי Adobe.

פתרון 4: השתמש ב- Adobe DNG Converter כדי להמיר קבצים גולמיים של המצלמה לקבצים בתבנית DNG.

אם גרסת Photoshop או Photoshop Elements המותקנת במחשב אינה תואמת לגרסת Camera Raw התומכת במצלמה שלך, השתמש ב-Adobe DNG Converter. Adobe DNG Converter הוא כלי חינמי הממיר קבצים גולמיים (raw) לקבצים בתבנית Digital Negative (DNG) ללא אובדן כלשהו של פרטים. Adobe פיתחה את DNG כתבנית אוניברסלית להמרת קבצים גולמיים שמקורם במצלמות דיגיטליות.

Adobe DNG Converter יכול להמיר את קובצי התמונות הגולמיים מאותם דגמי מצלמות שנתמכים על-ידי אותה גרסה של Camera Raw. כדי לפתוח את קובצי DNG ב-Camera Raw ב-Photoshop או Photoshop Elements, אתה זקוק ל-Camera Raw 2.3 או גרסה מאוחרת יותר.

כדי להתקין את Adobe DNG Converter במחשב Mac OS, לחץ פעמיים על קובץ ה-DMG שהורדת. לאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על קובץ Adobe DNG converter.pkg ועקוב אחר ההנחיות כדי להשלים את ההתקנה.

כדי להתקין את Adobe DNG Converter במחשב עם Windows, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ DNGConverter_[version].exe שהורדת, ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך כדי להשלים את ההתקנה.

המרת קובצי תמונות גולמיים (raw) מהמצלמה לתבנית DNG:

 1. צור תיקייה בכונן הקשיח, ולאחר מכן העבר או העתק אליה קובצי תמונות גולמיים שברצונך להמיר. אם ברצונך להמיר את כל קובצי התמונות הגולמיים בתיקייה מסוימת, אין צורך ליצור תיקייה חדשה.
 2. בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • ב-Mac OS, פתח את Adobe DNG Converter מתוך תיקיית Applications (יישומים).
  • במהדורת 32-bit של Windows, פתח את Adobe DNG Converter מהתיקייה C:\Program Files\Adobe\.
  • במהדורת 64-bit של Windows, פתח את Adobe DNG Converter מהתיקייה C:\Program Files\Adobe\. אם ברצונך להשתמש ב-Adobe DNG Converter במהדורת 32-bit של Windows, פתח את  Adobe DNG Converter מהתיקייה C:\Program Files (x86)\Adobe\. 
 3. בחר את התיקייה שבה נמצאות התמונות שברצונך להמיר.
 4. (אופציונלי) כדי להמיר קבצים הנמצאים בתיקיות משנה של התיקייה שבה בחרת בשלב הקודם, סמן את האפשרות Include Images Contained Within Subfolders (כלול תמונות בתיקיות משנה).
 5. בחר באפשרות Save In New Location (שמור במיקום חדש), ובחר במיקום הרצוי לשמירת התמונות לאחר המרתן. לחלופין, בחר באפשרות Save In Same Location (שמור באותו מיקום).
 6. (אופציונלי) אם בחרת באפשרות Include Images Contained Within Subfolders (כלול תמונות בתיקיות משנה)בשלב 4, בחר באפשרות Preserve Subfolders (שמור מבנה תיקיות משנה) אם ברצונך שהקבצים המומרים יישמרו במבנה התיקיות המקורי.
 7. (אופציונלי) בחר תבנית מתן שמות עבור קובצי התמונות לאחר המרה. אם לא תשנה את תבנית מתן השמות, הקבצים המומרים יקבלו שם זהה לזה של הקבצים המקוריים, עם הסיומת DNG.
 8. (אופציונלי) כדי לשנות את הגדרות ההמרה, בחר Change Preferences (שנה העדפות), בחר באפשרויות הרצויות בתיבת הדו-שיח Preferences (העדפות), ולחץ על אישור.
 9. לחץ על Convert (המרה). חלון Conversion Status (סטטוס המרה) מציג את התקדמות תהליך ההמרה. עם השלמת ההמרה, לחץ על אישור כדי לחזור ל-Adobe DNG Converter ולעבד תמונות נוספות, או לחץ על Exit (יציאה)כדי לצאת מהיישום.

פתרון 5: בדוק אם קיימים עדכונים ל-Camera Raw המספקים תמיכה למצלמה שבה אתה משתמש.

אם המצלמה שלך אינה מופיעה ברשימת המצלמות בתוסף Camera Raw | מצלמות נתמכות, התוסף Camera Raw אינו תומך במצלמתך. עיין בדף (או בדף תמיכה במצלמות דיגיטליות ב-Camera Raw) מדי תקופה. תוכל לדעת אם התפרסמה גרסה חדשה של התוסף Camera Raw והאם היא תומכת במצלמה שלך.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת