Creative Cloud Libraries עבור Zapier

עם Creative Cloud Libraries עבור Zapier אפשר ליצור מגוון רחב של תהליכי עבודה אוטומטיים הנקראים Zaps על ידי חיבור Creative Cloud Libraries ליישומי צד שלישי אחרים.

מה זה Creative Cloud Libraries עבור Zapier

Creative Cloud Libraries עבור Zapier מאפשרות לך לחבר גורמים מפעילים (כמו "רכיב ספרייה קיימת מתעדכן") ופעולות (כמו "העלה קובץ") לביצוע פעולות אוטומטיות (או Zaps) בין Creative Cloud Libraries ויישומים אחרים. הפעלת Zap מפעילה את שלבי הפעולה בכל פעם שמתרחש האירוע המפעיל.

ניתן להשתמש ב-Zapier לחיבור Creative Cloud Libraries ל-Google Sheets, ‏Slack, או לכל יישום אחר מתוך 1,500+ הזמינים ב-Zapier.

צעדים ראשונים עם Creative Cloud Libraries עבור Zapier

לתחילת העבודה, חבר את חשבון Creative Cloud Libraries שלך ל-Zapier. 

ודא שיש לך Adobe ID תקין. ‏‫אם אין לך אותו, תוכל ליצור Adobe ID

 1. פתח את חשבון Zapier שלך ועבור אל היישומים שלי > חבר חשבון חדש.

  עבור אל 'היישומים שלי'

 2. בחר באפשרות Creative Cloud Libraries מהרשימה הנפתחת.

  חיבור Creative Cloud Libraries עם Zapier

 3. כניסה לחשבון Adobe.

  חשבון Adobe שלך מקושר לחשבון Zapier.

  הערה:

  כדי לנתק את חשבון Adobe שלך מ-Zapier, עבור אל היישומים שלי ולחץ על הלחצן ניתוק ליד שם החשבון שלך. 

השלמת תהליכי Zaps באמצעות גורמים מפעילים נתמכים עבור Creative Cloud Libraries

 1. פתח את חשבון Zapier שלך.

 2. עבור אל לוח המחוונים ולחץ על צור Zap‎.

  יצירת Zap

 3. עבור הגורם המפעיל של Zap, בחר Creative Cloud Libraries ואירוע מפעיל מבין האפשרויות הבאות. לאחר מכן לחץ על המשך.

  ספרייה קיימת מתעדכנת

  השתמש בגורם מפעיל זה כדי לעקוב אחר עדכונים בספרייה קיימת.

  רכיב קיים מתעדכן

  השתמש בגורם מפעיל זה כדי לקבל הודעה בכל פעם שרכיב בספרייה מתעדכן. 

  ספרייה חדשה נוצרת

  בחר גורם מפעיל זה כשתרצה להגדיר Zap של פעולה עבור ספרייה חדשה שנוצרה.

  רכיב חדש בספרייה

  הגדר גורם מפעיל זה כדי ליצור Zap בכל פעם שרכיב חדש מתווסף לספרייה שלך.

  משתף פעולה חדש מתווסף

  בחר גורם מפעיל זה כדי לקבל הודעה בכל פעם שמשתף פעולה חדש מתווסף לספרייה.

  בחירת יישום ואירוע

  הערה:

  גורמים מפעילים ב-Creative Cloud Libraries מבוצעים לפי תוכנית התמחור שלך עבור Zapier. לדוגמה, עבור משתמשים בתוכנית המקצועית של Zapier, גורמים מפעילים מבוצעים כל 5 דקות.

 4. בשלב הבא, היכנס לחשבון Adobe שלך או בחר בחשבון Adobe שלך מהרשימה הנפתחת. לאחר מכן לחץ על המשך.

  כניסה לחשבון היישום שלך מתוך Zapier

 5. עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להוסיף פרטים נוספים על הגורם המפעיל.

 6. עבור הפעולה של Zap, בחר את היישום שברצונך לחבר ל-Creative Cloud Libraries. לאחר מכן בחר אירוע פעולה מתוך האפשרויות הזמינות ולחץ על המשך.

 7. היכנס לחשבון שלך או בחר בחשבון היישום שלך מהרשימה הנפתחת, ולחץ על המשך.

 8. אם תתבקש, לחץ על אפשר כדי לאשר חיבור בין חשבון היישום שלך ו-Zapier.

 9. עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להוסיף פרטים נוספים על אירוע הפעולה.

 10. לחץ על הפעל Zap כדי להפעיל Zap זה.

  הפעלת Zap

  ניתן להגדיר תהליכי Zaps נוספים לעבודה עם Creative Cloud Libraries.

השלמת תהליכי Zaps באמצעות פעולות נתמכות עבור Creative Cloud Libraries

 1. פתח את חשבון Zapier שלך.

 2. עבור אל לוח המחוונים ולחץ על צור Zap‎.

  יצירת Zap

 3. עבור הגורם המפעיל של Zap, בחר את היישום שברצונך לחבר ל-Creative Cloud Libraries. לאחר מכן בחר אירוע גורם מפעיל מתוך האפשרויות הזמינות ולחץ על המשך.

  בחירת יישום ואירוע

 4. היכנס לחשבון שלך או בחר בחשבון היישום שלך מהרשימה הנפתחת, ולחץ על המשך.

 5. לחץ על אפשר כדי לאשר חיבור בין חשבון היישום שלך ו-Zapier.

 6. עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להוסיף פרטים נוספים על הגורם המפעיל.

 7. עבור הפעולה של Zap, בחר Creative Cloud Libraries ו"העלה רכיב". לאחר מכן לחץ על המשך.

  העלאת רכיב

  השתמש בפעולה זו כאשר ברצונך להעלות אוטומטית רכיב לספרייה (גודל הקובץ צריך להיות פחות מ-10 MB).

  בחירת Creative Cloud Libraries ואירוע פעולה

 8. היכנס לחשבון Adobe שלך ולחץ על המשך.

 9. עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להוסיף פרטים נוספים על אירוע הפעולה.

 10. לחץ על הסמל + כדי להוסיף עיכוב מסוים ל-Zap. 

 11. באזור בחירת יישום ואירוע, בחר באפשרות עיכוב על-ידי Zapier ובאפשרות עיכוב עבור מרשימת האפשרויות הזמינות. לאחר מכן לחץ על המשך.

  בחירת עיכוב על-ידי Zapier

 12. הזן זמן עיכוב של כעשר דקות ופעל לפי ההוראות שעל המסך.

 13. לחץ על הסמל + והוסף את הפעולה הבאה ל-Zap כדי לבדוק את מצב הבקשה שלך:

  בדיקת מצב של משימת ‏‫העלאת רכיב‬

  בחר בפעולה זו כאשר ברצונך לבדוק את מצב הרכיב שהועלה לספרייה שלך.

  בדיקת מצב הבקשה שלך

 14. לחץ על המשך ובצע את ההוראות המוצגות על המסך.

 15. לחץ על הפעל Zap כדי להפעיל Zap זה.

  הפעלת Zap

  ניתן להגדיר תהליכי Zaps נוספים לעבודה עם Creative Cloud Libraries.

תהליכי Zaps פופולריים לשימוש עבור Creative Cloud Libraries

להלן כמה תהליכי Zaps פופולריים שאנו מציעים להתחיל בהם עבור Creative Cloud Libraries:

בכל פעם שקובץ חדש נשמר בתיקייה מוגדרת מראש בחשבון Dropbox שלך, שמור את הקובץ ב-Creative Cloud Libraries.

בכל פעם שקובץ חדש נשמר בתיקייה מוגדרת מראש בחשבון OneDrive שלך, שמור את הקובץ ב-Creative Cloud Libraries.

שלח הודעת דואר אלקטרוני ב-Gmail בכל פעם שרכיב מוגדר מראש מתעדכן ב-Creative Cloud Libraries.

שלח הודעת Slack בכל פעם שספריות חדשות משותפות איתך.

שלח הודעת MS Teams בכל פעם שמשתפי פעולה חדשים מתווספים לספרייה.

תיקון שגיאות נפוצות ב-Creative Cloud Libraries עבור Zapier

אם אתה נתקל בשגיאות, עיין בסעיף ‏‫תיקון שגיאות נפוצות ב-Creative Cloud Libraries עבור Zapier‬. ניתן גם לשלוח לנו משוב לכתובת extintgr@adobe.com.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט