ניתן להשתמש בקבצי יומן אלה כדי לפתור בעיות בהפעלה של מוצרי Creative Suite (CS) ו-Creative Cloud (CC). כל מוצרי CS ו-CC משתמשים בטכנולוגיות משותפות המטפלות בזרימות העבודה של הסכמה להסכם הרישיון למשתמש קצה (EULA), בהפעלה, ברישום, בכניסה באמצעות Adobe ID ובגרסאות הניסיון.

קובצי יומן

  • PDApp.log – מכיל את הקריאות בין רכיבי ההפעלה.
  • Oobelib.log – מכיל את הפעולות שבהן נקטת בממשק המשתמש במהלך תהליך ההפעלה.
  • Amt3.log – מכיל את המידע הקשור לרישוי.

מיקומים של קובצי יומן

Windows XP

  • \Documents and Settings\<current user>\Local\Application Data\temp

Windows Vista, 7, או 8

  • \Users\<current user>\AppData\Local\temp

Mac OS

  • amt.3.log ו-oobelib.log: /tmp (עבור מוצרי Creative Cloud שהופצו ב-2013 או קודם לכן)
  • amt3.log ו-oobelib.log: /Users/<current user>/Library/Logs (עבור מוצרי Creative Cloud שהופצו ב-2014 או לאחר מכן)
  • Pdapp.log: /Users/<current user>/Library/Logs

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת