תמיכה בערבית ובעברית ב-CS6

תכונות חדשות ומשופרות לעבודה בערבית ובעברית זמינות במהדורה של תוכנה זו לאזורי המזרח התיכון וצפון אמריקה.

העורכים של Adobe

זמין בעדכון

InDesign CS6‏, Illustrator CS6,‏ Photoshop CS6

העורכים של Adobe מאפשרים ליצור תוכן בשפות מזרח תיכוניות. ניתן להקליד בערבית, עברית, אנגלית, צרפתית, גרמנית, רוסית ושפות לטיניות נוספות ולערבב בין השפות.

ניתן לבחור בין העורכים הקיימים בתפריט החלונית Paragraph (‏Windows >‏ Paragraph >‏ תפריט החלונית). לדוגמה, ב- InDesign, ניתן להשתמש ב- Adobe World-Ready Paragraph Composer. לחלופין, ב-Illustrator, באפשרותך להשתמש ב-Middle Eastern Single-line Composer.

העורכים של Adobe
העורכים של Adobe

ניתן גם לשמור את הקבצים בשמות בערבית ובעברית.

כיוון הטקסט

זמין בעדכון

InDesign CS6‏, Illustrator CS6,‏ Photoshop CS6

כדי ליצור תוכן בערבית ובעברית, ניתן להפוך את הכיוון מימין לשמאל (RTL) לכיוון המוגדר כברירת מחדל עבור מלל. עם זאת, במסמכים הכוללים מלל שנכתב משמאל לימין (LTR) ניתן לעבור בצורה חלקה בין שני הכיוונים.

בחרו את כיוון הפיסקה בחלונית Paragraph‏.

בחירת כיוון הפיסקה
בחירת כיוון הפיסקה

אם יש שילוב של יותר משפה אחת באותה הפיסקה, ניתן לציין את כיוון הטקסט ברמת התו. כמו כן, כדי להזין תאריכים או מספרים, ציינו את כיוון הטקסט ברמת התו.

בתפריט החלונית Character , בחרו Character Direction ולאחר מכן בחרו כיוון.

כיוון תו
כיוון תו

כיוון כתבה

חל על

InDesign CS6

כשאתה עובד עם עברית וערבית, הכתבה זורמת בדרך כלל מימין לשמאל. העמודה הראשונה צריכה להימצא בצידה הימני של המסגרת, והעמודות הבאות נוספות משמאלה. אם הפריסה שלך מכילה תוכן מעורב, יש להגדיר כיוון שונה לכתבות שונות.

מחלונית Story ‏(‏Window‏ > Type & Tables‏ > Story), לחץ על כיוון כתבה.

כיוון כתבה
כיוון כתבה

כיוון טבלה

זמין בעדכון

InDesign CS6

משתמשים בעברית ובערבית יכולים להגדיר את כיוון הטבלה שהם מוסיפים למסמך. בהתאם לכך מוגדרים סדר התאים והעמודות, שפת ברירת המחדל ויישור הטקסט. עבור משתמש בעברית, העמודה הימנית ביותר היא העמודה הראשונה, ועמודות חדשות נוספות מעבר לעמודה השמאלית ביותר בטבלה. כיוון טבלה נתמך גם ב- Story Editor‏ (Ctrl + Y).

כדי להגדיר את הכיוון של טבלה חדשה:

 1. לחץ על Table‏ > Insert Table
 2. בתיבת הדו-שיח Insert Table, בחר מתוך הרשימה Direction כדי לבחור את כיוון הטבלה.

כדי לשנות את הכיוון של טבלה קיימת:

 1. הצב את הסמן בתוך הטבלה.
 2. פתח את חלונית Table‏ (Shift + F9) ולחץ על סמל Left-to-Right Table או על סמל Right-to-Left Table כדי לקבוע את כיוון הטבלה.

עבור טבלאות מימין לשמאל, בגרסאות של ערבית וצפון אפריקה מוגדרת כברירת מחדל השפה הערבית. בגרסה העברית מוגדרת השפה העברית. עבור טבלאות משמאל לימין, בגרסה העברית ובגרסה הערבית מוגדרת כברירת מחדל השפה האנגלית. בגרסה של צפון אפריקה מוגדרת כברירת מחדל השפה הצרפתית.

סוגי ספרות

זמין בעדכון

InDesign CS6‏, Illustrator CS6,‏ Photoshop CS6

במהלך העבודה עם עברית או ערבית, ניתן לבחור את סוג הספרות שבהן ברצונך להשתמש. ניתן לבחור בין ערבית, הינדית ופרסית.

כברירת מחדל, הגרסה ההודית (הספרות שבהן משתמשים בכתב הערבי) נבחרת באופן אוטומטי בערבית והספרות ה'ערביות' (שהן למעשה הספרות המערביות הרגילות) נבחרות בעברית. עם זאת, ניתן לעבור לספרות הערביות, במידת הצורך:

 1. בחרו את הספרות בטקסט המוקלד.
 2. בחלונית Character (‏Ctrl + T‏), השתמשו ברשימה Digits לבחירת הגופן שבו יופיעו הספרות.

ניתן להבטיח שימוש בספרות רגילות על-ידי הפעלת האפשרות Use Native Digits when typing in Arabic Scripts. כדי להשתמש באפשרות זו, בחרו Edit >‏ Preferences >‏ Advanced Type.

בחירת סוג הספרות
בחירת סוג הספרות

כיווני כריכה

זמין בעדכון

InDesign CS6

כיוון כריכה קובע את הקצה שלאורכו נכרך הספר. ספרים שנכתבו בשפה משמאל לימין נכרכים משמאל. מסמכים שנכתבו בשפה מימין לשמאל נכרכים לאורך הקצה הימני של הספר.

ניתן להגדיר את כיוון הכריכה בעת התחלת מסמך
ניתן להגדיר את כיוון הכריכה בעת התחלת מסמך

עבור מסמך חדש, באפשרותך לבחור את כיוון בכריכה המתאים בתיבת הדו-שיח New Document. עבור מסמך קיים, באפשרותך לשנות את הכריכה בתיבת הדו-שיח Document Setup ‏(Ctrl + Alt + P). באפשרותך לבחור בין כריכה משמאל לימין או מימין לשמאל.

פריסת עמוד של ספר כרוך מימין
פריסת עמוד של ספר כרוך מימין

תמיכה בגופנים מדור קודם

זמין בעדכון

InDesign CS6‏, Illustrator CS6,‏ Photoshop CS6

ניתן להמשיך להשתמש בגופנים שבהם נעשה שימוש באופן מסורתי (לדוגמה, גופני AXT) בגרסה זו של התוכנה. עם זאת, מומלץ להשתמש בגופני Open Type חדשים יותר עבור רכיבים מבוססי טקסט.

האפשרות Missing Glyph Protection (‏Edit >‏ Preferences >‏ Advanced Type) מופעלת כברירת מחדל. טקסט מטופל באופן אוטומטי, וגליפים אינם זמינים בגופן שבו אתם משתמשים.

גופני ברירת מחדל

זמין בעדכון

InDesign CS6‏, Illustrator CS6,‏ Photoshop CS6

בעת התקנת גרסה מזרח תיכונית או צפון אפריקאית, גופן ברירת המחדל להקלדה יוגדר לשפת ההתקנה הספציפית, כברירת מחדל. לדוגמה, אם התקנתם את הגרסה האנגלית/ערבית, גופן ברירת המחדל להקלדה יוגדר כ- Adobe Arabic. בדומה לכך, אם התקנת את הגרסה המותאמת לאנגלית/עברית, גופן ברירת המחדל להקלדה יוגדר כ- Adobe Hebrew. (או Myriad Hebrew ב- Photoshop)

הכנסה אוטומטית של תווי קאשידה

זמין בעדכון

InDesign CS6‏, Illustrator CS6,‏ Photoshop CS6

בערבית, יישור הטקסט מתבצע באמצעות תווי קאשידה. תווי קאשידה נוספים לתווים בערבית כדי להאריך אותם. הרווח הלבן אינו משתנה. ניתן להשתמש בהכנסה אוטומטית של תווי קאשידה כדי ליישר פסקאות של טקסט בערבית.

בחרו את הפיסקה, ובחלונית Paragraph (‏Window >‏ Type & Tables >‏ Paragraph), בחרו הגדרה מהרשימה הנפתחת Insert Kashida. האפשרות הזמינות הן: None‏, Short‏, Medium‏, Long או Stylistic. תווי קאשידה מוכנסים רק אם הפסקה מיושרת לשני הצדדים. לא ניתן להחיל הגדרה זו על פסקאות בעלות הגדרת יישור.

להחלת תווי קאשידה על קבוצת תווים, בחרו את התווים ובחרו Kashidas בתפריט החלונית Character.

תווי קאשידה אוטומטיים
תווי קאשידה אוטומטיים

ליגטורות

זמין בעדכון

InDesign CS6‏, Illustrator CS6,‏ Photoshop CS6

ניתן להחיל ליגטורות באופן אוטומטי על צמדי תווים בעברית ובערבית. ליגטורות הן תווים חלופיים טיפוגרפיים לצמדים מסוימים של אותיות, אם הן זמינות בגופן Open Type נתון.

בעת בחירה באפשרות Ligatures בתפריט החלונית Character או בתפריט החלונית Control, נוצרת ליגטורה רגילה המוגדרת בגופן.

 1. בחרו טקסט.
 2. בחרו Ligatures בתפריט החלונית Character או בתפריט החלונית Control.

עם זאת, גופני Open Type מסוימים כוללים ליגטורות אופציונליות מעוטרות יותר, שניתן להפיקן לאחר הבחירה באפשרות Discretionary Ligatures. ניתן למצוא את הליגטורות האלה בחלונית Character >‏ OpenType >‏ Discretionary Ligatures.

אפשר ליגטורות
הפעלת ליגטורות אוטומטיות

העתקה והדבקה מ- Microsoft Word

זמין בעדכון

InDesign CS6‏, Illustrator CS6,‏ Photoshop CS6

ניתן להעתיק טקסט מ- Microsoft Word ולהדביק אותו ישירות במסמך. היישור והכיוון של הטקסט המודבק יוגדר באופן אוטומטי כדי להתאים לטקסט בעברית או בערבית.

מיקוף

זמין בעדכון

InDesign CS6‏, Illustrator CS6,‏ Photoshop CS6

משפטים שכוללים יותר מילים משניתן להכיל בשורת טקסט אחת גולשים אוטומטית לשורה הבאה. הסוג של יישור הטקסט שמתרחש בעת הגלישה גורם לפעמים להופעה של רווחים בלתי נחוצים בשורה, שאינם נעימים לעין או נכונים מבחינה דקדוקית. מיקוף מאפשר לפצל את המילה שבסוף השורה באמצעות מקף. הפיצול הזה משפר את האופן שבו המשפט גולש לשורה הבאה.

טקסט משולב: מאפיין ההוספה של תווי קאשידה משפיע על האופן שבו מתבצע מיקוף בטקסט משולב. כאשר הם זמינים, תווי קאשידה נוספים כאשר הדבר רלוונטי, ולא מתבצע מיקוף של טקסט שאינו בערבית. כאשר מאפיין הקאשידה אינו זמין, רק טקסט שאינו בערבית נלקח בחשבון לצורך ביצוע מיקוף.

טקסט בעברית: ניתן לבצע מיקוף. כדי לאפשר מיקוף ולהתאים אישית הגדרות, בחרו את החלונית Paragraph >‏ התפריט Panel >‏ Hyphenation Settings.

אפשרויות מיקוף
אפשרויות מיקוף

חיפוש והחלפה

זמין בעדכון

InDesign CS6,‏ Illustrator CS6

משתמשים בעברית ובערבית יכולים לבצע חיפוש והחלפה מלאים בטקסט. בנוסף לחיפוש והחלפה של טקסט פשוט, ניתן גם לחפש ולהחליף טקסט עם מאפיינים ספציפיים. מאפיינים אלה יכולים לכלול סימנים דיאקריטיים, סימני קשידה, תווים מיוחדים (לדוגמה, אלף), ספרות בשפות שונות (לדוגמה, ספרות ערביות) ועוד.

כדי לבצע חיפוש והחלפה של טקסט:

 • InDesign‏: Edit‏ > Find/Change
 • Illustrator‏: Edit‏ ‏> Find and Replace

ב- InDesign, באפשרותך להשתמש בכרטיסיה Transliterate‏ (Edit‏ > Find/Change) לצורך חיפוש והחלפה בין ספרות רגילות, ספרות ערביות וספרות פרסיות. לדוגמה, ניתן לחפש ספרות שהוקלדו בערבית ולהמיר אותן לספרות רגילות.

העדפות כתיבה מימין לשמאל

זמין בעדכון

InDesign CS6

תווים ניטרליים

הכיוון של תווים מסוימים בעברית ובערבית עשוי להיראות לא ברור. חוסר בהירות לגבי כיוון תווים עלול לגרום בלבול בכיוון ובסדר של מחרוזות. כדי להבטיח שהכיוון של תווים אלה יהיה ברור וחד-משמעי:

 1. לחץ על Edit‏ > Preferences ‏> Right to Left
 2. בחר בתיבה Force Neutral Character Direction According to the Keyboard Input.

שליטה על הסמן

משתמשים בעברית ובערבית יכולים לשלוט בכיוון התנועה של הסמן כשהם משתמשים במקשי החצים במקלדת. הרשימה Cursor Movement‏ (Edit‏ > Preferences‏ > Right to Left) מכילה שתי אפשרויות שבאפשרותך לבחור מביניהן:

 • Visual: הסמן זז בכיוון של מקש החץ. כשאתה לוחץ על חץ ימינה, הסמן על המסך זז ימינה.
 • Logical: הסמן זז בהתאם לכיוון של השפה שהוקלדה. בעברית ובערבית, כשאתה לוחץ על חץ ימינה, הסמן זז שמאלה (אל התו הבא בשפה הנכתבת מימין לשמאל).

מספור עמודים ופרקים

זמין בעדכון

InDesign CS6

משתמשים בעברית ובערבית משתמשים בשיטות המספור המועדפות באזור. שיטות המספור הפופולריות ביותר הן:

 • ערבית:‏ Arabic Abjad ו- Alef-Ba-Tah
 • עברית:‏ Hebrew Biblical Standard ו- Hebrew Non-Standard Decimal

כדי לבחור או לשנות את שיטת המספור, עבור אל Layout‏ > Numbering & Section Options ולאחר מכן בחר מתוך הרשימה Style.

מספור עמודים, מקטעים ופרקים
מספור עמודים, מקטעים ופרקים

סימני ניקוד

זמין בעדכון

InDesign CS6‏, Illustrator CS6,‏ Photoshop CS6

בכתב הערבי, סימן ניקוד הוא גליף שמשמש לציון אורך של עיצור או תנועות קצרות. סימן ניקוד ממוקם מעל הכתב. כדי לשפר את העיצוב של הטקסט או להקל על הקריאה של גופנים מסוימים, ניתן לשלוט במיקום האנכי או האופקי של סימני ניקוד:

 1. בחרו טקסט שיש לו סימני ניקוד
 2. בחלונית Character, שנה את המיקום של הסימנים הדיאקריטיים ביחס לכתב. הערכים שניתן לשנות הם Adjust Horizontal Diacritic Position ו- Adjust Vertical Diacritic Position.
שינוי המיקום של סימני ניקוד
שינוי המיקום של סימני ניקוד

גליפים

זמין בעדכון

InDesign CS6,‏ Illustrator CS6

משתמשים בעברית ובערבית יכולים להחיל גליפים מתוך ערכת התווים המהווה ברירת מחדל. עם זאת, כדי לדפדף, לבחור ולהחיל גליף מתוך ערכת התווים המהווה ברירת מחדל או מתוך ערכת שפה אחרת, השתמש בחלונית Glyphs:

 • InDesign‏: Window‏ > Type & Tables‏ > Glyphs
 • Illustrator‏: Window‏ > Type‏ > Glyphs
דפדוף, בחירה והחלה של גליפים
דפדוף, בחירה והחלה של גליפים

חלופות יישור לשני הצדדים

זמין בעדכון

InDesign CS6, Photoshop CS6

לגופן עשויות להיות מספר צורות של אותיות מסוימות של האלפבית. הווריאציות בפני הגופן של אותיות מסוימות זמינות בדרך כלל למטרות עיצוב או קליגרפיה. במקרים נדירים, נעשה שימוש בחלופות יישור כדי ליישר פסקאות לצרכים ספציפים.

ניתן להפעיל חלופות יישור ברמת הפסקה, שבה נעשה שימוש בחלופות ככל הניתן. ניתן גם להפעיל או לכבות את התכונה הזו ברמת התו. חלופות יישור זמינות רק עבור הגופנים שהתכונה הזו משולבת בהם. לפיכף, האפשרות להפעיל או לכבות אותם זמינה רק עבור גופנים נתמכים.

גופנים בערבית שמכילים חלופות יישור: Adobe Arabic‏, Myriad Arabic‏ ו-Adobe Naskh. גופנים בעברית שמכילים חלופות יישור: Adobe Hebrew ו- Myriad Hebrew.

 • InDesign

רמת הפסקה: Window >‏ החלונית Paragraph >‏ תפריט החלונית > Justification, ולאחר מכן בחרו אפשרות ברשימה Justification.

רמת התו: Window >‏ החלונית Character >‏ תפריט החלונית > האפשרות Justification Alternate.

 • Photoshop

רמת התו: Window >‏ החלונית Character > תיבת הסימון Justification Alternates.

צבע דיאקריטי

זמין בעדכון

InDesign CS6

בטקסט בערבית, ניתן לצבוע סימנים דיאקריטיים בצבע שונה למטרות סגנוניות או אחרות. לדוגמה, סימנים דיאקריטיים יכולים להדגיש היבט מסוים של מילה או משפט. באפשרותך לחפש ולשנות את הצבע של סימנים דיאקריטיים באמצעות השאילתה Change Arabic Diacritic Color.

 1. לחץ על Edit‏ > Find/Change.
 2. מהרשימה Query, בחר באפשרות Change Arabic Diacritic Color .
 3. השתמש בלחצנים Change‏, Change All או Change/Find כדי להחליף סימנים דיאקריטיים ישנים בסימנים הדיאקריטיים הצבעוניים החדשים.

באפשרותך לשנות ולשמור את השאילתה בהתאם לצרכיך.

כיוון כתיבה בתצוגת Gallery וב- Story Editor

זמין בעדכון

InDesign CS6

בעברית או בערבית, באפשרותך לציין את הכיוון שבו אתה כותב. עבור אל Edit‏ > Preferences‏ > Story Editor Display ובחר בתיבה Indicate Writing Direction כדי להפעיל תכונה זו. כשתכונה זו פעילה, הסמן כולל חץ המציין את כיוון הכתיבה.

הוספת תווים מיוחדים של המזרח התיכון

זמין בעדכון

InDesign CS6

יש תווים בעברית ובערבית שקשה להוסיף לטקסט. כמו כן, פריסות המקלדת של עברית וערבית מקשות על הקלדה או כלילה של תווים אלה. כדי להוסיף תווים כגון גרש או מקף בעברית, בחר תו מתוך חלונית Character > תפריט החלונית > Insert Special ME Character.

הוספת תו מיוחד של המזרח התיכון
הוספת תו מיוחד של המזרח התיכון

פריטים דומים נוספים

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?