דרישות מערכת | Adobe Creative Suite 6

דרישות מערכת של Creative Suite 6

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Microsoft Windows 7 עם Service Pack 1. יישומים של Adobe® Creative Suite® 5.5 ו- CS6 תומכים גם ב- Windows 8. ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב- Windows 8.
 • ‎1 GB של RAM
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎1 GB להתקנה; שטח פנוי נוסף במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים המבוססים על הבזק)
 • תצוגה של ‎1024 x 768 (מומלץ: ‎1280 x 800) עם תחום צבע של 16 סיביות וזיכרון VRAM של ‎ 512 MB (מומלץ: ‎1 GB).
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנה זו לא פועלת ללא הפעלה. נדרשים חיבור ורישום לאינטרנט בפס רחב לצורך הפעלת תוכנה, אימות מנויים וגישה לשירותים מקוונים.† הפעלת הטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Multicore Intel עם תמיכה ב- 64 סיביות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7. ‏Adobe Creative Suite מהדורות 3, 4, 5, ‏Mac OS X Mountain Lion ‏(v10.8) עם תמיכה ביישומי CS5.5 ו- CS6 בעת התקנה במערכות מבוססות Intel.*
 • ‎1 GB של RAM
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎2 GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית רישיות או בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
  תצוגה של ‎1024x 768 (מומלץ ‎1280 x 800) עם צבע 16 סיביות ו-‎512 MB של VRAM (מומלץ ‎1 GB)
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנה זו לא פועלת ללא הפעלה. נדרשים חיבור ורישום לאינטרנט בפס רחב לצורך הפעלת תוכנה, אימות מנויים וגישה לשירותים מקוונים.† הפעלת הטלפון אינה זמינה.

† מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

* למידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Windows 7 עם Service Pack 1. יישומים של Adobe® Creative Suite® 5.5 ו- CS6 תומכים גם ב- Windows 8. ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב- Windows 8.
 • זיכרון RAM בנפח של ‎512 MB
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎1 GB להתקנה; שטח פנוי נוסף במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים המבוססים על הבזק)
 • צג 1280 x‏ 800 עם מתאם גרפיקה של 16 סיביות
 • Java™ Runtime Environment 1.6 (כלול)
 • כונן DVD-ROM
 • התוכנה QuickTime 7.6.6 נדרשת להצגת מדיה מסוג HTML5
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Intel מרובה ליבות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7. ‏Adobe Creative Suite 5, ו-‏Mac OS X Mountain Lion ‏(v10.8) עם תמיכה ביישומי CS5.5 ו- CS6 בעת התקנה במערכות מבוססות Intel.**
 • זיכרון RAM בנפח של ‎512 MB
 • שטח דיסק קשיח פנוי של 1.8‎GB להתקנה; שטח דיסק קשיח נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקנה בהתקן אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית-רישיות או בהתקני אחסון ניתנים להסרה מסוג Flash).
 • צג 1280 x‏ 800 עם מתאם גרפיקה של 16 סיביות
 • Java Runtime Environment 1.6
 • כונן DVD-ROM
 • התוכנה QuickTime 7.6.6 נדרשת להצגת מדיה מסוג HTML5
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

* מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

** למידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Windows 7 עם Service Pack 1. יישומים של Adobe® Creative Suite® 5.5 ו- CS6 תומכים גם ב- Windows 8. עיין בשאלות נפוצות על CS6 לקבלת מידע נוסף על תמיכה ב- Windows 8.
 • זיכרון RAM בנפח ‎1 GB (מומלץ ‎3 GB) עבור 32 סיביות; זיכרון RAM בנפח ‎2 GB (מומלץ ‎8 GB) עבור 64 סיביות
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎2 GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • צג של ‎1024 x 768 (מומלץ ‎1280 x 800) עם מתאם גרפיקה של 16 סיביות
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי
 • תכונות מסוימות ב-Adobe® Bridge מסתמכות על כרטיס מסך המותאם ל-DirectX 9 עם זיכרון VRAM של ‎64 MB לפחות
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.† הפעלת הטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Multicore Intel עם תמיכה ב- 64 סיביות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7. ‏Adobe Creative Suite 5, ו-‏Mac OS X Mountain Lion ‏(v10.8) עם תמיכה ביישומי CS5.5 ו- CS6 בעת התקנה במערכות מבוססות Intel.*
 • זיכרון RAM בנפח ‎2 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎2 GB להתקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקן אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית-רישיות או בהתקני אחסון נשלפים המבוססים על הבזק)
 • צג של ‎1024 x 768 (מומלץ ‎1280 x 800) עם כרטיס מסך של 16 סיביות
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.† הפעלת הטלפון אינה זמינה.

* למידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

† מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Windows 7 עם Service Pack 1. יישומים של Adobe® Creative Suite® 5.5 ו- CS6 תומכים גם ב- Windows 8. ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב- Windows 8.
 • זיכרון RAM בנפח ‎1 GB (מומלץ ‎2 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎1.6GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • צג של ‎1024 x 768 (מומלץ ‎1280 x 800) עם מתאם גרפיקה של 16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנת Adobe® Flash® Player 10 דרושה לייצוא קובצי SWF
 • תכונות מסוימות ב- Adobe Bridge מסתמכות על מתאם גרפיקה המותאם ל- DirectX 9 עם לפחות ‎‎64 MB של VRAM
 • תוכנה זו לא פועלת ללא הפעלה. נדרשים חיבור ורישום לאינטרנט בפס רחב לצורך הפעלת תוכנה, אימות מנויים וגישה לשירותים מקוונים.* הפעלת הטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Intel מרובה ליבות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7. ‏Adobe Creative Suite 5, ו-‏Mac OS X Mountain Lion ‏(v10.8) עם תמיכה ביישומי CS5.5 ו- CS6 בעת התקנה במערכות מבוססות Intel.**
 • זיכרון RAM בנפח ‎1 GB (מומלץ ‎2 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎2.6 GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית רישיות או בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • צג של ‎1024 x 768 (מומלץ ‎1280 x 800) עם מתאם גרפיקה של 16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנת Adobe Flash Player 10 דרושה לייצוא קובצי SWF
 • תוכנה זו לא תפעל ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

* מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

** למידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Windows 7 עם Service Pack 1. יישומים של Adobe® Creative Suite® 5.5 ו- CS6 תומכים גם ב- Windows 8. ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב- Windows 8.
 • זיכרון RAM בנפח ‎2 GB (מומלץ ‎3 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎3.5 GB להתקנה; שטח פנוי נוסף במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים המבוססים על הבזק)
 • תצוגה של 1024 x‏ 768 (מומלץ להשתמש ברזולוציה של 1280 x‏ 800)
 • Java™ Runtime Environment 1.6 (כלול)
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 דרושה עבור תכונות מולטימדיה
 • תכונות מסוימות ב-Adobe Bridge מסתמכות על כרטיס מסך המותאם ל-DirectX 9 עם זיכרון VRAM של ‎64 MB לפחות
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלת הטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Intel מרובה ליבות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7.**
 • זיכרון RAM בנפח ‎2 GB (מומלץ ‎3 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎4 GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית רישיות או בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • תצוגה של 1024 x‏ 768 (מומלץ להשתמש ברזולוציה של 1280 x‏ 800)
 • Java Runtime Environment 1.6
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 דרושה עבור תכונות מולטימדיה
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

* מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

** למידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3‏; Windows Vista® Ultimate או Enterprise‏ (32 או 64 סיביות הפועל במצב 32 סיביות); Windows Server® 2008‏ (32 סיביות); או Windows 7‏ (32 סיביות או 64 סיביות הפועל במצב 32 סיביות). עיין בשאלות נפוצות על CS6 לקבלת מידע נוסף על תמיכה ב-Windows.
 • זיכרון RAM בנפח ‎1 GB (מומלץ ‎2 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎1.5 GB (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • צג של ‎1024 x 768 (מומלץ ‎1280 x 800) עם כרטיס מסך של 16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • Java™ Runtime Environment 1.6 (כלול)
 • Eclipse ™ 3.7 (עבור התקנת plug-in); ההפצות הבאות נתמכות: Eclipse IDE עבור Java EE ו- Java Developers‏; Eclipse קלאסי, Eclipse עבור מפתחי PHP
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Intel®‎
 • Mac OS X גרסה 10.6 או 10.7
 • זיכרון RAM בנפח ‎1 GB (מומלץ ‎2 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎1.5 GB (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית רישיות או בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • צג של ‎1024 x 768 (מומלץ ‎1280 x 800) עם כרטיס מסך של 16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • Java™ Runtime Environment 1.6
 • Eclipse ™ 3.7 בגרסת Cocoa (עבור התקנת plug-in); ההפצות הבאות נתמכות: Eclipse IDE עבור Java EE ו- Java Developers‏; Eclipse קלאסי, Eclipse עבור מפתחי PHP
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.
* מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Windows 7 עם Service Pack 1. יישומים של Adobe® Creative Suite® 5.5 ו- CS6 תומכים גם ב- Windows 8. עיין בשאלות נפוצות על CS6 לקבלת מידע נוסף על תמיכה ב- Windows 8.
 • זיכרון RAM בנפח ‎1 GB (מומלץ ‎2 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎1 GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • צג ‎1280x1024‎ עם כרטיס וידאו של 16‎ סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.† הפעלת הטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Intel מרובה ליבות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7. היישומים Adobe Creative Suite 5‏, CS5.5 ו- CS6 תומכים ב- Mac OS X Mountain Lion‏ (v10.8) כשהם מותקנים במערכת מבוססת Intel.*
 • זיכרון RAM בנפח ‎1GB (מומלץ ‎2GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎1 GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית רישיות או בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • צג ‎1280x1024‎ עם כרטיס וידאו של 16‎ סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנה זו לא תפעל ללא הפעלה. חיבור אינטרנט בפס רחב ורישום דרושים להפעלת התוכנה, אימות המנוי וגישה לשירותים מקוונים.† הפעלת הטלפון אינה זמינה.

* למידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

† מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

Windows

 • מעבד Intel Core™2 Duo או AMD Phenom® II; נדרשת תמיכה ב-64 סיביות
 • Microsoft® Windows® 7 עם Service Pack 1 ו-Windows® 8. עיין בשאלות נפוצות על CS6 לקבלת מידע נוסף על תמיכה ב- Windows 8.
 • זיכרון RAM בנפח ‎4 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎4 GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • שטח דיסק נוסף נדרש עבור קובצי תצוגה מקדימה וקובצי עבודה אחרים (מומלץ ‎10 GB)
 • תצוגת 1280x900
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן קשיח 7200‎-RPM או מהיר יותר (מומלץ מספר כונני דיסקים מהירים, רצוי בהגדרת RAID 0)
 • כרטיס קול התואם לפרוטוקול ASIO או למודל Microsoft Windows Driver
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי (צורב DVD+-R לצריבת דיסקים של DVD; צורב Blu-ray ליצירת מדיה על דיסק Blu-ray)
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime
 • אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור ביצועים בהאצת GPU
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלת הטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Multicore Intel עם תמיכה ב- 64 סיביות
 • Mac OS X גרסה 10.6.8, 10.7 או 10.8*
 • זיכרון RAM בנפח ‎4 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎4 GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית רישיות או בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • שטח דיסק נוסף נדרש עבור קובצי תצוגה מקדימה וקובצי עבודה אחרים (מומלץ ‎10 GB)
 • תצוגת 1280x900
 • כונן קשיח 7200‎-RPM או מהיר יותר (מומלץ מספר כונני דיסקים מהירים, רצוי בהגדרת RAID 0)
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי (צורב DVD+-R לצריבת דיסקים של DVD; צורב Blu-ray ליצירת מדיה על דיסק Blu-ray)
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime
 • אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור ביצועים בהאצת GPU
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.** הפעלה בטלפון אינה זמינה.

תומך במתאמי וידאו של AMD עבור האצת GPU

 • AMD Radeon HD 6750M (רק במחשבי MacBook Pro מסוימים שבהם פועל Mac OS X Lion‏ (10.7‎.x) עם מינימום של ‎1 GB‏ VRAM)
 • AMD Radeon HD 6770M (רק במחשבי MacBook Pro מסוימים שבהם פועל Mac OS X Lion‏ (10.7‎.x) עם מינימום של ‎1 GB‏ VRAM)

תומך במתאמי וידאו של NVIDIA עבור האצת GPU

 • GeForce GTX 285‏ (Windows ו-Mac OS)
 • GeForce GTX 470‏ (Windows)
 • GeForce GTX 570‏ (Windows)
 • GeForce GTX 580‏ (Windows)
 • NVIDIA® Tesla C2075‏ (Windows) כאשר משויך לכרטיס Quadro כחלק מהתצורה של NVIDIA Maximus™‎
 • Quadro FX 3700M‏ (Windows)
 • Quadro FX 3800‏ (Windows)
 • Quadro FX 3800M‏ (Windows)
 • Quadro FX 4800‏ (Windows ו-Mac OS)
 • Quadro FX 5800‏ (Windows)
 • Quadro 2000‏ (Windows)
 • Quadro 2000D‏ (Windows)
 • Quadro 2000M‏ (Windows)
 • Quadro 3000M‏ (Windows)
 • Quadro 4000‏ (Windows ו-Mac OS)
 • Quadro 4000M‏ (Windows)
 • Quadro 5000‏ (Windows)
 • Quadro 5000M‏ (Windows)
 • Quadro 5010M‏ (Windows)
 • Quadro 6000‏ (Windows)
 • Quadro CX‏ (Windows)
 • Tesla C2075***‎‏ (Windows)

בקר באתר NVIDIA עבור דרישות מערכת ותאימות. רשימת מתאמי הווידאו התואמים ל-Adobe® Premiere® Pro CS6 מתעדכנת על בסיס קבוע.

* למידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

** מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה מראש. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

*** כאשר משויך לכרטיס Quadro כחלק ממערכת ההתצורה של NVIDIA Maximus™‎

Windows

 • מעבד Intel Core™2 Duo או AMD Phenom® II; נדרשת תמיכה ב-64 סיביות
 • Microsoft® Windows® 7 עם Service Pack 1 ו-Windows® 8. ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב- Windows 8.
 • זיכרון RAM בנפח ‎4 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎3 GB; שטח פנוי נוסף במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים המבוססים על הבזק)
 • שטח דיסק נוסף למטמון הדיסק (מומלץ ‎10 GB)
 • תצוגת ‎1280 x 900
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן DVD-ROM להתקנה ממדיית DVD
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime
 • אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור מעבד 3D מותווה-קרן בהאצת GPU
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.† הפעלת הטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Multicore Intel עם תמיכה ב- 64 סיביות
 • Mac OS X גרסה 10.6.8, 10.7 או 10.8**
 • זיכרון RAM בנפח ‎4 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎4 GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית רישיות או בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • שטח דיסק נוסף למטמון הדיסק (מומלץ ‎10 GB)
 • תצוגת 1280x900
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן DVD-ROM להתקנה ממדיית DVD
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime
 • אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור מעבד 3D מותווה-קרן בהאצת GPU
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.† הפעלת הטלפון אינה זמינה.

* קבל מידע נוסף על התמיכה ב-Windows.

** קבל מידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

יחידות ה-GPU הבאות של NVIDIA נתמכות ב-After Effects CS6.

Mac:

 • GeForce GTX 285
 • GeForce GT 650M*
 • Quadro FX 4800
 • Quadro 4000

Windows‏:

 • GeForce GTX 285
 • GeForce GTX 470
 • GeForce GTX 570
 • GeForce GTX 580
 • GeForce GTX 670*
 • GeForce GTX 680*
 • GeForce GTX 690*
 • Quadro CX
 • Quadro FX 3700M
 • Quadro FX 3800
 • Quadro FX 3800M
 • Quadro FX 4800
 • Quadro FX 5800
 • Quadro 2000
 • Quadro 2000D
 • Quadro 2000M
 • Quadro 3000M
 • Quadro 4000
 • Quadro 4000M
 • Quadro 5000
 • Quadro 5000M
 • Quadro 5010M
 • Quadro 6000
 • Tesla C2075‏ (תצורת Windows/Maximus)

* Adobe® After Effects® CS6 מתווה תמונות 3D בהנחיית קרן באמצעות ה-CPU של המחשב, תוך העסקת כל הליבות הפיזיות שלו. בנוסף, הוא עשוי גם לנצל את NVIDIA OptiX™‎ לעיבוד מואץ במיוחד (דורש GPU נתמך של NVIDIA עם ‎1024+ MB של זיכרון מרקם). למידע נוסף בקר בפוסט הבלוג שלנו של After Effects. שים לב, עליך להוריד את העדכון של After After Effects CS6 (11.0.2)‎ כדי לנצל את היתרונות של יחידות GPU מסוג Kepler אלה.

מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

Windows

 • מעבד Intel Core™2 Duo או AMD Phenom® II
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Windows 7 עם Service Pack 1. יישומים של Adobe® Creative Suite® 5.5 ו- CS6 תומכים גם ב- Windows 8. ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב- Windows 8.
 • זיכרון RAM בנפח ‎1 GB‏; ‎2 GB להפעלת HDV ו-HD
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎2GB להתקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון מסוג הבזק הניתנים להסרה)
 • תצוגת ‎1280 x 800
 • מתאם וידאו עם יכולות OpenGL 2.0
 • כרטיס קול התואם לפרוטוקול ASIO או ל-Microsoft WDM/MME
 • כונן DVD-ROM להתקנה ממדיית DVD
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime
 • ייתכן שיהיה צורך בממשק USB או בממשק MIDI לתמיכה במשטח בקרה חיצוני (ראה מפרטים של היצרן עבור ההתקן שלך)
 • אופציונלי: כונן אופטי לצריבת תקליטורים
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלת הטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Intel מרובה ליבות
 • XMac OS X v10.6.8 או v10.7. ‏Adobe Creative Suite 5, ו-‏Mac OS X Mountain Lion ‏(v10.8) עם תמיכה ביישומי CS5.5 ו-CS6 בעת התקנה במערכות מבוססות Intel.**
 • זיכרון RAM בנפח ‎1 GB‏; ‎2 GB להפעלת HDV ו-HD
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎2 GB להתקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקן אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית-רישיות או בהתקני אחסון נשלפים המבוססים על הבזק)
 • תצוגת ‎1280 x 800
 • מערכת עם יכולות OpenGL 2.0‏; GPU אופציונלי עבור ביצועי הפעלת וידאו אופטימליים
 • כונן DVD-ROM להתקנה ממדיית DVD
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime
 • ייתכן שיהיה צורך בממשק USB ו/או בממשק MIDI לתמיכה במשטח בקרה חיצוני (ראה מפרטים של היצרן עבור ההתקן שלך)
 • אופציונלי: כונן אופטי לצריבת תקליטורים (מומלץ SuperDrive)
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

* מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או בכל השפות, הם עשויים לדרוש רישום משתמש וייתכן שיופסקו או שייערך שינוי בכולם או בחלקם ללא התראה מראש. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

** למידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

Windows

 • מעבד Intel Core™2 Duo או AMD Phenom® II
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Windows 7 עם Service Pack 1. יישומים של Adobe® Creative Suite® 5.5 ו- CS6 תומכים גם ב- Windows 8. ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב- Windows 8.
 • זיכרון RAM בנפח ‎4 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎4 GB להתקנה; שטח פנוי נוסף במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים המבוססים על הבזק)
 • תצוגת ‎1280 x 800
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כרטיס קול התואם לפרוטוקול ASIO או למודל Microsoft Windows Driver
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלת הטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Multicore Intel עם תמיכה ב- 64 סיביות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7. ‏Adobe Creative Suite 5, ו-‏Mac OS X Mountain Lion ‏(v10.8) עם תמיכה ביישומי CS5.5 ו- CS6 בעת התקנה במערכות מבוססות Intel.**
 • זיכרון RAM בנפח ‎4 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎4 GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית רישיות או בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • תצוגת ‎1280 x 800
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

* מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

** למידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

Windows

 • מעבד Intel® Core™ i7 עם תמיכה ב- 64 סיביות
 • Microsoft® Windows® 7 עם Service Pack 1 ו-Windows® 8. ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב- Windows 8.
 • זיכרון RAM בנפח ‎4 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • ‎1 GB של שטח זמין בדיסק הקשיח להתקנה
 • נדרשת תצוגת ‎1680 x 1050; מומלצת תצוגה של ‎1920 x 1080 ותצוגת צפייה שנייה מכוילת באופן מקצועי
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כרטיס GPU ייעודי עם לפחות ‎1 GB של VRAM (מומלץ NVIDIA Quadro 4000‏, 5000 או 6000)
 • כונן DVD-ROM להתקנה ממדיית DVD
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime
 • אופציונלי: משטח בקרה ממשפחת Tangent CP200 או Tangent Wave
 • אופציונלי: לקבלת פלט SDI‏, כרטיס פלט NVIDIA Quadro SDI
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלת הטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Multicore Intel עם תמיכה ב- 64 סיביות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7. ‏Adobe Creative Suite 5, ו-‏Mac OS X Mountain Lion ‏(v10.8) עם תמיכה ביישומי CS5.5 ו- CS6 בעת התקנה במערכות מבוססות Intel.**
 • זיכרון RAM בנפח ‎4 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • ‎1 GB של שטח זמין בדיסק הקשיח להתקנה
 • נדרשת תצוגת ‎1680 x 1050; מומלצת תצוגה של ‎1920 x 1080 ותצוגת צפייה שנייה מכוילת באופן מקצועי
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • מומלץ כרטיס GPU ייעודי עם לפחות ‎1 GB של VRAM (לביצועים מיטביים: NVIDIA Quadro 4000‏ ל-Mac)
 • כונן DVD-ROM להתקנה ממדיית DVD
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime
 • אופציונלי: משטח בקרה ממשפחת Tangent CP200 או Tangent Wave
 • תוכנה זו אינה פועלת ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

* מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

** למידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

Windows

 • מעבד 1.3 GHz או מהיר יותר
 • Microsoft Windows XP Home,‏ Professional, או Tablet PC Edition עםService Pack 3‏ (32 סיביות) או Service Pack 2‏ (64 סיביות); Windows Server 2003‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות); Service Pack 2 נדרש עבור 64 סיביות); Windows Server 2008 או ‎2008 R2‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות); Windows Vista® Home Basic,‏ Home Premium,‏ Business,‏ Ultimate, או Enterprise עם Service Pack 2‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות); Windows 7 Starter,‏ Home Premium,‏ Professional,‏ Ultimate, או Enterprise ‏(32 סיביות ו- 64 סיביות). ראה את השאלות הנפוצות של CS6 למידע על התמיכה ב- Windows.
 • זיכרון RAM בנפח ‎512 MB (מומלץ ‎1 GB)
 • ‎1.9 GB של שטח זמין בדיסק הקשיח
 • רזולוציית מסך של ‎1024x576
 • כונן DVD-ROM
 • Microsoft Internet Explorer 7 או 8; Firefox 3.5 או 3.6
 • האצת חומרת וידאו (אופציונלי)

הערה: לגרסאות 64 סיביות של Windows Server 2003 R2 ו-Windows XP (עם Service Pack 2), נדרש Microsoft Update KB930627.

Mac OS

 • מעבד Intel
 • Mac OS X גרסה 10.5.8 או 10.6.4
 • זיכרון RAM בנפח ‎512 MB (מומלץ ‎1 GB)
 • ‎1.2 GB של שטח זמין בדיסק הקשיח
 • רזולוציית מסך של ‎1024x768
 • כונן DVD-ROM
 • Safari 4 עבור Mac OS X v10.5.8;‏ Safari 4 או 5.0.x עבור Mac OS X v10.6.4

דרישות מערכת של CS6 Design Standard

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Windows 7 עם Service Pack 1.ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב-Windows.
 • זיכרון RAM בנפח ‎2 GB (מומלץ ‎3 GB) עבור 32 סיביות; זיכרון RAM בנפח ‎2 GB (מומלץ ‎8 GB) עבור 64 סיביות
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎11GB להתקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקנה בהתקני אחסון ניתנים להסרה מבוססי Flash)
 • תצוגה של ‎1280 x 800 (מומלץ ‎1280 x 1024) עם צבע של 16 סיביות ו-‎512 MB‎ של VRAM
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי
 • Java™ Runtime Environment 1.6 (כלול)
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת להצגת מדיה מסוג HTML5 ולתכונות מולטימדיה
 • תוכנת Adobe® Flash® Player 10 דרושה לייצוא קובצי SWF
 • לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד מרובה ליבות של Intel עם תמיכה של 64 סיביות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7
 • זיכרון RAM בנפח ‎2 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎9.5 ‎GB להתקנה; שטח דיסק קשיח נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקן אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית-רישיות או בהתקני אחסון ניתנים להסרה מסוג Flash).
 • תצוגה של ‎1280 x 800 (מומלץ ‎1280 x 1024) עם צבע של 16 סיביות ו-‎512 MB‎ של VRAM
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי
 • Java Runtime Environment 1.6
 • התוכנה QuickTime 7.6.6 נדרשת להצגת מדיה מסוג HTML5 ותכונות מולטימדיה
 • תוכנת Adobe® Flash® Player 10 דרושה לייצוא קובצי SWF
 • לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

* מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

דרישות מערכת של CS6 Design and Web Premium

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Windows 7 עם Service Pack 1.ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב-Windows.
 • זיכרון RAM בנפח ‎2 GB (מומלץ ‎3 GB) עבור 32 סיביות; זיכרון RAM בנפח ‎2 GB (מומלץ ‎8 GB) עבור 64 סיביות
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎11GB להתקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקנה בהתקני אחסון ניתנים להסרה מבוססי Flash)
 • תצוגה של ‎1280 x 800 (מומלץ ‎1280 x 1024) עם צבע של 16 סיביות ו-‎512 MB‎ של VRAM
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי
 • Java™ Runtime Environment 1.6 (כלול)
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת להצגת מדיה מסוג HTML5 ולתכונות מולטימדיה
 • תוכנת Adobe® Flash® Player 10 דרושה לייצוא קובצי SWF
 • לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד מרובה ליבות של Intel עם תמיכה של 64 סיביות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7
 • זיכרון RAM בנפח ‎2 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎9.5 ‎GB להתקנה; שטח דיסק קשיח נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקן אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית-רישיות או בהתקני אחסון ניתנים להסרה מסוג Flash).
 • תצוגה של ‎1280 x 800 (מומלץ ‎1280 x 1024) עם צבע של 16 סיביות ו-‎512 MB‎ של VRAM
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי
 • Java Runtime Environment 1.6
 • התוכנה QuickTime 7.6.6 נדרשת להצגת מדיה מסוג HTML5 ותכונות מולטימדיה
 • תוכנת Adobe® Flash® Player 10 דרושה לייצוא קובצי SWF
 • לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

* מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

דרישות מערכת של CS6 Production Premium

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64 עם תמיכה ב-64 סיביות; מעבד Intel Core™2 Duo או AMD Phenom® II נדרש עבור Premiere Pro‏, After Effects, ו-Encore‏; מעבד Intel Core i7 נדרש עבור SpeedGrade
 • Microsoft® Windows® 7 עם Service Pack 1‏ (64 סיביות).ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב-Windows.
 • זיכרון RAM בנפח ‎4 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎10.5GB להתקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקנה בהתקני אחסון ניתנים להסרה מבוססי Flash)
 • שטח דיסק נוסף נדרש עבור מטמוןן דיסק, קובצי תצוגה מקדימה וקובצי עבודה אחרים (מומלץ ‎10 GB)
 • תצוגת ‎1280 × 900 עם צבע ב-16 סיביות ו-‎512 MB של VRAM; תצוגת ‎1680 × 1050 נדרשת ותצוגת צפייה שנייה מכוילת באופן מקצועי מומלצת עבור Speedgrade
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן קשיח 7200‎ RPM או מהיר יותר (מומלץ מספר כונני דיסקים מהירים, רצוי בהגדרת RAID 0)
 • כרטיס קול התואם לפרוטוקול ASIO או למודל Microsoft Windows Driver
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי (צורב DVD+-R לצריבת דיסקים של DVD; צורב Blu-ray ליצירת מדיה על דיסק Blu-ray)
 • Java™ Runtime Environment 1.6
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייניQuickTime ומולטימדיה
 • אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור ביצועים בהאצת GPU ב-Premiere Pro; ראה רשימה מעודכנת של כרטיסים נתמכים
 • אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור מתווה 3D בהנחיית קרן בהאצת GPU ב-After Effects; ראה רשימה מעודכנת של כרטיסים נתמכים
 • אופציונלי: משטח בקרה ממשפחת Tangent CP200 או Tangent Wave עבור Speedgrade
 • אופציונלי: לקבלת פלט SDI‏, כרטיס פלט NVIDIA Quadro SDI נדרש עבור Speedgrade
 • לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Multicore Intel עם תמיכה ב- 64 סיביות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7
 • זיכרון RAM בנפח ‎4 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎10.5 ‎GB להתקנה; שטח דיסק קשיח נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקנה בהתקן אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית-רישיות או בהתקני אחסון ניתנים להסרה מסוג Flash).
 • שטח דיסק נוסף נדרש עבור מטמוןן דיסק, קובצי תצוגה מקדימה וקובצי עבודה אחרים (מומלץ ‎10 GB)
 • תצוגת ‎1280 × 900 עם צבע ב-16 סיביות ו-‎512 MB של VRAM; תצוגת ‎1680 × 1050 נדרשת ותצוגת צפייה שנייה מכוילת באופן מקצועי מומלצת עבור Speedgrade
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן קשיח 7200‎ RPM או מהיר יותר (מומלץ מספר כונני דיסקים מהירים, רצוי בהגדרת RAID 0)
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי (צורב DVD+-R לצריבת דיסקים של DVD; צורב Blu-ray ליצירת מדיה על דיסק Blu-ray)
 • Java™ Runtime Environment 1.6
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייניQuickTime ומולטימדיה
 • אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור ביצועים בהאצת GPU ב-Premiere Pro; ראה רשימה מעודכנת של כרטיסים נתמכים
 • אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור מתווה 3D בהנחיית קרן בהאצת GPU ב-After Effects; ראה רשימה מעודכנת של כרטיסים נתמכים
 • אופציונלי: משטח בקרה ממשפחת Tangent CP200 או Tangent Wave עבור Speedgrade
 • לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

* מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

דרישות מערכת CS6 Master Collection

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64 עם תמיכה ב-64 סיביות; מעבד Intel Core™2 Duo או AMD Phenom® II נדרש עבור Premiere Pro‏, After Effects, ו-Encore‏; מעבד Intel Core i7 נדרש עבור SpeedGrade
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Windows 7 עם Service Pack 1‏; Windows 7 עם Service Pack 1‏ (64 סיביות) נדרש עבור Premiere Pro‏, After Effects ו-Encore‏; Windows 7 עם Service Pack 1 נדרש עבור SpeedGrade.ראה את השאלות הנפוצות של CS6 לקבלת מידע נוסף על התמיכה ב-Windows.
 • זיכרון RAM בנפח ‎2GB (מומלץ ‎4GB) עבור 32 סיביות; זיכרון RAM בנפח ‎4GB (מומלץ ‎8GB) עבור 64 סיביות
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎14.5GB להתקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקנה בהתקני אחסון ניתנים להסרה מבוססי Flash)
 • שטח דיסק נוסף נדרש עבור מטמוןן דיסק, קובצי תצוגה מקדימה וקובצי עבודה אחרים (מומלץ ‎10 GB)
 • תצוגת ‎1280 × 900 עם צבע ב-16 סיביות ו-‎512 MB של VRAM; תצוגת ‎1680 × 1050 נדרשת ותצוגת צפייה שנייה מכוילת באופן מקצועי מומלצת עבור Speedgrade
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כרטיס קול התואם לפרוטוקול ASIO או למודל Microsoft Windows Driver
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי (צורב DVD+-R לצריבת דיסקים של DVD; צורב Blu-ray ליצירת מדיה על דיסק Blu-ray)
 • Java™ Runtime Environment 1.6 (כלול)
 • Eclipse™ 3.7 (עבור התקנת plug-in של Flash Builder); ההפצות הבאות נתמכות: Eclipse IDE עבור Java EE ו-Java Developers‏; Eclipse קלאסי, Eclipse עבור מפתחי PHP
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime, מולטימדיה והצגת מדיה מסוג HTML5. אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור ביצועים בהאצת GPU ב-Premiere Pro; ראה רשימה מעודכנת של כרטיסים נתמכים
 • אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור מתווה 3D בהנחיית קרן בהאצת GPU ב-After Effects; ראה רשימה מעודכנת של כרטיסים נתמכים
 • אופציונלי: משטח בקרה ממשפחת Tangent CP200 או Tangent Wave עבור Speedgrade
 • אופציונלי: לקבלת פלט SDI‏, כרטיס פלט NVIDIA Quadro SDI נדרש עבור Speedgrade
 • אופציונלי: כונן קשיח 7200‎ RPM או מהיר יותר (מומלץ מספר כונני דיסקים מהירים, רצוי בהגדרת RAID 0) למוצרי וידאו
 • לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Multicore Intel עם תמיכה ב- 64 סיביות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7
 • זיכרון RAM בנפח ‎4 GB (מומלץ ‎8 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎15.5 ‎GB להתקנה; שטח דיסק קשיח נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקנה בהתקן אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית-רישיות או בהתקני אחסון ניתנים להסרה מסוג Flash).
 • שטח דיסק נוסף נדרש עבור מטמוןן דיסק, קובצי תצוגה מקדימה וקובצי עבודה אחרים (מומלץ ‎10 GB)
 • תצוגת ‎1280 × 900 עם צבע ב-16 סיביות ו-‎512 MB של VRAM; תצוגת ‎1680 × 1050 נדרשת ותצוגת צפייה שנייה מכוילת באופן מקצועי מומלצת עבור Speedgrade
 • מערכת עם יכולת OpenGL 2.0
 • כונן DVD-ROM תואם עם DVD דו-שכבתי (צורב DVD+-R לצריבת דיסקים של DVD; צורב Blu-ray ליצירת מדיה על דיסק Blu-ray)
 • Java™ Runtime Environment 1.6
 • Eclipse™ 3.7 בגרסת Cocoa (עבור התקנת plug-in של Flash Builder); ההפצות הבאות נתמכות: Eclipse IDE עבור Java EE ו-Java Developers‏; Eclipse קלאסי, Eclipse עבור מפתחי PHP
 • תוכנת QuickTime 7.6.6 נדרשת עבור מאפייני QuickTime, מולטימדיה והצגת מדיה מסוג HTML5. אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור ביצועים בהאצת GPU ב-Premiere Pro; ראה רשימה מעודכנת של כרטיסים נתמכים
 • אופציונלי: כרטיס GPU מאושר של Adobe עבור מתווה 3D בהנחיית קרן בהאצת GPU ב-After Effects; ראה רשימה מעודכנת של כרטיסים נתמכים
 • אופציונלי: משטח בקרה ממשפחת Tangent CP200 או Tangent Wave עבור Speedgrade
 • אופציונלי: כונן קשיח 7200‎ RPM או מהיר יותר (מומלץ מספר כונני דיסקים מהירים, רצוי בהגדרת RAID 0) למוצרי וידאו
 • לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.* הפעלה בטלפון אינה זמינה.

* מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן "שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט