מגבלות שירות הסקירה של Document Cloud

מסמך זה מפרט את המגבלות המומלצות לשירות הסקירה של Document Cloud. חריגה ממגבלות אלה עשויה ליצור בעיות.

 

הערות | מגבלות

לא ניתן לשמור הערות בקובץ סקירה אם הן חורגות מהמגבלות הבאות:

  • מספר הערות מרבי = 1000
  • הגודל המרבי (בביטים) של סך ההערות = 1572864
  • מספר תווים מרבי בהערה יחידה = 2500
  • מספר מרבי של משתמשים שמוזכרים בהערה יחידה = 10

סוקרים ומשתתפים | מגבלות

  • בסקירה לא יכולים להיות יותר מ-250 סוקרים או משתתפים.

הורדת קובץ סקירה עם הערות | מגבלות

ייתכן שהורדת קובץ עם הערות תיכשל אם קיימת חריגה מהמגבלות הבאות:

  • קובץ הסקירה גדול מ-50MB.

 

לקבלת מידע על מגבלת אחסון, ראה מגבלות אחסון של Document Cloud.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון