אנו מודים לך על רכישת מוצר Adobe Creative Suite 5.5! תהליך ההתקנה קצר ופשוט. אם רכשת מספק קמעונאי מוצר CS5.5 ברישיון וכבר אין לך את מדיית ההתקנה, תוכל להוריד קובצי התקנה חלופיים מדף זה.

 

קרא לפני הורדת מוצר CS5.5

הורד מוצר CS5.5

CS5.5 Master Collection

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎6.1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎5.1 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

מזרח אירופה

פולנית

 

קובץ 1 מתוך 1 (7.7‎ GB) קובץ 1 מתוך 1 (14.2‎ GB)

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎5.7 GB) קובץ 1 מתוך 2 (‎4.7 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

דנית

הולנדית

פינית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎10.8 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎9.4 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

CS5.5 Web Premium

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎4.6 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎4.0 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

מזרח אירופה

פולנית

 

קובץ 1 מתוך 1 (6.9‎ GB) קובץ 1 מתוך 1 (8.3‎ GB)

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎4.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎3.7 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

דנית

הולנדית

פינית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎9.0 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎8.2 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

CS5.5 Production Premium

שפות
Mac OS X
חלונות

דנית

הולנדית

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

פינית

יפנית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה 

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎8.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎6.9 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

מזרח אירופה 

פולנית

קובץ 1 מתוך 1 (12.5‎ GB) קובץ 1 מתוך 1 (15.0‎ GB)

CS5.5 Design Premium

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎4.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (3.6 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

מזרח אירופה

פולנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎6.5 GB) קובץ 1 מתוך 1 (8.0‎ GB)

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎3.8 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎3.2 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

דנית

הולנדית

פינית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (8.7‎ GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎7.9 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

CS5.5 Design Standard

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎2.9 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎2.5 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎2.5 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎2.2 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

דנית

הולנדית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎7.7 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (7.1 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

After Effects CS5.5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

יפנית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.4 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎1.1 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

Adobe Audition CS5.5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

יפנית

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

קובץ 1 מתוך 1 (‎(387 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(223 MB‏

Dreamweaver CS5.5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(514 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(390 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(520 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(396 MB‏

הולנדית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎534 MB)   קובץ 1 מתוך 1 (‎409 MB)  

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(525 MB‏ קובץ 1 מתוך 1 (‎(402 MB‏

קוריאנית

לא זמין קובץ 1 מתוך 1 (‎(406 MB‏

Fireworks CS5.5

שפות
Mac OS X
חלונות

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(833 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(498 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(832 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(497 MB‏

דנית

הולנדית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(843 MB‏ קובץ 1 מתוך 1 (‎(502 MB‏

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(837 MB‏ קובץ 1 מתוך 1 (‎(499 MB‏

קוריאנית

לא זמין קובץ 1 מתוך 1 (‎(499 MB‏

Flash Catalyst CS5.5

שפות
Mac OS X
Windows  

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

יפנית

קוריאנית

פורטוגזית—ברזיל

קובץ 1 מתוך 1 (‎(694 MB‏ קובץ 1 מתוך 1 (‎(637 MB‏

Flash Professional CS5.5

שפות
Mac OS X
Windows  

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.3 GB)
קובץ 1 מתוך 1 (‎(934 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.3 GB)
קובץ 1 מתוך 1 (‎(934 MB‏

דנית

הולנדית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.9 GB) קובץ 1 מתוך 1 (‎1.4 GB)

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.6 GB) קובץ 1 מתוך 1 (‎1.2 GB)

קוריאנית

לא זמין קובץ 1 מתוך 1 (1.1‎ GB)

Illustrator CS5.5

שפות
Mac OS X
Windows  

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.7 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎1.3 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.3 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎981 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

דנית

הולנדית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎4.7 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎4.3 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎3.1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎2.7 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

קוריאנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎2.1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎1.7 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

InCopy CS5.5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(918 MB‏

קובץ 1 מתוך 2 (‎604 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(911 MB‏

קובץ 1 מתוך 2 (‎605 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

דנית

הולנדית

פינית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎660 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(950 MB‏

קובץ 1 מתוך 2 (‎660 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

קוריאנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(931 MB‏

קובץ 1 מתוך 2 (‎624 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

InDesign CS5.5

שפות
Mac OS X
Windows  

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎811 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎812 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

דנית

הולנדית

פינית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

נורווגית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.4 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎974 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.3 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎974 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

קוריאנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎857 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

InDesign Server CS5.5

שפות
Mac OS X
Windows  

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

 

קובץ 1 מתוך 1 (‎(540 MB‏

קובץ 1 מתוך 2 (‎(655 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

Photoshop CS5.5, Photoshop CS5.5 Extended

שפות
Mac OS X
Windows  

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎960 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎961 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

קוריאנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎966 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

דנית

הולנדית

פינית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

נורווגית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (1.4‎ GB) 

קובץ 1 מתוך 2 (‎984 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (1.3‎ GB) 

קובץ 1 מתוך 2 (‎980 MB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

Adobe Premiere Pro CS5.5

שפות
Mac OS X
Windows  

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

יפנית

קוריאנית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.7 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎1.2 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

 

תחליפים למוצרים אחרים

Creative Suite

CS6 |‏ CS5 |‏ CS4 |‏ CS3

Acrobat

XI,‏ X |‏ 9, 8

Photoshop Elements

11, 10 | 9, 8, 7

Premiere Elements

11, 10 | 9

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת