אנו מודים לך על רכישת מוצר Adobe Creative Suite 5! תהליך ההתקנה קצר ופשוט. אם רכשת מספק קמעונאי מוצר CS5 ברישיון וכבר אין לך את מדיית ההתקנה, תוכל להוריד קובצי התקנה חלופיים מדף זה.

 

קרא לפני הורדת מוצר CS5

הורד מוצר CS5

CS5 Master Collection

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎5.6 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(4.5 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎5.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(4.1 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎9.5 GB)  

קובץ 1 מתוך 2 (‎(7.8 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

CS5 Production Premium

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎8.6 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(7.2 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

CS5 Web Premium

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎3.8 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(3.1 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎3.4 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(2.8 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

קובץ 1 מתוך 1 (7.3‎ GB) 

קובץ 1 מתוך 2 (‎(6.3 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

CS5 Design Premium

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎3.5 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(2.8 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎3.1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(2.5 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎7.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(6.2 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

CS5 Design Standard

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎2.4 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(2.0 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎2.0 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.7 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎6.3 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(5.6 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

After Effects CS5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית—אוניברסלית

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.4 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(988 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.4 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(988 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

קוריאנית

לא זמין

קובץ 1 מתוך 2 (‎(988 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

Contribute CS5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(464 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(306 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(464 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(313 MB‏

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

 

קובץ 1 מתוך 1 (‎(485 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎409 MB)  

Dreamweaver CS5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(585 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(390 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(615 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(340 MB‏

הולנדית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎821 MB)
קובץ 1 מתוך 1 (‎459 MB)

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(729 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(411 MB‏

קוריאנית

לא זמין קובץ 1 מתוך 1 (‎(405 MB‏

Fireworks CS5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(833 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(498 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(832 MB‏
קובץ 1 מתוך 1 (‎(497 MB‏

הולנדית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎843 MB)
קובץ 1 מתוך 1 (‎502 MB) 

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(837 MB‏

קובץ 1 מתוך 1 (‎(499 MB‏

קוריאנית

לא זמין

קובץ 1 מתוך 1 (‎(499 MB‏

Flash Professional CS5

שפות
Mac OS X
Windows  

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.6 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(857 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.6 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(858 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

הולנדית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎2.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.3 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎2.0 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.1 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

קוריאנית

לא זמין

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.0 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

Flash Catalyst CS5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

יפנית

קוריאנית

פורטוגזית—ברזיל

קובץ 1 מתוך 1 (‎(755 MB‏

קובץ 1 מתוך 1 (‎(508 MB‏

Illustrator CS5

שפות
Mac OS X
Windows  

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.7 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.3 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.4 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(970 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

דנית

הולנדית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎4.8 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(4.3 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎3.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(2.8 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

קוריאנית

לא זמין

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.7 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

InCopy CS5

שפות
Mac OS X
Windows  

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(882 MB‏

קובץ 1 מתוך 2 (‎(558 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(876 MB‏

קובץ 1 מתוך 2 (‎(562 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

דנית

הולנדית

פינית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

נורווגית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(987 MB‏

קובץ 1 מתוך 2 (‎(640 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(925 MB‏

קובץ 1 מתוך 2 (‎(607 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

קוריאנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎(900 MB‏

קובץ 1 מתוך 2 (‎(587 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

InDesign CS5

שפות
Mac OS X
Windows  

אנגלית—בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(716 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(719 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

דנית

הולנדית

פינית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

נורווגית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.4 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(925 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(839 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

קוריאנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(787 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

Photoshop CS5, Photoshop CS5 Extended

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.1 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(979 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.1 GB)

קובץ 2 מתוך 2 (‎(980 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

דנית

הולנדית

פינית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

נורווגית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.5 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.0 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.3 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.0 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

 

קוריאנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(983 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

PhotoshopGame CS5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.1 GB)

קובץ 1 מתוך 1 (‎(960 MB‏

יפנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.1 GB)
קובץ 1 מתוך 1 (‎(961 MB‏

דנית

הולנדית

פינית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

נורווגית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.4 GB)

קובץ 1 מתוך 1 (‎(984 MB‏

צ'כיה

פולנית

רוסית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.3 GB)
קובץ 1 מתוך 1 (‎(980 MB‏

קוריאנית

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.1 GB)
קובץ 1 מתוך 1 (‎(966 MB‏

Adobe Premiere Pro CS5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית—אוניברסלית

יפנית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

קוריאנית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

קובץ 1 מתוך 1 (‎1.9 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.4 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

Soundbooth CS5

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית—אוניברסלית

יפנית

צרפתית

צרפתית - קנדה

גרמנית

איטלקית

קוריאנית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

קובץ 1 מתוך 1 (‎(682 MB‏

קובץ 1 מתוך 2 (‎(472 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

 

תחליפים למוצרים אחרים

Creative Suite

CS6 |‏ CS5.5 |‏ CS4 |‏ CS3

Acrobat

XI,‏ X |‏ 9, 8

Photoshop Elements

11, 10 | 9, 8, 7

Premiere Elements

11, 10 | 9

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת