באפשרותך להוריד את תוכניות ההתקנה של Photoshop Elements 14, ‏13,‏ 12, 11, 10, 9, 8 ו-7 מדף זה.

קרא לפני ההורדה

 • באפשרותך להשתמש בקובצי ההתקנה כדי להתקין את Photoshop Elements במחשב ולאחר מכן להשתמש בה כגרסה מלאה או כגרסת ניסיון.
  • תזדקק למספר הסידורי של Photoshop Elements כדי להשתמש בגרסה המלאה של המוצר. זקוק לעזרה באיתור המספר הסידורי? היכנס אל My Adobe כדי לאתר מספרים סידוריים של מוצרים רשומים.
   לחלופין, ראה מציאת מספר סידורי
  • אםאיןלך את המספר הסידורי, באפשרותך להתקין את המוצר ולנסות אותו למשך תקופת ניסיון מוגבלת.
 • ודא שהמחשב שלך עומד בדרישות המערכת של Photoshop Elements
 • לאחר שתוריד את קובצי ההתקנה, ראה הנחיות אלה לחילוץ הקבצים.
 • נתקל בבעיות? קבל עזרה ממומחי הקהילה שלנו.

Photoshop Elements 14

לחץ כאן כדי לפתוח את רשימת קובצי ההתקנה של Photoshop Elements 14

שפות
Mac OS X
Windows

פורטוגזית (ברזיל)

סינית (מסורתית)

סינית (פשוטה)

צ'כיה

הולנדית

אנגלית

צרפתית

גרמנית

איטלקית

יפנית

קוריאנית

פולנית

רוסית

ספרדית

שוודית

טורקיה

הורד (‎1.4 GB)

32 סיביות

הורד (‎1.3 GB)

64 סיביות

הורד (‎1.4 GB)

Photoshop Elements 13

לחץ כאן כדי לפתוח את רשימת קובצי ההתקנה של Photoshop Elements 13

שפות
Mac OS X
Windows

פורטוגזית (ברזיל)

סינית (מסורתית)

סינית (פשוטה)

צ'כיה

הולנדית

אנגלית

צרפתית

גרמנית

איטלקית

יפנית

קוריאנית

פולנית

רוסית

ספרדית

שוודית

טורקיה

הורד (‎1.55 GB)

32 סיביות

הורד (‎1.2 GB)

64 סיביות

הורד (‎1.5 GB)

Photoshop Elements 12

לחץ כאן כדי לפתוח את רשימת קובצי ההתקנה של Photoshop Elements 12

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית

גרמנית

יפנית

צרפתית

קובץ 1 (‎1.55 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.16 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.5 MB‏

סינית (פשוטה)

סינית (מסורתית)

צ'כיה

איטלקית

קוריאנית

פולנית

פורטוגזית (ברזיל)

רוסית

ספרדית

שוודית

טורקיה

לא זמין קובץ 1 מתוך 2 (‎1 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

Photoshop Elements 11

לחץ כאן כדי לפתוח את רשימת קובצי ההתקנה של Photoshop Elements 11

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

גרמנית

יפנית

צרפתית

צרפתית - קנדה

קובץ 1 (‎2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

סינית (סין)

צ'כיה

הולנדית

איטלקית

פולנית

פורטוגזית (ברזיל)

רוסית

ספרדית

ספרדית (אמריקה הלטינית)

ספרדית (צפון אמריקה)

שוודית

טורקיה

לא זמין קובץ 1 מתוך 2 (‎1 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

Photoshop Elements 10

לחץ כאן כדי לפתוח את רשימת קובצי ההתקנה של Photoshop Elements 10

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

גרמנית

יפנית

צרפתית

צרפתית - קנדה

קובץ 1 (‎2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.5 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

סינית (סין)

צ'כיה

הולנדית

איטלקית

פולנית

פורטוגזית (ברזיל)

רוסית

ספרדית

ספרדית (אמריקה הלטינית)

ספרדית (צפון אמריקה)

שוודית

טורקיה

לא זמין קובץ 1 מתוך 2 (‎1.5 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

Photoshop Elements 9

לחץ כאן כדי לפתוח את רשימת קובצי ההתקנה של Photoshop Elements 9

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

גרמנית

יפנית

צרפתית

צרפתית - קנדה

קובץ 1 (‎2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.8 GB

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

סינית (סין)

הולנדית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

לא זמין קובץ 1 מתוך 2 (‎1.8 GB)‏
קובץ 2 מתוך 2 (‎1.2 MB)

Photoshop Elements 8

לחץ כאן כדי לפתוח את רשימת קובצי ההתקנה של Photoshop Elements 8

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

גרמנית

יפנית

צרפתית

צרפתית - קנדה

סינית (סין)

הולנדית

איטלקית

פורטוגזית—ברזיל

ספרדית

ספרדית—דרום אמריקה

ספרדית—צפון אמריקה

שוודית

קובץ 1 (‎1.2 GB)

קובץ 1 מתוך 2 (‎(1.2 MB‏

קובץ 2 מתוך 2 (‎(1.1 GB

Photoshop Elements 7

לחץ כאן כדי לפתוח את רשימת קובצי ההתקנה של Photoshop Elements 7

שפות
Mac OS X
Windows

אנגלית - בינלאומית

אנגלית - אוניברסלית

לא זמין

קובץ 1 מתוך 1 (‎(455 MB‏

צרפתית

צרפתית - קנדה

לא זמין

קובץ 1 מתוך 1 (‎(436 MB‏

גרמנית

לא זמין

קובץ 1 מתוך 1 (‎(435 MB‏

יפנית

לא זמין

קובץ 1 מתוך 1 (‎(549 MB‏

שוודית

לא זמין

קובץ 1 מתוך 1 (‎(441 MB‏

 

 

הורדת תוכניות התקנה למוצרים אחרים

Photoshop Elements

2019, 2018, 15

Premiere Elements

2019, 2018, 15

 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת