בעיה

כשאתה מנסה להתקין או להפעיל יישום של Creative Cloud אתה מקבל את אחת השגיאות הבאות:

שגיאה בעת התקנת יישום

עדכוני Windows של Microsoft הדרושים להתקנת מוצר זה אינם זמינים במחשב זה. התקן את העדכונים הדרושים ונסה שוב.

שגיאה בעת הפעלת יישום

 התוכנית אינה יכולה לפעול מכיוון שהקובץ api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll חסר במחשב שלך. נסה להתקין את המוצר מחדש כדי לפתור את הבעיה.

שגיאת DLL

פתרון

ה-DLL החסר api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll מותקן עם עדכון של Windows. כדי לפתור את הבעיה, הורד והתקן את Update for Universal C Runtime in Windows מ-Microsoft. 

הערה:

כדי להתקין עדכון זה, עדכוני מערכת ההפעלה הבאים צריכים להיות מותקנים במערכת שלך.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת