מצא את הפתרון לקוד השגיאה שלך

מצא במהירות קוד שגיאה או הודעת שגיאה ספציפיים: השתמש בתכונה Find של דפדפן האינטרנט שלך כדי לאתר במהירות את השגיאה שלך במסמך. הקש על Cmd+F‏ (Mac OS) או Ctrl+F‏ (Windows).

קוד שגיאה תיאור פתרון
1, P1 התקנה/עדכון של רכיבי הליבה נכשלו הורד את הגרסה החדשה ביותר של תוכנת ההתקנה ונסה שוב.
2, P2 התקנה/עדכון של רכיבי הליבה נכשלו הורד את הגרסה החדשה ביותר של תוכנת ההתקנה ונסה שוב.
21, P21 דרישות מערכת לא התקיימו. שדרג את המערכת שלך לדרישות המערכת המינימליות הדרושות להתקנת היישום. לקבלת מידע נוסף, ראה דרישות המערכת
23, P23 אין מספיק מקום בכונן. פנה מקום ולחץ על Retry.
41, P41 לא ניתן לגשת לקובץ/ספרייה חיוניים. לחץ על Retry כדי להתקין שוב.
42, P42 לא ניתן לגשת לקובץ/ספרייה חיוניים. לחץ על Retry כדי להתקין שוב.
43, P43 לא ניתן להעתיק קובץ/ספרייה חיוניים. לחץ על Retry כדי להתקין שוב.
44, P44 לא ניתן ליצור קובץ/ספרייה חיוניים. לחץ על Retry כדי להתקין שוב.
45, P45 לא ניתן לגשת לקובץ/ספרייה חיוניים. לחץ על Retry כדי להתקין שוב.
46, P46 לא ניתן לגשת לקובץ/ספרייה חיוניים. לחץ על Retry כדי להתקין שוב.
47, P47 לא ניתן לגשת לקובץ/ספרייה חיוניים. לחץ על Retry כדי להתקין שוב.
48, P48 לא ניתן לגשת לקובץ/ספרייה חיוניים. לחץ על Retry כדי להתקין שוב.
49, P49 לא ניתן לגשת לקובץ/ספרייה חיוניים. לחץ על Retry כדי להתקין שוב.
50, P50 התקנת רכיבי הליבה נכשלה. הורד את הגרסה החדשה ביותר של תוכנת ההתקנה ונסה שוב.
81, P81 מופע אחר של תוכנת ההתקנה מופעל. המתן שמופע תוכנת ההתקנה יסתיים ונסה שוב.
82, P82 Adobe Application Manager פועל. המתן שפעולת Adobe Application Manager תסתיים ונסה שוב.
86. P 86 מופע אחר של תוכנת ההתקנה מופעל. צא מתוכנת ההתקנה ונסה שוב.
87, P87 מופע אחר של תוכנת ההתקנה מופעל. המתן שמופע תוכנת ההתקנה יסתיים ונסה שוב.
101, C101 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
102, C102 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
103, C103 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
105, C105 לא ניתן להתקין/להסיר את ההתקנה של המוצר
לחץ על Retry כדי להתקין/להסיר את ההתקנה שוב. לקבלת מידע נוסף, ראה לא ניתן להתקין יישומים של Adobe | שגיאה 105.
106, C106 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
107, C107 ההורדה פגומה. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
108, C108 מופע אחר של תוכנת ההתקנה מופעל. המתן שמופע תוכנת ההתקנה יסתיים ונסה שוב.
109, C109 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
110, C110 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
113,
C113
לא ניתן להגיע לשרתי Adobe.
בדוק את קישוריות האינטרנט ואת הגדרות חומת האש ונסה שוב.לקבלת מידע נוסף, ראה פתרון בעיות קישוריות מתקדם.
114, C114 לא ניתן לחלץ את הקבצים הדחוסים.
לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
115, C115 ההורדה פגומה. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
116, C116 ההורדה פגומה. נסה להשבית את תוכנת האנטי-וירוס במערכת שלך.
117, C117 בעיות קישוריות או יציבות של הרשת. לקבלת מידע נוסף, ראה אירעה שגיאה מכרעת 117 במהלך ההורדה.
119, C119 השרת לא מגיב. בדוק את קישוריות האינטרנט ואת הגדרות חומת האש ונסה שוב.לקבלת מידע נוסף, ראה פתרון בעיות קישוריות מתקדם.
120, C120 אין מספיק מקום בכונן. פנה מקום ולחץ על Retry.
121, C121 שגיאה בכתיבה למיקום של קובץ זמני. תקן את ההרשאות עבור המיקום הזמני.
122, C122 לא ניתן להגיע לשרתי Adobe. בדוק את קישוריות האינטרנט ואת הגדרות חומת האש ונסה שוב.לקבלת מידע נוסף, ראה פתרון בעיות קישוריות מתקדם.
123, C123 הרשאה שגויה בתיקייה ‎/tmp
ראה ההתקנה נכשלה | קוד יציאה 123.
124, C124 לא ניתן להגיע לשרתי Adobe.
בדוק את קישוריות האינטרנט ואת הגדרות חומת האש ונסה שוב.לקבלת מידע נוסף, ראה פתרון בעיות קישוריות מתקדם.
125, C125 לא ניתן להגיע לשרתי Adobe.

בדוק את קישוריות האינטרנט ואת הגדרות חומת האש ונסה שוב.לקבלת מידע נוסף, ראה פתרון בעיות קישוריות מתקדם.
126, C126 ההורדה פגומה. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
127, C127 לא ניתן לחלץ את הקבצים הדחוסים.

בצע את הפעולות הבאות:

  • בדוק הרשאה בתיקייה adobetemp הממוקמת בנתיב ‎[Win] <system drive>/adobetemp או ‎[macOS] <system drive>\adobetemp.
  • השבת את האנטי-וירוס במערכת שלך
128, C128 ההורדה פגומה. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
130, C130 לא ניתן להתקין את המוצר.
הסר את התקנת המוצר שאתה מנסה להתקין, באמצעות Adobe Cleaner Tool, ולאחר מכן נסה להתקין שוב את המוצר.
132, C132 לא ניתן להתקין את המוצר בתיקיית הבסיס.
בחר מיקום התקנה אחר בהעדפות ונסה שוב.
133, C133 אין מספיק מקום בכונן. פנה מקום ונסה שוב.
135, C135 לא ניתן להסיר את ההתקנה של המוצר. לחץ על Retry כדי להסיר את ההתקנה
136, C136

לא ניתן להתקין את המוצר.

לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
137, C137 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
138, C138 אין מספיק זיכרון פנוי במערכת.
הפעל מחדש את המערכת ונסה להתקין שוב.
139, C139 ההורדה פגומה. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
140, C140 לא ניתן להתקין את המוצר במיקום שנבחר בשל בעיות בהרשאה. בחר מיקום התקנה אחר בהעדפות ונסה שוב.
141, C141 לא ניתן להתקין את המוצר.
לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
142, C142 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
143, C143 ההורדה פגומה. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
144, C144 ההורדה פגומה. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
145, C145 הקובץ כבר קיים בנתיב ההתקנה.  שנה את שם הקובץ/מחק את הקובץ ונסה שוב. לקבלת מידע על הקובץ, ראה מידע נוסף.
146, C146 לא ניתן להעביר את הקובץ. ראה קוד שגיאה 146 בעת התקנת יישומי Adobe.
147, C147 לא ניתן להעתיק את הקובץ. בדוק את ההרשאות ונסה שוב.  לקבלת מידע על הנתיב, ראה מידע נוסף.
149, C149 לא ניתן למחוק את הספרייה. שנה את שם הספרייה/מחק את הספרייה ונסה שוב. לקבלת מידע על הספרייה, ראה מידע נוסף
.
150, C150 לא ניתן למחוק את הקובץ. שנה את שם הקובץ/מחק את הקובץ ונסה שוב.  לקבלת מידע על הקובץ, ראה מידע נוסף.
151, C151 לא ניתן ליצור את הקישור הסמלי. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
152, C152 לא ניתן למחוק את הקישור הסמלי. בדוק את ההרשאות ונסה שוב.  לקבלת מידע על הקובץ, ראה מידע נוסף.
153, C153 לא ניתן לקבל הרשאות לקובץ או תיקייה ב-macOS. בדוק את ההרשאות ונסה שוב.  לקבלת מידע על הקובץ או התיקייה, ראה מידע נוסף.
156, C156 לא ניתן ליצור את הקישור הסמלי. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
157, C157 לא ניתן למחוק את הקישור הסמלי. בדוק את ההרשאות ונסה שוב. לקבלת מידע על הקובץ, ראה מידע נוסף.
160, C160 לא ניתן ליצור את מפתח הרישום. בדוק את ההרשאות ונסה שוב.  לקבלת מידע על מפתח הרישום, ראה מידע נוסף.
171, C171 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
176, C176 לא ניתן לבצע התקנה בכונן רשת. בחר מיקום התקנה אחר בהעדפות ונסה שוב.
177, C177 נתיב ההתקנה שנבחר ארוך מדי. בחר מיקום התקנה אחר בהעדפות ונסה שוב.
178, C178 נתיב ההתקנה כולל תווים לא חוקיים. בחר מיקום התקנה אחר בהעדפות ונסה שוב.
179, C179 נראה שנתיב ההתקנה אינו חוקי.  בחר מיקום התקנה אחר בהעדפות ונסה שוב.
180, C180 נראה ששפת ההתקנה לא חוקית. בחר שפת התקנה אחרת ונסה להתקין שוב.
181, C181 נראה שנתיב ההתקנה אינו חוקי. בחר מיקום התקנה אחר בהעדפות ונסה שוב.
182, C182 החבילה שנוצרה לא מכילה את החבילה המיועדת להתקנה. צור שוב את החבילה ונסה להתקין.
183, C183 לא ניתן להתקין את המוצר.
לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
184, C184 הקובץ ננעל על-ידי תהליך אחר
הפעל מחדש את המערכת ונסה להתקין שוב.
188, C188 גרסת רכיבי הליבה המותקנת במערכת שלך אינה תואמת לתוכנת ההתקנה הנוכחית. הורד את הגרסה החדשה ביותר של תוכנת ההתקנה ונסה שוב.
189, C189 אין מספיק מקום בכונן.
פנה מקום ונסה שוב.
190, C190 דרישות מערכת לא התקיימו. שדרג את המערכת שלך לדרישות המערכת המינימליות הדרושות להתקנת היישום. לקבלת מידע נוסף, ראה דרישות המערכת
191, C191 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
192, C192 גרסה חדשה יותר של היישום כבר מותקנת. הסר את התקנת הגרסה המותקנת במערכת שלך ונסה שוב.
193, C193 ההתקנה לא יכולה להמשיך. לא ניתן להתקין גרסה של 64 סיביות של היישום במחשב של 32 סיביות.
194, C194 ההתקנה לא יכולה להמשיך משום שמספר משתמשים מחוברים למערכת זו. נתק את המשתמשים מהמערכת ונסה שוב.
195, C195 דרישות מערכת לא התקיימו.
שדרג את המערכת שלך לדרישות המערכת המינימליות הדרושות להתקנת היישום. לקבלת מידע נוסף, ראה דרישות המערכת
196, C196 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
201, P201 קיימת בעיה בתהליך ההורדה. ראה בעיות רשת וקישוריות.
205, P205 קיימת בעיה בקובץ שירד.
ראה בעיות רשת וקישוריות.
206, P206 חיבור הרשת לא זמין או שלא ניתן להגיע לשרת. ראה בעיות רשת וקישוריות.
207, P207 אין תגובה מהשרת. ראה בעיות רשת וקישוריות.
208, P208 קיימת בעיה בהורדה עקב שטח דיסק מוגבל. פנה מקום ונסה שוב.
209, P209 אין לך הרשאה להורדת קובץ במערכת זו. בדוק את ההרשאות ונסה שוב.
301, C301 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
303, C303 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
304, C304 ההתקנה כבר אינה ניתנת להפעלה. הורד את הגרסה החדשה ביותר של תוכנת ההתקנה ונסה שוב.
404, C404 רכיב מערכת הפעלה דרוש חסר. ראה שגיאה: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll חסר.

מצא את קוד השגיאה שלך

מצא את קוד השגיאה שלך בהודעת השגיאה או ביומני תוכנת ההתקנה.

קישור למידע נוסף בהודעת השגיאה

כאשר אתה לוחץ על הקישור מידע נוסף בהודעת השגיאה, אתה מקבל את קוד השגיאה שבו משתמש היישום כדי לזהות את הבעיה. באפשרותך גם לראות מידע חשוב אחר, כגון נתיב שם הקובץ המושפע או ערך הרישום.

מידע נוסף
דוגמה לפרטים שהקישור 'מידע נוסף' מספק.

יומני תוכנית התקנה

חפש את הקובץ Install.log במיקום הבא:

  • Windows 7‏, 8 ו-10 (64 סיביות): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7‏, 8 ו-10 (32 סיביות): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS‏: /Library/logs/Adobe/Installers/

לא מוצא את קוד השגיאה שלך?

לקבלת מידע על קודי שגיאת התקנה נוספים, ראה קודים והודעות שגיאה של התקנה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת