אודות הרחבות

קבל מידע על הרחבות Dreamweaver.

רוב הרחבות Dreamweaver כתובות ב-HTML וב-JavaScript. מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שאתה מכיר את שפות התכנות של Dreamweaver‏, ‏HTML‏, ‏XML ו-JavaScript. אם אתה מטמיע הרחבות C, המדריך יוצא מנקודת הנחה שאתה יודע כיצד ליצור ספריות קישורים דינמיים (DLL) של C וכיצד להשתמש בהן. אם אתה כותב הרחבות לבניית יישומי אינטרנט, אתה אמור גם להכיר עקרונות כתיבת תסריטים בצד השרת בפלטפורמה אחד לפחות, כגון Active Server Pages‏ (ASP‏), ‏ASP.NET‏, PHP: ‏Hypertext Preprocessor‏ (PHP‏), ‏Adobe® ColdFusion®‎ או JavaServer Pages ‏(JSP).

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון