על קבצים קשורים

התכונה 'קבצים קשורים' מספקת למשתמשים גישה לקבצים התומכים והקשורים המשויכים לקובץ שבו הם עובדים. קבצים קשורים יכולים להיות קבצי CSS,‏ script,‏ הכללה בצד השרת (SSI) או קבצי XML.

לדוגמה, אם קובץ CSS משויך לקובץ הראשי, תכונה זו מאפשרת הצגה ועריכה של קובץ CSS זה. המשתמש יכול גם להציג את הקובץ הראשי בעת עריכת הקובץ הקשור.

כאשר מסמך נפתח מנתיב אתר מקומי והוא אינו נטען משרת הבדיקה, כתובות URL יחסיות לפרוטוקול (מתחילות ב-//) וכתובות URL של פרוטוקול קובץ (מתחילות ב-‎file://‎ או file:///‎) שבהן המשאב אינו מחשב מקומי, נפתרות כעת בעזרת http.

 1. אם הנכסים אינם זמינים ב-http,‏ Dreamweaver מנסה לטעון את הקבצים הקשורים מ-https.
 2. אם הנכסים אינם זמינים גם דרך http,‏ Dreamweaver אינו מצליח לטעון את הקובץ או הנכסים הקשורים. כמו כן, תיבת דו-שיח של כניסה מוצגת אם שרת הרשת שבו נמצאים הנכסים דורש אימות.

קבצים קשורים משפרים את חוויית העריכה של המשתמשים על-ידי כך שהם מסייעים להם במשימות הבאות:

 • המשתמשים יכולים להציג את הקבצים הקשורים ולגשת אליהם בזמן הצגת הקובץ הראשי. בעת הצגת דף הכולל קבצים קשורים (לדוגמה, קובץ CSS), תוכל לראות את הפרטים הבאים:

  • עיצוב של הדף בצד אחד

  • קובץ קשור בצד האחר

 • סרגל הקבצים הקשורים מכיל את המסמכים שמשפיעים על יצירת ה- HTML המשמש כאב. המשתמשים יכולים לראות את ה- HTML המשמש כמקור, את ה- HTML שנוצר ואת מסמכי הצאצא ברמה הראשונה.

 • בחירה בקובץ קשור כלשהו שמוצג בסרגל הקבצים הקשורים מאפשרת למשתמשים לבצע את המשימות הבאות:

  • להציג ולערוך את הקובץ הקשור בתצוגת Code

  • להציג את דף האב בתצוגת Design

 • בחירת תוכן בתצוגת Design וביצוע שינויים בקובץ הקשור אינם מבטלים את הבחירה כאשר המשתמש מרענן את תצוגת Design.

 • אם תשנה את הקוד של הקובץ הקשור, השינויים יבואו לידי ביטוי בתצוגת Design.

כאשר קובץ לא נמצא, מופיעה הודעת 'קובץ לא נמצא' בסרגל בחלק העליון של מסגרת החלון הריקה.

המונחים הבאים משמשים בדרך כלל בשיתוף עם קבצים קשורים:

תקופה

תיאור

דוגמה

מסמך ברמה העליונה

כל מסמך שנפתח על-ידי המשתמש

מסמך אב

כל מסמך ברמה העליונה המעובד בתצוגת Design.

 • HTML - כולל ‎.lbi,‏ ‎.dwt

 • CFML

 • PHP

מסמך צאצא ברמה ראשונה

כל מסמך שהוא ברמה אחת קדימה ממסמך האב. מסמכים אלה משפיעים על היצירה של קוד HTML, למעט CSS. קובצי CSS יכולים לכלול קובצי CSS אחרים, אך כולם יחד קובעים את הסגנונות הסופיים המוחלים על הדף.

 • קובץ סקריפט שצוין על-ידי <SCRIPT src="file.js"‎>

 • הכללה בצד השרת

 • CSS חיצוני

 • ערכות הנתונים Spry XML ו-HTML

 • פריט Library

 • <iframe> - מקור מרוחק

 • תג Object

מסמך צאצא ברמה נמוכה יותר

כל מסמך שהרמה שלו רחוקה ביותר משתי רמות ממסמך האב. מסמכים אלה משפיעים על היצירה של קוד HTML.

 • PHP בתוך PHP

 • DTDs

 • תבניות

קובץ לא קשור

כל מסמך שאינו משפיע על יצירה של קוד HTML או כל קובץ שהמשתמש אינו עורך באופן פעיל.

 • קובצי תמונה

 • קובצי מדיה

 • קבצים קשורים חיצונית על-ידי תג <a>

הקבצים הקשורים הבאים נתמכים:

סוג

תיאור

רמת קינון

סקריפט בצד הלקוח

כל השפות

1 (סקריפט קינון אינו אפשרי)

קובצי ‏‫הכללה בצד השרת‬

כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים הניתנים להרחבה:

 • מודל שרת מוגדר

 • משפט SSI מוגדר (כלומר, תבנית)

 • סוג מסמך DW מוגדר

חריגה: משפטי קובץ Include בסגנון Apache (<!--#include ... -->) מזוהים במסמכי HTML.

1

ערכת נתונים Spry

1 (סקריפט קינון אינו אפשרי)

CSS

 • כל ה-CSS החיצוניים עבור כל סוגי המדיה

 • DTSS

Infinite

ממשקי API של קבצים קשורים

ניתן להתאים אישית את תפריט הקבצים הקשורים כדי להציג את האפשרויות הבאות:

 • שמות קבצים של הקובץ הקשור

 • מקור ה-HTML וקוד המקור שנוצר

הפונקציה ‏dreamweaver.openRelatedFile()‎‎ מציגה את הקובץ הקשור בתצוגת Code והפונקציה dreamweaver.getActiveRelatedFilePath()‎ מציגה את הנתיב לקובץ הקשור הפתוח כעת. לקבלת מידע נוסף על השימוש בממשקי API אלה, ראה "פונקציות קבצים קשורים" בחומר העזר בנושא API של Dreamweaver.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?