למד כיצד לאפשר ל-Dreamweaver לזהות סוגי קבצים חדשים על-ידי עריכת הקבצים Extensions.txt ו-MMDocumentTypes.xml.

קרא מאמר זה אם ברצונך לפתור את הבעיות הבאות ב-Dreamweaver:

 • בעת פתיחת קובץ, תראה הודעת שגיאה זו: "Can't find a valid editor for this file extension" (לא ניתן למצוא עורך חוקי עבור סיומת קובץ זו).
 • קידוד הצבע בתצוגת הקוד אינו תואם לקידוד הצבע של סוג הקובץ הרצוי.
 • הפונקציונליות של מודל השרת אינה זמינה עבור סוג הקובץ שברשותך.
 • לא ניתן לפתוח דף בתצוגת עיצוב. הדף נפתח בתצוגת קוד בלבד.
 • כאשר תלחץ על קובץ > שמור, או על קובץ > פתח, לא תראה את סוג הקובץ הרצוי.

Dreamweaver מגיע עם היכולת לערוך ולהציג סוגי קבצים רבים. מאמר זה מתמקד בהתאמה אישית של Dreamweaver לזיהוי סוגי קבצים חדשים על-ידי עריכת הקבצים Extensions.txt ו-MMDocumentTypes.xml. כמשתמש, באפשרותך גם לקבוע את ההגדרות של Open In Code View (פתח בתצוגת קוד) כדי לראות את סוג הקבצים החדשים בתצוגת עיצוב.

 • הקובץ Extensions.txt
  הקובץ Extensions.txt הוא קובץ טקסט שמפרט את כל סוגי הקבצים המזוהים על-ידי Dreamweaver. ניתן לערוך קובץ זה בעורך טקסט חיצוני כמו פנקס רשימות או עורך טקסט, כדי להוסיפו לרשימת סוגי הקבצים המזוהים. אין לשנות תשנה את קובצי התצורה של Dreamweaver בתוך Dreamweaver עצמו.
 • הקובץ MMDocumentTypes.xml
  הקובץ MMDocumentTypes.xml מכיל הגדרות של סוגי מסמכים ורשימה של סיומות הקבצים המשויכות לכל סוג מסמך מזוהה. הוספת סיומות קבצים לקובץ Extensions.txt מאפשרת ל-Dreamweaver לזהות סיומת קובץ בלבד ולאפשר את הפתיחה של קבצים מסוג זה ב-Dreamweaver. הוספת סיומות קבצים לקובץ MMDocumentTypes.xml מציינת ל-Dreamweaver כיצד להתייחס לסיומת הקובץ החדשה ולאיזה סוג מסמך סיומת קובץ זו שייכת.

  מאמר זה יעסוק בהיבטים הבסיסיים בלבד של עריכת הקובץ MMDocumentTypes.xml. לקבלת סקירה כללית מפורטת של העריכה של קובץ זה, ראה 'Extending Dreamweaver' (הרחבת Dreamweaver) מתוך Dreamweaver. לחץ על Help > Extending Dreamweaver (עזרה > הרחבת Dreamweaver) וחפש את MMDocumentTypes.xml.

 • פתיחה בתצוגת קוד
  ההעדפה Open in Code View (פתיחה בתצוגת קוד) מזהה את סיומות הקובץ שאינן מאפשרות תצוגת עיצוב. כדי לאפשר עריכת קובץ בתצוגת עיצוב, הקפד להסיר את סיומת הקובץ (אם היא מופיעה) מההעדפה Open In Code View (פתיחה בתצוגת קוד). כדי לראות העדפה זו, לחץ על Edit > Preferences (עריכה > העדפות) (Windows) או על Dreamweaver > Preferences ‏(Dreamweaver > העדפות) (macOS), ואתר את הקטגוריה File Types / Editors (סוגי קבצים/עורכים).

עריכת הקובץ Extensions.txt

בעת פתיחת קובץ שאינו מזוהה על-ידי Dreamweaver, תראה את הודעת השגיאה "Can't find a valid editor for this file extension" (לא ניתן למצוא עורך חוקי עבור סיומת קובץ זו). באפשרותך להוסיף סיומות חדשות לרשימת הסיומות המזוהות על-ידי Dreamweaver. כדי להוסיף סיומות חדשות, ערוך את הקובץ Extensions.txt. הערכים בקובץ Extensions.txt קובעים גם את הסדר שבו הקבצים מפורטים בתיבות הדו-שיח File > Open (קובץ > פתיחה) ו-File > Save (קובץ > שמירה). לדוגמה, הוסף את סוג הקובץ ‎.inc ל-Dreamweaver.

הערה: הליך זה מחייב לאתר קבצים מוסתרים, תיקיות מוסתרות וסיומות של סוגי קבצים מוכרים. כברירת מחדל, סייר Windows אינו מציג קבצים מוסתרים, תיקיות מוסתרות וסיומות של שמות קבצים שהמערכת מזהה.

כדי להציג קבצים מוסתרים, תיקיות מוסתרות וסיומות של סוגי קבצים מוכרים:

 1. בסייר Windows, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב-Windows XP, בחר כלים > אפשרויות תיקייה.
  • ב-Windows Vista, בחר סדר > אפשרויות תיקייה וחיפוש.
 2. לחץ על הכרטיסייה תצוגה בתיבת הדו-שיח אפשרויות תיקייה.

 3. תחת הגדרות מתקדמות, בחר הצג קבצים ותיקיות מוסתרים.

 4. בטל את סימון האפשרות הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים.

 5. לחץ על אישור.

הוספת סוגי קבצים לקובץ Extensions.txt

כדי להוסיף סוגי קבצים לקובץ Extensions.txt:

 1. אתר את הקובץ Extensions.txt בתיקיית תצורת המשתמש ב-Dreamweaver. המיקום של תיקייה זו תלוי במערכת ההפעלה שלך ובגרסת Dreamweaver שברשותך:

  • Dreamweaver CS3 ב-Windows Vista:‏
   C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration
  • Dreamweaver 8 ב-Windows Vista‏:
   C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration
  • Dreamweaver CS3 ב-Windows XP‏:
   C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration
  • Dreamweaver 8 ב-Windows XP וב-Windows 2000‏:
   C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration
  • Dreamweaver CS3 ב-Mac OS X‏:
   Mac HD:Users:[username]:Library:Application Support:Adobe:Dreamweaver 9:Configuration
  • Dreamweaver 8 ב-Mac OS X‏:
   Mac HD:Users:[username]:Library:Application Support:Macromedia:Dreamweaver 8:Configuration

  הערה: רק המשתמש הנוכחי יכול לבצע פעולות עריכה בקובץ זה. שינויים שמתבצעי בקבצים בתוך פרופיל המשתמש אינם זמינים למשתמשים אחרים. למידע נוסף על עריכה ידנית של קובצי התצורה של Dreamweaver בסביבה רבת משתמשים, ראה התאמה אישית של Dreamweaver בסביבה רבת משתמשים.

 2. פתח את Extensions.txt בעורך טקסט חיצוני כלשהו כמו פנקס רשימות או עורך טקסט.

  אין לשנות תשנה את קובצי התצורה של Dreamweaver בתוך Dreamweaver עצמו.

 3. הוסף את הסיומת לשורה All Documents (כל המסמכים). הסיומות חייבות להיות באותיות רישיות ויש להפריד ביניהן באמצעות פסיקים. לדוגמה, HTML,HTM,SHTM,SHTML,INC.

 4. כדי להוסיף סיומות לקבוצת מסמכים קיימת, הוסף את הסיומת לרשימת הסיומות של הקבוצה הרצויה. כדי להוסיף קבוצת מסמכים חדשה, הוסף שורה חדשה שמכילה את סוג המסמך החדש ופירוט של הסיומות המשויכות. לדוגמה: INC:Include Files

  באפשרותך גם להוסיף שורה זו לרשימת ההכללה בצד השרת (Server Side Include) שכבר נמצאת בקובץ.

 5. שמור את הקובץ והפעל מחדש את Dreamweaver.
 6. כדי לראות את השינויים, פתח את Dreamweaver ופתח קובץ עם סיומת הקובץ החדשה שנוספה. הקובץ נפתח בתצוגת קוד ב-Dreamweaver.

  בחר File ‏(קובץ > שמור) Save או File ‏> Save As (קובץ > שמור כ) ולחץ על התפריט הנפתח Save As Type (שמור כסוג). תראה את האפשרות ‎*.inc כסיומת קובץ מזוהה באפשרות Include Files (כלול קבצים). אותה אפשרות תופיע בתפריט המוקפץ Files Of Type (קבצים מסוג) בתיבת הדו-שיח File > Open (קובץ > פתיחה).

  הערה:

  הסדר שבו מופיעות הסיומות הוא הסדר שבו הן מופיעות בתיבות הדו-שיח File > Open (קובץ > פתיחה) ו-File > Save (קובץ > שמירה).

  כדי להבטיח שהפונקציונליות של תצוגת עיצוב, קידוד צבע והתנהגות השרת תפעל, עליך לערוך את הקובץ MMDocumentTypes.xml, כמתואר בסעיפים הבאים.

הוספת סיומות לקובץ MMDocumentTypes.xml

הקובץ MMDocumentTypes.xml מכיל מידע על מודל השרת, סגנון קידוד הצבע, תיאורים וכן הלאה, עבור כל אחד מסוגי המסמכים הידועים.

בנוסף להוספת סיומות לקובץ Extension.txt, יש להוסיף את הסיומות החדשות גם לרשימות סיומות הקבצים עבור סוג המסמך המשויך. אחרת, Dreamweaver לא ידע כיצד להציג סוג קובץ זה. לאחר מכן Dreamweaver יפתח את הקובץ בתצוגת קוד כברירת מחדל.

אם סיומת זו אינה משויכת לסוג מסמך מוגדר כלשהו, ייווצר סוג מסמך חדש. כדי ליצור סוג מסמך חדש, ראה 'הרחבת Dreamweaver מתוך Dreamweaver', לחץ על Help > Extending Dreamweaver (עזרה > הרחבת Dreamweaver) וחפש את MMDocumentTypes.xml.

הערה: במאמר זה, 'הגדרת סוג מסמך' מתייחסת לקבצים שמכילים מידע על מסמכים המזוהים על-ידי Dreamweaver. אין לבלבל בין הגדרת סוג המסמך לבין 'DTDs' המוזכרים בתיעוד של XML.

בצע את השלבים הבאים להוספת סיומות להגדרת סוג מסמך בקובץ MMDocumentTypes.xml:

 1. אתר את הקובץ MMDocumentTypes.xml בתיקיית התצורה הראשית (לא תיקיית תצורת המשתמש של Dreamweaver). המיקום של תיקייה זו תלוי במערכת ההפעלה שלך ובגרסת Dreamweaver שברשותך:
  • Dreamweaver CS3 ב-Windows Vista וב-Windows XP‏:

   C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CS3\Configuration\DocumentTypes
  • Dreamweaver 8 ב-Windows Vista,‏ Windows XP ו-Windows 2000‏:

   C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration\DocumentTypes
  • Dreamweaver CS3 ב-Mac OS X‏:

   Mac HD:Applications:Adobe Dreamweaver CS3:Configuration:Document Types
  • Dreamweaver 8 ב-Mac OS X‏:

   Mac HD:Applications:Macromedia Dreamweaver 8:Configuration:Document Types
 2. פתח את MMDocumentTypes.xml בעורך טקסט חיצוני כלשהו כמו פנקס רשימות או עורך טקסט.

  אין לשנות תשנה את קובצי התצורה של Dreamweaver באמצעות Dreamweaver.

 3. חפש את ערכת התגים של סוג המסמך הרצוי.

  ההגדרה הבאה היא הגדרת ברירת המחדל של סוג מסמך עבור מסמכי HTML מתוך הקובץ MMDocumentTypes.xml:

  <documenttype id="HTML" internaltype="HTML" winfileextension="html,htm,shtml,shtm,stm,tpl,lasso,xhtml" macfileextension="html,htm,shtml,shtm,tpl,lasso,xhtml,ssi" writebyteordermark="false">

 4. הוסף את הסיומת הרצויה לתכונות winfileextension ו-macfileextension של התג documenttype. לדוגמה, winfileextension="html,htm,shtml,shtm,stm,tpl,lasso,xhtml,inc"

  הקוד למעלה מוסיף את סיומת הקובץ INC לרשימת הקבצים ש-Dreamweaver מתייחס אליהם כאל קובצי HTML. כאשר תוסיף סיומות לרשימות עבור macOS ו-Windows עבור סוג קובץ זה, Dreamweaver ייפתח סוג קובץ זה בתצוגת עיצוב.

 5. שמור את MMDocumentTypes.xml והפעל מחדש את Dreamweaver.
 6. כדי לראות את השינויים, פתח את Dreamweaver ופתח קובץ עם סיומת הקובץ החדשה שנוספה.

  הפונקציונליות של תצוגת העיצוב, קידוד הצבע והתנהגות השרת (אם ישימה) פועלת כעת.

  הערה:

  יש חשיבות לסדר שבו הסיומות מופיעות. הסיומת הראשונה ברשימת הסיומות היא סיומת ברירת המחדל שנמצאת בשימוש עבור סוג קובץ זה.

  אם יצרת גיבוי של הקובץ MMDocumentTypes.xml והשארת אותו בתיקייה Configuration/DocumentTypes, תראה הודעות אזהרה מוקפצות רבות כאשר תפעיל את Dreamweaver.

  תראה הודעת שגיאה כמו: "The Document Type "HTML" will not be added because it uses a file extension that is already associated with a prior Document Type" (סוג המסמך "HTML" לא ייתוסף מאחר שהוא משתמש בסיומת קובץ שכבר משויכת לסוג מסמך קודם).

  הודעת שגיאה זו תופיע גם אם אותו סוג קובץ מופיע יותר מפעם אחת בקובץ MMDocumentTypes.xml.

  כדי להפסיק את ההופעה של הודעות אזהרה אלה, העבר את עותק הגיבוי של הקובץ MMDocumentTypes אל תיקייה שנמצאת מחוץ לתיקייה Configuration/DocumentTypes.

ההעדפה Edit in Code View (עריכה בתצוגת קוד)

בשלב הסופי יש לבדוק את הגדרות ההעדפות של סוגי הקבצים / העורכים (Edit > Preferences) (עריכה > העדפות) ולהבטיח שסיומת קובץ זו אינה מופיעה בשדה Open In Code View (פתיחה בתצוגת קוד). כברירת מחדל, סיומת הקובץ INC מופיעה ברשימה זו. אם תסיר את "‎.inc" מהרשימה פתיחה בתצוגת קוד, תוכל להציג את הקבצים עם סיומת זו בתצוגת עיצוב.

הפעלת קידוד צבע עבור סוגי קבצים מותאמים אישית

לאחר שתבצע את השלבים להוספת קובץ MMDocumentTypes.xml, המשך לבצע את ההליך הבאה כדי לאפשר קידוד צבע בסוגי קבצים מותאמים אישית.

 1. צא מהיישום Dreamweaver.

 2. פתח את הקובץ brackets.json מהמיקום הבא, באמצעות עורך טקסט:

  • Win‏: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC xxxx\en_US\Configuration\Brackets\brackets.json
  • macOS‏: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC XXXX/en_US/Configuration/Brackets/brackets.json

  במקרה זה, xxxx מתייחס לגרסת Dreamweaver. לדוגמה, 2017.

 3. בקובץ ‎.json, אחר זוג Key/Value (מפתח/ערך) האחרון, הזן את המפריד הבא, (פסיק) והקלד טקסט זה:
  "language.fileExtensions": { ".ext": "php" }

  החלף את ‎.ext ברשימת סיומות הקבצים המופרדות באמצעות פסיק שעבורן יש להוסיף קידוד צבע.

  החלף את php בסוג המסמך הרצוי. סוגי המסמכים הנתמכים הם:

  • bash
  • c
  • clojure
  • coffeescript
  • cpp
  • csharp
  • css
  • dart
  • diff
  • ejs
  • erb_html (Embedded Ruby)‎
  • groovy
  • handlebars
  • haskell
  • html
  • hx (Haxe)‎
  • java
  • javascript
  • json
  • jsx
  • less
  • lua
  • markdown
  • perl
  • php
  • properties
  • python
  • ruby
  • sass
  • scala
  • scss
  • sql
  • stylus
  • svg
  • turtle (RDF Turtle)‎
  • vb
  • vbscript
  • xml
  • yaml
 4. שמור את הקובץ והפעל את Dreamweaver.

מידע נוסף

למידע נוסף על שינוי סוגי הקבצים ב-Dreamweaver, ראה הרחבת Dreamweaver.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת