עיין במאמר פתרון בעיות זה אם Real-Time Preview ב-Dreamweaver לא עובד, או אם Dreamweaver הפסיק להציג Real Time Preview.

בעיה

בעת דחיפה של קובץ לבדיקה או לשרת מרוחק, התצוגה החיה מציגה גרסה ישנה, המאוחסנת בארכיון, של הקובץ שאתה מנסה להציג תצוגה מקדימה שלו. הבעיה ניכרת בעת עריכה של מסמך בתצוגת קוד מלא, תצוגת עיצוב או תצוגות עיצוב מפוצלות.

פתרון עוקף

בעת הצגה של מסמך ב-Real-Time Preview, השינויים האחרונים שמתבצעים אמורים להופיע בתצוגה המקדימה. עם זאת, אתה רואה את הגרסה הישנה, המאוחסנת בארכיון, של הקובץ שברצונך להציג בתצוגה מקדימה.

כפתרון עוקף לבעיה, השבת את יכולת האחסון במטמון של הדפדפן דרך תפריט Settings (הגדרות) בדפדפן. לאחר מכן, לחץ על Real-Time Preview. התצוגה המקדימה מציגה את הגרסה האחרונה של הקובץ.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת