החלה, הסרה או שינוי שם של סגנונות מחלקה של CSS

למד כיצד להחיל, להסיר או לשנות שם של סגנונות מחלקה של CSS ב-Dreamweaver

הערה:

ב-Dreamweaver ובגרסאות מתקדמות יותר, החלונית CSS Styles הוחלפה בחלונית CSS Designer‏. לקבלת מידע נוסף, ראה CSS Designer.

סגנונות מחלקה הם סוג סגנון CSS היחידי שניתן להחיל על כל טקסט במסמך, ללא קשר לתג השולט בטקסט. כל סגנונות המחלקה הקשורים למסמך הנוכחי מוצגים בחלונית CSS Styles (עם נקודה [.‏] לפני השם) ובתפריט הנפתח Style של מפקח המאפיינים של הטקסט.

תראה כי רוב הסגנונות מתעדכנים מיד, אך יש להציג בתצוגה מקדימה את הדף בדפדפן כדי לוודא שסגנון הוחל כצפוי. כשמחילים שני סגנונות או יותר על אותו טקסט, הסגנונות עלולים להתנגש וליצור תוצאות לא צפויות.

הערה:

בשעת תצוגה מקדימה של סגנונות שהוגדרו בגיליון סגנונות CSS חיצוני, יש לשמור את גיליון הסגנונות כדי לוודא שהשינויים ישתקפו כשתציג בתצוגה מקדימה את הדף בדפדפן.

החלת סגנון מחלקה CSS

 1. בחר במסמך בטקסט שברצונך להחיל עליו סגנון CSS.

  הצב את נקודת ההכנסה בפסקה כדי להחיל את הסגנון על כל הפסקה.

  אם תבחר טווח טקסט בפסקה אחת, סגנון CSS ישפיע רק על הטווח שנבחר.

  כדי לציין את התג המדויק שעליו יוחל סגנון CSS, בחר בתג בבורר התגים הממוקם בפינה השמאלית התחתונה של חלון המסמך.

 2. להחלת סגנון מחלקה, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • בחלונית CSS Styles ‏(Window >‏ CSS Styles), בחר במצב All, לחץ לחיצה ימנית על שם הסגנון שברצונך להחיל ובחר Apply מהתפריט תלוי-ההקשר.

  • במפקח מאפייני HTML, בחר בסגנון המחלקה שברצונך להחיל מהתפריט הנפתח Class.

  • בחלון המסמך, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) ולחץ על הטקסט שנבחר, ובתפריט תלוי-ההקשר בחר CSS Styles ולאחר מכן בחר בסגנון שברצונך להחיל.

  • בחר Format >‏ CSS Styles, ובחר בסגנון שברצונך להחיל בתפריט המשנה.

הסרת סגנון מחלקה מבחירה

 1. בחר באובייקט או בטקסט שברצונך להסיר ממנו את הסגנון.
 2. במפקח מאפייני HTML ‏(Window >‏ Properties), בחר None מהתפריט הנפתח Class.

שינוי שם של סגנון מחלקה

 1. בחלונית CSS styles, לחץ לחיצה ימנית על סגנון המחלקה שברצונך לשנות את שמו ובחר Rename Class.
  הערה:

  ניתן לשנות שם מחלקה גם בעזרת בחירה באפשרות Rename Class מתפריט האפשרויות בחלונית CSS Styles.

 2. בתיבת הדו-שיח Rename Class, ודא שהמחלקה שברצונך לשנות את שמה נבחרה בתפריט הנפתח Rename Class.
 3. בתיבת הטקסט New Name, הזן את השם החדש ולחץ על OK.

  אם המחלקה שאתה משנה את שמה היא מחלקה פנימית הנכללת בכותרת המסמך הנוכחי, Dreamweaver משנה את שם המחלקה וכן את כל המופעים של שם המחלקה במסמך הנוכחי. אם המחלקה שאתה משנה את שמה נמצאת בקובץ CSS חיצוני, Dreamweaver פותח את הקובץ ומשנה את שם המחלקה. Dreamweaver גם מפעיל תיבת דו-שיח Find and Replace לכל האתר, כדי שניתן יהיה לחפש את כל המופעים של שם המחלקה הישן באתר.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט