הרץ בדיקת תאימות דפדפן ב-Dreamweaver, ואתר שילובים של HTML ו-CSS שיש להם בעיות בדפדפנים מסוימים.

הערה:

ב-Dreamweaver CC ואילך, החלונית CSS Styles הוחלפה בחלונית CSS Designer‏. לקבלת מידע נוסף, ראה CSS Designer.

התכונה של בדיקת תאימות דפדפן (Browser Compatibility Check) ‏(BCC) מסייעת לאתר שילובים של קוד HTML ו-CSS המעוררים בעיות בדפדפנים מסוימים. בעת הפעלת בדיקת תאימות דפדפן בקובץ פתוח, Browser Compatibility Check סורק את הקובץ ומדווח על בעיות עיבוד CSS אפשריות בחלונית Results. דירוג המסומל כרבע עיגול, חצי עיגול, שלושת רבעי עיגול או עיגול שלם מציין את הסבירות להיתקל בבאגים (שלושת רבעי עיגול מציינים היתקלות אפשרית, ועיגול מלא מציין היתקלות סבירה ביותר). לכל באג אפשרי שהוא מוצא, Browser Compatibility Check גם מספק קישור ישיר לתיעוד לגבי הבאג ב-Adobe CSS Advisor, אתר אינטרנט המפרט באגים ידועים של עיבוד בדפדפנים ומציע פתרונות לתיקון באגים אלה.

כברירת מחדל, התכונה של בדיקת תאימות דפדפן (BCC) מבצעת בדיקה מול הדפדפנים הבאים: Firefox 1.5‏; Internet Explorer (Windows) 6.0 ו-7.0; Internet Explorer (Macintosh) 5.2‏; Netscape Navigator 8.0‏; Opera 8.0 ו-9.0; Safari 2.0.

תכונה זו מחליפה את התכונה הקודמת של בדיקת דפדפן יעד, אך שומרת על פונקציות CSS של תכונה זו. כלומר, תכונת בדיקת תאימות הדפדפן החדשה עדיין בודקת מסמכים כדי לראות אם מאפייני או ערכי CSS אינם נתמכים בדפדפני היעד.

שלוש רמות של בעיות תמיכה אפשריות בדפדפן עלולות להתעורר:

 • שגיאה מציינת קוד CSS העלול לגרום לבעיית תצוגה חמורה בדפדפן מסוים, כגון כשחלקים מהדף נעלמים. (שגיאה היא הקצאת ברירת המחדל לבעיות תמיכה של דפדפנים, כך שבמקרים מסוימים, גם קוד עם אפקט לא ידוע מסומן כשגיאה).

 • אזהרה מציינת קטע קוד CSS שאינו נתמך בדפדפן מסוים, אך שלא יגרום לבעיות תצוגה חמורות.

 • הודעה מציינת קוד שאינו נתמך בדפדפן מסוים, אך ללא השפעה כלשהי.

בדיקות תאימות דפדפן אינן משנות את המסמך בכל דרך שהיא.

הפעלת בדיקת תאימות דפדפן

 1. בחר File >‏ Check Page >‏ Browser Compatibility.

בחר ברכיב המושפע על-ידי בעיה שהתגלתה

 1. לחץ פעמיים על הבעיה בחלונית Results.

מעבר לבעיה הבאה או הקודמת שנמצאה בקוד

 1. בחר Next Issue או Previous Issue מתפריט Browser Compatibility Check בסרגל הכלים של המסמך.

בחירת דפדפנים ש-Dreamweaver יבצע מולם את הבדיקה

 1. בחלונית Results ‏(Window >‏ Results), בחר בכרטיסייה Browser Compatibility Check.
 2. לחץ על החץ הירוק בפינה השמאלית העליונה של החלונית Results ובחר Settings.
 3. לחץ על תיבת הסימון שליד כל דפדפן שברצונך לבצע מולו את הבדיקה.
 4. לכל דפדפן שנבחר, בחר גרסה מינימלית לבדיקה מהתפריט הנפתח.

  לדוגמה, כדי לראות אם באגים בעיבוד CSS עלולים להופיע ב-Internet Explorer 5.0 ומעלה וב-Netscape Navigator 7.0 ומעלה, סמן את תיבות הסימון שליד שמות דפדפנים אלה, ובחר 5.0 מהתפריט הנפתח של Internet Explorer ו-7.0 מהתפריט הנפתח של Netscape.

השמטת בעיה מבדיקת תאימות הדפדפן

 1. הפעל בדיקת תאימות דפדפן.
 2. בחלונית Results, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) ולחץ על הבעיה שברצונך שלא לכלול בבדיקות בעתיד.
 3. בחר Ignore Issue מהתפריט תלוי-ההקשר.

עריכת רשימת הבעיות שהושמטו

 1. בחלונית Results ‏(Window >‏ Results), בחר בכרטיסייה Browser Compatibility Check.
 2. לחץ על החץ הירוק בפינה השמאלית העליונה של החלונית Results ובחר Edit Ignored Issues List.
 3. בקובץ Exceptions.xml, מצא את הבעיה שברצונך למחוק מרשימת הבעיות המושמטות ומחק אותה.
 4. שמור וסגור את הקובץ Exceptions.xml.

שמירת דוח בדיקת תאימות דפדפן

 1. הפעל בדיקת תאימות דפדפן.
 2. לחץ על הלחצן Save Report מצד שמאל של החלונית Results.

  הערה:

  הצבע על לחצנים בחלונית Results כדי לראות את תיאור הכלי.

  הערה:

  דוחות אינם נשמרים אוטומטית. אם ברצונך לשמור עותק של דוח, יש לבצע את ההליך שלעיל כדי לשמור אותו.

תצוגת דוח תאימות דפדפן בדפדפן

 1. הפעל בדיקת תאימות דפדפן.
 2. לחץ על הלחצן Browse Report מצד שמאל של החלונית Results.

  הערה:

  הצבע על לחצנים בחלונית Results כדי לראות את תיאור הכלי.

פתיחת אתר האינטרנט של Adobe CSS Advisor

 1. בחלונית Results ‏(Window >‏ Results), בחר בכרטיסייה Browser Compatibility Check.
 2. לחץ על טקסט הקישור בפינה הימנית התחתונה של החלונית.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת