הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

אודות חיבורי ASP למסד נתונים

יישום ASP חייב להתחבר למסד נתונים באמצעות מנהל התקן ODBC ‏ (open database connectivity) או באמצעות ספק OLE DB ‏(object linking and embedding database). מנהל ההתקן או הספק פועלים המתווכים המאפשרים תקשורת בין יישום האינטרנט למסד הנתונים. הטבלה הבאה מציגה מנהלי התקן אחדים שניתן להשתמש בהם יחד עם מסדי הנתונים Microsoft Access,‏ Microsoft SQL Server ו-Oracle:

Database

מנהל התקן למסד נתונים

Microsoft Access

Microsoft Access Driver ‏(ODBC)

Microsoft Jet Provider ל-Access ‏(OLE DB)

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server Driver ‏(ODBC)

Microsoft SQL Server Provider ‏(OLE DB)

Oracle

Microsoft Oracle Driver ‏(ODBC)

Oracle Provider ל-OLE DB

ניתן להתחבר למסד נתונים באמצעות שם מקור נתונים (DSN) או באמצעות מחרוזת חיבור. בעת התחברות באמצעות ספק OLE DB או באמצעות מנהל התקן ODBC שאינו מותקן במערכת Windows, יש להשתמש במחרוזת חיבור.

DSN הוא מזהה במילה אחת, כגון myConnection, שמצביע על מסד הנתונים וכולל את כל המידע הדרוש כדי להתחבר אליו. הגדרת DSN מתבצעת ב-Windows. ניתן להשתמש ב-DSN בעת חיבור באמצעות מנהל התקן ODBC שמותקן במערכת Windows.

מחרוזת חיבור היא ביטוי בקוד שנכתב ידנית המזהה את מסד הנתונים ורושם את כל המידע הדרוש כדי להתחבר אליו, כפי שמוצג בדוגמה הבאה:

Driver={SQL Server};Server=Socrates;Database=AcmeMktg; 
UID=wiley;PWD=roadrunner

הערה:

ניתן להשתמש במחרוזת חיבור גם בעת התחברות באמצעות מנהל התקן ODBC שמותקן במערכת Windows, אך השימוש ב-DSN פשוט יותר.

אודות חיבורי OLE DB

ניתן להשתמש בספק OLE DB לתקשורת עם מסד הנתונים (OLE DB זמין רק במערכות Windows NT,‏ 2000 או XP). יצירת חיבור OLE DB ישיר למסד הנתונים עשויה לשפר את מהירות החיבור על-ידי ביטול שכבת ODBC שבין יישום האינטרנט למסד הנתונים.

אם לא תציין ספק OLE DB למסד הנתונים, ASP ישתמש בספק OLE DB המוגדר כברירת מחדל עבור מנהלי התקן ODBC לצורך תקשורת עם מנהל התקן ODBC, שבתורו יתקשר עם מסד הנתונים.

יש ספקי OLE DB שונים למסדי נתונים שונים. ניתן להשיג ספקי OLE DB ל-Microsoft Access ו-SQL Server על -ידי הורדת החבילות Microsoft Data Access Components ‏(MDAC) ‏2.5 ו-2.7 והתקנתן במחשב Windows שפועל בו IIS. ניתן להוריד את החבילות MDAC בחינם מאתר האינטרנט של Microsoft.

הערה:

לפני התקנת MDAC 2.7, ודא שהתקנת את MDAC 2.5.

ניתן להוריד ספקי OLE DB למסדי נתונים של Oracle מאתר האינטרנט של Oracle.

ב-Dreamweaver, ניתן ליצור חיבור OLE DB על-ידי הוספת הפרמטר Provider למחרוזת חיבור. לדוגמה, להלן פרמטרים נפוצים של ספקי OLE DB למסדי הנתונים Access,‏ SQL Server ו-Oracle, בהתאמה:

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;... 
Provider=SQLOLEDB;... 
Provider=OraOLEDB;...

לערך הפרמטר של ספק OLE DB, עיין בתיעוד הספק או פנה למנהל המערכת.

אודות מחרוזות חיבור

מחרוזת חיבור משלבת את כל המידע שדרוש ליישום אינטרנט כדי להתחבר למסד נתונים. Dreamweaver מוסיף מחרוזת זו לסקריפטים מצד השרת של הדף, המעובדים לאחר מכן על-ידי שרת היישומים.

מחרוזת חיבור למסדי הנתונים Microsoft Access ו-SQL Server כוללת שילוב של הפרמטרים הבאים כשהם מופרדים בנקודה-פסיק (;):

Provider

ציון ספק OLE DB של מסד הנתונים. לדוגמה, להלן פרמטרים נפוצים של ספקי OLE DB למסדי הנתונים Access,‏ SQL Server ו-Oracle, בהתאמה:

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;... 
Provider=SQLOLEDB;... 
Provider=OraOLEDB;...

לערך הפרמטר של ספק OLE DB, עיין בתיעוד הספק או פנה למנהל המערכת.

אם לא כוללים את הפרמטר Provider, נעשה שימוש בספק OLE DB של ברירת המחדל ל-ODBC ויש לציין מנהל התקן ODBC מתאים למסד הנתונים.

Driver

מציין את מנהל התקן ODBC שיש להשתמש בו אם לא צוין ספק OLE DB למסד הנתונים.

Server

אם יישום האינטרנט פועל בשרת אחר, ציון השרת המארח את מסד הנתונים SQL Server.

Database

שם מסד הנתונים SQL Server.

DBQ

נתיב למסד נתונים מבוסס קובץ כגון מסד נתונים שנוצר ב-Microsoft Access. הנתיב הוא נתיב הקובץ בשרת המארח את קובץ מסד הנתונים.

UID

ציון שם המשתמש.

PWD

ציון סיסמת המשתמש.

DSN

בעת שימוש במקור נתונים, שם מקור הנתונים. בהתאם לאופן הגדרת DSN בשרת, ניתן להשמיט את שאר הפרמטרים של מחרוזת החיבור. לדוגמה, DSN=Results יכול להיות מחרוזת חיבור חוקית אם מגדירים את שאר הפרמטרים בעת יצירת DSN.

ייתכן שמחרוזות חיבור לסוגים אחרים של מסדי נתונים לא ישתמשו בפרמטרים שרשומים לעיל, או שלפרמטרים שלהם יהיו שמות או שימושים אחרים. למידע נוסף, עיין בתיעוד של ספק מסד הנתונים או פנה למנהל המערכת.

הדוגמה הבאה מתארת מחרוזת חיבור שיוצרת חיבור ODBC למסד נתונים Access בשם trees.mdb:

Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; 
DBQ=C:\Inetpub\wwwroot\Research\trees.mdb

הדוגמה הבאה מתארת מחרוזת חיבור שיוצרת חיבור OLE DB למסד נתונים SQL Server בשם Mothra הממוקם בשרת בשם Gojira:

Provider=SQLOLEDB;Server=Gojira;Database=Mothra;UID=jsmith; 
PWD=orlando8

יצירת חיבור באמצעות DSN מקומי

הערה:

חלק זה מניח שהגדרת יישום ASP. בנוסף, הוא מניח שהוגדר מסד נתונים במחשב המקומי או במערכת שיש לך גישה אליה באמצעות רשת או FTP.

ניתן להשתמש בשם מקור נתונים (DSN) ליצירת חיבור ODBC בין יישום האינטרנט למסד הנתונים. DSN הוא שם שכולל את כל הפרמטרים הדרושים כדי להתחבר למסד נתונים מסוים באמצעות מנהל התקן ODBC.

מכיוון שניתן לציין רק מנהל התקן ODBC ב-DSN, עליך להשתמש במחרוזת חיבור אם ברצונך להשתמש בספק OLE DB.

ניתן להשתמש ב-DSN שהוגדר מקומית ליצירת חיבור למסד נתונים ב-Dreamweaver.

 1. הגדר DSN במחשב Windows ש-Dreamweaver פועל בו.

  לקבלת הנחיות, עיין במאמרים הבאים באתר האינטרנט של Microsoft:

 2. פתח דף ASP ב-Dreamweaver, ולאחר מכן פתח את החלונית Databases ‏(Window ‏> Databases).
 3. לחץ על לחצן הפלוס (+) בחלונית ובחר Data Source Name (DSN)‎ מהתפריט.
 4. הזן שם לחיבור החדש, ללא רווחים או תווים מיוחדים.
 5. בחר באפשרות Using Local DSN, ולאחר מכן בחר‎ ב-DSN המבוקש מתפריט Data Source Name (DSN)‎.

  אם ברצונך להשתמש ב-DSN מקומי, אך טרם הגדרת אחד, לחץ על Define לפתיחת Windows ODBC Data Source Administrator.

 6. מלא את התיבות User Name ו-Password.
 7. ניתן להגביל את מספר פריטי מסד הנתונים ש-Dreamweaver מאחזר בזמן העיצוב על-ידי לחיצה על Advanced והזנת שם של סכימה או של קטלוג.

  הערה:

  לא ניתן ליצור סכימה או קטלוג ב-Microsoft Access.

 8. לחץ על Test כדי להתחבר למסד הנתונים ולאחר מכן לחץ על OK. אם החיבור נכשל, בדוק בקפידה את מחרוזת החיבור או בדוק את הגדרות תיקיית הבדיקה ש-Dreamweaver משתמש בה לעיבוד דפים דינמיים.

יצירת חיבור באמצעות DSN מרוחק

הערה:

חלק זה מניח שהגדרת יישום ASP. בנוסף, הוא מניח שהוגדר מסד נתונים במחשב המקומי או במערכת שיש לך גישה אליה באמצעות רשת או FTP.

הערה:

Dreamweaver יכול לאחזר רק DSN של שרת שנוצר באמצעות Windows ODBC Data Source Administrator.

ניתן להשתמש ב-DSN שהוגדר במחשב מרוחק ליצירת חיבור למסד נתונים ב-Dreamweaver. אם ברצונך להשתמש ב-DSN מרוחק, עליך להגדיר DSN במחשב Windows ששרת היישומים (בדרך כלל IIS) פועל בו.

הערה:

מכיוון שניתן לציין רק מנהל התקן ODBC ב-DSN, עליך להשתמש במחרוזת חיבור אם ברצונך להשתמש בספק OLE DB.

 1. הגדר DSN במערכת המרוחקת ששרת היישומים פועל בה.

  לקבלת הנחיות, עיין במאמרים הבאים באתר האינטרנט של Microsoft:

 2. פתח דף ASP ב-Dreamweaver ולאחר מכן פתח את החלונית Databases ‏(Window ‏> Databases).
 3. לחץ על לחצן הפלוס (+) בחלונית ובחר Data Source Name (DSN)‎ מהתפריט.
 4. הזן שם לחיבור החדש, ללא רווחים או תווים מיוחדים.
 5. בחר באפשרות Using DSN On Testing Server.

  הערה:

  משתמשי Macintosh יכולים להתעלם מצעד זה מפני שכל החיבורים למסדי נתונים משתמשים ב-DSN בשרת היישומים.

 6. הזן DSN או לחץ על לחצן DSN כדי להתחבר לשרת, בחר ב-DSN של מסד הנתונים המבוקש והגדר את האפשרויות.
 7. מלא את התיבות User Name ו-Password.
 8. ניתן להגביל את מספר פריטי מסד הנתונים ש-Dreamweaver מאחזר בזמן העיצוב על-ידי לחיצה על Advanced והזנת שם של סכימה או של קטלוג.

  הערה:

  לא ניתן ליצור סכימה או קטלוג ב-Microsoft Access.

 9. לחץ על Test כדי להתחבר למסד הנתונים ולאחר מכן לחץ על OK. אם החיבור נכשל, בדוק בקפידה את מחרוזת החיבור או בדוק את הגדרות תיקיית הבדיקה ש-Dreamweaver משתמש בה לעיבוד דפים דינמיים.

יצירת חיבור באמצעות מחרוזת חיבור

ניתן להשתמש בחיבור ללא DSN ליצירת חיבור מסוג ODBC או OLE DB בין יישום האינטרנט למסד הנתונים. יצירת חיבור כזה מתבצעת בעזרת מחרוזת חיבור.

 1. פתח דף ASP ב-Dreamweaver, ולאחר מכן פתח את החלונית Databases ‏(Window ‏> Databases).
 2. לחץ על לחצן הפלוס (+) בחלונית, בחר באפשרות Custom Connection String בתפריט, בחר אפשרויות ולחץ על OK.
 3. הזן שם לחיבור החדש, ללא רווחים או תווים מיוחדים.
 4. הזן מחרוזת חיבור למסד הנתונים. אם לא תציין ספק OLE DB במחרוזת החיבור - כלומר, אם לא תכלול פרמטר Provider - ‏ASP ישתמש אוטומטית בספק OLE DB למנהלי התקן ODBC. במקרה כזה, יש לציין מנהל התקן ODBC מתאים למסד הנתונים.

  אם האתר מתארח בספק ISP ואינך יודע מהו הנתיב המלא למסד הנתונים, השתמש בשיטה MapPath של אובייקט השרת ASP במחרוזת החיבור.

 5. אם מנהל ההתקן למסד הנתונים שצוין במחרוזת החיבור אינו מותקן באותו מחשב ש-Dreamweaver מותקן בו, בחר באפשרות Using Driver On Testing Server.

  הערה:

  משתמשי Macintosh יכולים להתעלם מצעד זה מפני שכל החיבורים למסדי נתונים משתמשים בשרת היישומים.

 6. ניתן להגביל את מספר פריטי מסד הנתונים ש-Dreamweaver מאחזר בזמן העיצוב על-ידי לחיצה על Advanced והזנת שם של סכימה או של קטלוג.

  הערה:

  לא ניתן ליצור סכימה או קטלוג ב-Microsoft Access.

 7. לחץ על Test כדי להתחבר למסד הנתונים ולאחר מכן לחץ על OK. אם החיבור נכשל, בדוק בקפידה את מחרוזת החיבור או בדוק את הגדרות תיקיית הבדיקה ש-Dreamweaver משתמש בה לעיבוד דפים דינמיים.

חיבור למסד נתונים בשרת ISP

אם אתה מפתח ASP שעובד עם ספק אינטרנט מסחרי (ISP), לעתים קרובות אינך מכיר את הנתיב הפיסי של הקבצים שאתה מעלה, כולל הקובץ או הקבצים של מסד הנתונים.

אם ISP אינו מגדיר DSN או שנדרש לו זמן רב לעשות זאת, יש למצוא דרך אחרת ליצירת חיבורים לקובצי מסד הנתונים. חלופה אחת היא יצירת חיבור לקובץ מסד נתונים ללא DSN, אך ניתן להגדיר חיבור מסוג זה רק אם ידוע לך מהו הנתיב הפיסי של קובץ מסד הנתונים בשרת ISP.

ניתן לאתר את הנתיב הפיסי של קובץ מסד הנתונים בשרת באמצעות השיטה MapPath של אובייקט השרת ASP.

הערה:

השיטות המתוארות בחלק זה תקפות רק כאשר מסד הנתונים הוא מבוסס קובץ, כגון מסד נתונים של Microsoft Access המאחסן נתונים בקובץ ‎.mdb

הכרת נתיבים פיסיים ווירטואליים

לאחר העלאת הקבצים לשרת מרוחק באמצעות Dreamweaver, הקבצים מאוחסנים בתיקייה בעץ הספרייה המקומי של השרת. לדוגמה, בשרת שפועל בו Microsoft IIS, ייתכן שהנתיב של דף הבית הוא:

c:\Inetpub\wwwroot\accounts\users\jsmith\index.htm

נתיב זה נקרא הנתיב הפיסי של הקובץ.

עם זאת, כתובת URL המשמשת לפתיחת הקובץ אינה משתמשת בנתיב הפיסי. היא משתמשת בשם של השרת או של הדומיין המלווה בנתיב וירטואלי, כפי שמוצג בדוגמה הבאה:

www.plutoserve.com/jsmith/index.htm

הנתיב הווירטואלי, ‎/jsmith/index.htm, מחליף את הנתיב הפיסי, c:\Inetpub\wwwroot\accounts\users\jsmith\index.htm.

מציאת הנתיב הפיסי של קובץ באמצעות הנתיב הווירטואלי

בעת עבודה עם שרת ISP, לעתים אינך יודע מהו הנתיב הפיסי של הקבצים שאתה מעלה. בדרך כלל, ספקי ISP מספקים מארח FTP, ולפעמים גם ספריית מארח, ושם וסיסמה לכניסה למערכת. ספקי ISP מציינים גם כתובת URL להצגת הדפים באינטרנט, כגון www.plutoserve.com/jsmith/‎.

אם כתובת URL ידועה לך, תוכל למצוא את הנתיב הווירטואלי של הקובץ - זהו הנתיב שמוצג אחרי שם השרת או הדומיין בכתובת URL. לאחר איתור הנתיב הווירטואלי, תוכל למצוא את הנתיב הפיסי של הקבצים בשרת באמצעות השיטה MapPath.

השיטה MapPath משתמשת בנתיב הווירטואלי כארגומנט ומחזירה את הנתיב הפיסי של הקובץ ואת שם הקובץ. להלן התחביר של השיטה:

Server.MapPath("/virtualpath")

אם הנתיב הווירטואלי של הקובץ הוא ‎/jsmith/index.htm, הביטוי הבא מחזיר את הנתיב הפיסי:

Server.MapPath("/jsmith/index.htm")

ניתן לנסות את השיטה MapPath באופן הבא.

 1. פתח דף ASP ב-Dreamweaver ועבור לתצוגת Code ‏(View ‏> Code).
 2. הזן את הביטוי הבא בקוד HTML של הדף.
  <%Response.Write(stringvariable)%>
 3. השתמש בשיטה MapPath לקבלת ערך לארגומנט stringvariable.

  להלן דוגמה:

  <% Response.Write(Server.MapPath("/jsmith/index.htm")) %>
 4. עבור לתצוגת Live ‏(View ‏> ‏Live View) כדי להציג את הדף.

  הדף מציג את הנתיב הפיסי של הקובץ בשרת היישומים, לדוגמה:

  c:\Inetpub\wwwroot\accounts\users\jsmith\index.htm

  למידע נוסף על השיטה MapPath, עיין בתיעוד המקוון שמצורף ל-Microsoft IIS.

התחברות למסד נתונים באמצעות נתיב וירטואלי

לכתיבת מחרוזת חיבור ללא DSN לקובץ מסד נתונים הממוקם בשרת מרוחק, יש לדעת מהו הנתיב הפיסי של הקובץ. הדוגמה הבא היא מחרוזת חיבור אופיינית ללא DSN למסד נתונים של Microsoft Access:

Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; 
DBQ=c:\Inetpub\wwwroot\accounts\users\jsmith\data\statistics.mdb

אם אינך ידוע מהו הנתיב הפיסי של הקבצים בשרת המרוחק, תוכל למצוא את הנתיב בעזרת שימוש בשיטה MapPath במחרוזת החיבור.

 1. העלה את קובץ מסד הנתונים לשרת המרוחק ורשום לפניך את הנתיב הווירטואלי - לדוגמה, ‎/jsmith/data/statistics.mdb.
 2. פתח דף ASP ב-Dreamweaver ולאחר מכן פתח את החלונית Databases ‏(Window ‏> Databases).
 3. לחץ על לחצן הפלוס (+) בחלונית ובחר Custom Connection String‎ בתפריט.
 4. הזן שם לחיבור החדש, ללא רווחים או תווים מיוחדים.
 5. הזן את מחרוזת החיבור והשתמש בשיטה MapPath לאספקת הפרמטר DBQ.

  לדוגמה, אם הנתיב הווירטואלי למסד הנתונים Microsoft Access הוא ‎/jsmith/data/statistics.mdb, בעת שימוש בשפת הסקריפט VBScript ניתן לבטא את מחרוזת החיבור באופן הבא:

  “Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=” & Server.MapPath¬ 
  ("/jsmith/data/statistics.mdb")

  תו חיבור (&) משמש לשרשור (שילוב) של שתי מחרוזות. המחרוזת הראשונה מוקפת במרכאות כפולות והשניה מוחזרת על-ידי הביטוי Server.MapPath. כששתי המחרוזות משולבות, נוצרת המחרוזת הבאה:

  Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; 
  DBQ=C:\Inetpub\wwwroot\accounts\users\jsmith\data\statistics.mdb

  בעת שימוש בשפה JavaScript, הביטוי זהה, פרט לכך שיש לשרשר את שתי המחרוזות באמצעות סימן פלוס (+) במקום באמצעות תו חיבור (&):

  “Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=” + Server.MapPath¬ 
  ("/jsmith/data/statistics.mdb")
 6. בחר באפשרות Using Driver On Testing Server, לחץ על Test, ולאחר מכן לחץ על OK.

  הערה:

  משתמשי Macintosh יכולים להתעלם מצעד זה מפני שכל החיבורים למסדי נתונים משתמשים בשרת היישומים.

  הערה:

  אם החיבור נכשל, בדוק בקפידה את מחרוזת החיבור או פנה לספק ISP כדי לוודא שמנהל ההתקן למסד הנתונים שציינת במחרוזת החיבור מותקן בשרת המרוחק. בנוסף, בדוק שלספק ISP יש את הגרסה המעודכנת ביותר של מנהל ההתקן. לדוגמה, מסד נתונים שנוצר ב-Microsoft Access 2000 לא יפעל יחד עם Microsoft Access Driver 3.5. דרוש Microsoft Access Driver 4.0 או גרסה מתקדמת יותר.

 7. עדכן את החיבור למסד הנתונים של דפים דינמיים קיימים (פתח את הדף ב-Dreamweaver, לחץ פעמיים על שם ערכת הרשומות בחלונית Bindings או בחלונית Server Behaviors, ובחר בחיבור שיצרת זה עתה מתפריט Connection) והשתמש בחיבור החדש בכל דף חדש שתבנה.

עריכה או מחיקה של חיבור למסד נתונים

בעת יצירת חיבור למסד נתונים, Dreamweaver שומר את המידע על החיבור בקובץ נכלל בתיקיית המשנה Connections שבתיקיית השורש המקומית של האתר. ניתן לערוך או למחוק מידע על חיבור בקובץ באופן ידני או באופן הבא.

עריכת חיבור

 1. פתח דף ASP ב-Dreamweaver ולאחר מכן פתח את החלונית Databases ‏(Window ‏> Databases).
 2. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על החיבור ובחר בפקודה Edit Connection בתפריט.
 3. ערוך את נתוני החיבור ולחץ על OK.

  Dreamweaver מעדכן את הקובץ הנכלל, שמעדכן את כל הדפים באתר המשתמשים בחיבור.

מחיקת חיבור

 1. פתח דף ASP ב-Dreamweaver ולאחר מכן פתח את החלונית Databases ‏(Window ‏> Databases).
 2. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך לחיצה (Macintosh) על החיבור ובחר בפקודה Delete Connection בתפריט.
 3. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, אשר שברצונך למחוק את החיבור.

  הערה:

  למניעת שגיאות לאחר מחיקת החיבור, יש לעדכן כל אחת מערכות הרשומות המשתמשות בחיבור הישן באמצעות לחיצה כפולה על שם ערכת הרשומות בחלונית Bindings ובחירה בחיבור החדש.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת